CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, September 28, 2019

(PHẦN III, BÀI 9) THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930

THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930  (PHẦN III)

(BÀI 9)

LGT: Dưới đây là bài viết vào hạ tuần tháng 12 năm 2013, chúng tôi đã vạch rõ tên Cuội Dương Danh Dy nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS ở Quảng Châu, Tàu Cộng  được BBC - Ban Tiếng Việt sử dụng phỏng vấn trên phương tiện truyền thông của mình để chạy tội cho lũ VGCS khi hắn cho rằng  ảnh hưởng của Mao tại Việt Nam trong thời điểm 2013 là "KHÔNG CÒN GÌ NGOẠI TRỪ MỘT SỐ RẤT ÍT KẺ NGU MUỘI Ở VIỆT NAM" (SIC) 
  (Bức tranh tên khát máu Mao Trach Đông được treo trước VP tờ báo New York Times, New York Tháng 9 năm 2019)

Thế nhưng nhân ngày Mao bị lôi cổ xuống a-tỳ địa ngục lần thứ 43 tức là vào thời điểm này của năm 2019, thì chính tờ New York Times, một tờ báo kỳ cựu và nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ đã long trọng Tưởng Niệm tên khát máu họ Mao ròng rã nhiều ngày, ngay tại trụ sở của tờ báo như bức ảnh ở trên.  Như thế có nghĩa  "ảnh hưởng của Mao" không những chỉ có trên đất nước Tàu bành trướng, nước chư hầu của nó là "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"  mà nó còn lan tới cả Hoa Kỳ, một quốc gia luôn xem mình như TIỀN ĐỒN chống lại ảnh hưởng của các tên Cộng Sản, Độc Tài Khát Máu Quốc Tế trong đó có Mao!!!   Không biết khi đọc bài này, có bản dịch bằng anh ngữ ở cuối bài, Lord Tony Hall, Tổng Giám Đốc Đài BBC có còn điều gì để biện minh, kẻ "tấn công lớn nhất vào sự thật kể từ 1930"  lại chính là nhân viên của mình trong Ban Tiếng Việt Đài BBC!?

  

ẢNH HƯỞNG CỦA MAO Ở VIỆT NAM
Chính Khí Việt
Mao Trạch Đông
Ngày 20 tháng 12, 2013, trao đổi với BBC, Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS ở Quảng Châu, Tàu bành trướng, khi nói về ảnh hưởng của Mao, hắn đã nói rằng:
Trích Nguyên Văn: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh hưởng với Trung Quốc rất ít rồi. Trung Quốc còn cần, giương ra những lúc có lợi, còn đối với Việt Nam, hầu như không có ảnh hưởng gì nữa, trừ một số rất ít kẻ ngu muội ở Việt Nam.” (hết trích)
Dương Danh Dy vốn là một khách hàng quen thuộc của BBC, giống như các loại “cuội” khác ở trong và ngoài Việt Nam.
Hắn thường phát biểu trong vai kịch, một nhân vật VGCS  “tiến bộ” , thường được các loại cuội trong và ngoài nước sử dụng làm “nhân chứng quan trọng” về tình hình bang giao giữa  Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn VGCS với Tàu Khựa bành trướng.
Vậy xin được phân tích câu phát biểu có  vẻ  mạnh miệng của Dương Danh Dy như thượng dẫn.
1/Khi hắn nói: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh huởng với Trung Quốc rất ít rồi” (SIC), thì xin đừng vội hiểu hắn coi thường Mao. Vì  điều đó là một sự thật của bất kể  ai tham gia  vào hoạt động chính trị của bất kể nước nào trên thế giới.
Thí Dụ: Trong Thế Chiến Lần Thứ II, Tổng Thống Roosevelt  của Mỹ, Stalin của Nga Xô, Churchchill của Anh, Tưởng Giới Thạch của Tàu có  ảnh hưởng lớn lao cho đất nước của họ và thế giới không? Còn bây giờ ảnh hưởng đó như thế nào,  nhiều  ít  ra sao?
Ảnh hưởng của họ hiện nay rất ít.  Đúng vậy!  Vì  họ đã chết không còn điều hành đất nước nữa.  Nhưng HẬU QUẢ những quyết định của họ khi còn sống vẫn còn rất lớn lao.
Thí Dụ: Nếu Roosevelt cho mở mặt trận ở  Balkan thay vì  ở  Normande thì sẽ khác nhau như thế nào?
Vì thế Mao chết thì  ảnh hưởng của hắn với Tàu hiện tại rất ít, vì nó  chịu ảnh hưởng  của các thế hệ tiếp nối Mao.  Và  điều quan trọng nhất là HẬU QUẢ CỦA  MAO ĐỂ LẠI đã  dẫn giắt các thế  hệ tiếp theo Mao đang đi tiếp con đường của Mao vạch ra hay là  xóa bỏ  nó???
2/Sự việc Dương Danh Dy  đưa  ra câu “PHỦ NHẬN ẢNH HƯỞNG CỦA MAO”, là  cố  để  đưa  ra cái vế thứ hai, đó là: “còn đối với Việt Nam, hầu như không có  ảnh hưởng gì nữa, trừ một số ít kẻ ngu muội ở Việt Nam” (SIC)
Vậy xin hỏi:
a)      Ai là kẻ  giúp cho tên đại việt gian Hồ Chí Minh cướp quyền lãnh đạo TUYỆT ĐỐI lực  lượng vũ trang của Việt Nam, khởi thuỷ  là QUÂN ĐỘI QUỐC GIA với tôn chỉ TRUNG VỚI NƯỚC  để  rồi  sau đó tên đại VG Hồ Chí Minh đưa họ  sang Tàu tẩy não để khi trở về Việt Nam lại  trở thành QUÂN ĐỘI NHÂN  DÂN, hay BỘ ĐỘI CỤ  HỒ với tôn chỉ TRUNG VỚI ĐẢNG VGCS???
b)      Sau khi VGCS  nắm hoàn toàn lực lượng vũ trang và  VIỆT GIAN HÓA  chúng trong trang phục  của lính Tàu, tổ chức theo kiểu Tàu, cài cấy lũ đảng viên VGCS và  đoàn viên Thanh Niên VGCS vào toàn bộ hệ thống tổ chức của cái gọi là  lực lượng vũ trang đó  với cơ quan đầu não là Tổng Cục Chính Trị và  hệ thống Chính Ủy.  Từ  cấp đại đội trở lên thì  ở  đại đội bộ (tức văn phòng chỉ huy của  đại đội) bao giờ  cũng có  ảnh Marx, Le Nin, Stalin, Mao, Chu Đức, Bành Đức Hoài và  đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh cùng với khẩu hiệu “Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân, Nhiệm Vụ Nào cũng hoàn thành, khó khan nào cũng vượt qua, kẻ thù  nào cũng đánh thắng”.
Dựa vào lực lượng đó, tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh mới tiến hành cái gọi là “ĐẤU TỐ  CHÍNH TRỊ” để khủng bố, thủ  tiêu các nhân sĩ, trí thức KHÔNG CỘNG SẢN trong toàn bộ hệ thống tổ chức của bộ máy nhà  nước từ Trung Ương tới Địa Phương, nhằm đưa ra một cách chính thức hệ thống VGCS  vào lãnh đạo chỉ huy trực tiếp theo công thức “Đảng Lãnh Đạo, Chính Quyền Quản Lý”.  Đó là một hình thức đảo chánh chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp, biến cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp thành cuộc  chiến bành trướng chủ nghĩa  thực dân đỏ cho Nga Xô và  TÀU MAO trên ba nước của Bán Đảo Đông Dương!!!
Và  cũng từ  đó  bắt đầu có khái niệm “QUẦN CHÚNG  NHÂN  DÂN CỦA  ĐẢNG CỦA BÁC” (sau này bớt  hai tiếng “Nhân Dân” cho… gọn và  rõ ràng hơn thân phận nô lệ của Người Dân Việt Nam).
c)       Và  cũng dựa vào lũ lực lượng vũ trang đó với sự trực tiếp chỉ đạo của các  viên tướng do Mao cử sang làm Cố Vấn Quân Sự, Cố Vấn Chính Trị và Tổ Chức, Cố Vấn Tuyên Truyền và Giáo Dục, cũng như Cố Vấn Về Cải Cách Ruộng Đất.   Nhờ  đó  tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh đã tiến hành cải cách ruộng đất mà mục tiêu thực  sự là:
-          Tiêu diệt tận gốc những gì là PHI VÔ SẢN.
-          Bần cùng hóa toàn dân hay còn gọi là VÔ SẢN HÓA  toàn dân.
-          Việt Gian Hóa toàn đảng Cộng Sản, nghĩa  là loại bỏ hết những người vì lý tưởng yêu nước chống thực dân Pháp, để  kết nạp toàn bộ các loại vô sản lưu manh nông thôn, cũng như lưu giữ lại những loại cơ hội,  đầu hàng, chấp nhận thân phận khuyển mã cho VGCS.
-          Tiến tới việt gian hóa toàn dân (một hình thức thoái hóa hơn thân phận nô lệ đỏ)
d)      Cũng nhờ lực lượng vũ trang đó mà tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh làm tiếp  cái gọi là: Chấn Chỉnh Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng, Cải Tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đưa tất cả  các loại hình sản xuất và lưu thông phân phối vào hợp tác xã.  Nghĩa là từ  đó tập đoàn VGCS  Hồ Chí Minh nắm hết đất đai, sông biển tài nguyên của Việt Nam, đẩy người dân Việt Nam trở thành Nô Lệ Đỏ và  cũng bị sử  dụng như Nô Lệ của các giai  đoạn lịch sử.  Thí  dụ: Hôm nay là  bút nô, mai có thể thành binh nô; hôm nay là binh nô, mai có thể là  nông nô (vụ gia  đình Đoàn Văn Vươn là một thí dụ).
Tóm lại mọi hoạt động của xã hội Việt Nam,  lúc đó là Bắc Việt Nam, sau 30/4/75 là  toàn thể Việt Nam, đều vì  quyền lợi của Nga Xô và Tàu bành trướng, được  đúc kết qua câu nói của Lê Duẩn: “Ta Đánh Là Đánh Cho Liên Xô và Đánh cho Trung Quốc”!!!
3/ Ảnh hưởng của  Mao ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh và nguy hiểm hơn cùng với thời gian.  Thí dụ:
-          Thời Mao Trạch Đông, chúng ta mất Hoàng Sa; thềm lục  địa; cột mốc bị dời sâu vào nội địa Việt Nam!
-          Thời Đặng Tiểu Bình chúng ta lại tiếp tục  mất thêm các điểm cao chiến lược khắp biên giới Việt-Trung,  cũng như một số làng xã Việt Nam ở biên giới Việt-Trung!
-          Thời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và nay là Tập Cẩn Bình có lúc nào ảnh hưởng của Mao không phát triển sâu và  rộng vào hải đảo, lãnh hải, đất liền, mọi mặt của xã hội Việt Nam và nhất là  về mặt nhân sự trong các  tổ chức của VGCS từ trung ương tới địa  phương làng xã!  Đến mức  Cờ Tàu bành trướng một sao lớn và  4 sao nhỏ thời Mao, thì  thời của Tập Cẩn Bình VGCS  đã cho thêm một ngôi sao nhỏ?!  Thời Hồ Cẩm Đào thì văn công ở Lao Cai được lệnh đóng vai Thi Sách và Hai Bà Trưng sang tận đất Tàu bành trướng quỳ lạy tượng thằng Mã Viện!!!
                                 
                                                         (Thuộc loại Ngu Muội như thế này mà thằng Dương Danh Dy lại chịu khó ra công KHUYỂN MÃ, nâng bi, điếu đóm cho chúng, kể cũng LẠ THẬT???)
Ngay về  cách ăn mặc, không kể những thằng việt gian cộng sản đã chết, những thằng còn  sống thuộc loại chóp bu như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu… vẫn mặc  cái áo Đại Cán bốn túi của Mao đấy thôi!  Và ngay tận những ngày cuối cùng của tháng 12, 2013 này mà một “đồng chí bí thư VGCS ở một thôn ở  vùng Sa-Pa” vẫn còn mặc  cái áo bốn túi của Mao Trạnh Đông đấy!!!
4-3650-1387574194.jpg
Đây là ảnh hưởng của Mao hay của thằng Dương Danh Dy
Vậy Chính Khí Việt xin có thơ theo trường phái ghế  đá  rằng:
“Trả lời phỏng vấn được dăm câu
Chỉ có lợi cho lũ Ba Tàu
Ảnh hưởng của Mao không còn nữa?
Nam Quan, Hoàng Sa…nay thuộc đâu?
Mười sáu chữ vàng và Bốn tốt
Là ảnh hưởng Mao đó  chứ  đâu!!!”
MONG RẰNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC, XIN HÃY LƯU Ý  ĐẾN LỐI PHÁT BIỂU MẠNH BẠO CỦA CÁC LOẠI “CUỘI DÂN CHỦ VÀ  CUỘI ĐỐI LẬP”.  Vì  chúng được cho phép mở miệng để làm điếc tai, đau đầu,  làm nhiễu thông tin gây mơ hồ  cho mọi người!!! Và trên tất cả với sự phối hợp nhuần nhuyễn của nhân viên Đài BBC - Ban Tiếng Việt với tên cuội Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS tại tỉnh Quảng Châu có phải là sự "tấn công lớn nhất vào sự thật" như lời Tổng Giám Đốc Đài BBC Lord Tony Hall từng khẳng định!?
Chính Khí Việt
Ngày 23 Tháng 12, 2013
Tài Liệu Tham Khảo:
 
  MAO TSE TUNG’s INFLUENCE in VIETNAM
Author: Chính Khí Việt                           
Version In English: Việt Sĩ

Mao Trạch Đông


On December 20, 2013, in an interview with BBC, Duong Danh Dy, former Vietnamese Consul General in Quang Chau to China, when talking about the influence of Mao, he stated:

Excerpt: "Mao Tse Tung’s popularity has currently diminished. China still needs it to show off when it deems to be beneficial. But to Vietnam, his influence is none, except that to some idiots in Vietnam”.

 Duong Danh Dy used to be BBC’s frequent customer, similarly to other fake political opponents inside and outside Vietnam. Dy usually states with his tone as a “modern” Chinese communist who used to be portrayed as an “important witness” about the relations between Vietnam under the governance of China.

 Let’s analyze Duong Danh Dy’s statement as follows:

 
1- When Duong said:” Mao’s influence in China has diminished" (sic) then it should not be understood as he understates Mao. Because that is the truth to everyone who participates in political activities.  

E.g.: In the World War Two, American President Franklin Roosevelt, Stalin of Soviet Union, Churchill of England, Chiang Kai Shek of Taiwan…’s influence to their countries and other people around the world. Now, that how is that influence? Does it diminish?

 
Their current influence is insignificant. It is true! Because they passed away and have no longer run their countries. But the impact of their decisions while they were in power is still significant. E.g.: If President Franklin Roosevelt had launched the invasive landing in Balkan instead of Normandie then the war ending result would have been probably much different.

 Therefore, after Mao died then his influence in China has gradually diminished because his predecessors will continue running China. The important thing is Mao’s legacy will encourage his next leaders to continue his leadership strategies and philosophies or those newer leaders will abolish Mao’s ideology.

 

2- Duong Danh Dy has “rejected Mao’s influence in China” to imply “Mao’s influence in Vietnam is none, except some fanatic and stupid people in Vietnam"(sic)

 Question: Who helped Ho Chi Minh to seize supreme political power in Vietnam? What is the justification to the original armed forces whose mission was absolute loyalty to its father land? But when these armed forces participated to training sessions in China then its mission has been changed to “loyalty to the Communist Party of Vietnam/ CPVN). 


 
  • After the CPV seized full power in Vietnam and clothed their armed forces personnel and officers in Chinese style uniforms, implanted Communist party members and spies into the Vietnamese Youth Communists in structure with strategic leaders as Political General Division and systems of political counselors in the army. In lower level army units up to higher officers’ offices there are always portrait photos of Marx, Le Nin, Stalin, Mai, Chu Duc, Banh Duc Hoai and Ho Chi Minh which have “bombarded” the environments with loud slogans:” Love to the (Communist) Party, Love to People, Any responsibilities will be accomplished, any difficulties will be conquered, any enemies will be defeated”.  

 

  • Leaning tight on these power groups, Ho Chi Minh and his group proceeded fast with the “Political Accusation Campaign” to terrorize and secretly killed intellectuals and respectable seniors in the government administration system from central to local levels in order to quickly install direct leadership of the Communist Party of Vietnam (CPVN) to match with the formula “Party leads, government administers”. That was a form of a coup d’etat to overthrow the Coalition government which was fighting the French colonist authorities and convert this mass campaign into a war to expand the communist ideology for Soviet Union and China in Indochinese. And since that time a new concept was introduced “Citizens People of the Party, of Uncle Ho” (later on the world People was eliminated to demonstrate brief and concise the slavery status of the Vietnamese people under the third international communism).

 

 

And backed up by that armed force which was under direct leadership of Chinese Generals who were sent to Vietnam to be military advisers, political and organizing counselors, propaganda, education counselor and land reform counselors the CPVN launched the “Land Reform Campaign” under disguised objectives as follows:

 

- Eradicate roots of citizens who are not proletariats.

 

- Confiscate everybody’s properties.

 

- Transform all members of CPVN into communists. It means all other people who loved Vietnam and fought against the French colonists were kicked out. Then the CPVN attracted and used all rural gangsters in the countryside as well as opportunists, losers and whoever accepted their slavery lives into the CPVN.

 

- The CPVN’s ultimate goal was to transform all citizens into twisted communist betrayers (a worst form of slavery compared to red slaves).

 

 

Also backed up by those armed forces Ho Chi Minh and his strategic committees continued with:  Reorganization, Cultural and Thought Revolution, Re-Education of private businesses and industrial, integrate production and distribution into remote cooperative organizations. It means Ho Chi Minh and his groups fully confiscated and tightly controlled all land, river and sea of Vietnam, transformed the People into modern red slaveries who indeed were used as hard-labor slaves in recent history. E.g.: In one day people might be hired as writers, the next day they might become armed slaves, the following day they might become slaved peasants (Ex: Victim Doan Van Vuon’s family was a vivid example).

 

In short, all activities in Vietnam society previously in Northern Vietnam and after April 30, 1975 throughout the country, have been aimed to provide interests to Soviet Union and China. This nationwide tragedy has been crystallized by the late Secretary General Le Duan’s statement: “We fight mainly for the Soviet Union and China”.

 

Mao’s influence in Vietnam has increased significantly and posed death threats to the People over the years. E.g.:

 

Under Mao’s administration, Vietnam lost Paracel islands, beaches, borders have been pushed far into Vietnam territory.

 

Under Deng Xiaoping Secretary General, Vietnam lost a number of additional mountainous strategic areas along Vietnam China borders as well as many villages along Vietnam China borders.  

                               In Secretary General Jiang Zemin, President Hu Jintao and now Xi Jinping Chinese dominance has always infiltrated deeply and widespread into Vietnamese islands, sea waters, in inland and in all aspects of Vietnamese society, especially in personnel aspects in all Vietnamese public agencies from central to local levels. It is ironic that Chinese national flag in Mao regime used to have only 4 small stars but in Xin Jinping regime Chinese flag was imbedded with 5 small stars in which the added fifth star represents Vietnam. In Hu Jintao, artists at Lao Cai were ordered to play roles of Thi Sach and Trung Sisters who travelled to China to kneel on their knees to pay great respect to Chinese General Ma Yuan.

 

 

Vietnamese Consul General Duong Danh Dy did push himself too hard and too far to praise the Chinese officials. It is his deep inferiority and unacceptable behavior in normal diplomatic relations.

 

In respect to cadres’ outfits, not to mention about the dead communist leaders, the current top Vietnamese communist leaders such as Do Muoi, Le Duc Anh, Le Kha Phieu have still worn Mao’s great suits which have 4 big pockets. Even until the last day of December 2013, the secretary general at Sa Pa highland still worn Mao’s four-pocket suit.  


4-3650-1387574194.jpg

Is this Mao’s influence or Consul General Duong Danh Dy’s influence?Then, the authors would like to introduce bitter poetic verses as follows:

 

“Answering interviews in only few barbaric words

  To contribute strategic benefits to expansionist China

  Has Mao’s influence been miserably diminished?

  Who currently owns Nam Quan border station and Paracel islands?

  16 Golden Words and Four Good Deeds

  Those are exact Mao Tse Tung’s legacy in Vietnam under idiotic slaving communists”

 

It is the authors’ earnest and sincere hope that the patriotic Vietnamese better pay attention to artificial, make-to-believe statements of the fake democratic activists and fake political opponents. Because if they had been allowed to open their smelly big mouths then they would have created ugly noises, headaches and completely destroyed trustful media”.

  

References:

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website