CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, August 20, 2019

(PHẦN II, BÀI 6) THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930.

THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930. (PHẦN II)


(BÀI 6)


9. Sau khi đưa ra một số nhân vật cụ thể về những kẻ làm chính trị Phương Tây cũng như người Việt Nam nói chung để chứng minh một sự việc là, HẦU HẾT bọn họ dù là làm chính trị hay nhà nghiên cứu; dù là các đảng phái thuộc loại “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” của người Việt Nam nói chung trong và ngoài nước, rằng tất cả bọn họ hầu hết đều giống nhau ở một điểm là MỘT TỤI KHỦNG BỐ SỰ THẬT!!! Cũng cần phải kể đến những trí thức làm việc nghiên cứu về khoa học kỹ thuật hay khoa học xã hội, hầu hết bọn họ đều nói rằng họ chỉ làm công việc phục vụ cho xã hội nói chung chứ không làm chính trị kể cả đối với tình hình của dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.

Khi tuyên bố như vậy, họ đã tự chứng minh họ là một lũ robot. Cho nên không thể coi họ là một trí thức với đúng nghĩa của nó.  Bởi vì lấy Việt Nam hiện nay làm ví dụ. Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam đã và đang bị chia làm hai bộ phận:

-         Bộ phận thứ nhất là những người Việt Nam yêu nước, yêu tổ quốc Việt Nam.

-         Bộ phận thứ hai là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản với tôn chỉ của chúng là KHÔNG TỔ QUỐC, KHÔNG DÂN TỘC! Bởi chúng không sinh ra để đóng góp cho truyền thống yêu nước và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.  Chúng được Nga Xô và Tàu bành trướng chọn lọc, đào tạo và chỉ đạo mọi việc từ tư tưởng đến hành động cho nên chúng là công cụ cho sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Leninnist và Tàu bành trướng.  Nhiệm vụ của chúng là giúp Nga – Tàu xâm lược toàn vẹn và triệt để con người lẫn đất nước của dân tộc Việt Nam.

Không dám nghiên cứu về tình hình của Tổ Quốc và Dân Tộc, có nghĩa là lũ trí nô, trí ngủ Việt Nam đã đóng góp vào lực lượng KHỦNG BỐ SỰ THẬT!!!

Xin được chia sẻ thêm vài sự kiện cụ thể:

-         Ngay từ tháng 12/1946, khi dự Hội Nghị Fontainebeau, tại Pháp, lần đầu tiên trong chức danh Chủ tịch Chính phủ Liên Hiệp chống Pháp, HỒ đã công khai mặc bộ quần áo đại cán mà Stalin cũng như Mao Trạnh Đông mặc.  Có nghĩa là hắn đã vi phạm việc áp đặt nhân dân Việt Nam làm nô lệ và chư hầu của Nga Xô và Tàu Mao!?
 
 

Từ đó cho đến nay chúng tôi cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy được một chính khách hay nhà nghiên cứu nào của Quốc Tế cũng như Việt Nam đưa ra nhận xét về vấn đề này???

Phải thấy được tầm quan trọng của sự kiện Hồ và Đảng cộng sản Việt  Gian của hắn đã được các tài phiệt quốc tế âm thầm giúp đỡ bằng mọi giá để làm thế nào hắn phải là kẻ nắm được quyền lực tại Việt Nam.

Câu chuyện này thực ra mà nói cũng được những người trí thức Việt Nam thuở đó biết đến...nhưng vì HÈN HẠ, KHIẾP NHƯỢC nên vờ ngủ mê, để mặc nhiên âm thầm chấp nhận làm  kiếp nô lệ cho Hồ bằng cách trút bỏ bộ quần áo thường mặc của mình để tự nguyện trói  mình trong cái áo nô lệ bốn túi của Hồ.  Xin được đưa ra vài tên tuổi về “người thật việc thật” như: Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Hướng, Nguyễn Mạnh Tường, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Khắc Hoè (Quan Chưởng Ấn của Bảo Đại), Trần Duy Hưng, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Cù Huy Cận, Hồ Đắc Dzi, Hồ Đắc Điềm, Tạ Quang Bửu, Hoàng Tuỵ…

-         Điều đáng buồn là các nhà ái quốc thực lòng như các Cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường… cũng có những lời khen ngợi Hồ.

Người duy nhất chửi Hồ một cách sâu cay chỉ có MỘT MÌNH CỤ PHAN KHÔI,  Cụ đã không ngưng nghỉ vạch mặt Hồ từ đầu 1920 cho đến ngày Cụ ra đi về cõi vĩnh hằng!

-         Trước và sau phong trào Nhân Văn Giai Phẩm đã có rất nhiều người cũng viết những bài phê phán Hồ, thí dụ như Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang, Đặng Đình Hưng, Phùng Cung, Hoàng Cầm, Trần Duy aka Phạm Quang Tăng, Hồng Hà… Nhưng tiếc rằng sức đấu tranh không được bền lâu để rồi cuối cùng đều im lặng đầu hàng và nhận một cách âm thầm vài thứ quà mọn hoặc được cho đi viễn du ở Pháp hay Hoa Kỳ!

-         Ngày nay tập đoàn VGCS đã có kinh nghiệm cai trị và đàn áp tư tưởng, đồng thời chúng đã xây dựng một lực lượng gọi là Hội Cờ Đỏ hằng vài trăm ngàn người, đặc biệt trong nhóm này có rất nhiều tên hoạt động về Tôn giáo.  Nồng cốt các loại trong Hội Cờ Đỏ về mặt nhân sự chính là những lũ Cựu Việt Gian Cộng Sản trong nhiệm vụ làm “nấm xả hơi”  mơ hồ  bằng những bài “góp ý cho Đảng”.  Hoặc từng nhóm lẻ tẻ đóng kịch biểu tình chống Tàu! Nhưng kịch bản qua dở bởi vì ai mà chẳng biết Tàu là ống cố nội của Tập đoàn VGCS.  Còn giàn diễn viên toàn là lũ trí nô của VGCS nòi đã từng làm những việc cực ác ôn. Thí dụ như tên gọi là Giáo Sư Tương Lai, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Thanh Giang, Lê Phú Khải (công an nòi, boss của thằng hèn chỉ điểm Tô Hải), Nguyễn Đan Quế, Phạm Chí Dũng, Trần Mạnh Hảo, Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc…

-         Mặc dù VGCS tăng số lượng trong cái gọi Hội Cờ Đỏ và lực lượng chó ngao nhưng chúng vẫn không thể nào qua mặt được những nhân sĩ yêu nước.  Đặc biệt trong những sáng tác của họ cùng với sự cập  nhật tin tức về chính trị - kinh tế, kết hợp với đời sống thực tiễn gắn bó mật thiết với tầng lớp bị trị, họ đã lên tiếng cảnh tỉnh người dân về  những âm mưu bán dân, giết dân, bán nước của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh.  Vũ khí của họ là lãng công, phá hoại cùng  với cuộc chiến đấu bằng thơ ca, hò vè được truyền khẩu hoặc tung lên mạng truyền thông xã hội đến mức độ tên Trường Chinh không bài nói chuyện nào, không Nghị Quyết nào mà hắn không đặt vấn đề  “ai thắng ai vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng!” Có nghĩa Trường Chinh đã thừa nhận tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã không tin rằng mình có thể thắng được người dân bị trị Việt Nam có lòng yêu dân tộc tổ quốc!

Xin tạm đưa ra hai thí dụ để quý bạn đọc hãy thử so sánh xem lũ đấu tranh cuội như các tên Hoàng Hưng, Trần Mạnh Hảo, Thái Bá Tân, Lê Phú Khải… có thấy chúng đề cập đến những chữ sau đây trong thơ của chúng không:
 
-“Việt Nam từ lúc có Hồ
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
Từ khi liềm, búa kéo vào
Máu dân, xương lính chất cao ngang trời
Kể từ “Cách Mạng Đổi Đời”
Nhà tù chật níc người người chết oan
Cải Cách: Ruộng chẳng ai làm
Cải Tạo: hàng hoá, bạc vàng bốc hơi
Minh Râu hai mắt sáng ngời
Thấy dân chết đói miệng cười đỏ hoe
Chuyên gia phè phỡn rượu chè
Gái Việt cung tiến, một bề cờ hoa
Cột đèn, chó sủa trong loa
Khẩu hiệu, biểu ngữ tà ma đầy đường
Dân gầy da bọc còn xương
Đi phu, đi lính, công trường quanh năm
Đấu tố, chỉnh huấn lăng nhăng
Lại thêm một lũ chó săn, săn người
Vùng lên tự cứu lấy đời!”

-         Người dân bị trị cũng rất sắc sảo về chính trị, còn lũ trí nô của VGCS và lũ đấu tranh cuội trong và ngoài nước đều mù mắt điếc tai.  Thí dụ thứ hai:
 
“Sứ thần đâu thật lạ đời
Tướng Séc -ba-cop (Serbacov) một thời Phó Vương
Cung điện chiếm trọn một đường
Anh tướng tình báo, hậu trường giật dây
Nhà Đồng bên kia tường dầy
Thâm cung, kín cổng tưởng dân biết gì
Máu HỒNG đổi lấy bột mì
Xương LẠC đổi lấy Mic, I-en-lờ (Ilyusin)
Tưởng rằng Pháp đã cuốn cờ
Ai hay Nga Đỏ vội rờ đến ngay
Cáo tinh đội lốt ban ngày
Buôn xương, bán máu cho đầy lòng tham
Lòi đuôi một lũ Việt Gian
Lăng xây, xác ướp; nước tan dân gầy
Séc-ba-cop nở mặt mày
Xương dân Việt đã chất tầy non cao
Hết Sam (hoả tiễn) đến Mic tuôn vào
Dùng Việt giết Việt mới cao tay cờ
Mao bành trướng cũng chẳng vừa
Công binh, gạo thịt, kéo ùa xuống Nam
Anh Cả, Anh Hai vào bàn
Đàn em Hồ, lũ việt gian vào hầu
Thế là thêm chú Ba Tàu
“Tiền Đồn”, “Chiến Sĩ”; phong hầu, phong vương
Việt Nam ơi! Nghĩ mà thương!”


(còn tiếp)
Việt  Thường &
Chính Khí Việt
Ngày 19 Tháng 8, 2019

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website