CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, October 9, 2019

(YOUTUBE ĐẶC BIỆT TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA BÀ CỐ VẤN NGÔ ĐÌNH NHU) TƯỞNG NIỆM LỄ HUÝ NHẬT LẦN THỨ 56 TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM

,
Chính Khí Việt

KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
 
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH.

BÀ NGÔ ĐÌNH NHU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN NĂM 1982

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website