CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, November 17, 2019

(Bài 2) JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!

(Bài 2) JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!
 
 
 
 

Hai ngày trước đây, tức ngày 15-11-2019 tên JB Trường Sơn mà Cố Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã nhiều lần khẳng định "JB Trường Sơn chính là một bút danh khác của Lão Già Tiến Sĩ Pathet Lào Lê Hùng", chủ trang mạng Ba Cây Trúc.  Bài viết của JB Trường Sơn  có tên: "Trả lời ông Trần Hùng chủ trang mạng Người Việt Giữ Nước Việt". (nguồn: http://bacaytruc.com/index.php/5468-tr-l-i-ong-tr-n-hung-ch-trang-m-ng-ng-i-vi-t-gi-n-c-vi-t-tac-gi-jb-tr-ng-s-n)

Trong bài nói trên JB Trường Sơn  có nhắc đến Chính Khí Việt, khi CKV viết bài vạch mặt Ba Cây Trúc đã có ví von giữa "Ban Biên Tập" của Ba Cây Trúc và một loại chim có thể nhái tiếng người tài tình hơn con vẹt có tên "Nọ Pỉ". Thế rồi cả gần 3 năm sau, chắc có người nhắc nhở, chỉ bảo, JB Trường Sơn mới vỡ lẽ "Nọ Pỉ" chính là tên một loại chim ở vùng Thượng Du Bắc Việt.
Chính Khí Việt Xin trích nguyên văn đoạn JB Trường Sơn viết về Chính Khí Việt như sau:

"Có lắm chữ mở tự điển ra tìm cũng không thấy. Việc này khiến tui nhớ đến một từ "lạ" do một thanh niên trẻ tên Phạm Trọng Luật (PTL) sinh trưởng tại miền Nam VN viết trên mạng Chính Khí Việt do anh làm chủ. Anh này cũng thích chưởi và chụp mũ người khác giống cậu thanh niên 44 tuổi kia vậy. (tức giống Tran Hung- CKV) Anh ta dùng chữ "chim nọ pỉ" để gán cho đối thủ của anh. Người miền Nam không ai biết "nọ pỉ" là gì. Tui liền lên mạng tra cứu với Bác Google, tìm hoài mãi mới có một chỗ trả lời cho biết đó là con "chim nhồng" (loại chim có thể bắt chước tiếng người, một thứ chim vẹt, nhưng nói giỏi hơn). Đây là tên do ngưòi Thượng du Bắc Việt gọi loại chim này. Tui tìm hiểu lý do tại sao anh thanh niên PTL sinh truỏng trong Nam lại có thể biết đến tên lạ lùng là "nọ Pỉ". (sic)

Này JB Trường Sơn ở đoạn này ta sẽ chỉ ra sự ngu dốt thật sự của ngươi khi ngươi cho rằng chỉ có người Miền Bắc sống ở vùng Thượng Du Bắc Việt mới biết tên loại chim Nọ Pỉ. 

Quý bạn đọc khi tìm hiểu, hẳn sẽ biết rất rõ, có rất nhiều loại chim mà người ta có thể dạy cho chúng nói tiếng địa phương của họ. Nhưng vì thiếu kiến thức, không chịu học hỏi, tra cứu nên JB Trường Sơn không hề biết đến loại chim có tên "Nọ Pỉ" là loại chim gì? Đến mức JB Trường Sơn phải đi dọ hỏi, vái lạy một thằng bộ đội Ngụy Quân VGCS ở Bắc Việt  và xưng với thằng bộ đội đó bằng đại danh từ "ÔNG" như hắn tự thú trong bài: "Nhờ quý độc giả nhận diện dùm". Từ đó hắn mới vỡ lẽ "chim Nọ Pỉ" là tên một loại chim học nói tiếng người rất giỏi. 
 
Cũng chính ở đoạn văn viết vào ngày 15-11-19 dưới đây mới chứng minh cho toàn thể độc giả trong cũng như ngoài nước thấy sự nói láo trên cả nói láo của tên già không nên nết JB Trường Sơn aka Lê Hùng.  Vì bản chất nói láo quen mồm,  nói trước quên sau, nên khi tìm hiểu về chim nọ pỉ lúc thì hắn khai rằng: "Tui liền lên mạng tra cứu với Bác Google, tìm hoài mãi mới có một chỗ trả lời cho biết đó là con "chim nhồng" (trích bài viết 15 -11-19); lúc thì hắn phải đi do hỏi thằng bộ đội ngụy quân VGCS  về loại chim Nọ Pỉ  viết vào ngày 22-09-18 như sau:

"Trước đây có lần hắn viết bài mô tả một loài chim mang tên Nọ Pỉ (cái tên này tìm không ra trong tự điển). Sau này nhờ người quen bên VN hỏi mấy ông bộ đội bác Hồ thì mới biết con chim Nọ Pỉ là con Nhồng (con chim học nói tiếng người rất giỏi) chỉ có người ở miền núi Bắc Viêt mới gọi nó bằng tên đó. (sic) (Nguồn: https://www.bacaytruc.com/index.php/2038-nh-quy-d-c-gi-nh-n-di-n-dum-tac-gi-jb-tr-ng-s-n)

Như vậy thì có phải ngươi dọ hỏi thằng bộ đội Ngụy Quân VGCS hay ngươi hỏi Bác google.  Đâu mới là sự thật!!!???
Này thằng JB Trường Sơn ngu dốt kia, theo như ngươi khẳng định, chẳng lẽ chỉ có người ở Thượng Du Bắc Việt mới biết tên chim Nọ Pỉ; chỉ có người sinh sống ở Úc Châu mới biết loại chim cockatoosc;  hay chỉ có người da đen sống ở Phi Châu mới biết loại chim Psittacus…. (hai loại chim này cũng là hai loại trong số hằng trăm loại chim khác mà người ta trên thế giới có thể dạy cho chúng nói tiếng người rất chuẩn.)

Từ sự ngu dốt này tên JB Trường Sơn đã suy diễn kiểu tam đoạn luận để chửi Nhà Báo Việt Thường, một trong hai người Thày của Chính Khí Việt xuất xứ từ ngoài Bắc.  Tam đoạn luận của JB Trường Sơn như sau: Ông Việt Thường là người Miền Bắc nên ông Việt Thường biết tên loại chim Nọ Pỉ, mà bất kể ai khi sử dụng hai chữ Nọ Pỉ trong bài viết của họ đều là do Nhà Báo Việt Thường viết ra? 

Chính Khí Việt Xin trích tiếp một đoạn khác của tên JB Trường Sơn aka Lê Hùng như sau để chứng minh sự ngu dốt của hắn trong tam đoạn luận nói trên:

"Thì ra bài viết đó không phải do anh ta viết mà là của sư phụ anh ta, là ông già Trần Hùng Văn tức Việt Thường, là người từng sống ở ngoài Bắc cho nên quen gọi con nhồng là "nọ pỉ" !! Thế đó, có nhiều ông già thích đội tên người trẻ để xổ nghề mắng chưỏi người khác rồi để cho ngưòi đệ tử trẻ của mình mang tội dùm." (sic)

Đến đây hẳn quý độc giả đã thấy sự ngu dốt của tên JB Trường Sơn AKA Lê Hùng như thế nào rồi, chẳng cần dài dòng thêm. Quý bạn đọc có thể đọc tiếp bài viết dưới đây để thấy ngoài sự hiểu biết thông thường về các loại động vật, hắn còn cực kỳ ngu dốt ở nhiều khía cạnh khác nữa như LỊCH SỬ, NHÂN VĂN VÀ KHOA LÝ LUẬN SƠ ĐẲNG trong loạt bài Chính Khí Việt viết về JB Trường Sơn tức tên già Lê Hùng chủ trang Ba Cây Trúc có tựa đề: "JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!"

Chính Khí Việt
Ngày 17 Tháng 11, 2019

JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!
 

JB Trường Sơn Của Ba Cây Trúc Lại Nói Láo Nữa Rồi!!!


 
Khuya hôm qua 21-11-2017, Website Ba Cây Trúc của Lê Hùng, JB Trường Sơn có đăng một bài với tựa đề là: “Xử sự chứ không xử người.” (sic).
Nội dung bài viết có một đoạn đề cập đến Chính Khí Việt – Joseph Pham như sau:
Xin trích nguyên văn:
“Một trường hợp khác, đó là ông Joseph Phạm Trọng Luật. Chỉ vì Ba Cây Trúc đả kích ông Việt Thường mà Joseph Phạm đã chưởi bới Ba Cây Trúc thậm tệ. Chúng tôi đã phản biện một vài lần nhưng xem ra khẩu khí của Joseph Phạm trên trang mạng CHÍNH KHÍ VIỆT luôn mang tính chất "cắn không buông", dai như dẻ rách với một loạt hàng chục bài bôi lọ Ba Cây Trúc và ông Lê Hùng, đồng thời dùng thủ đoạn chụp mũ Ba Cây Trúc là Việt Cọng cho nên chúng tôi chẳng cần đếm xỉa gì đến nữa vì họ không dùng đến lý trí !! Thật vô ích !!” (sic).
Qua đoạn trích dẫn trên xin quý bạn đọc đặc biệt  chú ý đến 2 chữ “Chỉ vì” của JB Trường Sơn.
Đây là một sự tố cáo hoàn toàn bịa đặt bởi vì Chính Khí Việt viết và phê phán thái độ và lập trường của Ba Cây Trúc với những bằng chứng cụ thể mà trong đó có nhiều tác giả bị phê phán không riêng chỉ có  Lê Hùng, và tất nhiên trong đó đã có hơn chục bài Chính Khí Việt phê phán JB Trường Sơn.
Để minh chứng cho sự láo lếu của JB Trường Sơn, Chính Khí Việt xin tóm tắt 4 bài viết mà Chính Khí Việt “chưởi bới Ba Cây Trúc thậm tệ” (sic)  như sau:
Trường hợp 1:  JB Trường Sơn trong bài “Xử Sự Chứ Không Xử Người” (sic), JB Trường Sơn nhai lại ý tưởng của Lê Hùng, khi JB Trường Sơn hạ bút viết: “Trong cuộc đời của mỗi cá nhân ai cũng có lúc làm tốt và nhiều lần làm chuyện xấu” (sic). 
Cũng cùng một luận điệu như thế, hơn ba năm trước, Lê Hùng vì bênh vực Lão Móc và các chí hữu của Lão Móc, Lê Hùng đã hạ bút viết: “Ai trong cuộc đời cũng có những lúc nổi điên, phát khùng hoặc bỗng dưng trở nên dại khờ ngu ngốc để phạm phải những lỗi lầm khiến phải hối tiếc lâu dài. Nhưng nếu cứ ngồi yên để hối tiếc mà không chịu sửa đổi thì kẻ đó cứ mãi chịu nhục bị người đời chỉ trích chê cười.  Điều cần thiết là phải sửa đổi để chứng minh cho đời và cho mình thấy rằng quả thực đã phục thiện, tiến bộ và tiến lên một mức cao hơn trên bực thang giá trị.  Sự phục thiện, tự nhận rằng mình sai lầm là một hành vi can đảm và được người đời khâm phục, vì phục thiện chính là  một giá trị ít ai đạt được.” (sic).
Trong phần phản biện của mình, Chính Khí Việt đã viết một bài có tên “Sự Liều Mạng Của Lê Hùng”  (xin quý bạn đọc bấm vào link này để tham khảo toàn bài: http://www.chinhkhiviet.net/2016/03/su-lieu-mang-cua-ong-le-hung.html?m=0”)
Trường hợp 2:  Khi Ba Cây Trúc và Lê Hùng đăng bài của Hoàng Quỳnh với tựa đề “Hiến Pháp Hoà Giải” với nội dung là “Không được truy cứu, phán xét  hay buộc tội… đối với cá nhân hay tập thể, ở bất cứ phe phái, đảng phái nào của người Việt Nam trong vòng 100 năm qua, và điều này có giá trị trong vòng 100 năm tới.” (sic) (nghĩa là tính từ 1914 cho đến 2114).  Khi bị Chính Khí Việt vạch mặt bút nô Hoàng Quỳnh, Ba Cây Trúc đã vội nhảy ra bênh vực  bằng một bài viết có tên “Trang Mạng ‘Chính Khí Việt’  có Tà khí hay không?”.   Cũng ngay trong ngày hôm đó, Chính Khí Việt đã có bài “CHÍNH KHÍ VIỆT GÓP Ý  VỚI BAN BIÊN TẬP CỦA WEBSITE BA CÂY TRÚC.” (Xin quý bạn đọc bấm vào link này để tham khảo toàn bài: http://www.chinhkhiviet.net/2015/06/chinh-khi-viet-gop-y-voi-ban-bien-tap.html

Trường hợp 3: Ngày 30-10-2016, JB Trường Sơn đã cho đăng bài của mình có tên: “Thêm một bài học cho Joseph Phạm-Trọng-Luật của trang mạng Chính Khí Việt” (sic).” (https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12934:them-mt-bai-hc-cho-joseph-phm-trng-lut-ca-trang-mng-chinh-khi-vit&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53”.
Loại bỏ những lời xỉ nhục rẻ tiền mà JB Trường Sơn viết về cá nhân Chính Khí Việt, chẳng hạn như: “Joseph Pham chắc mới lọt lòng mẹ hoặc chỉ là một thằng ranh con còi cọt vì thiếu ăn chứ chưa đủ trí tuệ để hiểu Cọng Sản là gì và ý thức chống Cọng ra sao…” (sic), chỉ xin nêu ra cái hiểu biết mà JB Trường Sơn cho rằng mình uyên bác, kiến thức cao vời vợi (!?) như sau: “Hồ gặp Chu Ân Lai năm 1930 và nói rằng: “Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền đáp ơn nghĩa." (sic).
Cũng trong cùng một ngày, Chính Khí Việt đã có  bài “GỞI JB TRƯỜNG SƠN CỦA “BA CÂY TRÚC” (xin  quý bạn đọc bấm vào đây để tham khảo toàn bài:http://www.chinhkhiviet.net/2016/11/goi-jb-truong-son-cua-ba-cay-truc.html ) chỉ ra cho JB Trường Sơn thấy cái sai lầm của mình để sửa đổi cũng như bớt cái tính “kiêu ngạo” của mình lại, nếu thật sự là con Chúa, để tránh cho mình cái tội mà Thiên Chúa khó lòng dung thứ.  
Đáp lại lời lẽ thiếu văn hoá của JB Trường Sơn,  Chính Khí Việt đã nhắc cho JB Trường Sơn đại ý rằng, năm 1930 làm gì có Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ 2, để Hồ có thể gặp Chu Ân Lai mà hứa hẹn rằng “Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền đáp ơn nghĩa." (sic)
Trường hợp 4:  Trong bài “Joseph Phạm: Hữu PHÂN tự nhiên XÚ”. (xin bấm vào link này để tham khảo toàn bài: https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13067:joseph-phm-hu-phan-t-nhien-xu&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53), JB Trường Sơn viết: "Con ruồi đen thui PTL tự khoe là đã có thành tích chưởi vung vít hết mọi người, từ tổng thống Obama đến đại tá CIA Mỹ và đến cả những người Việt có tiếng tăm khác. Nhưng thực ra là hắn đang theo "trào lưu" chưởi mà thôi, có nghĩa là hắn đang xu thời, thấy mọi người chưởi ai thì hắn cũng hùa theo chưởi cho có uy thế theo kiểu chó bầy, và khi đã sủa theo bầy thì sẽ chẳng có ai dám chống lại, có nghĩa là hắn đang núp bóng của đám đông để chưởi chứ không có chủ kiến riêng cho mình, hắn chỉ dựa hơi theo người ta để tạo thanh thế riêng cho mình." (sic).
Liền ngay sau đó, Chính Khí Việt đã có bài “NHỮNG BỊA ĐẶT LÁO KHOÉT MANG TÍNH XUYÊN TẠC CỦA THẰNG TÀ LỌT HẠNG BÉT CHO WEBSITE “BA CÂY TRÚC” LÀ THẰNG JB TRƯỜNG SƠN TRONG BÀI “Joseph Phạm: Hữu PHÂN tự nhiên XÚ” (Xin quý bạn đọc bấm vào link này để đọc toàn bộ 3 bài nói trên:http://www.chinhkhiviet.net/2016/11/nhung-bia-at-lao-khoet-mang-tinh-xuyen.html) Tâm điểm của loạt bài “Những Bịa Đặt Láo Khoét” nói trên của Chính Khí Việt là vạch ra những dối gian, bịa chuyện vu khống  của JB Trường Sơn.   Trong đó nổi bật nhất chuyện hắn cho là Cựu Đại Tá tình báo CIA của Mỹ không hề có những lời lẽ qua lại với Chính Khí Việt, và rằng việc Cựu Đại tá Andre Sauvageot trả lời cũng như hứa phản hồi 6 bài của CKV viết về  ông ta là một điều bịa đặt của Chính Khí Việt nhằm “chạy theo người ta để đả kích tên đại tá Andre Sauvageot và còn khoe khoang là đã thách thức tên này đến nổi tên đại tá này phải im thin thít chẳng dám trả lời nó ! Đây là một sư khoa trương vô dụng vì không hề đưa ra bằng chứng nào về những bức thư trao đổi giữa tên Sauvageot này với PTL cả " (sic).  Nhưng sau khi Chính Khí Việt đưa ra bằng chứng những trao đổi giữa tên cựu Đại tá tình báo CIA là Andre Sauvageot và Chính Khí Việt thì JB Trường Sơn biến đâu mất dạng, không có nửa lời  để cáo tri cùng bạn đọc về sự vu cáo láo lếu của mình đối với những sự thật mà Chính Khí Việt đã trưng dẫn.
Tạm thời đưa ra 4 trường hợp để chứng minh cùng quý bạn đọc rằng, có phải: “Chỉ vì Ba Cây Trúc đả kích ông Việt Thường mà Joseph Phạm đã chưởi bới Ba Cây Trúc thậm tệ.” (sic)???
Riêng trong bài “Xử sự chứ không xử người” của Lê Hùng cũng như của JB Trường Sơn gần đây, còn có rất nhiều điều cần mổ sẻ phân tích việc dùng xiếc chữ nghĩa để nguỵ biện cho việc “Xử Sự Chứ Không Xử Người” và dụng ý của việc “Xử sự chứ không xử người” nằm ở chỗ nào trong giai đoạn hiện tình đất nước hiện nay!!!
Chính Khí Việt

Ngày 22 Tháng 10, 2017

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website