CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, December 17, 2019

QueHuong Nguyễn: NHỮNG TÊN TRÍ THỨC PHẢN BỘI DÂN TỘC

NHỮNG TÊN TRÍ THỨC PHẢN BỘI DÂN TỘC
 
 
Dòng Lịch sữ và nền Văn hóa dân tộc Việt Nam là một gia tài quí báu của dân tộc Việt. Là một kho tàng có những giá trị thiêng liêng bất khả xâm phạm. Rất thiêng liêng là vì dòng lịch sữ Việt Nam  đã thấm đượm máu ông bà tổ tiên của chúng ta và gần đây là máu xương của biết bao nhiêu Quân - Dân -  Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa đã đổ ra để bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia, họ đã dùng mạng sống của họ đóng góp cho dòng lịch sữ nước nhà thêm hào hùng nên ngày hôm nay người Việt chúng ta luôn ngẩng cao đầu hãnh diện với thế giới.

Đất nước chúng ta tuy không có được nhiều tân tiến về khoa học kỹ thuật như nhiều quốc gia khác, nhưng chúng ta hơn hẳn nhiều quốc gia về mặt đạo lý và tinh thần quốc gia dân tộc. Dù bị sống dưới ách đô hộ của người Tàu 1000 (một ngàn)  năm mà dân tộc chúng ta không để mất văn hóa bản sắc giòng dõi Việt. Nhưng mấy năm gần đây đảng Việt gian Cộng Sản đã ra sức bóp méo dòng lịch sữ chính thống của nước nhà qua đám trí thức ngựa, đám chính trị rẽ tiền, đám vong bản trong nước và hải ngoại. Một mặt chúng dùng những từ thật kêu, thật sang, chúng làm bộ nõ mồm chửi Hồ Chí Minh chúng bảo chúng trăn trở về vận mệnh quốc gia dân tộc, lấy đó như một bình phong giả hiệu.

Chúng ca tụng những tên Việt Cộng một thời ăn cơm gạo miền Nam để song, nhưng lại khòm lưng cõng ác quỉ phương Bắc vào đày ải dân lành miền Nam. Lịch sữ Việt Nam mà ông bà tổ tiên chúng ta đã minh chứng qua mồ hôi nước mắt và chính cả mạng sống của họ cho nên đối với con dân Việt dòng lịch sữ nước nhà là sự thật, là chân lý xin đừng để bọn bè phái chính trị lưu manh, bọn vong bản lèo lái xuyên tạc.

Văn hóa và lịch sữ nước nhà là một kho tàng vô giá , là sản nghiệp chung. Đã là gia tài sản nghiệp chung của cả dân tộc thì không một bè phái, một cá nhân nào được phép sửa đổi.

Chỉ có bọn trí thức ngựa mới tiếp tay cho cái gian đảng VC chôn vùi sự thật của lịch sữ. Đám trí thức ngựa vong bản này là những người con bất hiếu, bất kính với ông bà tổ tiên họ nói riêng, và anh linh các vị anh hùng có công dựng nước giữ nước nói chung.

Không thể nào đem dòng lịch sữ của dân tộc dặt trong tay bọn trí thức ngựa trong cái gọi là Măt Trận Giải Phóng Miền Nam thuở đó và đám trí thức ngựa bây giờ. Chúng nó không được phép xúc phạm tới Tiền Nhân dưới bất cứ hình thức nào. Chính bọn này đã làm hoen ố dòng sữ nước nhà. Bản chất Dân Tộc Việt Nam không tham tàn. khát máu như bọn quỉ đỏ Tàu cộng hậu duệ của rợ Hán thì đừng đem họ ra so sánh với ác quỉ chuyên nghề xâm lăng bành trướng!

Tổ tiên chúng ta xưa kia tuy sống khổ cực trong rừng sâu nước độc, ở những ven sông dài nguy hiểm hay xẩy ra lụt lội nhưng từ trong tâm thức họ có chung một ý thức quốc gia, bảo vệ chủng tộc, niềm tin tưởng vào trời đất công minh và cùng nhau bảo vệ đất nước khi lâm nguy. Tinh thần quốc gia dân tộc của tổ tiên chúng ta được thể hiện qua những lần gắng sức đánh bại quân Nguyên dù dân số nước Việt quá ít ỏi so với dân Tàu và bị đô hộ một thời gian quá dài nhưng không hề mất cuội nguồn văn hóa dân tộc.

Qua dòng lịch sữ Dân tộc Việt đã phải đương đầu với những quấy nhiểu của các sắc tộc lân bang và bị đô hộ rất sớm. Bị kềm kẹp bởi một dân Tộc có bản chất tham tàn ác độc, có nền văn minh sớm hơn chúng ta mà cuối cùng cũng thoát ra được là nhờ các bậc trí thức có tri thức, biết phân biệt đúng sai, thiện ác, chánh tà không như ngày nay bọn có bằng cấp bán linh hồn cho quỉ cam tâm làm tay sai cho giặc xóa bỏ lịch sử chính thống của nước nhà, rửa mặt cho bọn gian tà, che đậy tội đưa đất nước đến bên bờ diệt vong bằng cái luận điệu  “ quả báo”...

Sự hiểu biết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu tới cỡ nào mà dám lên tiếng than: “ phải chăng dân tộc VN bị dân tộc Hời quả báo nên đất nước mới khốn khổ như ngày hôm nay …”

Chính ông mới là người u mê nên không thể nào hiểu thấu cái thân phận đau đớn bi đát , tuyệt vọng của dân Việt dưới ách rợ Hán xưa và nay đang bị Tàu cộng bóc lột tàn sát đưa tới diệt vọng một ngày không xa. Phải chăng ông Bằng Phong Đặng Văn Âu muốn chạy tội bán nước buôn dân cho VC ?

Tổ tiên chúng ta xưa kia luôn luôn muốn dân tộc trường tồn nên một mặt khám phá đất đai mới, chinh phục mọi khó khăn ,và đồng thời bảo vệ   dân, bảo vệ văn hóa nước nhà để cho dân tộc không bị hủy diệt.

Dân tộc Việt Nam tuy nhỏ bé thật nhưng đầy lòng can đảm dù phải triền miên trong đau khổ, gian truân, đói nghèo, chết chóc nhưng vẫn chịu đựng qua mấy ngàn năm sừng sững với thời gian. Bảo vệ sức sống của dân tộc là sứ mạng của tiền nhân và của chúng ta bây giờ. Những kẽ nào cam tâm làm tôi mọi cho VC và rợ Hán , cổ xúy chương trình hòa hợp hòa giải mà VGCS đề ra là những kẽ phản bội Văn hóa dân tộc, phản bội truyền thống quốc gia dân tộc!

Bảo vệ văn hóa dân tộc không có nghĩa là đem cái kho tàng văn hóa mà bao đời ông cha khổ công gầy dựng vun đắp đem hòa nhập với cái “văn hóa” của bọn cộng phỉ và chương trình cải cách tiếng Việt của tên đầu bò Bùi Hiền tay sai rợ Hán.

Bảo vệ văn hóa dân tộc có nghĩa là phải làm cho nó mỗi ngày một phát triển thêm và đừng đem những giá trị cũ của cái Kho Tàng Văn Hóa đó chôn chung nấm mồ với văn hóa của VC và rợ Hán.

Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu là một trong những kẽ tự xưng là trí thức có lòng trăn trở với nước non, ông cũng đã từng viết nhiêu thư gởi nhiều người, nhiều giới, trong đó có cả gởi cho bọn chóp bu VC.  Lúc nào ông cũng tỏ ra “ nặng lòng với quốc gia dân tộc”...nhưng lại đề cao những nhà văn , nhà thơ, những nhà có dây mơ rể má của ông mà không hề nhận ra rằng bọn VC vẫn luôn tàn ác với dân Việt và nhất là chúng đem cái tròng của rợ Hán tròng lên cổ dân. Ông cho rằng Hồ Chí Minh là người Tàu cốt để chạy tội cho tên “ cha già dân tộc” mà bọn Vc đang đặt ngồi trong chùa ngang hành với Đức Phật. Là một người thông thái như ông mà không hiểu ra rằng : Hồ Chí Minh Tàu hay Việt đều là tội đồ dân tộc. Tàu là tội xâm lăng, Việt là tội bán nước thì ông cho rằng Hồ Chí Minh không phải là người Việt để mà chi?

Thật buồn cười cho một sĩ quan VNCH mà lại đi thóa mạ những người tỏ ra bất bình với thái độ phản quốc của ông Nguyễn Cao Kỳ, một tên phản tướng, một đàn anh của ông Âu tiên phong cổ võ cho cái nghị quyết 36 của VC.

Trong lúc câu nói của TT Nguyễn Văn Thiệu : ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI MÀ HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CS LÀM thì ông Âu lại dè bĩu rằng : “Đừng nên lấy câu đó để che chắn, rồi không dám làm gì cả”...

Trong lúc ông lại dùng câu :IF WE CAN NOT BEAT THEM, WE BETTER JOIN THEM … là một đề nghị của ông cho anh em ông Nguyễn Ngọc Linh về nước giúp chỉ dạy làm truyền thông cho VC.

IF WE CAN NOT BEAT THEM, WE BETTER JOIN THEM có nghĩa là : Nếu chúng ta không đánh bại chúng thì nên nhập theo chúng, hay ngắn gọn hơn là “ Chống không được thì theo”...

Chắc chắn một điều rằng sau khi tung ra cái nghị quyết xỏ lá 36 bọn VC rất “ hồ hởi phấn khởi” về sự trở về của ông Kỳ và gần đây là câu nói đó của ông!

Bấy nhiêu đó đã đũ cho mọi người nhìn thấy cái thực chất của ông là muốn bào chữa cho sự trở về với VC của tên phản tướng Nguyễn Cao Kỳ của ông chưa?

Cái câu : “IF WE CAN NOT BEAT THEM, WE BETTER JOIN THEM- CHỐNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ THEO của ông đã hiện rõ cái “ mộng ước” theo VC Hòa Hợp Hòa Giải như đàn anh Nguyễn Cao Kỳ của ông đúng không?

Cho dù ông Kỳ hay ông trước đây có làm bao nhiêu việc tốt , có trăn trở bao nhiêu ngàn ngày đêm vì Quốc Gia Dân Tộc thì cũng không đũ để đền ơn đáp nghĩa các bậc tiền nhân đã lấy chính máu của họ tô cho thắm giải non sông hình chữ S này, nhưng chỉ một sự việc cố tình cổ xúy cho công cuộc hòa hợp hòa giải cho VC là đũ để ông mang tội phản quốc rồi!

Đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi thì nên suy nghĩ và sống như thế nào để khỏi xú danh muôn thuở!

Quê Hương Nguyễn
17/12/2019

Vinh Nguyen:

Xứng với xú danh đặng văn bô thì hợp lí. Thằng này viết bài xuyên tạc lịch sử đúng lúc bọn việt gian cs đang ráo riết xuyên tạc nhằm chạy tội buôn dân bán nước. Thằng tay sai bưng bô này dám viết rằng anh em cụ Diệm thánh thiện vẫn phải chết nhục nhã. Ta hỏi thằng tay sai đặng văn bô ngươi rằng 'nếu anh em cụ Diệm như ngươi phê phán thì tại sao lũ việt gian phản tướng ko dám ra mặt nhận công khi sát hai anh em Ngô tổng thống? Sao lại ko dám anh em cụ Diệm ra xét xử công khai? Cách lí giải luật nhân quả của mi đủ cho thấy bản chất tay sai của mi rồi. Phát xít Đức diệt chủng dân Do Thái, bị thế giới lên án và hợp sức tiêu diệt. Theo cách lí giải nhân quả của mi thì thế giới phải chấp nhận, đứng nhìn dân Do Thái bị diệt chủng bởi vì họ từng sát hại Chúa nên họ bị trả báo là đúng rồi. Vậy những tên việt gian trong lịch sử VN như trần ích tắc, lê chiêu thống ko đáng bị phê phán, phỉ nhổ bởi vì dân tộc VN gây nhiều tội ác nên mới xuất hiện các thằng này trả báo đúng ko? Kết luận: thằng già khốn nạn này có âm mưu chạy tội cho lũ vgcs bán nước hại dân, nó xuyên tạc giáo lý nhà Phật để làm lợi cho đảng vgcs y chang bọn ấn quang thiêu sống thằng trọc quảng đức nhằm vấy bẩn anh em cụ Diệm. Giết người rõ ràng mà dám nói là hi sinh vì đạo pháp, miệng lưỡi lắc léo, đầy nọc độc như rắn. Tội mi đang phạm là vấy bẩn lên cả dân tộc, giúp sức cho đảng vgcs xuyên tạc lịch sử, chạy tội việt gian bán nước hại dân, mi đã mắc trọng tội tác ác nặng nề. Ta tin rằng thằng tay sai như mi sẽ nhận quả ác thích đáng ngay trong kiếp này hoặc chậm nhất là kiếp sau. Một thằng phản dân tộc như ngươi chỉ có thể rơi vào 3 đường ác: súc sinh-ngạ quỉ-địa ngục.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website