CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, December 31, 2020

(BÀI 6) DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM THUỘC ĐẢNG DÂN CHỦ, TỪNG THEO "BÓNG" TED OSIUS, ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM THỜI OBAMA!

 DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM.

(Bài 6)
CHÚ Ý 11:  Mối quan hệ giữa các chính phủ Mỹ (dù là Dân Chủ hay Cộng Hoà) đối với Tàu bành trướng đều nhất quán.  Có nghĩa là lúc nào chính phủ Mỹ cũng tìm cách giải quyết những khó khăn của Tàu bành trướng, từ đối nội đến đối ngoại kể cả việc xây dựng kinh tế cho Tàu cộng nữa.  Nói giúp đỡ cho Tàu bành trướng có nghĩa là giúp cho Tàu cộng, đặc biệt là họ Mao.  Bên cạnh Mao thời thất thế phải chạy về Diên An của những thuở thất bại trong tranh chấp quyền lực với những tên Tàu cộng là nhóm Trần Độc Tú, cũng như nhóm Lý Lập Tam, bị thất thế  Mao phải chạy trốn vào nơi hoang dã (khỉ ho cò gáy) ở Diên An.   Và, ngay từ những năm giữa 1930 đó, bên cạnh họ Mao đã có sự xuất hiện của một người Mỹ đi theo Mao với tư cách là nhà “Trung Hoa Học”.  Đến năm 1949, khi đã làm chủ lục địa Tàu, họ Mao cho trục xuất hết những người ngoại quốc, chỉ lưu lại duy nhất có nhà “Trung Hoa Học” người Mỹ, tên là Snow là không bị họ Mao trục xuất!  Kể từ đó mỗi năm Snow lại về nghỉ bên Mỹ vài tháng.  Có dư luận cho rằng việc lưu giữ Snow,  là đường giây liên lạc của cá nhân họ Mao với những nhân vật quan yếu người Mỹ, còn dấu mặt! 

Việc giải phóng toàn bộ lục địa mà vẫn để lại Hong Kong trong tay của chính phủ Anh.  Chưa nói đến việc họ Mao còn cam đoan bảo đảm nước ngọt cho Hong Kong.  Đấy cũng là một cách mở một thông lộ với Tây phương và Mỹ. 


1.     Nhưng người ta vẫn tự hỏi, tại sao quân của Tưởng Giới Thạch đông như vậy, được chính phủ Mỹ trang bị “tới tận răng” như vậy,  lại còn được Chính phủ Mỹ bảo trợ cho đồng tiền “Quan kim” của Tàu – Tưởng.  Và cũng nên nhớ Tàu – Tưởng lúc đó có chân trong Hội Quốc Liên ngay từ đầu và Tưởng Giới Thạch cũng là người đại diện cho nước Tàu tham dự Hội nghị Yalta cùng với các nước đồng minh của Mỹ trong Chiến Tranh Thế Giới lần thứ 2.  Sau đó Tàu – Tưởng cũng là một thành viên của Hội Đồng Thường Trực Bảo An  Liên Hiệp Quốc, kể cả khi đã phải bỏ chạy khỏi lục địa Tàu để ra đảo Đài Loan bấy giờ.


Câu hỏi được đặt ra là:  tại sao Tàu – Tưởng lại bị sụp đổ một cách nhanh chóng đến như vậy?


- Tự thân họ Mao không thể nào giành được chiến thắng trước Tàu – Tưởng, nhanh và mạnh  hệt như cái gọi là  “Chiến Thắng Mùa Xuân” của Việt Gian Cộng Sản xâm lược Việt Nam Cộng Hoà ngày 30 -4-1975!!!


Lý do chính là vì: Chính phủ Mỹ chỉ tuyên bố duy có một câu “Thôi không bảo trợ cho đồng ‘Quan kim’ của Tàu – Tưởng nữa .   Thế là ở khắp nơi quân của Tàu – Tưởng tan rã ngay lập tức. Và, các tỉnh, các địa phương tự động nổi lên vì THIẾU TIỀN.  Sau đó quân của họ Mao mới tiến vào tiếp thu trọn vẹn! 


Vì thế, phải ghi nhớ rằng nếu không có chính phủ Mỹ đánh "một chưởng 10 thành công lực"  vào cái bao tử của quân lính Tưởng Giới Thạch lúc đó, thì vấn đề họ Mao có thể nào làm chủ lục địa  nhanh chóng được như thế không.


Nếu chú ý thì sẽ thấy rằng, việc giúp Mao làm chủ được lục địa, trong đó có một vấn đề quan trọng.  Đó là chiến tranh ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn cần có sự hỗ trợ của một hậu phương, mà cũng là Anh Hai của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh, đó là: Đảng Cộng Tàu của họ Mao, với cái gọi là Quân giải phóng Tàu, lực lượng quân sự đó bỗng nhiên được trang bị đầy đủ vũ khí của cả Phát Xít Nhật lẫn Tàu – Tưởng để lại. 


Chính những vũ khí đó mới là yếu tố quan trọng cùng với các cố vấn của Tàu Mao, đã nhanh chóng giúp cho tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh CƯỚP ĐƯỢC sự độc quyền đối với các lực lượng quân sự trong chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến Chống Pháp ở thời kỳ đó.


Đấy cũng là sự giúp đỡ gián tiếp cho tập đoàn VGCS để chúng có thể dựa vào lực lượng vũ trang, làm đảo chính nhẹ nhàng Chính phủ liên hiệp đa đảng một cách âm thầm.  Và từ đó cuộc chiến chống thực dân Pháp không còn là mục tiêu dành Độc Lập và Tự Do cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.  Nó đã bị lèo lái thành cuộc chiến giành thuộc địa của Nga – Tàu đối với Pháp trên ba nước Đông Dương để mở rộng thuộc địa đỏ. 


1.   Tuy Tàu –Tưởng đã ra Đài Loan, nhưng binh lính của Tàu – Tưởng bị bỏ lại không sang được Đài Loan, cùng với những tầng lớp nhân dân Tàu trong các tỉnh từng thuộc quyền cai trị của Tưởng Giới Thạch, kể cả những nhân vật cao cấp, thí dụ như Tỉnh trưởng Vân Nam là Long Vân cùng các tướng Lư Hán, Tiêu Văn… (Lư Hán và Tiêu Văn đã lãnh đạo đoàn quân Tàu – Tưởng sang Bắc Việt Nam để tước vũ khí của Phát Xít Nhật). Chính đại tội đồ Hồ Chí Minh đã quyên tiền trong  “Tuần Lễ Vàng” ở Việt Nam để hối lộ và mua lại vũ khí của lũ này trước khi Tàu  Mao làm chủ lục địa.


Vì thế vấn đề nội an của họ Mao sau khi làm chủ lục địa đã như “chỉ mành treo chuông”!  Làm sao có thể bỏ tù hoặc tiêu diệt được hết số lượng đông đảo binh lính và người dân của Tưởng Giới Thạch được?


2.     Lại cũng chính là chính phủ Mỹ đã ra tay gỡ rối cho họ Mao.  Đó là việc tạo ra cuộc chiến tranh tại Triều Tiên.  Thế là họ Mao đã có một cách giải quyết rất thuận lợi số lượng lính Tàu –Tưởng bị bỏ lại.  Họ Mao đã đưa ra khẩu hiệu “Viện Triều chống Mỹ”.  Sự viện trợ đó là việc đưa cái gọi là “chí nguyện quân  giải phóng Trung Quốc”,  mà tỉ lệ tuyển từ lính của Tàu – Tưởng bị bỏ lại là chính, chỉ có Bộ Chỉ Huy mới là Tướng, Tá,… của Quân Lính họ Mao mà thôi!  Đồng thời  họ Mao cũng đưa ra chiến thuật “biển người”.   Giúp đỡ họ Mao trong chiến thuật "biển người", chính phủ Mỹ bèn đưa ra chiến thuật “cối xay thịt”.   Thế là “cối xay thịt” của chính phủ Mỹ đã xay gần như toàn bộ, hầu như cho tận đến người lính cuối cùng của họ Tưởng bị bỏ lại lục địa Tàu!!!


3.     Nhờ chiến thuật “Cối Xay Thịt” của chính phủ Mỹ, đã giúp cho họ Mao những việc quan trọng sau đây:- Trở thành ân nhân của Bắc Triều Tiên.

- Gỡ được mối lo nội an canh cánh bên lòng là có thể bị lính Tàu –Tưởng (bị bỏ lại) gây ra bạo loạn.  Đồng thời cũng là ngầm giúp cho Tàu –Tưởng có điều kiện trong một tư thế mới, sau khi người dân Tàu đã biết và "hưởng" được mùi “Chủ Nghĩa Xã Hội” với cái đảng cộng sản của họ Mao!

- Đối với những người lính Tàu – Tưởng bị đưa vào “Cối Xay Thịt” ở Triều Tiên, Mao chỉ cần tặng cho gia đình  họ một tờ giấy khen  "có công với nước" (!?) như kiểu “bảng gia đình vẻ vang”; "gia đình liệt sĩ" của Việt Gian Cộng Sản đối với nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản “Sinh Bắc Tử Nam”.


Thế là một công đôi việc, họ Mao đã biến tất cả những kẻ đó, vốn là mối nguy gan ruột của cái gọi là “Cách Mạng Vô Sản” của họ Mao, chỉ bằng một tờ giấy khen, để úm ba la thành gia đình có công với “Cách mạng Vô Sản”!


4.     Sau đó không lâu  chính phủ Mỹ cũng là kẻ chủ chốt trong việc đề nghị trục xuất Tưởng Giới Thạch ra khỏi Hội Đồng Thường Trực Bảo An Liên Hiệp Quốc, và chính phủ của họ Mao nhanh chóng được thay thế  “kê bàn toạ” ngồi vào cái ghế đó, đồng thời cũng đầy đủ quyền “veto” như các chính phủ của Nga Xô, Pháp, Anh, Mỹ.


Kể từ khi hai nước cộng sản khổng lồ  có quyền “veto” như nhau thì có nghĩa là chính phủ Mỹ ngầm muốn nói cho họ Mao hiểu rằng: “Cần gì phải để cho Nga Xô làm anh cả và mình (tức Tàu cộng) chỉ có trong danh phận là anh hai trong thế giới cộng sản nhỉ”.


Tiếp theo là việc giúp đỡ cho họ Mao có được những bí mật về các vũ khí hiện đại hạt nhân và đặc biệt là giúp cho Mao chiếm được trọn vẹn cả nước Việt Nam, thông qua bè lũ việt gian tay sai  Hồ Chí Minh.

5.     Cái gọi là cuộc chiến ở ba nước Đông Dương là một cách tạo thêm một vết thương cho Nga Xô bị chảy máu sau cái gọi là “chảy máu ở Cuba”,  ở  Afghanistan cũng như nền kinh tế bị rệu rã cùng với nạn mất mùa lương thực trong vụ cách đồng đất đen ở Ukraine do Khrushchev đã vi phạm vào những nguyên tắc khoa học, gây ra…


Đấy là một sự đóng góp làm cho Nga Xô phải cấp tốc thi hành cái gọi là “perestroika” do Govbachev đề xuất.  Nhưng làm sao một ngọn cỏ khô có thể  cứu  được một con voi bị bỏ đói nhiều ngày!!!  Cứu mình còn không xong thì làm thế nào cứu được tập đoàn VGCS  sa lầy ở Cambodia.  Và ở vào con đường cùng như vậy,  tập đoàn VGCS -với căn cốt làm việt gian  cho cả Nga lẫn Tàu- đã tự nguyện xin được đầu hàng vô điều kiện anh hai Tàu cộng, và đất nước qua chiến tranh làm sao có thể xây dựng được nữa vì các nhà tư sản, trí thức… ở cả Bắc và Nam Việt Nam đã bị tiêu diệt theo kiểu “Đào Tận Gốc – Trốc Tận Rễ”.   Cho nên muốn giữ được mạng sống mình, tập đoàn VGCS đã phải chọn con đường chui đầu vào cái thòng lọng “Thành Đô”!!!


6.     Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam ra đời sau khi lũ VGCS xâm nhập lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà với sự bảo kê của chính phủ Mỹ, cho phép mỗi tháng chúng được xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà một số lượng nào đó.  Việc làm đó có nghĩa là chúng được thừa nhận cho công khai nằm vùng.  Nghĩa là chúng chỉ cần bỏ cái nón cối và bộ quần áo lính Tàu cộng, thay thế bằng nón tai bèo để trở thành cái gọi là: “thực thể thứ 3” đại diện cho VGCS từ Bắc vào để được tham dự vào bàn Hội nghị Paris 1973 về Việt Nam trong cái chính phủ cuội có tên là "Chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam".  Tất nhiên việc làm này chủ yếu là phải có bàn tay của chính phủ Mỹ nhúng vào. 


Cho nên sau Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam, từ việc công khai ở Hội nghị Paris, VGCS từ Bắc vào đã ngang nhiên chiếm đất của Việt Nam Cộng Hoà, chúng cũng lại được công khai theo cái gọi là “da beo” trên bình diện lãnh thổ!


Nên nhớ ở vào thời điểm đó quân đội của chính phủ Mỹ còn chưa rút khỏi Miền Nam Việt Nam. 


Sở dĩ có thể kết luận ngay rằng sau Hiệp định Paris 1973, thì trên thực tế VGCS đã chiếm được một nửa lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà bằng cái trò “da beo”,  về cụ thể, bằng cái trò hợp pháp qua việc nằm trong lốt Chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam, VGCS phía Bắc đã được hợp pháp hoá sự xâm lược của chúng đối với Việt Nam Cộng Hoà!!!  Chính điều phi lý vô tiền khoáng hậu đó được chứng minh bằng câu nói của Andre Sauvageot về trò lừa đảo Việt Nam Cộng Hoà của chính phủ Mỹ.  Sauvageot nói rằng: “Tôi thấy bản chất cuộc chiến này không phải như chính quyền Mỹ nói” ! (sic)
 


7.     Việc nằm vùng này khởi đầu bằng tập đoàn VGCS vi phạm trắng trợn Hiệp định Geneve 1954 về Việt Nam.  Chỉ có điều lúc đó dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm với Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, bọn VGCS được phép nằm vùng trước kia ở lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà đã bị Quốc sách của Việt Nam Cộng Hoà là 16 ngàn “ấp chiến lược, ấp dân sinh”; cùng với chính sách mà Ngô Tổng Thống đưa ra là: “Xã Hội Không Tham Nhũng; Bệnh Viện Không Viện Phí; Giáo dục không học phí..”, cùng với việc hữu sản hoá mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam (chứ không phải như việc làm của VGCS là Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ).  Vì thế lũ VGCS nằm vùng từ trước cũng như lũ VGCS Sinh Bắc Tử Nam phải trốn như chuột, hoặc âm thầm rã đám,  hoặc xin được chiêu hồi để trở thành người lương thiện, góp phần mình để làm việc ích nước lợi dân.  Điều này cũng là điều Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà khuyến khích, chủ trương và bảo vệ, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất có thể được cho những người chiêu hồi đó thành công trong tinh thần yêu tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam. 


8.     Chính vì một lòng vì dân vì nước của Ngô Tổng Thống và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà đã là bức tường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân Vệt Nam khỏi mọi thế lực thực dân xanh, đỏ, mới, cũ… cho nên Ngô Tổng Thống  và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà là mục tiêu cần phải loại bỏ đối với các thế lực bất lương, uống máu người không thấy tanh, giết người không chớp mắt…   Cho nên mới có thể chiêu dụ bằng một nhúm USD là có thể sử dụng được những tên phản bội Tổ Quốc sẵn sàng làm việt gian bán nước, bán dân, sẵn sàng giết người không chớp mắt mà còn lấy làm thích thú, tụ họp nhau đông đảo để chứng kiến và ngửi mùi thịt người bị nướng, dù là chí hữu và đồng đạo như tập đoàn VGCS núp cửa chùa trong cái gọi là “Bè Lũ Ấn Quang" mà hiện nay một trong 13 tên VGCS trọc đầu chóp bu là thằng Quảng Độ Đặng Phúc Tuệ, vẫn được những thế lực bất lương và lũ ĐUI MÙ THÔNG TIN, cùng lũ TRUYỀN THÔNG VÔ CẢM vẫn còn o bế, đánh bóng bằng “Thánh Tăng”, khen thưởng bằng hiện vật có giá trị bằng USD, với khoáng 1, 5 triệu của giải thưởng Nobel Hoà Bình (nếu như trúng giải thật;  bằng không đó cũng là kích thích tố cho bản thân thằng Quảng Độ cố gắng làm việt gian nhiệt tình hơn nữa, cũng như khuyến khích thằng việt gian Nguyễn Đan Quế cùng những đứa đang bắt đầu đi vào xa lộ làm việt gian cho nước ngoài).KẾT LUẬN: 
Qua những tóm tắt của Chính Khí Việt nêu trên cùng quý bạn đọc, có một vấn đề đưa vào đoạn kết luận này, đó là:

-  Đến bây giờ mà vẫn còn không hiểu đại danh từ “VIỆT CỘNG” do chính phủ Mỹ có sáng kiến đưa ra nhằm chia việt gian cộng sản ra làm hai. Hình hài thực thì gọi là “Cộng Sản Bắc Việt”.  Còn cái bóng của cộng sản Bắc Việt hay nói một cách khác, nhân sự cộng sản Bắc Việt đi... “công tác”... trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà thì gọi là “VIỆT CỘNG”!!!
 
Cụm chữ “VIỆT CỘNG”  ra đời nhằm chuẩn bị cho việc hình thành trong cái gọi “Nhân dân cách mạng” Miền Nam nổi dậy chống chế độ hợp pháp của  Việt Nam Cộng Hoà, chứ không phải nó là Việt Gian Cộng Sản chính hiệu con nai vàng với nhãn hiệu cầu chứng: Nga Xô là Cha, Tàu Cộng là Mẹ đẻ ra và tài phiệt Mỹ là bà đỡ đẻ!!! 

- 41 năm qua rồi, thật đáng buồn cho những kẻ tự nhận là “CHỐNG CỘNG” ở cả trong và ngoài Việt Nam vẫn u mê, điên khùng, tự cho mình hiểu biết mà không phân biệt nổi “VIỆT CỘNG” và Cộng Sản Bắc Việt là một thực thể hay là hai thực thể?


Đánh địch mà không biết địch là ai, giống như Chí Phèo của nhà văn Nam Cao quanh đi quẩn lại cũng chỉ rạch mặt kiếm tiền mua rượu,  từ nhà Bá Kiến và ra đồng làm tình với Thị Nở, coi như thế là “ANH HÙNG” của làng Vũ Đại rồi!  

 
Chỉ cầu mong các bạn trẻ thực lòng yêu nước hãy tìm hiểu cặn kẽ những thông tin mà Chính Khí Việt tập hợp cô đọng lại  bên trên để có thể xác định chính xác kẻ thù, để cũng từ đó xác định được phương pháp đấu tranh giành lại quyền làm chủ của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam mà Tổ Tiên Việt Nam đã nhiều ngàn năm định hình được bằng xương máu mồ hôi, bằng trí tuệ để truyền lại cho các thế hệ sau.

 
Trong một bài khác  Chính Khí Việt sẽ nói về việc chúng ta phải làm gì trước tình hình trắng – đen, thực – giả cả trong và ngoài nước loạn xà ngầu như hiện nay.  Làm thế nào để nhận diện được ai là bạn:  bạn gần, bạn xa, bạn lâu dài, bạn giai đoạn.  Đồng thời ai là kẻ thù cần phải loại bỏ,  ai là kẻ thù có thể chuyển hoá, giúp đỡ thông tin để cho họ hiểu rõ con đường chính nghĩa của Quốc Gia Dân Tộc và con đường bán nước giết dân hoàn toàn không có một chút mảy may nào giống nhau để có thể bào chữa là NGỘ NHẬN!  Trong đó cũng cần phải quan tâm đến các đồng minh, dù họ có lòng tham đến đâu, nhưng nếu chúng ta cảnh giác và biết cách ứng xử thì họ cũng vẫn có thể giúp đỡ, ủng hộ ít hoặc nhiều cho cuộc đấu tranh của chúng ta.  Nghĩa là thêm bạn, nhưng phải là bạn trung thực.  Đồng thời bớt thù nhưng phải là kẻ thù vì lười suy nghĩ thiếu thông tin mà nhất thời làm bậy, a dua bậy chứ không phai là lũ thù địch  độc địa, bất lương, tham lam, tàn ác là căn tính của chúng. 
(hết)  
Chính Khí Việt
Ngày 19 Tháng 5, 2016


PHẢN ỨNG CỦA ANDRE SAUVAGEOT BÊN FACEBOOK


 

Wednesday, December 30, 2020

(BÀI 5) DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM THUỘC ĐẢNG DÂN CHỦ, TỪNG THEO "BÓNG" TED OSIUS, ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM THỜI OBAMA!

 DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM.

(Bài 5)
 
CHÚ Ý 10:  Andre Sauvageot cũng nói với bút nô VGCS Ngọc Thọ rằng: “Lúc mới sang Việt Nam, tôi tin hoàn toàn vào lời của Chính phủ  Mỹ 100% rằng cuộc chiến mà chúng tôi phát động tại Việt Nam là CHÍNH NGHĨA, rằng Việt Nam Cộng Hoà với sự trợ giúp tới “TẬN RĂNG” TỪ MỸ SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG. Tuy nhiên, càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều người dân và cả nói chuyện với CHIẾN SĨ PHÍA CÁCH MẠNG bị chúng tôi bắt thì tôi thấy BẢN CHẤT CUỘC CHIẾN NÀY KHÔNG PHẢI NHƯ CHÍNH QUYỀN MỸ NÓI” (sic).  Như thế có nghĩa là Sauvageot đã biết rằng bản chất cuộc chiến không phải là GIÚP ĐỠ VIỆT NAM CỘNG HOÀ CHỐNG SỰ XÂM LƯỢC CỦA VGCS, TAY SAI NGA – TÀU.  Bản chất thực của cuộc chiến là kích thích và tạo lý cớ để cho Nga – Tàu trang bị đến “tận răng” cho tập đoàn VGCS, GIÀNH CHIẾN THẮNG trong cuộc xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, để mở rộng thuộc địa đỏ cho Nga Tàu.  Còn việc “trợ giúp tới tận răng” cho Việt Nam Cộng Hoà chỉ là một cách biến Việt Nam Cộng Hoà thành bị sỏi cát  để cho VGCS tập dượt về việc thực thi chiến tranh cục bộ với các vũ khí tối tân thời kỳ trước 1975, binh nô hoá người dân Việt Nam bị trị ở phía Bắc cũng như binh nô hoá người dân Việt Nam Cộng Hoà bị khống chế bởi lũ Việt Gian Cộng Sản nằm vùng. Cho nên mới có chuyện  Chính phủ Mỹ đề ra cái gọi là “Chiến Tranh Leo Thang”.  Đó là một cách huấn luyện bài bản trong thực tế (như kiểu tập trận bắn đạn thật vậy). Rồi lại còn trò "trói tay Việt Nam Cộng Hoà" trong việc không chấp nhận cho Việt Nam Cộng Hoà dùng “Công để Thủ”, để ngăn chặn cuộc xâm lược bằng cách sử dụng bộ binh có sự hỗ trợ của các binh chủng khác để tấn công ra Bắc, bên kia vĩ tuyến 17, như Tổ tiên Việt Nam Danh Tướng Lý Thường Kiệt đã hành xử trong cuộc chống xâm lược Nhà Tống, của Tàu bành trướng.  Đã thế còn cho phép mỗi tháng VGCS được phép đưa quân thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà?
Đồng thời, Chính phủ Mỹ đã từng hỗ trợ cho Pháp trong cái gọi là cuộc chiến ở Điện Biên Phủ.  Cụ thể lúc đó, đích thân Phó tổng thống Nixon (thời Tổng thống Dwight Eisenhower) đã thị sát Điên Biên.  Thế mà bộ máy chiến tranh của Mỹ thời kỳ cuộc chiến chống xâm lược Nga – Tàu mà tập đoàn VGCS là đội xung kích, tình báo Mỹ đã không biết rằng cái gọi là Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam đã có những tên tướng VGCS từ ngoài Bắc vào lãnh đạo trực tiếp.  Thí dụ như Nguyễn Chí Thanh, Trần Độ, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Hoàng Cầm…  Từ cái tổ chức VGCS mà chúng cho ra đời cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng, để cho ra đời cái gọi là Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam, trong đó thành phần nhân sự nắm quyền chủ chốt cũng vẫn là lũ việt gian cộng sản Ở NGOÀI BẮC vào.  Thế mà Chính phủ Mỹ vẫn coi lũ VGCS nằm vùng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà để phối hợp với lũ nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản “Sinh Bắc Tử Nam” là hai thực thể riêng biệt, để đến cái gọi là Hội Nghị Paris 1973 về việt Nam, cuộc đấu tranh ngoại giao, trong bàn tay cầm  cái của người Hồ Lì trong sòng bạc chủ trì, đã khiến trong Hội nghị bàn tròn, phía Việt Gian Cộng Sản có hai thực thể là cộng sản ở phía Bắc và cộng sản ở phía Bắc vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà với tư cách  thực thể thứ hai.  Còn Việt Nam Cộng Hoà chỉ có một thực thể.

Đó chính là kết quả thực sự mà chính Sauvageot đã nhận thức được rằng “Bản chất cuộc chiến này không phải như Chính phủ Mỹ nói” (sic).  Nói một cách khác theo ngôn ngữ dân gian Miền Nam Việt Nam  là “NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY”!  Còn ngoài Bắc Việt Nam thì nhân dân bị trị gọi là “NÓI LÁO NHƯ CUỘI”!!!

Như thế cũng có nghĩa là Sauvageot không có dịp được nói chuyện với, hoặc cố tình không muốn nói chuyện với gần 300 ngàn binh lính, cán bộ của VGCS vượt Trường Sơn vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà trong âm mưu bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Nga – Tàu, đã xin được chiêu hồi với CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA của VIỆT NAM CỘNG HOÀ, do Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm đề xướng. 

Nên lưu ý đoạn tâm sự này của Sauvageot:

1.  “Việt Nam Cộng Hoà với sự trợ giúp tới “tận răng” từ Mỹ sẽ giành chiến thắng”.  Có thật vậy không?

Đúng là chính phủ Mỹ lúc đó giúp đỡ cho Việt Nam Công Hoà (chủ yếu là Đệ Nhị Cộng Hoà – CKV) tới tận răng!  NHƯNG PHẢI NHỚ việc “trợ giúp đỡ đó” sau khi chính phủ Mỹ đã CHẶT CÁI ĐẦU CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ, LÀ TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM, với sự giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Tên việt gian Dương Văn Minh được chính phủ Mỹ lôi lên đứng đầu lũ cẩu nô phản tướng đã, như chính bút nô chó ngao VGCS Duy Tường viết để vinh danh tên VGCS nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh, trong đó Duy Tường đã ghi nhận rằng: “Ngày 1 tháng 1 năm 1963, Trung tướng Dương Văn Minh nhân danh chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng phát lệnh đảo chính Ngô Đình Diệm và lên làm Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hoà. Trong thời gian làm Quốc Trưởng, Dương Văn Minh có một số hành động tiến bộ có lợi cho cách mạng:  RA LỆNH HUỶ BỎ 16 NGÀN ẤP CHIẾN LƯỢC. (SIC)Việc làm của CẨU NÔ DƯƠNG VĂN MINH và ĐỒNG BỌN chính là nằm trong ý đồ của Chính phủ Mỹ, để có thể mở rộng đường cho Nga – Tàu xâm lược Việt Nam Cộng Hoà thông qua tập đoàn VGCS với toàn bộ hệ thống chính trị của nó ở cả Miền Bắc Việt Nam với lũ nằm vùng hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, một cách chắc chắn theo lộ trình mà Chính phủ Mỹ đã tính trước!

Dương Văn Minh chính là một trong số lũ cẩu nô tài phản tướng đã được nhân viên CIA của Mỹ, là Lucien Conein đích thân đến dự cuộc họp của Dương Văn Minh trong âm mưu đảo chính Chính phủ hợp pháp của Nền Đệ Nhất VNCH, và Conein đã thí cho lũ cẩu nô tài này  hơn 40 ngàn USD, coi như để khen thưởng trước cho việc làm loạn và phá bỏ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và giết những người thân cận của Ngô Tổng Thống.  Chúng cũng phá bỏ toàn bộ cơ chế chính trị và hệ thống tổ chức của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Tiếp sau đó, khi tên Hà Thúc Ký, đảng trưởng của Đại Việt, khi làm Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, đã cho thả hết lũ VGCS nằm vùng đầu sỏ, trong đó có tên Mười Hương (sau 1975 tên này đã được phong là Thượng Tướng và giữ chức Bộ trưởng công an VGCS!!!) Và mới tháng 5 -2016 này, Bộ chó ngao VGCS đã cho đúc tượng tên Mười Hương  cùng với Võ Nguyên Giáp… và những tên đầu đàn chó ngao VGCS đã chết, được đặt ở Khu tượng đài của lực lượng chó ngao VGCS.

Như thế là chính phủ Mỹ đã “trợ giúp tới tận răng” cho Đệ Nhị VNCH  sau khi đã CHẶT ĐẦU và băm vằm thân xác Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Lũ việt gian Robot thờ Mỹ Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm…được chính phủ Mỹ trang bị  đến “tận răng” đó, nhưng lại thiếu cái đầu đã bị chặt và thân xác bị băm vằm, thì  cái lũ “robot” kia được trang bị tới tận răng,  còn đâu đầu óc để biết phải hoạt động vì Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm.  Mà chúng chỉ thực thi mệnh lệnh của kẻ “trợ giúp tới tận răng” (chắc là răng giả???)

Nếu  giúp đỡ cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam thực sự, thì tại sao chính phủ Mỹ lại giết người Việt Nam yêu nước? Là “đồng minh ”, có  phải là để  giành quyền làm ông chủ -nhằm sử dụng lũ cẩu nô tài,-  để dễ dàng huy động người dân Việt Nam Cộng Hoà trở thành con tốt thí trong chiến lược vì quyền lợi ích kỷ của chính phủ Mỹ?

2.  Điều mà Andre Sauvageot nhận xét: “Bản chất cuộc chiến này không phải như chính quyền Mỹ nói”, là một sự thật 100% nhưng điều sai lầm lớn nhất của Sauvageot là đã dùng đôi tay của một cựu nhân viên CIA cao cấp, tưởng rằng có thể che lấp mặt trời chân lý,  để làm  ra  cái vẻ TA ĐÂY “CŨNG KHÁCH QUAN”!?

Nếu thẳng thắn thì phải nói rõ rằng:  Bản chất cuộc chiến khi chính quyền Mỹ sử dụng lũ cẩu nô tài, chính là để giải quyết một mục tiêu khác mà cho đến nay, năm 2016 này  chính phủ Mỹ  mới tiếp tục thu hoạch được quyền lợi bất lương trên xương máu, đất đai, sông biển.. của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam!!!

3.  Cuộc chiến mà chính phủ Mỹ sử dụng lũ cẩu nô tài việt gian phản tướng Minh, Khánh, Thiệu, Khiêm.., chủ yếu là:

- Chuẩn bị một cuộc chiến can thiệp vào nội tình Trung cộng, giúp cho Mao Trạch Đông có thể thực thi và hoàn thành tốt đẹp việc loại bỏ các thế lực thân Nga Xô từ thượng tầng của lũ lãnh đạo Tàu cộng chóp bu,  cho đến các tổ chức đoàn thể của Tàu cộng.  Bởi vì thời kỳ đó Nga Xô vẫn còn rất mạnh và lại còn có biên giới chung với Tàu cộng.  Họ Mao đã từng thử lửa,  đấm đá với Nga Xô ở biên giới, nhưng kết quả đã ôm đầu máu chết một cách thảm hại, cho nên không thể nào loại bỏ được thế lực thân Nga -mà ước đoán có tới 20 triệu người- vừa trong các đoàn thể, kể cả binh lính, công an, kể cả thượng tầng lãnh đạo của đảng cộng sản Tàu.  Sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ mới có thể để Mao dễ dàng  có điều kiện thanh lọc nội bộ.  Cách mạng văn hoá chính là cái áo khoác che nội dung thật, đó là một cuộc thanh lọc nội bộ của Mao từ gốc rễ.  Cho nên Mao đã không dùng tới tổ chức đảng, hay quân đội… mà Mao sử dụng lực lượng thanh niên của mọi thành phần, là những kẻ hăng hái dám làm , dám hy sinh vì có bầu nhiệt huyết,  nhưng cái đầu lại thiếu kinh nghiệm để có thể phân biệt được Tốt, Xấu; Đúng, Sai!!!

- Chính  Tổng Thống Ngô Đình Diệm,  đã vì Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm  nên đã không  cho phép Mỹ làm chiến tranh trên đất nước Việt Nam, vì thế mới bị Mỹ phản bội, nói một đằng làm một nẻo, như chính Đại tá CIA Andre Sauvageot nhận xét!

- Ngày 5 tháng 8, 1965, chính phủ Mỹ cho tiến hành những phi vụ máy bay tấn công ra miền Bắc, cùng với những cuộc hành quân trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, thì chính là đã cho vận hành bộ máy chiến tranh ở Đông Nam Á và Việt Nam Cộng Hoà là đại bản doanh, đã huy động được sự tham chiến nhỏ nhoi trên danh nghĩa của Úc, Tân Tây Lan, Hàn Quốc, Philippines,  Đài Loan,  Thái Lan… Và đặc biệt còn ký hiệp định bảo vệ Đài Loan và bán vũ khí cho Đài Loan.  Còn phần họ Mao,  thì đã  ra công nã đại bác vào các quần đảo Bành Hồ và Mã Tổ để tạo lý do chính đáng cho chính phủ Mỹ trang bị cho Đài Loan những vũ khí mới. 

- Nếu như  tháng 8-1965, bộ máy chiến tranh của chính phủ Mỹ ở Nam Việt Nam đã vận hành ở đỉnh điểm, thì phía Mao đã cho phát động cái gọi là “CÁCH MẠNG VĂN HOÁ TRUNG QUỐC”,  với lực lượng là Hồng Vệ Binh, vào ngày 16 tháng 5, 1966.  Nghĩa là 9 tháng sau,  đủ để cho bộ máy chiến tranh của chính phủ Mỹ ở Đông Nam Á  đủ nóng và sẵn sàng can thiệp vào bất cứ  nơi nào ở khu vực Á Châu – Thái Bình Dương, đem lại lợi ích cho chính phủ Mỹ,  mà mục tiêu trước nhất là “GIẢI PHÓNG TÀU CỘNG KHỎI MỌI RÀNG BUỘC TỪ Ý THỨC HỆ CHO ĐẾN KINH TẾ, VĂN HOÁ, QUÂN SỰ …. VỚI NGA XÔ.  Cuộc chiến được gọi là  “xét lại và giáo điều”  chính là cuộc chiến nội bộ của phe xã hội chủ nghĩa và các phong trào cộng sản trên toàn thế giới, có bàn tay của Chính phủ Mỹ lèo lái.  Từ đó Nga Xô Viết là kẻ cầm đầu khối Đông Âu Xã Hội Chủ Nghĩa cũng như phe cộng sản nói chung trên toàn thế giới, đã bị bể ra làm nhiều mảnh và cuối cùng sự sa lầy của Nga Xô ở Afganistan cộng với nền kinh tế bị suy sụp; còn đàn em cật ruộc là tập đoàn VGCS bị sa lầy ở Cambodia mà Nga Xô không thể cứu được vì chính bản thân đã héo rũ như lá chuối khô.  Đấy chính là nguyên nhân của sự sụp đổ của Nga Xô và phe cánh trong thập niên 1990.  Nó cũng là nguyên nhân khiến cho tập đoàn VGCS phải quay đầu lại để năn nỉ Tàu bành trướng cho được trở thành một bộ phận của Tàu qua cái gọi là “Hiệp Ước Thành Đô”!
- Khoảng đầu những năm 1970, cái gọi “Cách Mạng Văn Hoá” được sửa sai, thì  bè lũ được gọi là “xét lại” (tức thân Nga Xô) đã bị tiêu diệt hoàn toàn, như Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Trần Nghị, Bành Chân, La Thuỵ Khanh, Hạ Long…  Đảng cộng sản Tàu đã  thay đổi  tầng lớp lãnh đạo mới là những kẻ chịu ơn họ Mao cất nhắc trong quá trình cách mạng văn hoá. 
Image result for Cuộc gặp gỡ giữa Kissinger và Mao ở Thượng Hải
 
- Vì thế mới có cái gọi là cuộc gặp ở Thượng Hải 1972 giữa Nixon, Kissinger với  Mao Trạch Đông,  Chu Ân Lai…  Thông cáo chung được đưa ra khẳng định:  “Úm ba la, Đôi Ta thắng lớn!!!”.  Kẻ thắng lớn hơn một chút chính  là Tàu bành trướng qua 2 tay của  Kiss... nắm chặt tay Mao và khúm núm cười nịnh! Nó còn được tiếp nối bằng câu nói của Kissinger trong ngày dự tang lễ Lý Quang Diệu của Singapour,  về vấn đề Biển đông,  Kiss.. đã nói thẳng ra rằng Biển Đông đủ rộng cho tất cả…  không nói tất cả là những nước nào, thì phải nên hiểu rằng Biển đông đủ rộng cho cả Tàu bành trướng lẫn cả…chính phủ Mỹ!!!

- Nên năm 1973 mới có cái vụ Hiệp Định Paris Về Việt Nam được ký kết, mà dư luận thế giới nhận xét rằng, nó giúp cho Chính phủ Mỹ bị thua trận được rút lui trong danh dự!!! Khổ ơi là khổ, truyền thông cũng như chính khách thế giới đã “BÉ CÁI LẦM”!  Chính phủ Mỹ chẳng thua cái gì cả, thắng lợi vẻ vang nữa là đằng khác, cho nên  giả vờ làm nai tơ, khiêm tốn mà nhận rằng “đúng là thua trận nên rút lui trong danh dự!”. Kẻ thua trận là:

1.       58 NGÀN QUÂN NHÂN HOA KỲ ĐÃ BỊ CHẾT CÙNG GIA ĐÌNH HỌ LÀ ĐẠI BẠI VÌ ĐÃ KHÔNG SỚM GIỐNG NHƯ SAUVAGEOT ĐỂ NHẬN THỨC ĐƯỢC“BẢN CHẤT CUỘC CHIẾN NÀY KHÔNG PHẢI NHƯ CHÍNH PHỦ MỸ NÓI”!  Chưa kể hằng triệu người đã bị hội chứng chiến tranh, thương tật, đói khổ, mà cho đến nay trung bình mỗi năm vẫn còn có tới 22 thương binh Hoa Kỳ tự vẫn!!!


Image result for Bức Tường Đen       Image result for Bức Tường Đen


Không biết ai là  kẻ nghĩ ra Bức Tường Đen?  Giỏi thật !!!, số phận họ quả là đen như bức tường vì lúc nào cũng cứ nghĩ đến  "làm việc gì cũng vì lợi ích của đất nước" chứ không biết rằng lợi ích của nhân dân Hoa Kỳ và lợi ích của chính phủ Mỹ cũng có nhiều trường hợp trái chiều đấy!

2.       Kẻ thua đau nhất mà nếu lại còn mắc bệnh DỄ QUÊN và bệnh HÈNVÔ LIÊM SỈ,  mới nói đến “QUÊN QUÁ KHỨ XOÁ BỎ HẬN THÙ, HOÀ GIẢI HOÀ HỢP, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI”. Còn đã là một người Việt Nam giữ được truyền thống bất khuất, tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm thì phải đời đời ghi nhớ từ thế hệ này đến thế hệ tiếp nối khác về chuyện năm 1974, nguỵ quân VGCS đã phối hợp với Hải quân Tàu bành trướng, đứa tấn công lãnh thổ VNCH, đứa chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hoà.   Còn “Đồng Minh” bất lương là Chính phủ Mỹ thì ngoảnh mặt làm ngơ!!!

Image result for hình cựu tổng thống Bill Clinton đến thăm Lăng Hồ Chủ Tịch
 

Anh Bill Clinton tai Ha Noi. Buổi sáng, ông Clinton đã viếng lăng Chủ tịch Hồ ...
 
 
- Thời Tổng thống Bill Clinton, Chính phủ Mỹ đã thiết lập bang giao với VGCS, một tập đoàn lấy việc tước đoạt nhân quyền của toàn dân Việt Nam, lấy việc bán đất đai, tài nguyên, sông biển, hải đảo và cả con người Việt Nam cho bất kể thế lực nào trên thế giới.   Từ năm 2000 đến năm 2016 này Clinton đã tới Việt Nam 5 lần!  Trong đó có một lần đã đến viếng lăng tên đại tội đồ Hồ Chí Minh???!!!

Nghe nói  ngày Clinton gặp HỒ ở trong lăng Ba Đình Hà Nội, thì  đã có xuất hiện một bài thơ phổ biến bằng hệ thống truyền thông miệng ở Việt Nam (tức truyền thông dân gian).  Bài thơ như sau:
 
“Bác thích bú lưỡi nữ sinh!
Còn tôi, cho thực tập sinh thổi kèn!!!
Khi sống ta chẳng dịp quen,
Ngắm lăng xác Bác, tôi thêm ngỡ ngàng.
Âm ty có gái hoang đàng?
Bác nhớ làm mối chục nàng cho tôi.
Chờ khi thoát khỏi cuộc đời,
Âm ty, tôi – Bác, chơi chung đỡ buồn!!!

 Chơi đã, ta đánh bài CHUỒN!!!!

Nô Lệ Đỏ Việt Nam

 
(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 15 Tháng 5, 2016

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website