CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, November 19, 2019

(1) LẬT CHỒNG THƯ CŨ CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT

LGT: Khoảng trên dưới 15 năm về trước, trong các loạt bài CKV lật tẩy lũ Tam Bảo Nô PGVNTN Ấn Quang, CKV có xin phép sử dụng một số bài viết, thơ, vè, bình luận, tài liệu... của một số vi hữu trên các diễn đàn yahoogroups và các website CHỐNG CỘNG, trong đó có bài thơ "VỊNH CON QUỶ CHÙA" của Nhà Thơ Ngô Phủ.  Chỉ vì trích không trọn vẹn lời tựa mà Nhà Thơ Ngô Phủ đã mượn chuyện sửa lưng CKV để ca ngợi thằng đại việt gian Ngưu Ma Vương Quảng Độ… và nhà thơ có nhã ý tặng không cho Chính Khí Việt hai bài thơ đính kèm trong bức thư trả lời CKV ngày 4 tháng 1, 2013. 

Tìm lục lại hồ sơ của PGVNTN, đặc biệt về thằng VGCS Trí Quang nhân ngày nó bị quỷ diêm vương lôi cổ xuống 18 tầng địa ngục, CKV thấy điện thơ trao đổi giữa CKV và nhà thơ Ngô Phủ hay hay, nay mạn phép quý bạn đọc để được đăng lại, âu cũng là một kỷ niệm vui để đánh dấu những nỗ lực mà CKV đã thực hiện trong một thời gian tương đối dài, đủ để tiêu diệt các mầm móng "biến đạo thành Đảng" của lũ Tam Bảo Nô cực ngu xuẩn trong khối PGVNTN Ấn Quang!!!

Chính Khí Việt
Ngày 19 Tháng 11, 2019

VINH CON......

QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !

V ừa rớt nạ mang đã hiện thân

Õ ng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.

V uốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.

Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.

N hậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.

Á i mộ bao người nay sáng mắt,

I n như nằm mộng vẵng chuông ngân.

TDT, NOV-07-12

Ngô-Phủ

----- Forwarded Message -----
From: Joseph Pham <josephpham62@yahoo.com>
Sent: Friday, January 4, 2013, 3:24:40 PM PST
Subject: CÁM ƠN NHÀ THƠ NGÔ PHỦ.

CÁM ƠN NHÀ THƠ NGÔ PHỦ.
THÀNH THỰC MÀ NÓI:
TÔI CHỈ THẤY BÀI THƠ ÔNG VIẾT VỀ VÕ VĂN ÁI LÀ TUYỆT HAY, CÒN NHỮNG BÀI CÒN LẠI, XIN LỖI ÔNG NÓ THÚI LẮM CKV, TÔI NGỬI KHÔNG ĐƯỢC NÊN KHÔNG DÁM NHẬN. THIẾT TƯỞNG ÔNG VÀ LŨ TAM BẢO NÔ MỚI ĐỦ LIÊM SỈ ĐỂ CA TỤNG THẰNG SÚC SANH QUẢNG ĐỘ MÀ BỀ DÀY CHỐNG VNCH CỦA NÓ CHẤT CAO NHƯ NÚI. TÔI XIN TRÍCH MỘT CÂU CỦA HẮN TRONG LỜI PHÁT BIỂU TẠI THANH MINH THỀN VIỆN NGÀY 18-11-12 PHÁT TRỰC TIẾP TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ NHÂN ĐẠI HỘI 9 TẬP ĐOÀN MẠO DANH PHẬT TRONG CÁI GỌI GHPGVNTN NHƯ SAU: "PHÁP NẠN 63 LÀ CUỘC ĐẤU TRANH KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU CỦA CUỐI THẬP KỶ 20 ĐỂCHẤM DỨT THỜI NGOẠI THUỘC"
VÌ THẾ CÁC BÀI THƠ DƯỚI ĐÂY ÔNG CÓ NHÃ Ý TẶNG TÔI, TÔI XIN TRẢ LẠI CHO ÔNG VÀ ĐÁM BƯNG BÔ NGU XUẨN TẬP ĐOÀN TAM BẢO NÔ VÌ CHỈ CÓ ÔNG VÀ HỌ MỚI CÓ ĐỦ "TRÌNH ĐỘ VÀ LÒNG TỰ TRỌNG CŨNG NHƯ LIÊM SỈ" ĐỂ THƯỞNG THỨC NÓ.
KÍNH ÔNG
CHÍNH KHÍ VIỆT (JOSEPH PHAM)

----- Forwarded Message -----
From: "ngophu72@..." <ngophu72@...>
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com; DD - PHU VAN <DienDanPhuVan@yahoogroups.com>; doannguoiquocgia@yahoogroups.com; HoiNghi@yahoogroups.com; HuongGiang@yahoogroups.com; NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com; tapthechiensivnch@yahoogroups.com; thica@yahoogroups.com; TinhMuonMau@yahoogroups.com; tuoitrevn@yahoogroups.com; DanTocViet@yahoogroups.com; DienDanChinhLuan@yahoogroups.com; diendanquocgia@yahoogroups.com; DienDanCongLuan@yahoogroups.com; diendanchinhtri@yahoogroups.com; diendanviahe@yahoogroups.com; DienDanNguoiVietToronto@yahoogroups.com; phonang@yahoogroups.com
Cc: Dat Nguyen <dongdtnguyen@...>; thientam94@...; giachanh2012@...
Sent: Tuesday, December 4, 2012 6:33 AM
Subject: [NguoiVietQuocGia] Re: [DiendanDanToc] CAI TÁT THỨ 88 . Cái tát này táng vào thẳng mặt thằng RÂU RẬM RẬT, QUẢNG ĐỘ, con chó thứ 5 tập đoàn mạo danh Đạo Phật có tên GHPGVNTN

Thái-Dương Thành, DEC-04-12
Kính quý nhân Joseph Pham,
1)- Cảm tạ ngài đã nhanh-nhẩu đáp ứng yêu-cầu của NP mà thêm cái "Tựa đề" của bài thơ "VỊNH CON QUỶ CHÙA V.V.A" để diễn tả hạn-chế duy chỉ đề-cập đến cá-nhân của tên này.
2)- Thấy ngài thường bàn đến vị đạo cao đức trọng của GHPGVNTN, NP lục chồng thơ cũ, kính tặng quý nhân đôi bài (nếu quý nhân cần các thi-phẩm nói về lũ Tăng, Ni, Sãi Quốc-Doanh, ngài cho biết, NP sẽ chịu khó kiếm để thỏa đáng cho quý nhân) về Đại lão Hòa-Thượng, hiện là đức Tăng-thống THÍCH-QUẢNG-ĐỘ :
KÍNH TẠ ƠN NGÀI THÍCH-QUẢNG-ĐỘ
THÍCH-QUẢNG-ĐỘ, ngài đáng kính thay !
Chẳng nề nguy-hiểm phủ bao-vây.
Xông rào cán-bộ ngăn đàng nọ.
Vượt lối công-an chận mặt này.
Thảm rõ niềm oan người ruộng mất.
Buồn nghe nỗi ức kẻ tiền bay.
Xót-xa an-ủi : "Nam mô Phật",
Mà nén riêng ngăn tiếng thở dài.
TDT, JUL-18-2007
Ngô-Phủ
KÍNH CẨN VINH DANH
MỪNG hỷ tín xin mượn bút nghiên.
PHẬT môn hãnh-diện chọn người hiền.
ĐẠO cô hớn-hở toàn am viện.
TĂNG lữ hân-hoan khắp cửa thiền.
THỐNG nhất nhân-tâm xa bạo đảng.
THÍCH nghi biện-pháp chống cường quyền.
QUẢNG giao đoàn-kết Liên-Tôn-Giáo,
ĐỘ "Thất chúng" qua cảnh đảo-điên.
TDT, AUG-25-2008
Ngô-Phủ

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website