CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, December 19, 2019

HÌNH ẢNH MÔ TẢ VỀ NHỮNG TỘI ÁC TẬP ĐOÀN GHPGVNTN KHỐI ẤN QUANG TIỀN THÂN CỦA CÁI GỌI GHPGVNTN

LGT:  Dưới đây là một số hình ảnh cần lời chú giải dí dỏm và đầy đủ ý nghĩa nhất của Quý Bạn Đọc webside Chính Khí Việt + Diễn đàn Sức Mạnh Sự Thật (facebook).  Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những hình ảnh bổ túc mỗi đầu tháng trên trang nhà và trên facebook Diễn Đàn Sức Mạnh Sự Thật, cho đến hết năm 2020. Quý bạn đọc nào có lời chú giải "dí dỏm và ý nghĩa nhất" sẽ nhận được một  tặng phẩm gồm 3 quyển sách đầu tay của Chính Khí Việt. Đó là những quyển:
 
1. Về Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS
2. Đập Tan Chiến Dịch HCM (tạp 1)
3. Đập Tan Chiến Dịch HCM (tập 2)
 
Quý bạn đọc trúng giải xin email cho Chính Khí Việt  hoặc gọi trực tiếp cho Chính Khí Việt.
 
Phone: 206-631-1806
 
 
 
 


 
 (hint: Thằng Viên Lý là thằng đứng ra tổ chức vinh danh Thượng Thọ thằng Tổn Thất Đính)

(Bổ xung vào mỗi đầu tháng cho đến hết năm 2020)
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website