CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, March 6, 2013

00071 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / VỀ THẰNG DƯƠNG HIẾU NGHĨA - THÍCH KHÔNG NHƯ

 

 
00071  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ  
 

 

ĐÁNH THẰNG CHẾT RĂN THẰNG SỐNG
NGHĨA TỬ KHÔNG PHẢI LÀ NGHĨA TẬN  - HÃY TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ


 

 

  


VINH CON..... 
QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !

 
Vừa rớt nạ mang đã hiện thân
 
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
 
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Ái mộ bao người nay sáng mắt,
 
In như nằm mộng vẵng chuông ngân. 
 
TDT, NOV-07-12

Ngô-Phủ
 
 

 
 
Dung nhan hai sĩ quan VNCH, đệ tử ruột của Sư Cộng thích Trí Quang năm xưa.
Giết hai anh em TT Diệm xong, hôm sau 4 ông “Phật” tử Dương Hiếu Nghĩa, Nhan Minh Trang, Hùynh Văn Tồn, Trần Văn Trọng (tức nhạc sĩ Anh Việt) kéo nhau đến chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh Saigon là sào huyệt của bọn Giặc Thầy Chùa Ấn Quang (tiền thân của Giáo Hội PGVNTN) cầm đầu bởi tên Sư Cộng gian ác thích Trí Quang. Tại đây, bốn sĩ quan VNCH (sau nầy đều mang lon Đại Tá) đã đưa đầu cho tên Sư Cộng thích Trí Quang cạo trọc để tỏ lòng trung thành với “cuốc xư” thích Trí Quang! Trong bốn tên sĩ quan VNCH hèn mạt nầy, hiện còn sống hai tên là Dương Hiếu Nghĩa và Nhan Minh Trang.
Dương Hiếu Nghĩa, sau một thời gian cùng với con gái Yến Ngọc và rể theo Băng đảng Mafia Việt Tân, đã cạo đầu lần thứ hai mặc y vàng thay cho y cứt ngụa kaki, tu thiền theo phái của Sư Cộng thích Thanh Từ, lên tới chức…Thiền Chủ! Thời mạt pháp, trong đạo Phật xuất hiện nhiều chức…cấp lạ tai như:
- Thiền Chủ Hội Thiền Tánh Không Dương Hiếu Nghĩa thuộc phe “thiền” thích Thanh Từ.
- Pháp Sư Niên Trưởng Giác Đức vợ ba con thuộc phe “tân tăng” (ngày tu, tối hành…lạc) trong Giáo Hội PGVNTN!
Vừa qua, Nhan Minh Trang đã phụ họa với Dương Hiếu Nghĩa quyên góp đô la gửi về cho Tỉnh Ủy VC Vĩnh Long xây bảo tháp.
Xin mời quý đồng hương “Phật” tử, “chưởng” tử Như Lai xem dung nhan hai đệ tử quy y thí phát với Sư Cộng thích Trí Quang năm xưa.
Tuấn Phan
Hình từ phải sang trái:
 
 
 
VÀ CUỐI CÙNG THẰNG CHÓ CHẾT DƯƠNG HIẾU NGHĨA NÀY CŨNG BỊ DIÊM VƯƠNG LÔI CỔ NÓ XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC
 
 

 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website