CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, August 28, 2019

00892 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00892 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC

VINH CON.....
QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !
V ừa rớt nạ mang đã hiện thân
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Á i mộ bao người nay sáng mắt,
In như nằm mộng vẵng chuông ngân.
TDT, NOV-07-12
Ngô-Phủ


Friday, August 21, 2009

Theo Thầy hay theo..."thầy"- Tuan Phan

Theo Thầy hay theo..."thầy"?
Nhiều “Phật” tử thường hay khoe, Diệu …tôi, Quảng…tôi, là đệ tử của “thầy” thích đủ thứ, trụ trì Chùa XYZ. Họ theo “thầy” thích nầy thích nọ chứ hiếm người tự hào họ theo…Phật! Họ mê lầm, bị “thầy” thích nầy thích nọ nhồi sọ rằng: thấy…”thầy” như thấy…Phật (!?) nên phải thường xuyên đến chùa thăm “thầy” để thấy…Phật nhiều hơn là đến thăm cha mẹ già sống cô đơn ở các nhà dưỡng lão !? Do đó, nhiều “Phật” tử rất siêng đi chùa của “thầy” thôi dù biết rõ mười mươi “thầy” là đồng chí của “thầy” thích Phước Huệ ở Úc, tình lang của nàng Diệu Đức! Họ biện luận rằng họ đi chùa lễ Phật chứ không vì “thầy” nhưng họ sốt sắng bỏ tiền cúng dường “thầy”, làm công quả (ở đợ free) cho “thầy”!
Họ cũng biện luận rằng “thầy” làm bậy thì có Phật ... lo, chúng sinh khỏi lo; “thầy” phải chịu luật Nhân Quả, chịu tội với…Phật! Luật Nhân Quả đâu chưa thấy, Phật thì ở cõi xa xăm, chứ “Phật” tử kiểu nầy đã làm hư hỏng “thầy”, vô tình là tòng phạm, phá họai Phật Pháp.
Không rõ những “Phật” tử nầy đã học hỏi được điều gì tốt lành, đã noi được gương sáng gì của quý “thầy” của họ? Bởi vì, như “thầy” đại lão thích Phước Huệ, một chức sắc cao cấp của Giáo Hội PGVNTN, từng trắng trợn “khai thị” vô minh cho tín nữ sồn sồn Diệu Đức đại ý rằng: - “Em” phục vụ sinh lý cho “Anh” cũng là giúp “Anh” làm tròn “Phật” sự!
Nói ta bà thế giới, xin trở lại bài viết của bà Tôn Nữ Hòang Hoa, hết lòng ca ngợi, tán tụng “Biểu Tình Tại Gia, Ngồi Nhà Chống…Cộng” của “thầy” Quảng Độ là "từ tâm" (!?) tức phát tán cái tinh thần HỮU ÚY VS. Vô Úy của Nhà Phật. Thay vì “vượt qua sợ hãi” để đối đầu Ma Vương Việt Cộng, thay vì noi gương Đại Hùng Đại Lực của Phật để chiến thắng Ma Vương Việt Cộng, thích Hậu Liêu Quảng Độ cổ xúy dân Việt nên thích tọa, thích ngọa tại gia, rút lui sau cánh cửa nhà để khỏi bị Ma Vương Công An CSVN… bắt! Đúng là đấu tranh kiểu…vô nhị độc nhất, khỏe re như bò không kéo xe ai mà không ham kiểu đấu tranh “bất chiến tự nhiên huề nầy hở bà Tôn Nữ Hòang Hoa?
Có thể bà Tôn Nữ Hòang Hoa đã đánh sai chính tả (spelling): chữ Tử (dấu hỏi) thành Từ (dấu huyền) nên ý nghĩa sai.. ngàn dặm! Thiết tưởng “Lượng Tử Tâm của người Tu Sĩ mới đúng với cái thực Tâm người Tu Sĩ Quảng Độ, vị thầy khả kính bà Tôn Nữ Hòang Hoa, đã dồn dân Việt vào cửa…Tử qua Lời Kêu Gọi BỐN KHÔNG của ông ta, thêm vào Bát Khổ nhà Phật thành Thập Nhị Khổ cho dân Việt trong nước!
Có một vị Phật tử tường thông Giáo Lý Nhà Phật nhờ đọc nhiều Lời Phật Dạy cho biết: Chỉ có vị THẦY duy nhất của tín đồ Phật Giáo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên mới gọi là Phật Giáo (tức Phật dạy dỗ, giáo dục). Tăng (Ni) không phải là Thầy; ai xưng và tôn Tăng (Ni) là “Thầy” tức xúc phạm Đức Phật, là tiếm danh Phật vì Tăng (Ni) chỉ được xem là “người thông dịch” (thông ngôn) Lời Phật Dạy!
Đã gọi Tăng (Ni) là những “thông dịch viên giáo lý nhà Phật” thì họ đâu có dạy Phật tử điều đâu mà gọi họ là…"Thầy”, trái lại họ còn làm nhiều gương xấu cho Phật tử nữa! Do đó, Phật tử đúng nghĩa chân chính chỉ tin Phật (là Thầy), theo Phật (làm theo Lời Phật Dạy) chứ không tin Tăng, không gọi Tăng (Ni) là Thầy! Nếu vì nhu cầu xưng hô, thiềt tưởng Phật tử nên hiểu chữ “thầy” chỉ có giá trị như chữ YOU trong tiếng Mỹ!
Xin tặng bà Tôn Nữ Hòang Hoa đọc bài nầy để bà thấy “thầy” Chánh Lạc của bà đã đầu độc Phật tử khi ông ta diễn dịch xuyên tạc “Y Pháp Bất Y Nhân” để bắt buộc Phật tử phải tuyệt đối “Kính Phật Trọng Tăng”! Kính Phật thì Phật tử lúc nào và ở đâu đều kính Ngài nhưng không thể đi kèm với Trọng Tăng vô điều kiện! Chẳng lẽ Phật tử phải trọng kính những dâm tăng, trọc phú tăng, ma tăng, Cộng tăng…hầm bà lằng tăng, tòan là lũ phản Phật họai Pháp?
Xin tặng bà Tôn Nữ Hòang Hoa bài dưới đây để bà thấy “thầy” Quảng Độ của bà có cái Tâm Phật hay Tâm… Ác Tăng, thay vì Thánh Tăng, Cao Tăng? Để tránh nghiệp chướng, và chắc ăn khỏi mê lầm, Phật tử chúng ta luôn luôn đến thẳng với Phật trong Tâm hơn là Phật xi măng, cốt sắt (VC thì cốt…tre) ngồi bất động trong chùa qua trung gian Chủ chùa có cái Tâm không bảo đảm, đa số là hàng…giả, với cái tâm được chích phọc môn!
Tuấn Phan
Thursday, April 16, 2009 4:24 PM
12 cái KHỔ của dân Việt dưới triều đại Đệ Ngũ Tăng Thống Xã Hội Chủ Nghĩa.
Giáo lý nhà Phật cho biết chúng sinh phải chịu 8 cái khổ lớn (Bát Đại Khổ): sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội, ngũ âm xí thạnh khổ (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Riêng chúng sanh ở trong nước Việt Nam sẽ bị thêm 4 cái khổ nữa Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ ngày 29-3-2009, vị chi là 12 khổ:
1. Nông dân không ra đồng: Ruộng vườn bỏ hoang cả tháng trời, không chăm sóc thì THẤT MÙA, còn gì là tài sản của nông dân. Đây là Ác Khẩu thứ 1 của HT Quảng Độ làm khổ dân!!!
2. Công nhân không đến nhà máy: Thời buổi kinh tế tuột dốc như hiện nay, công nhân bỏ việc cả tháng trời chắc chắn bị THẤT NGHIỆP, tiền đâu nuôi thân và gia đình? Đây là Ác Khẩu thứ 2 của HT Quảng Độ làm khổ dân!!!
3. Thương gia, Tiểu thương không đến chợ: Chợ búa đóng cửa cả tháng trời, người dân không có hàng hóa, thương gia, tiểu thương THẤT THU thì kinh tế càng thảm hại thêm. Đây là Ác Khẩu thứ 3 của HT Quảng Độ làm khổ dân !!!
4. Sinh viên, học sinh không đến trường: Trường đóng cửa cả tháng trời, sinh viên học sinh rong chơi không học hành càng THẤT HỌC, ngu dốt, chưa nói là giới trẻ nầy có thể làm những chuyện phá làng, phá xóm. Đây là Ác Khẩu thứ 4 của HT Quảng Độ làm khổ dân!!!
Đặc biệt: HT Quảng Độ kêu gọi tòan dân Việt: Tháng 4-2009 chuẩn bị lương thực cho gia đình (hay cá nhân) dùng cho cả tháng 5-2009 để… biểu tỉnh tại gia, thì đúng là HT Quảng Độ hiến kế cho gian thương ĐẦU CƠ TÍCH TRỮ, làm vật giá leo thang gây điêu đứng thêm cho dân Nhà Nghèo, còn Nhà Chùa (có cúng dường), Nhà Nước CSVN thì khỏe re!
Kêu gọi Bất Tuân Dân Sự là xúi dại CON NÍT ĂN CỨT GÀ SÁP, xuỵt chó vào bụi tre gai, ai ngu nghe theo sẽ bị thiệt thân, hại gia đình. Nếu muốn, CSVN sẽ cáo buộc việc tích trữ quá nhiều lương thực cũng như việc đình công, bãi thị, bãi khóa, bỏ hoang ruộng đồng là các hành vi phạm pháp thuộc về hình sự: phá họai xã hội kinh tế, giáo dục v.v… để làm khó dễ, khổ sở thêm cho dân chúng. Tội lỗi dường bao, HT Quảng Độ ơi!
Đặc biệt: HT Quảng Độ rất ma mảnh, không hề kêu gọi Phật tử không đến chùa trong tháng 5-2009 kể cả chùa thuộc Giáo Hội anh em một cha là GH Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh). HT Quảng Độ cũng không kêu gọi dân chúng đừng giao dịch với cơ quan chính quyền CSVN, không kêu gọi nhân viên dân chính ngưng làm việc tại các công sở CSVN. Tại sao? Vì HT Quảng Độ sợ làm TÊ LIỆT bộ máy hành chính của CSVN!
HT Quảng Độ là cao tăng hay ác tăng khi đưa ra lời ác khẩu làm gia TĂNG THỐNG khổ cho dân Việt trong nước vốn đã khổ dưới chế độ độc tài đảng trị của CSVN? HT Quảng Độ đúng là vị Tăng gia Thống khổ thứ 5 của Giáo Hội PGVNTN, một tập đòan Giặc Thầy Chùa từng làm thống khổ biết bao sinh linh dưới thời VNCH!
Tuấn Phan
Cao Tăng hay Ác Tăng?Hình HT Quảng Độ trên điện báo Quê Mẹ ngày 16-4-2009:

Ven. Thich Quang Do

Lượng Từ Tâm cuả Người Tu sĩ
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Lâu lắm tôi không tham gia vào các diễn đàn vì hoàn cảnh gia đình. Cho nên có những lần tôi hứa sẽ viết về Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ mà cũng làm chưa được. Mong đạo hữu ở bên Pháp vị tình tha thứ.
Hôm nay đọc được bài thơ cuả Thi sĩ Minh Triết Trần Thiện Đạt trong đó có hai câu thơ đã làm tôi ngộ ra cái đạo hạnh cuả Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã cưu mang:
Chân tu thấy Tướng Không Là Tướng
Mà Tánh mơ hồ tựa khói sương ( MTTTD)
Một trong yếu tố để chuyễn tãi tư tưởng cuả mình đến tha nhân có lẽ là ngôn ngữ là văn phong cuả người cầm bút.
Đương nhiên không phải ai ai cũng rập khuôn một văn phong trong cách cư xử cuả mình. Ai cũng có quyền tạo cho mình một thứ ngôn ngữ riêng, nhưng chắc chắn vị Tu Sĩ thì không thể dùng ngôn ngữ cuả người khiếm nhã hay trái lại .
Đôi lúc có những người lo ngại cho tôi là bài viết cuả tôi không mang một hàm ý đánh phá nào mà sao vẫn có người đã kích tôi. Tôi cười bảo rằng vì ở đó tôi chưa làm tròn trịa chức năng khi diễn tả những điều mình suy nghĩ. Một bài viết được gởi ra công luận không còn nằm trong sự suy diễn cuả mình mà là sự suy diễn cuả độc giả. Sự suy diễn tuỳ theo khả năng tiếp nhận.
Cũng như một Đại sư vào đời hoằng dương đạo pháp. Không phải lời thuyết pháp nào cuả Đại sư cũng được đạo hữu đón nhận tuyệt đối. Cũng có người còn mỉa mai lời thuyết pháp rồi chê bai bảo rằng Thầy tu sao tóc lại dài quá hai phân, Thầy tu sao để râu rậm rạp. Những chấp pháp, chấp tướng đó đều phát sinh từ phiền não cuả con người.
Chính vì lẽ đó mà người xuất gia đầu Phật, chánh tâm cầu đảo sẽ không bị trôi nỗi trên sự phiền não cuả chúng sanh, mà vẫn an nhiên trên những lời bình phẫm có dụ ý chấp pháp, chấp tướng đi từ phiền não mà ra.
Khi những phiền não cuả chúng sanh miệt mài dồn dập, tâm lượng cuả những người chánh tâm cầu đạo cần sáng suốt để không đánh bật mình ra khỏi vị trí cuả mình
Pháp nạn 1963 do Sư VC Trí Quang khởi loạn lợi dùng danh nghiã cuả Phật giáo để thực thi một âm mưu chính trị thâu tóm Miền Nam đã đưa đến vụ Thảm sát anh em Cố TT Ngô Đình Diệm. Ngay sau đó, Sư Trí Quang và Liên phái Phật Giáo họp tại chùa Xá Lợi vào 2 ngày 31 tháng 12 năm 1963 và ngày 1 tháng 1 năm 1964 để thành lập Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất và đã được ông Dương Văn Minh ký giấy cho phép hoạt động ( Tất cả qúi Thầy chánh tâm cầu đạo và Sư Quốc Doanh (trong thời gian này chưa lộ mặt) đã cùng chung một mái nhà Giáo Hội.
Sau hai ngày ký giấy phép hoạt động cho GHPGVNTN,Tướng Dương Văn Minh trong ngày 16 tháng 1 năm 1964 đã ra lệnh thả hết tù Việt Cộng trong đó có tên gián điệp Vũ Ngọc Nhạ và tên Bảy Liêm chí huy tổ đặc công của VC tại Sài gòn Chợ Lớn chuyên ám sát và phá hoại chính quyền VNCH.
Người Mỹ biết Tướng Dương Văn Minh là "Đệ tử thứ thiệt " của Sư Trí Quang và lấy chỉ thị của Sư Trí Quang để thi hành do đó họ rất quan tâm trước hành động thả tù VC của Dương Văn Minh. Trước hiện tình đó người Mỹ đã liên kết với Tướng Nguyễn Khánh để làm cuộc Chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964 loại trừ những Tướng VN thân với Giáo Hội Phật Giáo lúc bấy giờ.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website