CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, October 10, 2019

DU TỬ LÊ: HÙM CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI CHẾT ĐỂ TIẾNG

LGT: WEBSITE WWW.CHINHKHIVIET.NET
 vừa nhận được bài viết của tác giả Bút Ga, một thân hữu của nhóm Joseph Pham Trong Luật- Chính Khí Việt trên diễn đàn facebook. Chúng tôi xin phép tác giả để đăng lại bài này trong mục "Đánh thằng Chết, Răn Thằng Sống" nhằm ngăn đe những tên mặt dày còn muốn lăm le về Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa làm ăn, mở công ty, ra mắt thơ, ra mắt sách…. thực thi kế hoạch Nghị Quyết 36 của VGCS.  Riêng bài hát sửa lời "Anh Nằm Xuống" chúng tôi thấy xuất hiện trên diễn đàn Phụng Sự Xã Hội. Chúng tôi cũng xin phép tác giả khuyết danh để đăng lại trong phần cuối bài!!!
 
Chính Khí Việt
 
HÙM CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI CHẾT ĐỂ TIẾNG
v/v DU TỬ LÊ
 
 
Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được trích nguyên văn từ năm 2015 của một cái nhìn khác v/v Du Tử Lê--một người mà chúng tôi thấy cũng chả khác gì mụ Khánh Ly chỉ vì thèm danh/tiền mà bán danh dự tinh thần tị nạn cộng sản.
...
Khi mụ Khánh Ly chết, chúng tôi cũng khinh mụ y như trong giây phút này trước cái chết của ông nhà thơ (từng đối xử tệ bạc với những người đàn bà đi qua đời y) này.
Trích:
"Mấy chục năm nay, dù chẳng ưa gì hắn, có khi còn khinh nữa, nhưng tôi luôn luôn tha thứ cho hắn và chấp nhận trong im lặng những hành vi, viết lách điên cuồng của hắn. Tại sao? Vì tôi nghĩ hắn là một nhà thơ của anh em mình. Một nhà thơ cùng một màu áo, cùng một màu cờ. Hắn là phe mình.
Nhưng cho đến khi, nghe tin hắn hèn hạ về Việt Nam ra mắt tập thơ thì tôi phải viết bài này.
Đau khổ lắm quí vị ơi…
Những ca sĩ về Việt Nam ca hát, chúng ta có thể tha thứ được bởi vì, dù sao, họ chỉ là thợ hát. Thợ hát muốn kiếm tiền nhiều thì phải về Việt Nam. Chuyện này tha thứ được. Và tôi xin quí vị cũng nên tha thứ cho họ. Nhưng một nhà thơ, một người cầm bút như DTL lại về Việt Nam." (hết trích)
https://www.chinhnghia.com/nhan-cach-mot-thang-hen-du-tu-le…
Hình: Bìa sách thơ của y do VC cho phát hành nhằm thi hành triệt để NQ36, nhắm thẳng vào chốn "lú lẫn lãng quên" vị cảm tính của người Việt tị nạn cộng sản. Ký ức tập thể của đa số lưu vong là điểm nhắm triệt tiêu.
See More


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website