CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, November 21, 2019

01502 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ01502 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

(NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC)

HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....

 
Joseph Pham< josephpham62@yahoo.com> 

Bcc: DienDanPhuVan Group <diendanphuvan@yahoogroups.com>, Danlambao Dien Dan< lienlacdanlambao@gmail.com>, DienDanDapLoiSongNui< daploisongnui@yahoogroups.com>, DiendanThongTinTuDo< thong_tin_tu_do@yahoogroups.com>, Diendanviahe Dd< diendanviahe@yahoogroups.com>more...
 
 
 
 
 
HOA HOÀNG LAN LÀ AI Ư?
Trước tiên nó là con dâm loàn!
Thứ đến nó là con của một TAM BẢ NÔ cực kỳ xuẩn động Đàm Quang Yêu, kẻ đã góp phần công sức chó má của nó trong cái gọi là "Phật Giáo Tranh Đấu" do thằng Dâm Loàn, Phản Quốc Thích Trí Quang cầm đầu!!
Và trên hết… chúng nó, tức một lũ cuồng tín Tam Bảo Nô PGVNTN Ấn Quang xuất thân từ Chùa Từ Đàm là một ổ VC nằm vùng, đội quân thứ 5 của Tập Đoàn VGCS, công cụ của đạo quân xâm lược Leninist và Tàu Mao!!!
Vì thế bất kể ai khi trưng bày các bằng chứng không thể biện minh về TỘI ÁC TẬP ĐOÀN PGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ thì chúng nó nhảy dựng lên như GÁI NGỒI PHẢI CỌC để tốc váy chửi bới, vu khống, xuyên tạc, mạ lỵ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC TỴ NẠN VGCS lấy tôn chỉ TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM làm phương châm hành động ngỏ hầu có thể quang phục lại quê hương dân tộc, triệt tiêu toàn bộ bộ máy cầm quyền của VGCS từ hạ tầng cơ sở cho đến thượng tầng kiến trúc của chúng. Những tên Đảng viên VGCS (4 triệu 500 ngàn thằng/con) sẽ phải lãnh nhận một bản án tương xứng cho các hành vi PHẢN QUỐC, BUÔN DÂN, GIẾT DÂN, BÁN NƯỚC của chúng, kể cả nhữnng đứa tòng phạm trong cái gọi là PGVNTN Đôn Hậu - Huyền Quang - Quảng Độ!!!!
Ngày ấy tất phải đến vì Tôn Chỉ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm di huấn lại đang sục sôi luân lưu trong huyết quản của gần 90 Triệu Người Dân Bị Trị VN trong và ngoài nước, Ngày ấy sẽ không còn xa.
CKV
20/11/2019

----- Forwarded message -----
 
From: Ai Do< aidanhdo@gmail.com>
 To: Bọ Hung< hoahoanglan011@yahoo.com>
 
Cc: CN Việt< chinhnghiaviet@yahoogroups.com>; \\\\diendandantoc@yahoogroups.com\\\\< diendandantoc@yahoogroups.com>; thaoluan< thaoluan9@yahoogroups.com>
 
Sent: Sunday, 17 November 2019, 00:23:30 GMT
Subject: [PSXH] Hoa Hoàng Lan là ai mà binh Thích Trí Quang, tên đội lốt thày tu nhận tiền của CIA giết chết VNCH ?
Uả, con Hoa Hoàng Lan này nó chửi diễn đàn Thảo Luận, bảo, có mời nó cũng không thèm gởi bài. Không biết ông Quạt Lôi Phong có mời nó không mà thấy nó gởi bài hoài vậy ta?
Nó còn viết: 96 Phút với TT THÍCH TRÍ QUANG (Ai không đọc, xin Delete. Ai VC, xin hãy Chửi. I don't care)
 
Con này luôn nói ngược. Là VC thằng nào cũng đội Thích Trí Quang lên đầu như mi vậy, VC không thằng nào chửi Thích Trí Quang hết, nghe chưa? hèn chi chính mi khai là mi liên lạc với VC,  trà̉ tiền hậu hĩ cho Vc, lấy tài liệu  của VC đánh phá người quốc gia, rồi vu người ta là điệp viên VC. Nay mi đưa bài binh vực cho Thích Trí Quang, tên đội lốt thày chùa phá tan VNCH, lãnh tiền của Mỹ, tạo ra bi kịch đặng giết TT Ngô Đình Diệm, kết cuộc là Dương Văn Minh giao nước cho VC. HHL, mi là ai?
Dat Nguyen

3:37 AM (1 hour ago)
to Vuicuoi, Kim, canh, Đỉnh, gialong61@gmail.com


ĐỒ TỬ ĐỒ TÔN  CỦA MA TĂNG
THÍCH TRÍ QUANG VẪN CỐ NỎ MỒM

Hại dân phản đạo tội rành rành (1)
Vẫn cố nỏ mồm cãi chối quanh
Tiến sỉ mặt dầy luôn uốn lưỡi (2)
Công an đầu trọc cứ nhe nanh (3)
Thờ Hồ niệm Phật tâm gian xảo (4)
Giúp Cộng phá nhà dạ thối tanh (5)
Hãy tỉnh ngô mau, không sám hối
Cái ngày "đền tội" đến càng nhanh (6)

Nguyễn Đạt
November 21, 2019

(1) Với các bằng chứng, hình ảnh lịch sử, tội ác của ma tăng Thích Trí Quang quá rõ ràng, không thể chối cãi .
(2) Chúng nó cứ xưng "tiến sỉ" để tìm đủ cách ngụy biện, cãi chầy cãi cối .
(3) Hàng trăm nghìn công an cạo đầu trọc giả làm tăng để công tác cho nhà nước VC, làm trụ trì, chức sắc trong tăng đoàn các chùa chiền trong nước và ra hải ngoại làm sư hổ mang để lừa gạt Phật tử, thi hành nghị quyết 36 VC trong công tác "tôn giáo vận" .

Phật giáo trong nước bây giờ như có xác mà không hồn vì bị VC dùng công an giả làm tăng đồ nhà Phật để kiềm chế hoàn toàn .
Ngay cả ở hải ngoại cũng không tránh khỏi .

(4) Hồ Chí Minh vô thần lên ngồi kề bên Phật trong chùa cho Phật tử trong nước thờ lạy . Đấy là công trạng to lớn của ma tăng Thích Trí Quang trước năm 1975, chuyên biểu tình chống chính phủ VNCH, dám to gan trắng trợn dùng bàn th
ờ Phật làm công cụ để phá rối trị an trong nước . Nhưng sau năm 1975, VC đàn áp Phật giáo khủng khiếp, bắt giam Thích Thiện Minh là cặp bài trùng (partner) với Thích Trí Quang và đánh cho đến chết, sao Thích Trtí Quang cứ một mực ngm miệng không dám phản kháng VC "đàn áp Phật giáo" và sách động biểu tình chống VC ?
(5) Thích Trí Quang tìm đủ cách biểu tình chống VNCH "đàn áp Phật giáo" để phá rối trị an, trong khi VC ở ngoài đánh vào . Như thế, Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo Ấn Quang của hắn ta làm lợi cho bên nào và hại cho bên nào ?

(6) Gọi Thích Trí Quang là "đền tội" dù hắn ta sống đến gần trăm tuổi, vì với tội ác rành rành với dân với nước, với Phật giáo, làm sao Thích Trí Quang không mắc đoạ dưới âm ty ? Tội ác, nghiệp quả của Thích Trí Quang to như ngọn núi Tu Di thì chắc chắn phải chịu luân hồi quả báo nặng nề đời đời kiếp kiếp, không sao tránh khỏi .0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website