CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, September 29, 2019

Cuối tuần kính mời quý bạn đọc và thân hữu cùng hiệp thông với Chính Khí Việt trong tác phẩm "Cây Bút Chì"

Cuối tuần kính mời quý bạn đọc và thân hữu cùng hiệp thông với Chính Khí Việt trong tác phẩm "Cây Bút Chì"
Thơ: Lê Tín Hương
Phổ Nhạc: Sr. Hiền Chung
Trình bày: Quý Soeurs Dòng Mến Thánh Giá.
 
 


 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website