CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, November 30, 2019

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CỦA WEBSITE WWW.CHINHKHIVIET.NET

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CỦA WEBSITE WWW.CHINHKHIVIET.NET

 

Xin thông báo cùng quý vi hữu Người Việt Quốc Gia:

Chính Khí Việt (Joseph Phạm Trọng Luật) vừa khai trương một diễn đàn mới  cùng tên với diễn đàn cũ trên yahoogroups, với hy vọng Diễn Đàn này sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi, hàn huyên giữa các vi hữu NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA KHÔNG CỘNG SẢN chúng ta. Diễn đàn mang tên: Sức Mạnh Sự Thật (https://www.facebook.com/groups/953207148398115/admin_activities/)  có một mục đích CHUNG là chống lại tập đoàn Việt Gian Cộng Sản và các cơ quan truyền thông ngoại  vi của VGCS, các tổ chức cuội như Việt Tân, Voice…,  các cá nhân chống cộng cuội, các thành phần phản chiến trước đây như Võ Văn Ái, Nhất Hạnh, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Jane Fonda, John Kerry, Bill Clinton, Andre Sauvageot..., các cá nhân phản tỉnh cuội khác như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt…..và đặc biệt là tập đoàn PGVNTN Ấn Quang, tiền thân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay…

Lý do Chính Khí Việt khai trương diễn đàn
"Sức Mạnh Sự Thật" trên FACEBOOK là vì vào ngày 14 tháng 12, 2019 tới đây,  các diễn đàn của yahoogroups sẽ thay đổi tạo nhiều bất  lợi cho chúng ta khi viết bài mới, bình luận thời sự, trao đổi những ý kiến đóng góp…liên quan đến hiện tình đất nước Việt Nam nói riêng cũng như thế giới  nói chung, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của Tổ Quốc, Dân Tộc Việt Nam. 

Quý vi hữu Người Việt Quốc Gia Không Cộng Sản có thể gia nhập diễn đàn này bằng cách tạo một nickname trên facebook, add Joseph L. Pham  (tức Chính Khí Việt) để CKV có thể trực tiếp giúp quý vị ghi danh vào diễn đàn, hoặc quý vi hữu có thể trực tiếp xin làm thành viên của diễn đàn nếu quý vị có chút trải nghiệm về facebook. Diễn đàn này sẽ thực thi tuyệt đối quyền TỰ DO NGÔN LUẬN của quý vi hữu, tuy nhiên Chính Khí Việt  và anh chị em admins (tức moderators bên yahoogroups) cũng xin được dành quyền loại bỏ những thành viên mà CKV xét thấy họ không thích hợp với đường lối và mục tiêu chính đáng mà Chính Khí Việt đã đề ra trong phần nội quy của diễn đàn.

Kính mong quý vi hữu Người Việt Quốc Gia, Các Tổ Chức Chống Cộng chân chính với tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm, quý  QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH CỦA VNCH cùng tham gia đông đảo để tiếng nói đấu tranh của chúng ta tiếp tục được phát huy và truyền thống văn hóa Dân Tộc Việt  tiếp tục được bảo tồn.

Nay Kính

Chính Khí Việt

Ngày 30 Tháng 11, 2019

Dưới đây là thông báo của yahoo đối với các diễn đàn đấu tranh trên yahoogroups:

 

 

Understand what's changing in Yahoo Groups

Yahoo has made the decision to no longer allow content to be uploaded to the Yahoo Groups site. Don't worry, though, Yahoo Groups is not going away and new groups can still be created.

Beginning October 28, new content won't be able to be uploaded to the site, and all previously posted content on the site will be permanently removed after December 14. Anything you want to keep will need to be downloaded by that date.


 • Files
 • Polls
 • Links
 • Photos
 • Folders
 • Calendar
 • Database
 • Attachments
 • Conversations
 • Email Updates
 • Message Digest
 • Message History


The Yahoo Groups site will continue to exist, however, all public groups will be made private or restricted. Any new group members will need to request an invite or be invited by an admin. Admins will still be able to manage various group settings, though some functionality will be limited.


On October 28, you will no longer be able to upload any content to the site. To share info with members of your groups, you'll continue to be able to do so via email.


Photos and files can be saved right from the Yahoo Groups site, or you can download your data from the Privacy Dashboard


You'll still be able to create new groups, communicate with your groups via email, and search for private groups on the site. In addition, admins will continue to have limited access to group settings and administration tools.


Top of Form


Was this article helpful?

Yes No

Friday, November 29, 2019

(Bài 5) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.


Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
VŨ ÁNH ĐẦU BỌ HUNG                                       
GẶM XƯƠNG MÀ MẬP NHƯ HEO             
ĐẦU TO MÀ ÓC TÍ TEO HẠT MÈ.
GIỌNG NÓI THẬM THỤT RỤT RÈ
ĐÚNG LÀ NHÀ BÁO THUỘC BÈ BỌ HUNG
BẤT KỂ PHÂN THÚ, PHÂN THÙNG
VO TRÒN, ĐUN ĐẨY LĂN ĐÙNG ĐƯỜNG XA
 
GẶP TA NGÒI BÚT ĐÂM TÀ
BỌ HUNG CŨNG CHẾT BỎ CHA CHÚNG MÀY

 
Sau khi Con Bọ Hung Vũ Ánh nói về “Nhân Quyền”, ta  cũng muốn nhân dịp này đưa ra một số ý kiến  riêng ta, đúc kết từ các bậc tiền bối tôn túc, trong đó  có  các  ý kiến của  Nhà Báo Việt Thường,  Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất...   trước là  dạy  cho thằng Bọ Hung “Gặm xương  mà mập như heo, Đầu to mà óc tí teo Hạt Mè”,   Vũ Ánh biết và hiểu một cách tường tận về cái gọi là “Nhân Quyền tại Việt Nam”,   mà  ngươi  đang rống lên kêu  gào tranh đấu, sau là thông qua ngươi, ta giáo huấn  luôn thể bè lũ basset Võ Văn Ái  và  con đầm già thậm xưng Ỷ LAN về  cái gọi là “Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam”,  một tổ chức mà thằng basset Võ Văn Ái có vẻ hãnh diện  trình làng hằng bao năm nay.

Này đầu con bọ hung Vũ Ánh và tập đoàn Phát Ngôn Nhân mạo danh Phật (GHPGVNTN) trong cái  tổ chức bảo vệ quyền làm  người Việt Nam của thằng phản quốc  basset Võ Văn Ái.

Nhân quyền gọi một cách nôm na là  quyền làm người.  Vậy, cái quyền làm người này  xuất  phát từ  đâu  và  ai là  kẻ có đủ tư cách để  cho một người nào đó  quyền “làm người”  và  ai có thể tước bỏ   quyền “làm người”  của người đó.  Một em bé  sinh ra  đời  đương nhiên đứa  bé  được gọi là  người và  cái quyền đó là cái quyền TỰ NHIÊN không cần phải ai cho.  Sau này  khi người ta  chửi mắng nhau, người ta  có thể  nói  đối phương là  đồ  súc vật, trâu bò, heo chó… nhưng đó  chỉ  là  một lối chửi  để nói lên  trình độ, hình thù, tư cách… của kẻ  bị chửi đó mà thôi.  Thí  dụ  việc ta chửi  ngươi, thằng Vũ Ánh là  đầu con bọ hung  là một thí  dụ,  chửi  Quảng Độ là thằng súc sanh Ngưu Ma Vương là một thí  dụ khác… Nhưng dù  gì thì  gì  chúng bay cũng là  con người  không ai tước đoạt  “người”  của lũ chúng bay được cả.

Cho nên, ta thấy rằng việc bảo vệ nhân quyền không thể nào tách  rời   việc  bảo vệ  đất nước và  Dân Tộc. Vì  lý  do đó, những cuộc  chiến tranh chống ngoại xâm trong lịch sử không chỉ của Việt Nam mà của các  nước trên thế giới  chính là một cuộc chiến  BẢO VỆ QUYỀN  LÀM NGƯỜI  chống sự phân biệt đối xử.  Tât cả những điều đó  tóm tắt lại là cuộc chiến  BẢO VỆ QUYỀN  LÀM NGƯỜI  chống sự phân biệt đối xử đã từng diễn ra  trong lịch sử thế giới. Thí dụ: Việt Nam qua các cuộc  khởi nghĩa,  dành lại độc lập  đã chống lại sự  đô hộ  của kẻ thù  truyền kiếp Phương Bắc  mấy ngàn năm,  đấy chính là BẢO VỆ QUYỀN LÀM  NGƯỜI   của toàn Dân  Việt Nam, gắn chặt với với sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đất nước, tài nguyên, truyền  thống dân tộc.  Bởi vì quân xâm lược khi chúng đô hộ nước Việt Nam  (cũng như các  đội quân xâm lược khác  chiếm đóng các  quốc gia  khác), thì  chúng đều coi người dân bản địa  là NÔ LỆ  (kể cả một số nào đó  được chúng sử dụng trong hàng ngũ bộ máy cai trị của chúng đối với người dân và các nước bị cưỡng chiếm).  Điều này đã được  chứng minh trong lịch sử như chủ nghĩa Phát Xít Đức,  chủ nghĩa Phát Xít Nhật, chủ nghĩa thực dân cũ-mới đỏ- xanh (Nga, Tàu, Pháp, Anh…), cũng như quan điểm của một số  những chức sắc tôn giáo cực đoan  đã phủ nhận niềm tin tôn giáo của nhân dân  trong  một nươc nào đó.

Chỉ cần nhìn vào  lá cờ  của tụi Tàu Cộng  đại hán  bành trướng là một thí dụ rõ nhất  cho thấy nội dung cái chủ nghĩa  mà chúng nó đã và  đang thực hiện.  Trên lá cờ  của chúng có 5 Ngôi sao: Một Lớn Bốn Nhỏ là chúng muốn nói đến cái mà  chúng thường coi là “các sắc tộc người dân” sống trong Nước Tàu: Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng  (và  trong nay mai,  nếu chúng ta  không tiêu diệt  VGCS  sớm, thì  chẳng chóng thì  chày, chúng  sẽ có thêm một sao thứ 6 là VIệt).  Cũng chính trong 5 ngôi sao  của Tàu cộng đó  đã thể hiện sự phân biệt với ngôi sao lớn  là chỉ dấu cho Người Hán  được quyền làm chủ, còn các  nước , hay nói một cách khác nhân dân của các sắc tộc  còn lại là Mán, Mông, Hồi, Tạng chỉ là phụ thuộc.  Như vậy, chỉ  nhìn vao lá  cờ  của Tàu Cộng ta  đã thấy rằng so với người Hán, thì  Người Mãn, Người Mông, Người Hồi, Người dân Tây Tạng đã bị tước bỏ cái  quyền làm người bình đẳng  trong đất nước Tàu Cộng rồi.  Điều mà  ai ai  cũng biết, chính nước Tàu mà thằng basset Võ Văn Ái  Tôn Thờ  này  đã từng  có một triều đại  của  người Mông Cổ cai trị toàn bộ đất nước, cũng như  triều đại phong kiến cuối cùng là  Nhà Thanh  cai trị toàn bộ Nước Tàu.  Bất chấp lịch sử tụi Hán bành trướng vẫn tự coi chúng là  Chính Thống.

Vụ đàn áp vừa  qua đối với cuộc  nổi dậy của người dân ở Tân Cương là một thí dụ rất rõ ràng về   VI PHẠM NHÂN QUYỀN.   Nhưng lũ bay thử  nhìn xem, trên các  phương tiện truyền thông, kể cả các nước tự cho mình là dân chủ,  họ đều coi cuộc nổi dậy của nhân dân Tân Cương là NỔI LOẠN.

Cho nên nói đến Bảo vệ Nhân Quyền, có nghĩa là  nói đến chuyện những kẻ vi phạm hoặc  xóa bỏ toàn bộ, hoặc một phần  quyền LÀM NGƯỜI (mà  đó  là  QUYỀN  THIÊNG LIÊNG nhất khi một người  vừa mới chào đời).  Vì thế Bảo Vệ Quyền Làm Người là  phải ủng hộ thiết thực, cụ thể, có hiệu quả to lớn  đối với những người bị tước đoạt, bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị trong đất nước của mình,  chống lại tập đoàn cầm quyền mà tâp đoàn cầm quyền đó  đã vi phạm vào  quyền thiêng liêng  của người dân,  hay nói  cho chính xác  hơn là  ở Việt Nam,   VGCS  đã vi phạm đến quyền Công Dân  của Người Việt Nam.  Cho nên  cái lối thỉnh nguyện thư  để  kêu gào, kêu cứu giải quyết chuyện Nhân Quyền Cho Việt Nam, hay kiểu của thằng basset họ Võ và con đầm Ỹ LAN đến xin gặp thằng tây nọ, con đầm kia, hoan nghênh, nâng bi, bợ đít, thằng tây này, con đầm nọ  là  đã có lên tiếng nói để bảo vệ QUYỀN LÀM NGƯỜI (đúng ra là  cái quyền Công Dân) của Người Việt Nam ngay trên đất nước mình,  có thể nói là  MỘT TRÒ HỀ.  Chỉ có những loại đầu bọ hung như tên Vũ Ánh, thằng lùn thấp trí tuệ  như basset Võ Văn Ái, cũng như những đứa a dua, phất cờ  chạy theo đuôi bọn bịp  trong tập đoàn GHPGVNTN  mới có  những trò  mị dân như thế này.  Tổ tiên ta  đã từng đề  cập đến, đó  là: “thấy voi đú, chuột chù  cũng xếch  theo”  cho nên từ  đây  ta  sẽ gọi những kẻ viết thỉnh nguyện thư, vỗ tay hoan hô những lời nói xuông về  việc bảo vệ “nhân quyền” cho ngườì Việt Nam là  lũ Chuột... Chù.

Ai cũng biết rằng tội ác làm cho người dân Việt Nam hay đúng hơn là người Công Dân Việt Nam bị mất đi  quyền làm người,  chỉ  được phép làm Nô Lệ mà  cuộc sống của họ còn thua cả trâu bò.  Cụ thể  chính tập đoàn VGCS từ  khi thằng đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh còn sống, chúng đã  coi mạng sống của  súc vật  hơn cả  người dân bằng khẩu hiệu “hy sinh người để cứu máy, hy sinh người để cứu trâu bò”. (Chuyện Thâm Cung Triều Đại Hồ Chí Minh, của Nhà Báo Việt Thường).  Qua  đấy   chúng ta thấy rõ ràng,  người có thể  chết vì  lạnh buốt, nhưng trâu bò thì không thể.

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 1 Tháng 7, 2013

(Bài 4) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.


 


Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 
(Bài 4)
http://www.chinhkhiviet.net/2018/11/bai-4-phan-tich-bai-viet-cua-nha-bao-au.html
 

LINK FACEBOOK:
 1. https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/1003691136501540/
 2. https://www.facebook.com/joepham2018/posts/2095972307132559?__tn__=K-R
 3. https://www.facebook.com/groups/150512275585142/permalink/276140446355657/
 4. https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/2325863110771699
 5. https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/915090795354270
 6. https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/1587486108019703
 7. https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/1179067462247351
 8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1898612073780576&id=1499047880403666
 9. https://www.facebook.com/toikhongthichDCSVN/posts/1134683790046856
 10. https://www.facebook.com/VietHaRFA/posts/1922759654438167
 11. https://www.facebook.com/RFIvi/posts/2813889301969828
 12. https://www.facebook.com/MangLuoiBlogger/posts/1128311337331154
 13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1831399283624674&id=868270423270903  Diễn đàn Xã hội Dân sự
 14. https://www.facebook.com/JanetNguyenCA/posts/10155940568341365
 15. https://www.facebook.com/nhatbaocalitoday/posts/2008307879217920
 16. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=540990053012079&id=439875779790174  Con Đường Việt Nam
 17. https://www.facebook.com/nguyhiemnhughetphandong/posts/2154296661281331
 18. https://www.facebook.com/ZombieDoiMoiCuocSong/posts/755643498117914
 19. https://www.facebook.com/saigonposts/posts/1995824043827740
 20. https://www.facebook.com/vietluat24h.com.vn/posts/1151322571682900
 21. https://www.facebook.com/luatsutrevietnam/posts/820544164782455
 22. https://www.facebook.com/LuatSuVoAnDon/posts/1232653350207117
 23. https://www.facebook.com/luatsutruongtrongnghia/posts/2330978323598089
 24. https://www.facebook.com/lehongduat/posts/2228181437461843
 25. https://www.facebook.com/luatdodan.vn/posts/2041056059251200
 26. https://www.facebook.com/luatsulecongdinh/posts/2144011372516093
 27. https://www.facebook.com/camnangteen/posts/10156056420663460
 28. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=753180395029393&id=292802587733845
 29. https://www.facebook.com/emladeyeu/posts/2369209216454742
 30. https://www.facebook.com/VaDepCuaGirlDoLuong/posts/2451549591529145
 31. https://www.facebook.com/BoyXinhGirlDepDoLuong/posts/2057453067632012
 32. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2430632593620142&id=382188498464572 Con gái thật phức tạp
 33. https://www.facebook.com/sachgoidaugiuong/posts/2093936407495553
 34. https://www.facebook.com/HappyBirthdayToYou/posts/2932100283482162
 35. https://www.facebook.com/eva24h/posts/2094489400611150
 36. https://www.facebook.com/kyniemcuatoi/posts/2183942958303730
 37. https://www.facebook.com/K47HCE/posts/1648829241887799
 38. https://www.facebook.com/hsv.ftu2/posts/1035003910015824
 39. https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/posts/1886947458056642
 40. https://www.facebook.com/lehongphonghp/posts/2073098712736855
 41. https://www.facebook.com/thpthungvuong.duclinh/posts/1193707197451649
 42. https://www.facebook.com/UELHCM/posts/1850309055068012
 43. https://www.facebook.com/nguyenducanh.thaibinh/posts/2041194769278833
 44. https://www.facebook.com/THPTBinhThanhKXTB/posts/2255616997841892
 45. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2032262023534215&id=117609978332772
 46. https://www.facebook.com/THPTBKX/posts/1984540771611612
 47. https://www.facebook.com/Congthongtindoankhoahochue/posts/2279451522067908
 48. https://www.facebook.com/Hoicuuhscap3QuynhCoi/posts/955104448019930
 49. https://www.facebook.com/InternationalTDTU/posts/1892647337478236
 50. https://www.facebook.com/dongluchoctap/posts/2277297532491376
 51. https://www.facebook.com/sinhvienmoiratruongtimvieclam.05/posts/2274586302576190
 52. https://www.facebook.com/cliptoanhoc/posts/1982767915149575
 53. https://www.facebook.com/chiasetailieumienhi20152016/posts/1074986019334158
 54. https://www.facebook.com/Books.coffee.HVCS/posts/744754589197459
 55. https://www.facebook.com/phongvanthu.thanhcongthatvn/posts/1250209565121696
 56. https://www.facebook.com/ThanhphoHaNoi/posts/10155957406623105
 57. https://www.facebook.com/ThanhphoHoChiMinh/posts/10155972512805765
 58. https://www.facebook.com/ThanhphoDaNang/posts/10156247641963802
 59. https://www.facebook.com/PhocoHoiAn/posts/2124207810930767
 60. https://www.facebook.com/ThanhphoVinh/posts/10156826948726055
 61. https://www.facebook.com/BuonMaThuot/posts/2419411678088273
 62. https://www.facebook.com/ThanhphoQuyNhon/posts/2116334671731105
 63. https://www.facebook.com/ThanhphoCanTho/posts/10155731903390785
 64. https://www.facebook.com/ThanhphoHaiPhong/posts/10155702671356370
 65. https://www.facebook.com/ThanhphoNhaTrang/posts/10156209162894335
 66. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1927667730644868&id=622605674484420
 67. https://www.facebook.com/vithanhtrongtoi/posts/1942567815792454
       
   
  VŨ ÁNH ĐẦU BỌ HUNG
  GẶM XƯƠNG MÀ MẬP NHƯ HEO
  ĐẦU TO MÀ ÓC TÍ TEO HẠT MÈ.
  GIỌNG NÓI THẬM THỤT RỤT RÈ
  ĐÚNG LÀ NHÀ BÁO THUỘC BÈ BỌ HUNG
  BẤT KỂ PHÂN THÚ, PHÂN THÙNG
  VO TRÒN, ĐUN ĐẨY LĂN ĐÙNG ĐƯỜNG XA
  GẶP TA NGÒI BÚT ĐÂM TÀ
  BỌ HUNG CŨNG CHẾT BỎ CHA CHÚNG MÀY.
   
   Khi ngươi lớn giọng kêu gào đòi hỏi NHÂN QUYỀN cho người Việt Nam, thì ngươi chứng minh cho ta thấy xem bản thân ngươi, Bọ Hung Vũ Ánh với tập đoàn Người Việt Đỗ Ngọc Yến cũng như các chân rết của nó trên mặt trận truyền thông, đã làm được  những gì trong công cuộc đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam? Thực sự người dân Việt Nam hiện nay: CHỈ ĐÒI HỎI NHÂN QUYỀN, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng như ngươi nói đó thôi sao? Nếu đặt vấn đề như vậy thì có khác gì ngươi thừa nhận sự cai trị của tập đoàn buôn dân, bán nước VGCS là chính thống và không cần phải có sự THAY ĐỔI hoặc bị TIÊU DIỆT. Có đúng không đầu con bọ hung húc cứt Vũ Ánh? Ngươi hãy nhìn thử xem tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ trong nước, chúng nó có bị đàn áp không? Chúng có được tự do tín ngưỡng không? (Xin đừng hiểu lầm tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ GHPGVNTN là một Tôn Giáo như Hồ Công Tâm viết trên các diễn đàn sáng nay khi ông ta đồng hoá đám vô đạo này là Tôn Giáo để kêu gọi chấm dứt ngay trò chửi bới đám vô loại PGVNTN). http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/160564 (Ở bài khác ta sẽ lôi cổ tên Hồ Công Tâm này sau)


   
  Ta nói thực cho đầu bọ hung Vũ Ánh biết, một trong những cánh tay của tên Ngưu Ma Vương Quảng Độ thằng Không Tánh, công khai dắt Nữ phật tử ngủ trong phòng (https://www.youtube.com/watch?v=RGw1lZaeGqI), thế mà nó vẫn không bị VGCS gây khó khăn hoặc bỏ tù (cho dù là tù cuội như thằng Nguyễn Quốc Quân, hay thằng cậu ấm Cù Huy Hà Vũ với 2 bao cao su (condoms) đã qua sử dụng. Rõ ràng VGCS đã ưu đãi bè lũ Ngưu Ma vương Quảng Độ và tay sai. Đúng không đầu con Bọ Hung Vũ Ánh? So sánh với đám VGCS cho đóng vai dân chủ cuội như cậu ấm nhà họ CÙ, mà lại được chính mõm Ngưu Ma Vương Quảng Độ ca ngợi là “con nhà cách mạng cao quý, là con của đại công thần đẻ ra cái nhà nước này, con gìòng cháu giống…” (Nhà nước này tức nhà nước nguỵ quyền VGCS).
   
  Điều ta chứng minh trên đây để cho ngươi thấy trong bản tham luận của ngươi, bất cứ câu nào, chữ nào cũng biểu hiện những MÂU THUẪN NỘI TẠI ngay chính con người của ngươi, đến một mức độ chó má nhất mà ta không thể tưởng tượng nổi.
   
  Điều ta không thể tưởng tượng nổi đó là trong tham luận, ngươi lại có thể phọt ra từ mõm chó của ngươi, kẻ tự vỗ ngực cho mình là Nhà Báo, vỗ ngực cho mình là sinh viên từ cái thuở gọi là: “mùa Pháp Nạn 1963”. Phải thành thực mà nói rằng, với kiến thức và khả năng lý luận của ngươi thì ngươi chỉ xứng đáng là kẻ đã sinh ra cái viên mà con bọ hung nó húc cho gọn và vo cho tròn vậy thôi!!!


   
  Bây giờ ta sang một câu khác ngươi viết là: “sống bám vào chủ nghĩa phân biệt tôn giáo” (sic).

  Này Vũ Ánh, ngươi nhìn vào các tổ chức và các bề trái, bề phải của lũ Ma Tăng Ấn Quang, Quảng Độ ở hải ngoại này xem, chính chúng đã đẻ ra đủ các thứ để tìm cách tiêu diệt nhau cũng chỉ vì đồng DOLLAR và trò TỨ KHOÁI. Cho nên cái gọi là “chủ nghĩa phân biệt tôn giáo” mà ngươi nêu ra, nó chỉ nằm trong cái lũ việt gian cạo trọc đầu, đội lốt nhà Chùa tranh ăn, tranh gái với nhau. Những vụ kiện cáo cướp Chùa, những vụ phe này, phái kia là một chứng cớ hiển nhiên, cho nên tất cả lũ chúng bay chỉ giống như bầy kên kên chờ thức ăn thừa của những bầy chó sói (chó sói =VGCS). Cũng chính vì những thức ăn thừa đó trong Nghị Quyết 36 (2.9Tỷ) mà chúng bay rất thật thà mổ nhau sống chết. Có vậy thôi!!!


   
  Nếu ngươi tìm, moi ra được chứng cớ để thấy giữa các tôn giáo ở Hải Ngoại nói chung và trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn nói riêng, có một sự phân biệt tôn giáo nào với chứng cờ bằng hình ảnh và tài liệu thì ngươi nêu ra cho ta và cộng đồng làng net xem cho sáng mắt. Vì thế ta kết luận ngươi là tên làm báo lưu manh và bất lương là lý do như vậy.


   
  Ngươi lại còn khoác lác viết những giòng chữ dưới đây mà ta trích bằng mực đỏ:


   
  Đoạn 4: “ Đứng ở đây, trên diễn đàn này trong không khí thiêng liêng của ngày chúng ta, những người con Phật tổ chức Tưởng Niệm 50 Năm Trái Tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín đồ Phật giáo Vị Pháp Vong Thân, nhưng tôi không thưa chuyện cùng quí vị với tư cách của người Phật tử mà với tư cách của một nhà báo sau một thời gian dài lục lọi tìm kiếm các dữ kiện được xác nhận trong đống trên 4,000 trang tài liệu được Ngũ Giác Đài giải mật và những tài liệu rải rác khác trong các tác phẩm lịch sử chiến tranh Việt Nam của các sử gia Mỹ mà tôi may mắn mua được trong các tiệm sách cũ ở Hoa Kỳ.” (hết trích)


   
  Trong đoạn này, Thứ nhất làm gì có cái chuyện gọi là “không khí thiêng liêng” như ngươi nói. Để chứng minh cho ngươi thấy bằng tài liệu hẳn hoi, ta đưa tấm hình do chính bọn ngươi, tờ Việt Báo đưa lên dưới đây mà trong đó tụi khốn nạn PGVNTN đã chở nguyên một xe bus “phật tử” từ đâu đó ồ ạt tràn vào hội trưòng Jerome mà ta cùng với  Thiếu Tá Liên Thành tường thuật trong buổi hội luận hôm qua 29/06/13, một đám quân ô hợp gồm toàn đám đầu gấu hồng vệ binh Bolsa làm cử tọa.
   
   
  (Không khí linh thiêng như thế này á?)
   


  (Không khí linh thiêng như thế này sao?)


   
  Nhìn Xong những tấm hình này, đầu con bọ hung Vũ Ánh làm ơn cho ta biết cái gọi là “không khí linh thiêng” như vậy đó sao. Ngươi có thấy được rằng cả lũ đi tham dự, nhưng chẳng đứa nào có dáng vẻ tự tin, vẫn còn vương nặng mặc cảm tội lỗi, rồi có thằng việt gian trọc đầu (mà trong Hội Luận hôm qua Chị Hồng Loan khẳng định chính nó là một thằng Việt Gian) cười toe, cười toét. Như vậy ta hỏi ngươi linh thiêng ở chỗ nào, ngươi nói thử ta nghe xem? Cái không khí “thiêng liêng” của những buổi làm lễ Chào Cờ VNCH hoặc những buổi tưởng niệm các Anh Hồn Tử Sĩ Vị Quốc Vong Thân, có bao giờ ngươi thấy ai cười toét mỏ ra không. Ngươi có thấy cái đầu và cái lỗ mồm của ngươi chưa?
   
   Chuyên đi liếm và húc cứt cho nên ngươi không thể suy nghĩ và nói ra lời thơm tho được đúng không thằng nhà báo Lưu Manh đầu con bọ hung Vũ Ánh.


   
  (còn tiếp)


   
   
  Chính Khí Việt
  Ngày 30 Tháng 6, 2013
   
  Kính mời quý bạn đọc trong và ngoài nước một lần nữa nghe lại buổi Hội Luận về thằng trọc Thích Quảng Đức "tự thiêu" (?) trên DD Nói Thẳng Nói Thật của Chính Khí Việt tháng 2 năm 2011.
   
  Trong bài thứ 5, chúng tôi sẽ đăng lại phần 2 buổi Hội Luận với Th/tá Liên Thành và tác giả Trần Trung Chính.

  Thursday, November 28, 2019

  (Bài 3) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.

  Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung”  Vũ Ánh.   Này đầu con bọ bọ hung Vũ Ánh
  VŨ ÁNH ĐẦU BỌ HUNG
   
  GẶM XƯƠNG MÀ MẬP NHƯ HEO
  ĐẦU TO MÀ ÓC TÍ TEO HẠT MÈ.
  GIỌNG NÓI THẬM THỤT RỤT RÈ
  ĐÚNG LÀ NHÀ BÁO THUỘC BÈ BỌ HUNG
  BẤT KỂ PHÂN THÚ, PHÂN THÙNG
  VO TRÒN, ĐUN ĐẨY LĂN ĐÙNG ĐƯỜNG XA
   
  GẶP TA NGÒI BÚT ĐÂM TÀ
  BỌ HUNG CŨNG CHẾT BỎ CHA CHÚNG MÀY.
   
  Mục đích của Chính Khí Việt ta tặng bài thơ cho ngươi hôm qua với tựa đề “Đầu Con Bọ Hung Vũ Ánh” là để cho ngươi sử dụng bài thơ đó như một cẩm nang: sống cho ra con người đàng hoàng, dùng đó làm tấm gương chiếu yêu để thấy rõ cái tư duy ma quỷ, yêu quái, nô bộc cho ngoại bang của ngươi. Tương tự, giống như người ta nhờ cái gương mới biết diện mạo của mình, thấy được những vết dơ bẩn trên mặt. Ngươi cũng vậy, nhờ bài thơ của ta, mà ngươi Vũ Ánh,  mới thấy được những vết dơ dáy trên mặt ngươi, và nếu ngươi chịu khó rửa mặt thường xuyên thì bộ mặt của ngươi có thể trở nên bộ mặt sạch sẽ hơn, khiến cho người ta còn muốn nhìn, chứ không phải để người ta kinh tởm, phỉ nhổ vào mặt giống như cái ngày ngươi vác cái mặt mẹt của ngươi bò vào hội trường Jerome để láo khoét.
   
  Bây giờ nói sang chuyện cách chứng minh của ngươi mà ngươi đã tự viết xuống trên giấy trắng mực đen dưới đây và điều này đã làm ta có nhã hứng muốn chứng minh cho ngươi thấy đầu con bọ hung hôm nay như thế nào:
   
  Đoạn 3: Ta trích nguyên văn bằng mực đỏ, ngươi viết:
   
  “Nhưng cho tới lúc tôi đang thưa chuyện với quí vị đây thì lời nhục mạ của 50 năm trước vẫn còn tồn tại là những lời nhục mạ không có bất cứ một căn cứ nào cả. Họ mang theo những lời nhục mạ một cao tăng Phật giáo đã lấy thân xác mình làm ngọn đuốc soi đường cho một khối thiểu số người u mê, cực đoan, sống bám vào chủ nghĩa phân biệt tôn giáo vượt cả đại dương trong hoàn cảnh nước mất nhà tan để rồi tiếp tục nuôi dưỡng nó trong cộng đồng tị nạn đang cần có sự đoàn kết về mọi mặt để đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam ở cố quốc, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. (hết trích)
   
  Trong đoạn này, nếu chỉ nghe ngươi đọc thì thật không rõ ràng chút nào. Vậy để ta dạy cho ngươi là khi viết thì chịu khó đưa bằng chứng để nêu lên đúng cái điều mình muốn nói ra. Thí dụ: ngươi thừa nhận: “khối thiểu số người u mê, cực đoan, sống bám vào chủ nghĩa phân biệt tôn giáo vượt cả đại dương trong hoàn cảnh nước mất nhà tan để rồi tiếp tục nuôi dưỡng nó trong cộng đồng tị nạn đang cần có sự đoàn kết về mọi mặt để đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam ở cố quốc, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng." (hết trích).
   
  Vậy cái khối thiểu số u mê đó là ai mà được tên việt gian Quảng Đức lấy “thân xác mình làm ngọn đuốc soi đường”.  Nhìn vào hình ảnh ta đưa ra dưới đây thì rõ ràng, ngươi làm cho người ta thấy cái thiểu số u mê, cực đoan, sống bám vào chủ nghĩa phân biệt tôn giáo đó là cái khối đầu trọc bao quanh cái xác bị nướng khét lẹt của thằng việt gian Quảng Đức mà thôi. Kể cả cái xe hơi con của một thằng việt gian mà hiện nay nó cũng đang có mặt tại hội trường trong lúc ngươi đang dọc tham luận đấy. Ngươi có dám mạnh dạn nêu tên của nó ra không?
   
   
   
  Vậy thì rõ ràng khi ngươi đề cập đến cái khối người u mê, cực đoan là thiểu số trong tấm ảnh trên đây là hoàn toàn chính xác, vì như ta đã nói cái chết VỊ PHÁP của thằng việt gian Lâm Văn Tức này là một cái chết có lợi cho một đám việt gian núp trong vỏ bọc tôn giáo là GHPGVNTN Ấn Quang, và cái đám khốn nạn u mê, cực đoan đó cho đến tận hôm nay tháng 6, 2013 cũng vẫn là một khối thiểu số sống bám vào chủ nghĩa phân biệt tôn giáo không hơn không kém. Nếu ngươi còn chút lương tri thì ngươi phải hiểu rằng đám phân biệt tôn giáo đó là ai, nhóm này đã ủng hộ ai, bênh vực ai, chạy tội cho ai, khi mỗi ngày chúng đưa lên net hằng trăm bài viết cùng hình ảnh bôi nhọ và công kích niềm tin của người Thiên Chúa Giáo.
   
  Trở lại vấn đề thiểu số u mê, cực đoan thì ta phải nói thẳng vào mặt ngươi rằng, chính ngươi, thằng đầu con bọ hung Vũ Ánh cũng chính thành viên nhóm u mê, cực đoan thiểu số đó, vì ngươi đã thừa nhận: “tôi nhận được khá nhiều cú điện thoại và e-mail phần lớn của những người bạn hay những người quen biết tôi, trong đó họ đưa ra thắc mắc: “Này ông, tôi thấy cái đám đó có vài thằng Việt cộng đã từng tẩm xăng để thiêu sống ông Thích Quảng Đức, sao ông còn ngồi chung với họ”.
   
  Vậy ta hỏi ngươi cái KHÁ NHIỀU, cái PHẦN LỚN kia đã coi cái chết của Quảng Đức là do Việt Cộng giết thì cái khối thiểu số, u mê ngồi trong hội trường ắt hẳn thuộc về lũ chúng bay rồi có đúng không Vũ Ánh.
   
   
  Rõ chưa nào Vũ Ánh, đầu con bọ hung chuyên đi húc cứt.
   
  Khi viết xuống những dòng chữ này, có phải ngươi đang vả vào cái mõm của ngươi không, ngươi có thấy được cái mâu thuẫn của ngươi nằm ở đâu chưa, vì hai đoạn ngươi viết cách nhau không xa cho lắm, ngươi có thể xem lại để thấy rằng lời ta nói về ngươi là một con vẹt, quả chẳng có sai chút nào. Còn đối với ta, ta đã sử dụng tài liệu, phải nói rằng rất đúng với nguyên tắc lương thiện khi cầm bút dẫn chứng, cũng như tát vào mõm ngươi vậy.
   
  Trong câu ta vừa trích bên trên của ngươi trong đoạn 3, ngươi có nói đến những  yêu cầu hiện nay của cộng đồng tỵ nạn là phải đoàn kết để đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam ở Cố Quốc trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Vậy ta hỏi ngươi, trong con mắt ngươi, không phải chỉ trong suy nghĩ mà ngươi đã chính thức đứng trên diễn đàn tưởng niệm tên ma tăng việt gian Quảng Đức để đặt một yêu cầu cho công cuộc đấu tranh hiện nay của người tỵ nạn là chỉ đòi hỏi NHÂN QUYỀN CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở CỐ QUỐC. Lý do nào  ngươi lại dùng chữ cố quốc. Ngươi có dám tin rằng, mọi người tỵ nạn VGCS ở hải ngoại như ngươi nói đều coi Việt Nam hiện nay là cố quốc hay không. Ta cho phép ngươi tìm học những người mà ngươi thổi lên là giỏi văn như thằng Lưu trung Khảo chẳng hạn, hay thằng phản chiến Lý Đại Nguyên xem CỐ QUỐC là gì?
   
  Còn việc ngươi kêu gọi đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam thì ngay mai ta sẻ trở lại để dạy ngươi cho rõ ý nghĩa của nhân quyền như thế nào.
   
  (còn tiếp
   
  Chính Khí Việt
  06-28-13
  TÀI LIỆU THAM KHẢO:https://thuvienhoasen.org/a17629/tuong-niem-bo-tat-thich-quang-duc-cung-tang-tin-do-phat-giao-vi-phap-vong-than

   
   
   
   
   

  Wednesday, November 27, 2019

  LIÊN THÀNH: CỘNG SẢN NƯỚNG SỐNG VIỆT CỘNG. THÍCH QUẢNG ĐỨC BỊ NƯỚNG SỐNG TẠI SÀI GÒN

  image.png
  ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
  P.O.BOX 6147
  FULLERTON,CA. 92834. USA

  Kính gởi:
  Đồng Bào Quốc Nội, Hải Ngoại
  Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
  Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH
  XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
  Orange county, Ca.14/11/2019


  CỘNG SẢN NƯỚNG SỐNG VIỆT CỘNG.
  THÍCH QUẢNG ĐỨC BỊ NƯỚNG SỐNG TẠI SÀI GÒN
   
                                             [Trích Trận Chiến Tình Báo Phản Tình Báo giữa VNCH/CIA                                     Và Tình Báo Cộng Sản Hà Nội Của  tác Giả Nguyễn Phúc Liên Thành. Trang 379-385]
   
  Vào ngày 4/6/1963, một Ủy Ban Liên Bộ được chánh phủ thành lập do Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ lãnh đạo để họp với Ủy Ban Liên Phái Phật giáo vào ngày 5/6/1963 để giải quyết 5 nguyện vọng của Phật giáo đưa ra. Trong khi hai ủy ban đang họp thì Thích Trí Quang bố trí đưa Thích Quảng Đức ra thiêu sống, mục đích là tạo chất kích động để phát động mạnh mẽ và quyết liệt cuộc tranh đấu của Phật giáo.


  image.png
  Ngày10/6/1963 Phái đoàn Phật giáo Huế gồm có Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết, Thích Trí Quang, Thích Mật Nguyện, Thích Thiện Minh đáp phi cơ vào Sài Gòn để cùng sát nhập với các tăng ni đại diện cho những tập đoàn trong Nam trong Ủy Ban Liên Phái. (Ủy Ban Liên Phái này được thành lập ngày 15/5/1963 do Thích Tâm Châu làm Chủ tịch)và sau đó cử một phái đoàn hội nghị với phái đoàn Ủy Ban Liên Bộ của Chính phủ. Tình hình tại Huế và Thừa Thiên yên tịnh cho đến ngày 16/6/1963 sẽ là ngày ký kết Thông Cáo Chung giữa Ủy Ban Liên Bộ và phái đoàn của Phật giáo.
  1963, tại Hội Trường Diên Hồng, Sài Gòn, phái đoàn Ủy Ban Liên Phái (từ trái sang phải: Thích Huyền Quang, Thích Tâm Châu, Thích Thiện Minh, Thích Thiện Hoa, và Thích Đức Nghiệp) trong cuộc họp với Ủy Ban Liên Bộ của chính phủ.
  Sau khi hai bên Ủy Ban Liên Phái của Thích Trí Quang và Ủy Ban Liên Bộ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đi đến thỏa hiệp sẽ ký một Thông Cáo Chung vào ngày 16/6/1 963 thì kết quả nhãn tiền là tình hình trước và sau ngày 16/6/1963 lắng dịu trở lại. Đặc biệt là sau ngày Thông Cáo Chung được ký chính thức và có hiệu lực, thì đám Phật giáo tranh đấu sẽ không còn lý do gì để lên đường xuống đường tranh đấu nữa. Cho nên phía bên Phật giáo đã có kế hoạch đưa Thích Quảng Đức ra “tự thiêu” gấp để đưa phong trào tranh đấu lên cao. Còn phía chính phủ Hòa Kỳ và Chính phủ cộng sản Hà Nội sẽ bị bể kế hoạch dùng Phật giáo tranh đấu gây xúc động trong dư luận thế giới để vu khống Tổng Thống Ngô Đình Diệm và dùng lý do đó để lật đổ Ngô Đình Diệm. Nói cách khác, nếu không có vụ “tự thiêu” của Thích Quảng Đức thì chính phủ Mỹ và cộng sản Hà Nội không thể dùng chuyện này tuyên truyền với thế giới và tạo dư luận thuận tiện cho cuộc lật đổ một chính phủ hoàn toàn không có sự đàn áp Phật giáo. Tóm lại, kế hoạch lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm của chính phủ Hoa Kỳ và cộng sản Hà Nội sẽ bị gẫy đổ vì thiếu lý do chính đáng. Vì vậy Thích Trí Quang phải đưa Thích Quảng Đức ra “tự thiêu” để gây hận thù.
  Bài bản phối hợp nhịp nhàng, vụ “tự thiêu” của Thích Quảng Đức chỉ để phục vụ cho mưu đồ của Thính Trí Quang, cộng sản Hà nội, và người Mỹ trong âm mưu lật đổ chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm chứ không phải là “tự thiêu vì đạo pháp” mà họ rêu rao.
  Vào ngày 11/6/1963, sau khi một số tăng ni đã cùng nhau xuất phát từ một địa điểm bí mật gần đó. Ký giả Mỹ Malcolm Browne được bọn Cộng Tăng thông báo trước cũng có mặt bám sát theo đoàn tăng ni. Malcolm Browne là người đã chụp loạt ảnh đoàn tăng ni đi bộ giữa công lộ cùng với chiếc xe Austin chở Thích Quảng Đức dẫn đầu đi trước. Tất cả kéo đến tụ họp tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Hòa Thượng ở trong tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đường. Một nhà sư trẻ khác cầm bình xăng đổ từ trên đầu xuống người Hòa Thượng. Sau đó, tấm ảnh nhà sư Thích Quảng Đức ngồi bất động trong đám lửa táp xăng bốc cháy phừng phực được phía Thích Trí Quang và phía Mỹ khai thác tối đa.
  Khi Thông Cáo Chung vừa ký xong chưa ráo mực, thì Thích Trí Quang đã bí mật chỉ thị cho các cơ sở nằm vùng của y trong Phật giáo tại Tỉnh Thừa Thiên và Thành phố Huế tung ra những luận điệu xuyên tạc cho rằng: “Chính phủ một tay thì ký kết, một tay thì tìm cách bóp chết Phật giáo”.

  image.png
  11/6/1963 tại Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Quảng Đức[1]bị tưới xăng và bị thiêu sống ngaytại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.
  Tại miền Bắc, ngay lập tức ngày 20/7/1963 Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức.
  image.png
  20/7/1963 tại chùa Hồng Phúc, Hà Nội, Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã “tự thiêu ngày 11/6/1963 nhằm phản đối đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã tàn sát dã man đồng bào yêu nước ta ở miền Nam” (?)

  Sau đó, trong một buổi hội đàm giữa Thích Đôn Hậu và Hồ Chí Minh vào năm 1968 tại miền Bắc, Hồ Chí Minh đã hoan nghênh và cảm ơn cuộc tranh đấu của Phật giáo Ấn Quang đóng góp lớn lao vào sự nghiệp cách mạng của Cộng sản, mà điển hình là việc tự thiêu của sư Quảng Đức.[2]

  image.png
  Tại Sài Gòn vào ngày 18/9/2010, Cộng sản phong ông Thích Quảng Đức là liệt sĩ nên đã dựng một bức tượng thật lớn để kỷ niệm.
  2010 tại Sài Gòn, Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ ba từ phải sang) cũng như Phó Chủ tịch Thường Trực của Ủy Ban Nhân Dân Nguyễn Thành Tài đều ca ngợi Thích Quảng Đức là người có công với cách mạng Cộng sản.
   Nướng sống Thích Quảng Đức để phát động hận thù tạo bất ổn chính trị đó là lý cớ duy nhất và Quảng Đức chỉ là cục thịt nướng trong bữa tiệc hả hê của Cộng sản Bắc Việt, của Chính phủ Hoa Kỳ, của Ác Tăng Việt cộng Thích Trí Quang, và cuối cùng là của kẻ sát nhân Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu mà thôi.
  Năm mươi năm sau 1963-2013 Cộng sản xây tượng phong Liệt Sĩ cho Thích Quảng Đức thì tại Hải Ngoại đám Cộng sản nằm vùng trong Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đám Cộng sản và việt gian phối hợp với Phật giáo quốc doanh dưới sự chứng kiến của tên Cộng sản gộc Lê Mạnh Thát tổ chức thật rùm beng Lễ Tưởng Niệm Đồng Chí Liệt Sĩ Thích Quảng Đức, vì Bác vì Đảng, tự nướng trong đó có sự ca ngợi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

  Cái chết của Hòa Thượng Quảng Đức là một án mạng. Án mạng này mang tầm vóc lịch sử. Hung thủ giết chết Hòa Thượng Thích Quảng Đức là đảng Cộng Sàn Việt Nam, là Thích Trí Quang, là Thích Tâm Châu, và Thích Đức Nghiệp

  [1] Thích Quảng Đức, tục danh là Lâm Văn Tức, sinh năm 1897tại làng Hội Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là Lâm Hữu Ứng và mẫu thân là Nguyễn Thị Nương. Năm lên bảy tuổi, cậu Lâm Văn Tức xuất gia tu học với Hòa Thượng Hoằng Thâm.
  [2] Từ băng ghi âm của chính Thích Đôn Hậu tự thuật.

   

  Subscribe to our Newsletter

  Contact our Support

  Email us: Support@templateism.com

  Thành Viên của Website