CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, October 15, 2019

CẦN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TỘI ÁC CỦA TẬP ĐOÀN PHẬT GIÁO ẤN QUANG


CẦN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TỘI ÁC CỦA TẬP ĐOÀN PHẬT GIÁO ẤN QUANG
ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

Cho đến tận cuối năm 2019 này vẫn còn rất nhiều người cầm bút đã hoàn toàn không biết một chút gì về lũ Ấn Quang do Thích Trí Quang cầm đầu từ lỗ nẻ nào chui ra và mục đích hiện hữu của chúng cũng như chúng đã làm gì trong thời kỳ đó,  nó cũng là tầm cao  trong mọi hoạt động xã hội của người dân Việt Nam. Lý do là vì Ngô Tổng Thống Anh Minh đã đưa ra những chính sách Vì Dân, Vì Nước không chỉ trước mắt mà còn cả trong thời gian tương lai lâu dài.

Hai điều cần lưu ý, đó là Ngô Tổng Thống kiên quyết giữ cho được sự  trọn vẹn Độc Lập của Việt Nam Cộng Hoà về mọi mặt từ Quốc Phòng, Kinh Tế, Tài Chánh trọn vẹn… cũng như về mặt thể lý như Lãnh Hải, Hải Đảo, bầu trời cho đến mọi thứ tài nguyên của Tổ Quốc Việt Nam.
 

Tài nguyên quý báu nhất của Việt Nam Cộng Hoà chính là toàn dân Việt Nam Cộng Hoà; thứ tài nguyên tạo ra các tài nguyên khác cao cấp hơn. Cho nên Người đã rất quan tâm tới hoạt động Giáo Dục và Y Tế và đặc biệt là chính sách chiêu hồi cũng như xây dựng các ấp chiến lược.  Những hình ảnh đó đã cho thấy bức tranh người dân thực sự làm chủ Tổ Quốc cũng như bản thân mình trong xã hội của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.

Chú Ý 1: Nếu sự thành công của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà về mọi mặt là tấm gương cụ thể đối với các nước trong khu vực lân cận như Thái Lan, Mã Lai, Philippines, Indonesia, Nam Hàn… thì nó lại là điều kinh hoàng đối với các thế lực thực dân kiểu mới với cái tên mới là Chủ Nghĩa Tư Bản rừng rú.

Chú Ý 2:  Chính vì thế mới có cuộc chiến tranh với sự ăn ý giữa tư bản rừng rú và thực dân đỏ Leninist cùng với Tàu bành trướng để quyết tâm tiêu diệt Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà. Lý do là vì bọn chúng sợ Tinh Thần Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, ngọn đuốc soi đường cho toàn thể các nước Đông Nam Á đoàn kết giữ nước và bảo vệ nhân dân của mình.

Đối với Việt Nam, tập đoàn VGCS là một bộ phận của Nga – Tàu, có trách nhiệm mang xương máu của người dân Miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ Tiền Tiêu. 

Chú Ý 3: Bè lũ Trí Quang, Đôn Hậu, Huyền Quang, Quang Độ… (nói chung là Ấn Quang) ra đời để làm nhiệm vụ xung kích gây náo loạn, mất trật tự, vô chính phủ trong xã hội Việt Nam Cộng Hoà.
 
 
 
 
 

Bàn tay chúng không chỉ gây ra sự phá hoại, giết người, khủng bố trong giới Phật Tử mà thực ra chúng còn với tay cao hơn nữa để có thể thực sự lãnh đạo lũ Cẩu Nô Tài Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn….

Bọn Ấn Quang nói trên được sự hỗ trợ bởi các thế lực từ Tư Bản Rừng Rú đến thực dân đỏ Nga Xô Leninist và Tàu bành trướng.

Chú Ý 4: Điều cần phải lưu ý là: Tất cả mọi hỗ trợ cho tập đoàn Ấn Quang như vậy đều có sự chấp nhận, giúp  đỡ và chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên tối cao của chúng.

Xin giới thiệu với quý bạn đọc tấm hình dưới đây để thấy rằng Bộ Tư Lệnh Tối Cao của tập đoàn VGCS trong cuộc chiến xâm lược đỏ Việt Nam Cộng Hoà theo lệnh của các ông Chủ Lớn của chúng là Nga Xô và Tàu bành trướng.
 
LÊ DUẨN - VÕ NGUYÊN GIÁP - ĐÔN HẬU
Trong tấm hình tên Đôn Hậu được giới thiệu công khai là một thành viên Bộ Tư Lệnh Tối Cao của VGCS.  Nếu hiểu được như vậy thì sẽ thấy tên Thích Trí Quang và bè lũ Ấn Quang chỉ là tay sai cấp dưới.  Chúng không phải là kẻ soạn thảo đường lối chính sách mà chỉ là kẻ thực thi đường lối chính sách do Bộ Tư Lệnh Tối Cao soạn thảo và chỉ đạo.  Chính Khí Việt xin tạm ngưng ở đây để trong những phần tới sẽ góp ý thêm về đề tài “Chiến Tranh Quốc Cộng” mà lũ NGU LÂU DỐT BỀN cứ rỉ rả tung hứng trên các diễn đàn, bởi vì tại Việt Nam chưa bao giờ có cái gọi là Người Quốc Gia giết tụi cộng sản. Phải hiểu rõ tụi cộng sản khi giết Quốc Gia chúng cũng không dám xưng là cộng sản, mà chúng núp trong vỏ bọc là Việt Minh. Nên nhớ trong cuộc họp báo nhân đón tiếp tên Trần Tu Hoà, phụ trách chính trị binh lính của Lư Hán sang Bắc Việt Nam giải giáp quân Phát Xít Nhật. Việt gian đại tội đồ Hồ Chí Minh đã minh định rằng: “Việt Minh không phải là MỘT ĐẢNG CHÍNH TRỊ mà là một Tổ Chức bao gồm những đảng phái quốc gia yêu nước, thống nhất chống Thực dân Pháp!”
Chính Khí Việt
Ngày 15 Tháng 10, 2019

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website