CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, December 12, 2019

Gia Đình Lương Y Phạm Cao Sơn Gia Nhập Đại Gia Đình Công Giáo

Gia Đình Lương Y Phạm Cao Sơn Gia Nhập Đại Gia Đình Công Giáohttps://www.youtube.com/watch?v=PqBvMQfBhN4

Sáng Chúa Nhật, ngày 05 tháng 08 năm 2018, Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo Phận Thái Bình, đã chủ tế Thánh lễ lúc 9h00 tại nhà thờ Chính Tòa và cử hành nghi thức ban các Bí tích khai tâm Ki-tô Giáo cho 19 anh chị em dự tòng, trong đó có 13 thành viên trong gia đình ông Lương y Giu-se Phạm Cao Sơn và Bà Tê-rê-xa Nguyễn Thị Nhị. *****
Đọc lời bình: Nguyễn Hữu Chiến Thắng VTV

 https://www.youtube.com/watch?v=DBwR5Ux8wDg

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website