CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, November 18, 2019

BÀI 3: VỀ CON ĐÀN BÀ ĐỘC THÂN 2 CON NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH

LGT: Trước đây khi tên cựu nguỵ quân VGCS là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được VGCS quy hoạch cho sang Mỹ để làm cái trò “nối kết truyền thông trong và ngoài nước”, thì tên “cựu” việt tân “phản tỉnh” Vũ Đông Hà, chủ nhân của cái gọi là Thôn Làm Báo (tức Dân Làm Báo) đã ra sức kê ống đu đủ thổi tên Điếu Cày lên 9 tầng mây xanh, cho đến khi Phương 286 đến  SBTN bạch hoá cái cánh tay mới mọc trở lại của Điếu Cày (https://www.youtube.com/watch?v=dcvt7JZTiZM&t=3585s phút thứ 1:09:04...)cùng với hơn 10 bài của Chính Khí Việt phân tích về tên cựu nguỵ quân Điếu Cày thì Vũ Đông H à cùng lũ lâu la như Nguyễn Ngọc Già, Trần Trung Đạo, Ba Bụi, Lê Hải Lăng, Đặng Chí Hùng… đành phải ngậm bồ hòn im lặng trước những sự thật mà Chính Khí Việt đã vạch ra.

Đến hôm nay 14-01-2018 -sau rất nhiều lần thất bại-  Vũ Đông Hà (Dân Làm Báo) cùng lũ lâu la  lại một lần nữa ca tụng và đánh bóng trở lại cho con đàn bà độc thân nuôi hai con là “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong bài “Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Đinh La Thăng - Khác biệt giữa một công dân yêu nước và một lãnh đạo cộng sản” (sic). Xin bấm vào đây để tham khảo trọn bài: http://danlambaovn.blogspot.com/2018/01/me-nam-nguyen-ngoc-nhu-quynh-va-inh-la.htmlRõ khổ, trong cái mác “chống cộng” thế mà Vũ Đông Hà cùng bè lũ Dân Làm Báo đã không dám gọi đúng tên của CSVN là lũ Việt Gian buôn dân bán nước giết dân,  mà chỉ dám gọi chúng là “LOÀI SẢN” (http://danlambaovn.blogspot.com/2018/01/bai-ong-ca-lac-ieu-cua-loai-san.html) thì chúng ta đủ biết cái gọi là Dân Làm Báo và Vũ Đông Hà đang phục vụ cho thế lực nào???Chỉ cần lưu tâm một chút là chúng ta có thể biết được tên Vũ Đông Hà này đang giở trò gì.  Tại sao Vũ Đông Hà không dám đem ra so sánh giữa con đàn bà độc thân nuôi hai con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với em Nguyễn Mai Trung  Tuấn (14 tuổi)  để thấy sự đối đáp giữa em Nguyễn Mai Trung Tuấn trước toà và con đàn bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khác biệt như thế nào?  Tuy còn ít rất ít tuổi lại không được ngồi uống café Starbuck cùng với lũ tây đầm trong cái áo “nhân quyền”, không được cỡi máy bay ra nước ngoài… "MÉC BU", nhưng em Tuấn đã biết phân biệt được giữa tập đoàn CSVN là Việt Gian bán nước và đời sống của người dân bị trị trong tay lũ VGCS với đời sống no ấm, tự do của người dân trong Chính Thể Việt Nam Cộng Hoà. Để có thể so sánh một cách công bằng thì CKV có thể kết luận rằng người đàn bà độc thân nuôi hai con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không đáng sách dép cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn.  Đó là một lối so sánh lịch sự, bằng không chỉ có thể kết luận:  Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không xứng đáng liếm phân của em Nguyễn Mai Trung Tuấn vậy!!!Chính vì thấy được cái THỐI của Vũ Đông Hà, một tên Việt Tân cao cấp phản tỉnh cuội, trong việc thổi đít con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,  nên CKV xin được phép quý bạn đọc cho  đăng lại bài viết dưới đây bằng cả phần Anh Ngữ lẫn Việt Ngữ để quý bạn đọc cùng  thưởng lãm!
http://www.chinhkhiviet.net/2018/01/lgt-truoc-aykhi-ten-cuu-nguy-quan-vgcs.html

Forewords:  In the past, when the former deceit communist military man Dieu Cay Nguyen Van Hai was arranged to having a one-way trip to the United States by his government to play "domestic and oversea media co-ordination" game, a guy named Vu Dong Ha, as a "former" Viet Tan political party member who is "deserted" and as the owner of website so-called "Thon Lam Bao" (or Dan Lam Bao) has tried at his best to praise Dieu Cay into ninth-leveled sky by  blowing his own papaya tube to do it. Until the arrival of Phuong 286 to SBTN broadcasting station to tell the truth of Dieu Cay's growing-again arm, and with Chinh Khi Viet's 10 analytic articles on Dieu Cay, Vu Dong Ha has kept his silence in shame with his clan such as Nguyen Ngoc Gia, Tran Trung Dao, Ba Bui, Le Hai Lang, Dang Chi Hung ...

Until today, January 14th 2018 after many failures, Vu Dong Ha (Dan Lam Bao website) and his clan once again have praised and adorned "Me Nam" Nguyen Ngoc Nhu Quynh, a single-mom with two small children, with his article "Me Nam Nguyen Ngoc Nhu Quynh and Dinh La Thang, a difference between a patriotic citizen and a communist leader" (sic) Please read it in whole at: http://danlambaovn.blogspot.com/2018/01/me-nam-nguyen-ngoc-nhu-quynh-va-inh-la.html

Miserably, under "anti-communist" title but Vu Dong Ha and his Dan Lam Bao clan dared to use the word "Loai San" (comie category) instead of fatherland communist traders and human killers as their rightful Viet communists' name calling. It is easy for us to know what political power the so-called Dan Lam Bao and Vu Dong Ha are serving for; isn't it???

With a little attention, we will be able to know what political game this guy Vu Dong Ha is playing. Why Vu Dong Ha dared not to compare the differences between answers of single-mom Nguyen Ngoc Nhu Quynh and 14 years-old Nguyen Mai Trung Tuan in front of communist judges during their trials? Little Tuan in his very young age and having no opportunity to drink Starbuck coffee with "human-rights"-shirts Western people; having no aerial trip abroad to ... "report"; but this little boy has known how to distinguish between fatherland trading communist clan  and lives of being-ruled citizens under communist regime with free and happy lives of citizens under Republic of Vietnam regime.

In order to have a fair comparison, Chinh Khi Viet would like to conclude that Nguyen Ngoc Nhu Quynh, the single-mom with her two young children should be in bad choice for serving shoes to the little Nguyen Mai Trung Tuan. That would be a rather courteous comparison; otherwise, it should be a flat conclusion that Me Nam Nguyen Ngoc Nhu Quynh should not qualified to taste Nguyen Mai Trung Tuan's feces!!

Because of Vu Dong Ha's stink in his blowing praise of Nguyen Ngoc Nhu Quynh's ass, Chinh Khi Viet would like to repost the following bilingual article; both in Vietnamese and English for our readers to enjoy at: http://www.chinhkhiviet.net/2018/01/lgt-truoc-aykhi-ten-cuu-nguy-quan-vgcs.html
 
 
 
 
TRẮNG ĐEN ĐÃ RÕ RÀNG
(BÀI 5)
 
 
 
 Khi thấy lá bài Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng bị chê như cửa hàng đặc sản ăn uống ở Đà Nẵng, vì nó cốt đưa ra bởi cứ tưởng rằng Tổng Thống Donald J Trump thích lê la ngồi hàng quán và thích giật le, để nâng đỡ một cách  khéo léo bằng cách gặp hết nhà “đấu tranh” này đến nhà "đấu tranh" kia và đặc biệt là những vụ như thằng cựu nguỵ quân Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như con xướng ca vô loài Mai Khôi, cùng một loạt những thứ tà lọt của VGCS mà hình thù của chúng rất rõ ràng,  không là hòn cuội to thì cũng là viên sỏi nhỏ…

 Tại sao lũ nhỏ kia không chú ý gì đến Obama nhỉ?Tập đoàn VGCS đau hơn bò đá, cho nên chúng ra lệnh cho lũ “Hội Cờ Đỏ” ở hải ngoại đưa lên một loạt các bài viết đăng ở Ba Cây Trúc, Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt… để hết sức thổi con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên tận 9 tầng mây xanh một cách VỪA NGU VỪA LỐ BỊCH.Thí dụ vài đứa điển hình nêu ra đây để chia sẻ với quý bạn đọc. Dựa vào bài diễn văn của Tổng Thống Donald  J. Trump có nhắc tới Hai Bà Trưng, thế là Vũ Đông Hà (nhà ta) vội vã bịa ra chuyện Tổng Thống Trump nhắc việc Hai Bà Trưng là có ý nói khéo về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh!!!??? 
Còn tên Trần Quốc Việt cũng của Dân Làm Báo thì ví  Ngọc Quỳnh cũng giống như Ngọc Trai?  Nên hắn đã hạ bút nguyên văn như sau:“Quỳnh không bao giờ đi tìm ngọc nhưng em chính là tâm ngọc trong rất nhiều người như tôi” (sic).Tên này bưng bô kỹ quá nên lòi cái đuôi cực kỳ, cực kỳ ngu lâu. Tại sao Chính Khí Việt nói vậy?Khi cha mẹ của con này đặt tên nó là Ngọc Quỳnh thì phải nhớ  hai nghĩa:-         Thứ nhất là chữ Ngọc đối với Việt Nam thì nó cũng là sự báo hiệu giống như chữ Thị. Tức là người mang tên này là phái Nữ.-         Quỳnh mới là tên thật, là một loài hoa nở về đêm. Nhưng xưa kia các cụ Việt Nam còn cắt nghĩa,  khi nói đến hoa Quỳnh là muốn nói đến “gái ăn sương” (tức là LÀM ĐĨ cũng giống như con nhà thổ già Trần lệ Tuyền ở Đà Nẵng trước 1975).  Ngọc Quỳnh có nghĩa là bông hoa Quỳnh được làm từ ngọc trạm trổ ra. Điều đáng chú ý là: ngươi ngu lâu nên ngươi viết rằng: “em chính là tâm ngọc trong rất nhiều người như tôi” (sic).  Như vậy ngươi giải thích như thế nào cụm chữ “tâm ngọc”? Ta thử gợi ý cho ngươi:-         Tâm ngọc” có thể được hiểu là trái tim bằng ngọc. Nếu con Quỳnh này nó bị ngươi cho nó đi tầu bay giấy là “có trái tim bằng ngọc” mà không biết đỏ mặt tức tối thì  đúng là cùng  một duộc giống như ngươi!!! Trái tim bằng ngọc thì phải hiểu tim của con Quỳnh này là đá, dù có là ngọc thì cái gốc cũng từ đá mà ra.  Như thế thì nó hoàn toàn hành động vô tri hay không? Thế là ngươi, vì thổi LẦM CHỖ (wrong place) nên u mê đã tố giác nó là ROBOT của VGCS!!!-         Con Quỳnh này mà ngươi cho nó nằm ở trong người của ngươi, thì nó nằm ở chỗ nào vậy?  Nếu là một viên thì phải nói cho rõ.  Còn ngươi viết chung chung “tâm ngọc” mà không số lượng thì buộc người ta phải hiểu nó là hai viên NGỌC… HÀNH  trong người ngươi?  Thế thì làm sao có thể giải nghĩa được rằng nó lại còn có thể nằm trong rất nhiều người như ngươi.  Chỉ có một cách giải thích là ngươi -qua giấy trắng mực đen-  đã khẳng định nó là “hoa Quỳnh” như các cụ Việt Nam ta hiểu!!!Quốc Việt hãy về nhà học tập thêm một con giáp nữa chứ đừng vội tham gia “Hội Cờ Đỏ”  quá sớm để thổi đít thiên hạ!!!-         Còn tên Bùi Tín, cả hai cha con đều là tay sai trung thành của VGCS và cũng đều là kẻ sát nhân đối với những người dân Việt Nam vô tội.  Thằng Bùi Tín này mới đây lại đăng trên Ba Cây Trúc ký tên là “Bùi Tín” (VOV) để viết một bài có tên: “Tất cả người Việt yêu nước mình đều là Mẹ Nấm”.
 Đúng là VGCS tay cầm súng, tay cầm bút, như hắn khoe là Phó tổng biên tập báo Nhân Dân của VGCS, có xe hơi riêng  và lương bang lương… trung tướng nguỵ quân VGCS (???).  Và nay thì cảm thấy oai phong vì được làm công ở VOA chắc? Nếu “tất cả những người Việt yêu nước mình đều là Mẹ Nấm” thì Bùi Tín ngươi phải trả lời ra sao rằng suốt từ thời lập quốc của nhân dân Việt Nam từ thượng cổ đến nay đều là Mẹ Nấm của ngươi hết sao???  Dù là Hai Bà Trưng, Bà Triệu… cho đến Đức Lý Thường Kiệt, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Đại Đế Quang Trung chăng???Bùi Tín nổ sảng quá hoá ra Bùi Tín đang chửi tập đoàn VGCS CHÚNG  BAY, từ khi có thằng VGCS đầu tiên cho đến tận nay. Cả lũ bọn chúng, luôn tự nhận mình là “người yêu nước”, riêng hiện nay lũ chúng gồm gần 4 triệu đứa mà đều là Mẹ Nấm của mày ư!!!  Thằng già mất nết này thấy cỗ ở đâu là bâu vào đấy, chờ đấy chắc tụi VGCS sẽ thưởng cho mày cái mề đay gọi là “Huân Chương Hồ Chí Minh” hoặc còn gọi là “Huân Chương Tâm Ngọc Mẹ Nấm”!!!Ngoài hai thằng này lại còn có đứa trong nhóm gọi là Dân Trí, Dân Trá gì đó còn làm youtube tuyên bố con đàn bà độc thân hai con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là Anh Thư của mọi thời đại???Quý bạn đọc đã thấy sự hoạt động của “Hội Cờ Đỏ” của VGCS ở hải ngoại trong vai trò bút nô và “mõm nô” (chỉ sủa bậy) đã khốn nạn bỉ ổi đến mức nào.Cho nên xin quý bạn đọc thứ lỗi, Chính khí Việt không thể dùng thứ ngôn ngữ khác với bọn chúng được.(còn tiếp)Chính Khí ViệtNgày 27 Tháng 11, 2017
Bài đã đăng cùng đề tài

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website