CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, November 30, 2019

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CỦA WEBSITE WWW.CHINHKHIVIET.NET

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CỦA WEBSITE WWW.CHINHKHIVIET.NET

 

Xin thông báo cùng quý vi hữu Người Việt Quốc Gia:

Chính Khí Việt (Joseph Phạm Trọng Luật) vừa khai trương một diễn đàn mới  cùng tên với diễn đàn cũ trên yahoogroups, với hy vọng Diễn Đàn này sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi, hàn huyên giữa các vi hữu NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA KHÔNG CỘNG SẢN chúng ta. Diễn đàn mang tên: Sức Mạnh Sự Thật (https://www.facebook.com/groups/953207148398115/admin_activities/)  có một mục đích CHUNG là chống lại tập đoàn Việt Gian Cộng Sản và các cơ quan truyền thông ngoại  vi của VGCS, các tổ chức cuội như Việt Tân, Voice…,  các cá nhân chống cộng cuội, các thành phần phản chiến trước đây như Võ Văn Ái, Nhất Hạnh, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Jane Fonda, John Kerry, Bill Clinton, Andre Sauvageot..., các cá nhân phản tỉnh cuội khác như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt…..và đặc biệt là tập đoàn PGVNTN Ấn Quang, tiền thân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay…

Lý do Chính Khí Việt khai trương diễn đàn
"Sức Mạnh Sự Thật" trên FACEBOOK là vì vào ngày 14 tháng 12, 2019 tới đây,  các diễn đàn của yahoogroups sẽ thay đổi tạo nhiều bất  lợi cho chúng ta khi viết bài mới, bình luận thời sự, trao đổi những ý kiến đóng góp…liên quan đến hiện tình đất nước Việt Nam nói riêng cũng như thế giới  nói chung, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của Tổ Quốc, Dân Tộc Việt Nam. 

Quý vi hữu Người Việt Quốc Gia Không Cộng Sản có thể gia nhập diễn đàn này bằng cách tạo một nickname trên facebook, add Joseph L. Pham  (tức Chính Khí Việt) để CKV có thể trực tiếp giúp quý vị ghi danh vào diễn đàn, hoặc quý vi hữu có thể trực tiếp xin làm thành viên của diễn đàn nếu quý vị có chút trải nghiệm về facebook. Diễn đàn này sẽ thực thi tuyệt đối quyền TỰ DO NGÔN LUẬN của quý vi hữu, tuy nhiên Chính Khí Việt  và anh chị em admins (tức moderators bên yahoogroups) cũng xin được dành quyền loại bỏ những thành viên mà CKV xét thấy họ không thích hợp với đường lối và mục tiêu chính đáng mà Chính Khí Việt đã đề ra trong phần nội quy của diễn đàn.

Kính mong quý vi hữu Người Việt Quốc Gia, Các Tổ Chức Chống Cộng chân chính với tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm, quý  QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH CỦA VNCH cùng tham gia đông đảo để tiếng nói đấu tranh của chúng ta tiếp tục được phát huy và truyền thống văn hóa Dân Tộc Việt  tiếp tục được bảo tồn.

Nay Kính

Chính Khí Việt

Ngày 30 Tháng 11, 2019

Dưới đây là thông báo của yahoo đối với các diễn đàn đấu tranh trên yahoogroups:

 

 

Understand what's changing in Yahoo Groups

Yahoo has made the decision to no longer allow content to be uploaded to the Yahoo Groups site. Don't worry, though, Yahoo Groups is not going away and new groups can still be created.

Beginning October 28, new content won't be able to be uploaded to the site, and all previously posted content on the site will be permanently removed after December 14. Anything you want to keep will need to be downloaded by that date.


 • Files
 • Polls
 • Links
 • Photos
 • Folders
 • Calendar
 • Database
 • Attachments
 • Conversations
 • Email Updates
 • Message Digest
 • Message History


The Yahoo Groups site will continue to exist, however, all public groups will be made private or restricted. Any new group members will need to request an invite or be invited by an admin. Admins will still be able to manage various group settings, though some functionality will be limited.


On October 28, you will no longer be able to upload any content to the site. To share info with members of your groups, you'll continue to be able to do so via email.


Photos and files can be saved right from the Yahoo Groups site, or you can download your data from the Privacy Dashboard


You'll still be able to create new groups, communicate with your groups via email, and search for private groups on the site. In addition, admins will continue to have limited access to group settings and administration tools.


Top of Form


Was this article helpful?

Yes No

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website