CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, October 27, 2019

(Bài 11) TƯỞNG NIỆM LỄ HUÝ NHẬT LẦN THỨ 56 TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM

CHUẨN BỊ CHO LỄ TƯỞNG NIỆM LỄ GIỖ LẦN THỨ 56 CỦA NGÔ TỔNG THỐNG
 


 CHUẨN BỊ CHO LỄ TƯỞNG NIỆM LỄ GIỖ LẦN THỨ 56 CỦA NGÔ TỔNG THỐNG ANH MINH, NGƯỜI ĐÃ KHAI SINH RA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ, VỚI TÔN CHỈ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, ĐỂ KHÔNG PHẢI CHO TẤT CẢ QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ THỰC THI, MÀ CÒN MUỐN CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM VÀ HẬU DUỆ THỰC THI. CHO NÊN CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI MỚI ĐƯỢC CHO RA ĐỜI LÀ NHƯ VẬY.  ĐÓ LÀ SỰ PHÂN BIỆT RẤT RÕ RÀNG GIỮA TẬP ĐOÀN VGCS BUÔN DÂN BÁN NƯỚC VỚI NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM GỒM ĐỦ MỌI THÀNH PHẦN, CHỈ VÌ LÒNG YÊU NƯỚC TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC, SUỐT CHIỀU DÀI LỊCH SỬ ĐÃ CỐNG HIẾN HẾT TẤT CẢ TÀI SẢN TRÍ TUỆ LẪN TÀI SẢN VẬT CHẤT, ĐỂ CHỐNG XÂM LƯỢC VÀ GIỮ NƯỚC CŨNG NHƯ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, TẠO THÀNH MỘT TRUYỀN THỐNG ĐẶC THÙ TRÊN MỌI BÌNH DIỆN CỦA SINH HOẠT XÃ HỘI VIỆT NAM. 


ĐIỂM ĐẶC BIỆT LÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ LỌT MỘT TẤC ĐẤT VÀO TAY QUÂN THÙ.  KHÔNG CHỈ VẠCH RA TÔN CHỈ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM CHO TOÀN DÂN THỰC THI, MÀ CHÍNH TỔNG  THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÃ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CÙNG VỚI CÁC BÀO ĐỆ VÀ QUÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ, ĐÃ CÙNG NGƯỜI CỐ GẮNG HY SINH ĐỂ TRÁNH MỘT CUỘC ĐỔ MÁU CÓ THỂ LÀM SUY YẾU TIỀM LỰC CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ ĐỆ NHẤT, CÁI XƯƠNG SỐNG ĐỂ PHỤC QUỐC KHỎI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ LENINIST NGA XÔ VÀ CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG, CŨNG NHƯ CÁC THẾ LỰC VẪN COI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN LÀ ĐỘNG CƠ TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG. CŨNG CHÍNH TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LẦN ĐẦU TIÊN ĐÃ THỰC THI NỀN DÂN CHỦ TOÀN DÂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO.  ĐỒNG THỜI CŨNG TÌM MỌI CÁCH ĐỂ HỮU SẢN HOÁ TOÀN DÂN. ĐẤY CHÍNH LÀ CÁI ĐÍCH QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ LÀM NỀN TẢNG XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM THỰC SỰ ĐỘC LẬP, THỰC SỰ CÔNG BẰNG, THỰC SỰ DÂN CHỦ VÀ THỰC SỰ CÓ TIỀM LỰC TRONG MỌI LÃNH VỰC.  VỚI NHỮNG CHÍNH SÁCH CÔNG BẰNG XÃ HỘI, QUAN TÂM BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG, QUAN TÂM MỘT NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN VÀ SỨC KHOẺ CỦA TOÀN DÂN TRONG CÁC KHẨU HIỆU:  TRƯỜNG HỌC KHÔNG HỌC PHÍ, BỆNH VIỆN KHÔNG VIỆN PHÍ…


CHO  NÊN  THỜI  ĐẠI NGÔ  ĐÌNH DIỆM, VIỆT NAM CỘNG HOÀ
ĐÃ LÀ CON RỒNG  ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH, CÓ THỂ NÓI LÀ  ĐỨNG  ĐẦU TRONG  TOÀN  KHỐI  ASEAN  LÚC ĐÓMỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA LÀ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO ANH MINH CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM, TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐÃ CÓ UY TÍN QUỐC TẾ, ĐÃ GIỮ VỮNG ĐƯỢC LÃNH THỔ, HẢI ĐẢO, SÔNG BIỂN, TÀI NGUYÊN CẢ VẬT CHẤT LẪN PHI VẬT CHẤT, CẢ NỀN VĂN HOÁ VẬT THỂ VÀ PHI VẬT THỂ.


MỘT ĐẶC ĐIỂM LÀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐÃ ĐƯỢC TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG.  ĐIỀU NÀY ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH BỞI ĐOÀN ĐIỀU TRA VỀ TÔN GIÁO CỦA LIÊN HỆP QUỐC, KHI TẬP ĐOÀN VGCS SỬ DỤNG MỘT MŨI GIÁP CÔNG NẰM VÙNG CỦA CHÚNG TRONG LÃNH THỔ VNCH LÀ TẬP ĐOÀN VGCS ẤN QUANG, ĐỂ LÀM LOẠN, PHỤC VỤ CHO VGCS THỰC THI KẾ HOẠCH BÀNH TRƯỚNG CHỦ NGHĨA LENINIST CỦA NGA XÔ VÀ CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG RA TOÀN THỂ VIỆT NAM, MÀ CŨNG LÀ RA TOÀN THỂ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG NHƯ CÁI TÊN “ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG", CÔNG CỤ BÀNH TRƯỚNG CỦA NGA XÔ VÀ TÀU CỘNG. 

 
CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG KỂ TỪ NGÀY THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC TRỌN VẸN VIỆT NAM THÌ NGÔ TỔNG THỐNG LÀ NHÀ AÍ QUỐC DUY NHẤT, ĐÃ CÓ MỘT ĐƯỜNG LỐI HỮU HIỆU VÀ THIẾT THỰC NÊN  ĐÃ XÂY DỰNG DƯỢC MÔ HÌNH CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ. NHỮNG NGƯỜI DÙ NAY ĐÃ LỚN TUỔI, NHƯNG ĐÃ TRẢI QUA, LỚN LÊN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC CŨNG NHƯ TINH THẦN DÂN CHỦ CỦA ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ CŨNG RẤT CẦN THIẾT NHƯ NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỐI CHƯA TỪNG BIẾT SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CŨNG NHƯ NHỮNG SINH HOẠT XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ, ĐỀU NHÂN DỊP NÀY TÌM HIỂU LẠI LỊCH SỬ TRUNG THỰC ĐỂ TỪ ĐÓ TUỔI TRẺ VIỆT NAM, VỚI NHỮNG NGƯỜI QUỐC GIA YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH TỪ THỜI ĐỆ NHẤT VNCH MỚI CÓ THỂ ĐOÀN KẾT NHẰM THỰC THI NHỮNG ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH MÀ TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÃ BIẾN THÀNH HIỆN THỰC TRONG 9 NĂM NGƯỜI CẦM QUYỀN MÀ KHÔNG CÒN LÀ LÝ THUYẾT NỮA.

CHỈ CÓ NHƯ THẾ NHÂN DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ HIỆN NAY MỚI KHÔNG CÒN BỊ HOANG MANG TRƯỚC CÁC TRÀO LƯU CUỘI DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, TỰ DO… MÀ CHÍNH NHỮNG LỰC LƯỢNG ĐÓ DÙ HỮU THỨC HAY VÔ THỨC, ĐÃ CỦNG CỐ SỰ TỒN TẠI CỦA VGCS  VÀ CON ĐƯỜNG ĐI CỦA HỌ VẪN CHỈ CÓ THỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TỚI ĐỘC LẬP TỰ DO, HẠNH PHÚC ẢO, LÀ NHỮNG TÁC PHẨM “ĐI KHÔNG BAO GIỜ TỚI” CỦA CÁC THẾ LỰC THỰC DÂN ĐỦ KIỂU!
Ngày 27 Tháng 10, 2015
Chính Khí Việt

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website