CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, September 6, 2019

(PHẦN IV, BÀI 1) THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930

THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930 (PHẦN IV)
(BÀI 1)


1.  KHI GIAN DỐI CHE LẤP SỰ THẬT!


Đại Sứ Australia Natasha Stott Despoja

 
Trên Vietnamnet, báo l phi ca tp đoàn VGCS, ngày 17 tháng 10, 2014, trong mc chính tr có đăng mt bài  với nhan đề là“Đi S Australia Ca Ngi Ph N Vit Nam.


Vic ca ngi  ĐÚNG là mt điu tt. Nhưng nếu ca ngi KHÔNG ĐÚNG thì chẳng hoá ra chuyện "sut chó vào bi rm",  như T Tiên Vit Nam đã tiu di li cho con cháu Vit Nam!  Khi các v dù là "Đi S" hay "Nhà Báo", khi ti Vit Nam có nhng li ca ngi, nhưng li mâu thun vi thc tế ca Vit Nam, thì phi thy rng "nói s tht" là mt đi"quá sa s"  đi vi các vị.  Cho nên dù là nhà ngoi giao hay nhà báo...thì cũng nên tìm hiu s vic trước khi phát biu. Đó chính là s t trng đi vi chính mình, đồng thời còn tỏ ra là người có trách nhim, lương thin đi vi các đi tượng mà mình đ cp đến.

 
Chúng ta có th kim tra vic nêu trên qua Đi S Australia, bà Natasha Scott Despoja, đã dành riêng mt thông đip gi ti Ph N Vit Nam.

Bà ta nói: “Tôi xin gi li chúc mng tt đp nht ti tt c các bn nhân ngày Ph N Vit Nam.  Tôi vui mng Vit Nam có riêng mt ngày dành cho Ph N đng thi là ngày k nim thành lp hi Liên Hip Ph N Vit Nam 20/10/1930 (sic).

Theo bà đi s“Ngày Ph N Vit Nam là mt cơ hi đ tt c mi người ph n, nam gii và tr em cùng suy ngm v vai trò và nh hưởng ca ph n trong đi sng gia đình và xã hi.

Đây cũng là dp đ tôn vinh nhng đóng góp ca hi Liên Hip Ph N Vit Nam t chc mà chính ph Australia vui mng được làm đi tác trong mt s d án dành cho ph n, trong đó có d án nâng cao thu nhp, cung cp h tr pháp lý và m rng nhng la chn trong nông nghip cho ph n. 

Vit Nam là mt tm gương hàng đu trong khu vc Đông Nam Á v nhng n lc ca Ph N, trong đó có t l n gii tham gia vào lc lượng lao đng có tr công, nhng thành tu trong giáo dc và nhng ci thin v y tế  và sc kho. 

Ph N Vit Nam gi đây là nhng quan chc chính ph, nhng ch doanh nghip, bác sĩ, nhà khoa hc, giáo viên, nông dân, kiến trúc sư, k sư, lut sư, chính tr gia (tôi ch xin lit kê mt s ngh).  Nhưng hng ngày, ph n Vit Nam và ph n trên toàn thế gii luôn phi sp xếp công vic ca mình vi nhng trách nhim làm m, nhà giáo dc, người chăm sóc con cái.

Đây không phi là điu d dàng nhưng tôi hy vng rng thông qua quan h đi tác gia Australia và Vit Nam, chúng tôi có th đóng góp đ ph n Vit Nam có được nhng  cơ hi hoàn thành ý nguyn cá nhân, nhng khát vng trong công vic cũng như  trong xã hi ca h và rng hơn có th đóng góp vào s thnh vượng ca đt nước Vit Nam. (sic)

Trong Thông đip chúc mừng ca bà đi s Australia còn viết“Mc dù ngày ca Ph N thường như mt li nhc nh mi người suy nghĩ v nhng người ph n sng quanh mình, tôi vn mun khuyến khích mi người làm điu này không ch mt hoc  hai ln trong mt năm mà hãy làm như vy hng ngày hoc nhiu ln trong mt ngày.

Và nói như vy không nghĩa là tôi ch khích l nhng người khác suy nghĩ và tôn vinh ph n mà c các bn, NHNG NGƯỜI PH N VIT NAM, CŨNG NÊN ĐÁNH GIÁ CAO CHÍNH MÌNH VÀ VAI TRÒ CA MÌNH TRONG XÃ HI VÀ GIA ĐÌNH. Mt ln na xin chúc các bn người ph n Vit Nam tht vui và hnh phúc (sic).
 
NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
 


1/  Chính Khí Vit nhn thy dường như các v đi s nói chung khi ti Vit Nam (loi tr nhng đi s thuc thế gii cng sn xưa và nay) hoàn toàn không có mt s hiu biết gì v nhng s tht ti Vit Nam, hoc h c tình gi v làm như không biết đ ch nói đến nhng th Vit Gian Cng Sn THÍCH.
 
Trường hp như  Australia,  Chính Khí Việt xin đưa ra hai thí d c th đ thy nhng phát biu và viết lách ca hai v được nêu tên dưới đây là thiếu kiểm chứng trước khi đưa ra công lun với những nhận định hoàn toàn có lợi cho các đối tác mà hai vị chủ tâm tâng bốc. Đó là  việc hai v phi xem xét ngun tài liu (k c tác gi ngun tài liu) xem có đáng  tin cy không hay đó ch là âm mưu có tính toán đ la đo vì mt mc tiêu chính tr hoc kinh tế... nào đó. 
Dưới đây là một thí dụ đã gây nhiều tác hi đi vi Cng Đng Người Vit Nam t nn VGCS. Đó là:
 
Theo tinparis.net, ch là Ha Vng Th, đã đăng trên tinparis.net rng, đi tá chiến đoàn trưởng Núi Đt là Jack D’espagnol  khi đc bài viết ca nhà văn Trương Minh Hoà v trn Long Tân (1966), đã được ph biến khp nơi. Ông ta đã thích thú bài viết này và cho  đó là bài có GIÁ TR NHT t trước đến nay và được ông lưu tr trong tài liu v chiến tranh Vit Nam. Xin trích lá thư ca cu đi tá Úc  nguyên văn It is an excellent coverage of the battle of Long Tan and probably the best ever produced. I will keep it with my permanent records.” (trích theo li gii thiu ca tinparis.net).


Trước hết ông Jack D'espagnol, khi ca ngi bài viết cTrương Minh Hoà thì dường như ông không h biết v con ngườTrương Minh Hoà thc s là ai mà ch căn c vào nhng điu Trương Minh Hoà đã viết ra về câu chuyn
"
trn Long Tân" (1966 ti Vit Nam)Vì thế  ông Đi Tá do "THÍCH THÚ NHT"  nên quên mt vic kim chng xem câu chuyn đó thc gi ra sao, bi vì ông chính là chiến đoàn trưởng Núi Đt, đã trc tiếp tham d trn đánh ti đó.  Trong khi đó  ông Đi Tá li không t tìm hiu xem Trương Minh Hoà là ai, có tham d trn đánh ti đó không, hoc đã tham kho tài liu nào để biết được mt cách tường tn và chi tiết như vy??? 

Th nht: Trong sách ca mình, Trương Minh Hoà đã t phong cho mình là mTRUNG UÝ cQuân Lc Vit Nam Cng Hoà. Đy là mt s gian di! Ti sao Trương Minh Hoà li thiếu lương thin như vy?   S thc Trương Minh Hoà ch là mt thiếu uý Chiến Tranh Chính Tr ca Đa Phương Quân nơi quê đ ca anh ta là Cà Mau mà thôi, nghĩa là t lúc ra trường cho ti  ngày đi  vào nhà tù VGCS sau 30/4/1975!

 
Nhng điTrương Minh Hoà viết trong ba cun sách ca mình k lv nhng cnh lao đng cơ cc, b ty não ch là nhng chuyn thường ngày ca nhng người tù khác. Đã có nhiu ngun tin được đưa lên mạng xã hội công khai v viTrương Minh Hoà được cai tù VGCS ưu đãi đặc biệt và hắn chính là mt th antenna ch đim cho cai tù VGCS về các chuyn của tù nhân, k c vic hp tác vi cai tù  VGCS cách này cách khác th tiêĐi Uý QLVNCH là Quách Dược Thanh!


Mt vài điu gian di na như năm 1981 Trương Minh Hoà được tr t do như anh ta đã viết trong sách ca mình (Laborer to Author): "In 1981, I was released by illness" (sic).
 

Cũng như anh ta đã viết trong cun sách nói trên rng: "During period at detention, I have a risky plan to learn English that was accused as counter- revoluation, and imperial American. If Vietcong dicoverd, my life would be in peril, Vietcong could shoot or torture". (sic) 

 
Nhng ai đã tng  tù VGCS thì đu biết rng không có trường hp tù nhân nào được tha ch vì b bnh! Đây là điTrương Minh Hoà đã nói láo trng trn. Nếu vì bnh tt mà được tha thì ti sao li có   ti 156 ngàn tù  b chết như Trương Minh Hoà đã viết ra? 
 


Nếu có ai đó vì bệnh tật được tha tù thì chắc duy nhất chỉ có Trương Minh Hoà  được VGCS ưu đãi đặc biệt (có thể đã hợp tác với công an VGCS lập công lớn trong nhà tù)!
 


ĐIều th hai, anh  ta ba chuyn anh ta liu mng hc tiếng Anh trong tù mc dù biết rng khi b phát hin s có th b t hình hoc tra tn đày đoa.  Xin Ông Jack Despagnol  hãy hi Trương Minh Hoà xem đã có trường hp nào hc tiếng Anh mà b t hình không?  Nên nh rng đi uý bit kích Nguyn Hu Luyn cVit Nam Cng Hoà đã b VGCS b tù nơi kh i nht, đó là tri tù Cng Tri", Bc Vit Nam  ti 27 năm tri, nơi đó ông Nguyn Hu Luyn cũng hc tiếng Anh và rt nhiu bn tù của ông đều biết.  Mt trường hp khác nữa là thi sĩ Cung Trm Tưởng, tên tht là Cung Thúc Cn, Trung Tá  Trưởng phòng Chiến Tranh Chính Tr ca Binh Chng Không Quân VNCH  đã dy cho my em tù nhân gc H Nai can ti đánh mt đn công an VGCS nên đã b kết án tù t  16 đến 18 năm (mc dù có em ch mi 15 tui) v Toán và Anh Văn ngay ti K1, nhà tù Z30D Hàm Tân Thun Hi.  C thày ln trò có thy ai b t hình và cũng chưa thy ai b tra tn đày đoạ.  Cho nên Trương Minh Hoà ba chuyn hc Anh văn mt cách kiên trì sut 5 năm tri, ai là nhân chng?  Bi không người tù nào không biết nhà tù VGCS có bn chiếu cá nhân cho t bốn tới năm người nm, cho nên không mt hành đng nào nhng người nm kế bên không biết! Sau  khi ra tù, ti được Australia năm 1983 -như hắn tự khoe- đã hc thuc lòng cun T Đin Anh Vit b túi. Vi vn t ng tiếng Anh “kinh khủng”  như thế mà phi ti năm 2010 mi viết được quyn sách đu tiên, quyn th 2 vào năm 2011 và quyn th 3 vào năm 2012. 
 

 


Th đt gi thuyết rng làm gì mà phi mt thi gian ti 27 năm (vì vn tiếp tc theo hc tiếng Anh khi ti Australia) mi có th viết được cun sách song song vi vic anh ta tự hứa với lòng nguyên văn như sau: “I promised myself: ‘if survival, I will write the stories about the ruthless regime to treat the POW” (sic).

 
Sự thc phi tốn mt thi gian quá dài 27 năm mi có th viết xong quyn sách đu tiên và tiếp theo 2 năm  mi năm mt quyn, chính là vì  Trương Minh Hoà phi dành thì gi đó đ lo đc nhng sách và nhng bài báo cũng  như nghe nhng audiomà các tù nhân ca VGCS là Quân Cán Chính VNCH cũng như nhng người b coi là đi kháng đã viết ra công khai trước dư lun hi ngoi. Nh vTrương Minh Hoà đã dùng nhng tài liu đó ca nhng người khác viết sách để "biến ca người thành ca ta" như trường hTrương Minh Hoà ly tài liu  cThiếu Tá Liên Thành, Ch Huy Trưởng Cnh Sát Quc Gia Tha Thiên Huế v v Thm Sát Huế 1968 là mt thí d. Hoc ly cp tài liu ca Nhà Báo Vit Thường v chuyH Chí Minh, tháng 5/1959 đã sai  Thiếu tướng Ngu Quân VGCS là Bùi Xuân Đăng, ph trách vic m đường  xâm nhp vào Min Nam có tên ường mòn H Chí Minh”.  Điu quan trng hơn là hng năm  Australia có làm l k nim cuc chiến ti Long Tân (Vit Nam - 1966), cho nêTrương Minh Hoà dù ch là mt thiếu uý Chiến Tranh Chính Tr phm vi hot đng ch trong vùng Cà Mau, ch không phi là trung uý như Trương Minh Hoà mo nhn, và hắn càng không phi là Trung Uý Tác Chiến ca QLVNCH, thế mà Hoà lại biết rành về trận chiến hay hơn cả người chỉ huy trận đánh là Đại Tá  Jack D’espagnol.  Trương Minh Hoà đã bt lương đưa vào trong sách ca mình nhng trang viết v trn Long Tân (1966) t m và chi tiết cũng như khuếch đi thành tích chiến đu ca mt đi đi đng minh Austrailia đến mc ông đi tá Jack D'espagnol là người trc tiếp ch huy cuc chiến đó cũng không tường tn bng Trương Minh Hoà! Chính vì thế mà ông Jack D'espagnol đã sa vào by cTrương Minh Hoà đ đánh bóng cho nhân vTrương Minh Hoà qua cun sách đu tiên ca hn được phát hành năm 2010 vi tê"The Dark Journey".  Ông còn trích đon viết v trn đánh Long Tân và đưa vào cái gi là "my permanent records" và long trng khen là "probably the best ever produced". Và rất có th vì ông mà cun The Dark Journey được đưa vào thư vin ca H Vin Hoa K (US Library of Congress). Chính cũng t đó cùng vi viTrương Minh Hoà khoe liu chết hc thuc quyn t đin b túi Anh-Vit trong sut 5 năm nhà tù VGCS, ri đến khi đến được Australia thì phi mt thêm 25 năm na va đi làm đ t mưu sinh va tiếp tc hc tiếng Anh  bt k gi gic nào, k c lúc đang phi làm vic đ cho ra đi mt cun sách th 3, xut bn năm 2012, có tên là "From Laborer to Author" . Và "From Labore To Author" was recognized by the letter from  Her Majesty  Queen Elizabett II, which was presented by Arts Minister Tony Burke in 2013" (sic)
 

 


 
Vì ông đi tá Jack D'espagnol đã không kim chng cho nên Ông B trưởng Tony Burke đã trình lên N Hoàng Elizabett II, khiến cho N Hoàng tin vào thuộc cp  đvô tình tng cho tên bt lương Trương Minh Hoà vòng nguyt quế ca Vương Quc Anh.Vì thế: Xin các ngài đi tá Jack D'espagnol cũng như ngài B trưởng Tony  Tony Burke hãy kim chng li và trình lên N Hoàng đ sa chữa li sai lm to lờn này, ko lòng nhân hu ca N Hoàng, ch vì mun khuyến khích người hiếu hc và có chí tiến th có cơ hi nơi mnh đt t do, li hoá ra to tin l cho quân ăn cp hp thc hoá trò bt lương ca mình ng hu to điu kin cho hn xâm nhp vào hàng ngũ nhng người lương thin đang n lc đóng góp thc tài ca mình nhm xây dng mt đi sng tt đp cho mình, cho cng đng cũng như cho toàn xã hi mà h đã chn làm quê hương th hai.


Nhân đây cũng xin  Ông Đi tá và Ngài B Trưởng hãy vào tinparis.net đc nhng bài viết ca Trương Minh Hoà đ thy din mo thc s cTrương Minh Hoà, qua nhng bài báo hn viết vi s vu khng không bng chng hoc bng chng b ngu to cũng như nhng t ng tc tĩu mà k c nhng người b coi là vô giáo dc, h cp đc lên cũng phi đ mt!!!
2/ Bây gi xin được góp ý cùng bà đi s Australia Natasha Scott Despoja trong thông đip bà gi cho người ph n Vit Nam thông qua cái gi là Hi Liên Hip Ph N Vit Nam. 
Có l bà không hiu, hoc bà chưa có điu kin đ tìm hiu v cái gi là Hi Liên Hip Ph N Vit Nam thc cht nó ch là công c ca tp đoàn Vit Gian Cng Sn mà thôi.


Xin bà nh cho rng  ngay t khi tp đoàn VGCS  H Chí Minh  được thành lp, H đã biết rng người Ph N VN chiếm khong trên dưới na dân s, có nghĩa là trong s nô l đ Vit Nam thì vn còn mt na s nô l chưa b bt buc phi làm vic.  Cho nên H Chí Minh mi  ban hành lut Hôn Nhân và gia đình đ  không phi gii phóng ph n”  ra khi cnh tôi mi và đ chơi ca người đàn ông Vit Nam.  Nhưng thc ra vi Lut Hôn Nhân và gia đình mi do H ban hành, H Chí Minh đã đưa được toàn b Ph N Vit Nam ra khi gia đình ca h đ tr thành các th trí nô, binh nô, công nô, nông nô… 

 
Nếu qu tht Lut Hôn Nhân và gia đình là vì quyn li ca người Ph N thì ti sao tên đi VGCS H Chí Minh cùng vi tt c các cp vai vế chóp bu trong tp đoàn VGCS như Phm Văn Đng, Lê Dun, Võ Nguyên Giáp, T Hu k nào cũng có hai ba v đó là chưa k đến mt lô b nhí trên khp các no đường Min Bc Vit Nam khi chúng có dp lui ti công tác "thăm dân cho biết s tình"!

 Xin mi bà xem đnh nghĩa "Ph N" dưới đây ca tp đoàn VGCS đ bà thông cm và thm thía hơn cho hoàn cnh người ph n b tr Vit Nam trong bàn tay ca tp đoàn VGCS:"Ph n được coi là mt t chc qun chúng ca Đng." (sic)

Và như thế: nếu đã là ca đng thì làm gì có th "ĐÁNH GIÁ CAO CHÍNH MÌNH VÀ VAI TRÒ CA MÌNH TRONG XÃ HI VÀ GIA ĐÌNH" (sic) như bà chúc mng h!!!

 Vì nếu bà sng Vit Nam, là mt ph n trong tng lp b coi là nô l đ thì bà mi hiu được công thc  “Đng lãnh đo, nhà nước qun lý, người dân làm ch !!!Công thc này rt ngn gn nhưng có th nói rng cho đến hôm nay, người ta vn chưa chu nhìn vào những s tht ca nó, vì vy ging như T Tiên Vit Nam đã nói  nhìn gà hoá cuc” là vậy! 

 Bng nhng dn chng c th đã được bc l tng gi, tng phút  trong xã hi Việt Nam dưới s cai tr ca tp đoàn VGCS thì: -Đng VGCS vạch ra đường li chính sách;

 -Nhà nước VGCS là công c qun lý ca đng VGCS đi vi xã hi VN, đưa ra các phương pháp cũng như các bin pháp đ làm sao bt buc  người Ph N Vit Nam phi đóng đúng vai trò và trách nhim  ch nhân ca xã hi.  Nếu  mi người nhìn vào thc tế thì s thy rng cái gi là nhà nước  ngu quyn VGCS ch lo làm sao đ  người Ph N  Vit Nam  được quyn làm ch và có trách nhim trong lao đng sn xut mt cách đy trách nhim trn vn như mt người đàn ông.  Tuy nhiên cái vế rt quan trng là khi hưởng th nhng thành qu ca lao đng và sn xut thì Người Ph N Vit Nam không còn là ch na mà  ch là nhng k ăn mày ăn xin li chính nhng thành qu đóng góp ca mình cho xã hi.

 

Điu này đã thành mt tp quán đến mc không ch ph n, nó còn bao trùm mi t chc trong các gii tính khác nhau, tôn giáo khác nhau, trình đ văn hoá khác nhau đu có chung mt thói quen là XIN,  và đng VGCS vi công c ca nó là nhà nước ngu quyn Việt Gian Cộng Sản trong vai trò  “người đy t ch làm cái vic  CHO.  Đây là mt điu nghch lý vì chng bao gi k đi XIN li là CH mà k CHO li là “đy t.
 
 
 
 

 
 Xã hội - Bài 2: Thẩm
 vấn ông trùm và việc bao nhiêu lao động nữ cũng nhận!
(Nô lệ từ nhỏ làm sao dám tự đánh giá mình)
Nhìn vào xã hi Vit Nam hin nay bà không thy, bt k ch nào cũng XIN và CHO.  Ngay nhng nhà dân ch cui, đu tranh cui cũng luôn luôn ch làm cái nhim v hoà bình bt bo đng đ XIN và CHO, dùng  vic làm đó ca mình đ HƯỚNG DN cho các gii thành phn là nô l đ Vit Nam cũng ngoan ngoãn XIN CHO. 

Mt điu quan trng khác thưa bà đi s, là bà có thy cái hi Liên Hip Ph N Vit Nam nó có đu tranh cho người  ph n không? Theo như bà nói, chc bà phi có chng c,  vy làm ơn xin bà đưa ra mt vài thí d đ chng minh rng cái hi Liên Hip Ph N Vit Nam là t chc chính tr ca người Ph N Vit Nam!

 
 
 

Cũng xin nói để bà rõ, như trên Chính Khí Việt đã trình bày thì tập đoàn VGCS đưa ra chính sách, nhà nước nguỵ quyền VGCS chỉ là công cụ quản lý xã hội bằng các biện pháp khác nhau.  Còn hội Phụ Nữ Việt Nam thì nhân danh đại diện cho Phụ Nữ Việt Nam để xin toàn tâm toàn ý thực hiện những biện pháp và phương pháp do nguy quyền VGCS đề ra.

Thí d trong mt cơ s sn xut nếu có đông ph n  đ có th hình thành mt t chc ca hi Liên Hip Ph N Vit Nam thì chưa bao gi h can thip vào nhng khó khăn trong lao đng ca người ph n.  Đin hình nht là trong nhà máy  ca tp đoàn Samsung ca Đi Hàn có hơn 1000 công nhân nhưng ch có 2 nhà v sinh, đó là chưa k đến ngày kinh hàng tháng, mang bu, sinh đ, nuôi con mn cũng như mt s vic không thích hp vi ph n. 

 


Hi Liên Hip Ph N đã không đng v phía ph n đ đòi hi nhng điu chính đáng thì ch, nó còn khuyến khích người ph n phi làm tăng  ca, "làm ngày không đ - tranh th làm thêm".  Và, nếu như xí nghip quy đnh năng xut gi d như mi người ph n phi may được 50 b qun áo thì cái gi là t chc Hi Liên Hip Ph N Vit Nam s khuyến khích trên “tinh thn làm chủ” đ c gng làm sao có th  đt được  mc cao hơn nghĩa là may được 60 hoc 70 b qun áo.
 
"Ký ức bán dâm" kinh hoàng ở
 Malaysia của 3 cô gái trẻ - Ảnh 2
Các cô gái khoác khăn tắm và trút bỏ trước mặt những người đàn ông. Ảnh: cắt từ clip.

Còn một việc tôi tin rằng bà đã biết.  Đó là việc những người phụ nữ Việt Nam đã bị bọn VGCS bán làm nô lệ tình dục cho nước ngoài, đến mức người phụ nữ Việt Nam phải cởi trần truồng xếp hàng cho “chú rể” sờ mó lựa chọn y như bà ra chợ Saigon lựa chọn mua gà, vịt vậy.  Rồi đến cảnh các cô gái Việt Nam  được cho đứng vào các tủ kính để quảng cáo bán họ và khách hàng có quyền thử trước, nghĩa là khách hàng có quyền thử từ A tới Z, nếu thấy không vừa ý thì sẽ đổi cho một cô gái Việt Nam khác!
Bà hãy hỏi thẳng  người đang là chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam  của VGCS xem chúng đã bao giờ có  hành động nào để cứu vớt những người phụ nữ xấu số đó không???!!!
 
KẾT LUẬN
 
1/ Chính vì hiểu lầm và không chịu tìm hiểu một cách tường tận  -nhất là các nhà ngoại giao ở thế giới phương tây-  cho nên họ chỉ thích lấy tin tức  truyền thông từ VGCS là kẻ cai trị mà họ hầu như không nhìn vào thực tế của người Phụ Nự Việt Nam bị trị. Còn nếu có chú ý một chút thì họ lại chỉ quan tâm đến mấy lũ cuội cũng bắt chước các thứ hội của VGCS đẻ ra để đại diện cho giới này, giới nọ  trong  những  người việt nam bị trị để có dịp du hí nước ngoài và nhân danh cái tổ chức chúng đại diện, chưa bao giờ  được người dân bị trị Việt Nam  biết đến chứ nói gì đến việc bầu bán họ  đại diện cho mình.
 
2/ Chỉ xin thống kê cho bà vài điều, vài con số do chính tập đoàn VGCS đã bóp méo đưa ra.  Đó là hàng năm có 1 triệu ca nạo thai.  Có 64 ngàn người nhiễn  HIV/AID và mỗi  năm có thêm 24 ngàn người bị ung thư âm đạo, tử cung. Nếu bà đi ra đường phố mà không bắt gặp thì chúng tôi xin đưa ảnh  của chính báo lề phải của VGCS.  Đó là những nơi nạo thai  thiếu vệ sinh  và lẽ đương nhiên những kẻ thực hiện những ca nạo thai đó không phải là những người chuyên môn hay bác sĩ về Phụ Nữ.  Nếu bà đã có dịp tham quan Hà Nội chẳng lẽ bà không thắc mắc những bảng hiệu đỏ chói san sát nhau nguyên cả một góc đường quảng cáo cho việc nạo thai, hút thai công khai đó sao?  Bà thử đặt câu hỏi những người trong Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam chẳng lẽ họ đã mù hết tất cả nên không nhìn thấy  để không có một lời nói nào cũng như hành động cụ thể nào để ngăn chặn những việc làm này nhằm bảo vệ  những người Phụ Nữ Việt Nam vì không tiền vào bệnh viện nên đã liều mạng vào những nơi nạo thai “chui” công khai này!!!
 
 
nạo phá thai, sức khỏe sinh sản
 
 
nguoi-cay-305.jpg
 
Cũng xin giới thiệu với bà vào chính năm 2014 này trẻ em vẫn còn là lao nô bị cưỡng bức trong các xí nghiệp cũng như những vùng miền núi.  Và phụ nữ thì thay trâu bò kéo bừa đấy, thưa bà.  Như vậy việc bà giúp có ảnh hưởng đến đại đa số phụ nữ nạn nhân đó không.  Lý do nào bà lại đi ca ngợi cái gọi là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, một công cụ xiết chặt bàn tay cai trị và bóc lột của tập đoàn VGCS  được? Là một phụ nữ  mong rằng bà sẽ có những tình cảm sâu sắc với người Phụ Nữ Việt Nam  trong thời đại hiện nay một cách thực tế hơn.   Nghĩa là không nên trông chờ gì việc cho hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam “uống nước đường” bằng những ngôn ngữ ngoại giao rất phù phiếm.  Đồng thời bà cần phải với tư cách của một đại sứ của một nước lớn như nước Australia và là một người phụ nữ cần phải cảnh báo cho thế giới biết những điều Chính Khí Việt  vừa nêu bên trên.  Thực tại này  chưa  diễn tả được 1 phần trăm những cảnh đang diễn biến hằng ngày  tại Việt Nam. Và xin bà cũng cần cảnh báo với chính phủ của bà cũng như các nước khác đừng  quan tâm tới tổ chức  Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam hay  các tổ chức đang được mang tên là Xã Hội Dân Sự Độc Lập. 
 
Ủng hộ ai thì nên tìm hiểu với trách nhiệm tối thiểu nếu không sẽ bị lợi dụng như trường hợp ngài đại tá Jack D’espagnol  đã vô tình  trở thành đồng loã che dấu SỰ THẬT để vinh danh TỘI ÁC!!!
 
Chính Khí Việt
Ngày 22 Tháng 10, 2014

 
----------------------
Tài Liệu Tham Khảo:
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website