CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, November 26, 2019

01524 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

01524  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ  


 

Nhon Nguyen nhon37@hotmail.com

Attachments11:20 AM (34 minutes ago)
 
Kính chuyển
Nguyễn Nhơn

Thôi, TÀN DƯ PHẢN LOẠN Ấn quang
ĐỪNG CỐ LỲ CHÀY CỐI NỮA

Ngày nay mọi chuyện đã rõ ràng.
Những ồn ào trên net là do
Những kẻ u mê trì độn
Bất chấp thực tế hiện tiền
Ấn quang và trí quang
Tạo phong trào tự thiêu
Gây chấn động quốc tế
Giúp Mỹ và việt cọng
Đánh đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm
Và nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa son trẻ
ĐƠN GIẢN CHỈ CÓ VẬY THÔI
Những tranh cãi linh tinh
về "bồ tát Quảng Đức"
Là do sức ì của tâm trí
của những người tự xưng đệ tử Phật
Mà thành kiến "cố chấp"
Đạo Phật kêu là "Ngã chấp"
"Ta và Cái của Ta" bự sự như cái chùa
Cứ một giọng cố lỳ
Chẳng chịu nhìn thực tế hôm nay
Nói bất cứ cách gì
NHỮNG AI TIẾP TAY CHO CỌNG SẢN
XÂM CHIẾM MIỀN NAM VIỆT NAM CỘNG HÒA
DU CẢ NƯỚC VÀ DÂN TỘC VÀO GÔNG CÙM CỌNG SẢN
KHỐN KHỔ ĐIÊU LINH CHƯA TỪNG THẤY
ĐỀU LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC

Trí quang - Ấn quang và những kẻ theo đuôi
Là tội đồ thứ nhất
Còn tệ lậu hơn bọn việt cọng nằm vùng
Kể cả bọn Mặt trận phỏng giái Miền Nam
VÌ BỌN TU SĨ PHẢN LOẠN LOẠN NẦY
MƯỢN DANH ĐẠO PHẬT BAO CHE

Thôi, TÀN DƯ PHẢN LOẠN Ấn Quang
ĐỪNG CỐ LỲ CHÀY CỐI NỮA

Đoạn trích dẫn sau đây chỉ rõ:
Tính chất thật của CHIẾN DỊCH
ĐƯA BÀN THỜ PHẬT " XUỐNG ĐƯỜNG ":

"Từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 7 năm 1965, phong trào của phiến quân phật giáo là nguyên nhân chính của sự bất ổn chính trị ở miền Nam VN. Trong khi phiến quân phật tử này duy trì rằng họ đại diện cho quần chúng phật giáo và đang tranh đấu vì tự do tôn giáo, họ thực sự cấu kết thành một nhóm thiểu số không có tính đại diện phật giáo, họ cố gắng dành quyền lực chính trị. Dùng âm mưu trần thế và bạo lực du đảng để thao túng chính quyền. Phiến quân phật tử thực hành một hình thức chính trị không phù hợp với truyền thống Phật giáo VN. Bằng chứng cũng cho thấy rằng một số lãnh đạo nhóm Phật giáo này là tay sai của VC"

Phật tử tự học
Không Thọ giới
Không pháp danh
Nói lời chơn thật
Của Nhà Quê Miền Nam
Nguyễn Thành Nhơn
5/1/2020

Nói Phét
 'Duc Lam' via PhucHungViet <PhucHungViet@googlegroups.com>
Này các thí chủ cán ngố nặng thuộc giáo phái "Đổ Thừa" Ấn Quang. Thời đại internet rùi, "Viết phải có sách, mách phải có chứng", cái thí chủ chỉ giỏi "đổ thừa" viết bựa chẳng hề đưa ra một chứng cớ nào. 
Ví dụ điển hình, cán ngố nặng Vũ Thiện Nhơn viết "Đó là bằng chứng lịch sử. Ông Ansong Hoang và hàng triệu người chúng tôi  [thuộc phái Đổ Thưà]còn sống đây đều là chứng nhân cả."  Cán ngố nặng thấy viết bậy chưa? Viết kiểu đó con nít VN gọi là "đã ngu còn tỏ ra ngu hiểm".
Thôi thì để bần đạo dùng lời sử gia tiến sĩ MARK MOYAR viết phần tóm tắc bài nghiên cứu (Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War) về đoàn quân phiến loạn Phật giáo Ấn quang mong sao các cán ngố Ấn Quang bớt ngố 1 tí:
    "Từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 7 năm 1965, phong trào của phiến quân phật giáo là nguyên nhân chính của sự bất ổn chính trị ở miền Nam VN. Trong khi phiến quân phật tử này duy trì rằng họ đại diện cho quần chúng phật giáo và đang tranh đấu vì tự do tôn giáo, họ thực sự cấu kết thành một nhóm thiểu số không có tính đại diện phật giáo, họ cố gắng dành quyền lực chính trị. Dùng âm mưu trần thế và bạo lực du đảng để thao túng chính quyền. Phiến quân phật tử thực hành một hình thức chính trị không phù hợp với truyền thống Phật giáo VN. Bằng chứng cũng cho thấy rằng một số lãnh đạo nhóm Phật giáo này là tay sai của VC"
(Summary: From November 1963 to July 1965, the militant Buddhist movement was the primary cause of political instability in South Vietnam. While the militant Buddhists maintained that they represented the Buddhist masses and were fighting merely for religious freedom, they actually constituted a small and unrepresentative minority that was attempting to gain political dominance. Relying extensively on Byzantine intrigue and mob violence to manipulate the government, the militant Buddhists practiced a form of political activism that was inconsistent with traditional Vietnamese Buddhism. The evidence also suggests that some of the militant Buddhist leaders were agents of the Vietnamese Communists.)


Lâm Hữu Đức

On Sat, Jan 4, 2020 at 9:28 AM Duc Lam <duc_huu_lam@yahoo.com> wrote:
Các thí chủ Trí Quang thật diễu dở mà còn dai. Viết phải đưa ra bằng chứng, thời đại internet rùi, các thí chủ tông phái "Đổ Thừa" Trí Quang còn qúa "vô minh", đạo công giáo đâu có chuyện tự tử!
Please see my comments on "How do you think?" (xin lỗi viết theo lối hành văn tiếng Anh bồi "How do you think?" là cái chó gì của bậc đại trí Ansong Hoang) in [ ].
Thanks,
Lâm Hữu Đức

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website