CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, October 22, 2019

NỮ SĨ HỒ XUÂN HƯƠNG ĐÃ TIÊN ĐOÁN VỀ LŨ ĐẶC CÔNG ĐỎ ĐẦU TRỌC VÀ NHỮNG TÊN THUỘC LOẠI HÃNH TIẾN TRONG CÁI GỌI LÀ TRÍ THỨC GÂU GÂU!!!

NỮ SĨ HỒ XUÂN HƯƠNG ĐÃ TIÊN ĐOÁN VỀ LŨ ĐẶC CÔNG ĐỎ ĐẦU TRỌC VÀ NHỮNG TÊN THUỘC LOẠI HÃNH TIẾN TRONG CÁI GỌI LÀ TRÍ THỨC GÂU GÂU!!! 
Mấy tháng nay, nếu quý bạn đọc chú ý sẽ thấy gần đây trên các phương tiện truyền thông có sự ồn ào tranh cãi nhau nhiều điều vô bổ như những người bán cá chợ Trần Quốc Toản khi xưa ở Saigon.

Đáng buồn là lũ tham gia tích cực đó lại chính là những tên hầu hết đều được học hành đàng hoàng, có bằng cấp cao về ngành Luật Học.

Chú Ý 1: Chúng đang tranh cãi nhau cái gì vậy?

Thưa quý bạn đọc, chúng đang đòi  thực thi trở lại Hiệp Định Paris 1972 về Việt Nam!!!

Chúng coi đó là cơ sở pháp lý duy nhấy để đòi lại Miền Nam Việt Nam (có thể cả Miền Bắc Việt Nam nữa)???

Chính Khí Việt ta hỏi lũ chúng bay đã bao giờ lũ chúng bay, những trí thức gâu gâu (thay cho trí thức ngựa mà trước đây ta thường dùng) rằng lũ chúng bay có biết cái Hiệp Định Paris 1973 đó hoàn toàn chỉ có lợi cho Tàu Mao bành trướng và cho Mỹ thời Kissinger làm cố vấn và cũng là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao của chính quyền thời Richard Nixon làm Tổng thống.

 

Hiệp Định cái con khỉ gì khi hai bên ngồi ký kết lại có Bốn tiếng nói: Phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhị chỉ có một tiếng nói.  Còn phía Việt Gian Cộng Sản bao gồm quan thày của bọn chúng là Nga và Tàu.  Phía Miền Nam Việt Nam cũng có hai tiếng nói, một của tụi việt gian cộng sản nằm vùng được đặt tên là Chính Phủ Miền Nam Việt Nam do thằng VGCS Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu, còn một tiếng nói nữa được coi như của Nhân Dân Việt Nam trong cái gọi là Mặt Trận Nhân Dân Giải Phóng Dân Tộc mà trước đó do thằng đại việt gian Nguyễn Chí Thanh cầm đầu. Khi Thanh chết, những kẻ kế thừa hắn chính là lũ Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Trần Lương (cũng có tên là Trần Nam Trung), Võ Chí Công, Cao Đăng Chiếm, Trần Độ….
(còn tiếp)
 
Chính Khí Việt
Ngày 22 Tháng 10, 2019

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website