CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, December 3, 2019

Hang Bê-Lem | Cẩm Vân – Khắc Triệu ft. MPU Choir | Giấc mơ đêm mùa đông 2015 (OFFICIAL)


Hang Bê-Lem | Cẩm Vân – Khắc Triệu ft. MPU Choir | Giấc mơ đêm mùa đông 2015 (OFFICIAL)  
Tiên tri Ê-sai đã viết về sự kiện này 700 năm trước đó.
 “Chính CHÚA sẽ ban cho ngươi một dấu hiệu:
Một thiếu nữ sẽ mang thai và sinh ra một bé trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên”  
                                                                                                          
  Ê-SAI 7:14


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website