CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, December 18, 2019

BBC - Ban Tiếng Việt Hãy Chấm Dứt Ngay Trò Tung Tin FAKE NEWS!!!

LGT: BBC - Ban Tiếng Việt lại một lần nữa tung tin Fake News.  Nên nhớ trong các hình ảnh mà chúng tôi có được thì thằng VGCS Hồ Chí Minh đứng thấp hơn thằng Mao Trạch Đông.  Thế mà gần đây BBC- Ban Tiếng Việt tung tấm hình dưới đây lên website của chúng,  với ý đồ gì???   Hãy chấm dứt ngay trò lừa bịp này!!! Và chấm dứt ngay trò tung tin Fake News!!!


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website