CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, August 14, 2020

"CỦNG CỐ ĐỘC LẬP" " BẢO VỆ TỰ DO" và "XÂY DỰNG DÂN CHỦ"

"CỦNG CỐ ĐỘC LẬP" "BẢO VỆ TỰ DO"  và "XÂY DỰNG DÂN CHỦ"
 
 


Củng cố độc lập vừa là một chính sách cũng  vừa là một phương pháp điều hành đất nước của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trong mệnh đề này, tuy ngắn gọn nhưng bao hàm một sự khẳng định về Nhiệm Vụ của người dân Việt Nam nói chung đối với Tiền Đồ của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, qua việc Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà thực sự là một chính phủ Vì Dân, Vì Nước để khẳng định mình có trách nhiệm phục vụ dân ý. 


Trước hết mệnh đề khẳng định rằng Việt Nam Cộng Hoà là một đất nước đã có độc lập, nghĩa là sự hình thành Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà không phải theo ý muốn của các thế lực Duy Tiền gợi ý và áp đặt, hoặc nó là một tổ chức Tự Phong.  Bởi vì sự khẳng định việc có độc lập đó đã chứng minh rằng Chính Phủ của Cụ Ngô Đình Diệm là chính phủ Duy Nhất từ 1945 trên toàn cõi Việt Nam  là một chính phủ có sự nối tiếp liên tục và kế thừa những Chính Phủ hợp pháp trước đây của Việt Nam, những triều đại phong kiến trước đây của Việt Nam mà triều đại gần nhất là triều đại Nhà Nguyễn Gia Long kéo dài cho tới Hoàng Đế Bảo Đại.  Từ vị trí đó Hoàng Đế Bảo Đại với danh xưng mới là Quốc Trưởng của Việt Nam đã được chính phủ Cộng Hoà thực dân Pháp trao trả lại đất nước Việt Nam cho Người.

  Xét về tình hình khó khăn của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lúc đó, xét về tài đức và sự tín nhiệm của toàn Dân Tộc nên đích thân Quốc Trưởng Bảo Đại sau nhiều suy tư chọn lọc đã cung kính mời Cụ Ngô Đình Diệm ra gánh vác việc nước.  Điều đó khẳng định chính phủ của Cụ Ngô Đình Diệmmột chính phủ hoàn toàn có tính CHÍNH DANH và có TÍNH KẾ THỪA LIÊN TỤC. Cho nên sự khẳng định Việt Nam Cộng Hoà có độc  lập có nghĩa là như vậy.


Tuy nhiên trong mệnh đề cũng có hai tiếng “CỦNG CỐ”, nghĩa là Chính Phủ của Cụ Ngô Đình Diệm cũng đã có viễn kiến chính trị lâu dài để hiểu rõ hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó cần phải CỦNG CỐ nền độc lập của mình là một Chính Sách ưu tiên hàng đầu.  Bởi vì khi nói đến củng cố độc lập cũng có nghĩa là nói đến củng cố sự độc lập của Toàn Dân,  có nghĩa người dân được độc lập trong suy nghĩ và nhận xét của thực tế để lựa chọn những thành phần tham gia vào chính phủ Cụ Ngô Đình Diệm. Như vậy là chính bản thân người dân Việt Nam đã khẳng định mình có trách nhiệm ủng hộ tuyệt đối chính phủ của Cụ Ngô Đình Diệm để bảo vệ độc lập tự do cho ngay chính bản thân mình.


Vì thế, mệnh đề tiếp sau Cụ Ngô Đình Diệm mới đặt ra vấn đề là phải “Bảo Vệ Tự Do”.  “bảo vệ tự do” đúng với ý nghĩa của tự do thực sự thì phải “Xây Dựng Dân Chủ” mỹ mãn tận gốc, nghĩa là dân chủ của toàn dân Việt Nam.


Chính vì thế chỉ có Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà mới có chính sách Chiêu Hồi, cũng như chính sách thành lập các ấp dân sinh.


Hiện nay có tình trạng là, để đánh phá những chính sách vì dân, vì nước đó của Chính Phủ Cụ Ngô Đình Diệm, tập đoàn VGCS đã sử dụng lũ mà chúng tôi gọi là Hội Cờ Đỏ truyền thông của VGCS và cái gọi là: Các tổ chức  hoặc các nhóm: “Tinh Thần Ngô Đình Diệm” (?)để mượn việc đề cao Cụ Ngô Đình Diệm nhằm HỀ HOÁ vai trò của Cụ Ngô Đình Diệm và tinh thân tư tưởng của Người!!!


Chỉ xin đưa ra vài thí dụ: Nếu quý bạn đọc vào trang  Hồn Việt UK Online do giáo gian Nguyễn Đức Chung làm chủ thì sẽ thấy chúng lưu manh và bỉ ổi như thế nào. Riêng việc trong ngày lễ Tưởng Niệm lần thứ 45 ngày Cụ Ngô Đình Diệm bị  thảm sát, chúng đã cho một con nhà thổ già chuyên nghiệp hành nghề tại Đà Nẵng lên để giảng dạy cho tất cả giáo dân giáo xứ Birmingham, Anh Quốc.  Rồi nó cùng với thằng lưu manh trốn quân dịch ở Bình Định xưa kia là thằng chó nhảy bàn độc Ngô Ngọc Hiếu từ London tới để làm trò khỉ. Chúng nói gì, chúng đã làm những gì  xin quý bạn đọc vào xem những youtube do chính chúng tự quay và tung lên quảng bá trên internet.
(xin bấm vào link này để xem phần bình luận của chị Phong Lan, chương trình Kỷ Nguyên 2000 và Chính Khí Việt về sự kiện này: https://www.youtube.com/watch?v=6Tpjc8TJT4M&t=80s


Mỗi tụi truyền thông cờ đỏ, tuỳ theo cách thức  và quan niệm của chúng, do tên đứng đầu trang mạng đưa ra, như trang Ba Cây Trúc chẳng hạn, chúng đã làm gì, chúng đã đưa các loạt bài như thế nào đều có hình ảnh minh chứng.
 
Và đây là những hình vẽ do Ba Cây Trúc phỉ báng Giáo Lý và Tín Lý của Giáo Hội Công Giáo:


 
(Hình 1)


(Chú Thích H1: Xin hỏi có một Nữ Tu -thuộc các Dòng Tu bên Công Giáo-  nào lai mặc áo lòi cả vú ra như thế này?)


 

(Hình 2)
 
(Chú Thích H2: Chúa Chết Vì CỨU CHUỘC toàn thể Loài Người, chứ chúa không chết vì "CHỐNG CÁI ÁC")
 
 (Hình 3)
(Chú Thích H3: Đức Giáo Hoàng nào nói câu nói trên mà Ba Cây Trúc dám Phỉ Báng Cả Giáo Hoàng???)
 
 (Hình 4)
(Chú Thích H4: phỉ báng 1 Đức Giám Mục của Công Giáo "mê lá đa" của Trần Kiều Ngọc; nếu chỉ nêu  tên của Ông Giám Mục thì còn có thể châm chước được vì Ngài không mặc Áo Lễ)
 
 (Hình 5)
(Chú Thích H5: CHÚ Ý "NƯỚC THÁNH" CHỈ CÓ NGƯỜI CÔNG GIÁO DÙNG ĐỂ THANH TẨY MÌNH TRƯỚC KHI THAM DỰ THÁNH  LỄ MISA)
(Hình 6)
 
( Chú Thích H6: Có vị Linh Mục nào trong Toà Giải Tội lại có thể nói rằng: "nói láo hoặc làm chứng dối CHẲNG CÓ TỘI TÌNH CHI"  không?  Đây là một cách Ba Cây Trúc phỉ báng Bí Tích Giải Tội, là một trong 7 Bí Tích Quan Trọng Nhất của Giáo Hội)
 
 (Hình 7)
(Chú Thích H7: Trong bức hình này với lời đối thoại cho thấy Ba Cây Trúc muốn tiêu diệt công giáo về sự đóng góp của Giáo Dân trong các việc công ích và mục vụ, để sử dụng số tiền đó cho thân nhân các vị Linh Mục đi sắm sửa quần áo??? )
 
(Hình 8)
(Chú Thích H8:Xin hỏi "Bản Năng" nào của "Công Giáo là 'yêu kẻ ĐÂM MÌNH' và cam chịu"; xin chú ý đến  cụm chữ "CỠI LÊN BÀ" và "ĐÂM MÌNH" LÀ HOÀN TOÀN MANG TÍNH CHẤT  DUNG TỤC CỦA THẾ GIAN" THẾ MÀ LŨ BA CÂY TRÚC LẠI SỬ DỤNG TRONG VIỆC BÔI BÁC CÔNG GIÁO!!!)
 
(Hình 9)
(Chú Thích H9: Ba Cây Trúc với Lê Hùng, Nguyễn Kim Khánh, JB Trường Sơn... PHỈ BÁNG "THÁNH GIÁ"  bằng biểu tượng  búa liềm và chúng còn đem so sánh lời bịa đặt của chúng gán cho Trần Kiều Ngọc với LỜI TRỐI TRĂNG CỦA CHÚA đối với  THÁNH GIOAN "NÀY LÀ MẸ CON".   Đồng thời chúng còn hỗn láo để tấm hình bẩn thỉu này ngay bên cạnh hình Ngô Tổng Thống!!!)


Trong phần “Củng Cố Độc Lập” ở trên chúng tôi đã đề cập đến vấn đề “Bảo Vệ Tự Do” theo quan niệm của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm cùng với Chính Phủ của Người. Nhưng điều cốt lõi chính là việc Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm đã đặt ra vấn đề “XÂY DỰNG DÂN CHỦ”.
Muốn củng cố độc lập thật sự và vĩnh cửu thì lực lượng nào mới có thể  thực hiện được  việc đó?


Xin thưa rằng chỉ có đại đa số nhân dân Việt Nam là những người trong thực tế đã bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc Việt Nam.  Nhưng nó  chỉ có hiệu quả khi người dân được thừa nhận sự tự do trong suy nghĩ và hành động của mình. Nghĩa là người lãnh đạo chính phủ phải thực sự thực thi Trách Nhiệm làm công cụ của Nhân Dân để hiện thực hoá khát vọng mọi  tự do chính đáng của toàn dân, chứ không phải là sự ban phát tự do với tư cách mình là người nắm quyền cai trị đất nước.


Cho nên muốn làm được việc đó thì chỉ có một con đường phải “XÂY DỰNG DÂN CHỦ”.


Điều này cũng đã khẳng định sự sáng suốt của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm. Là người Việt Nam dù ở Phía Bắc hay ở Phía Nam đều CHƯA CÓ DÂN CHỦ. Nói cách khác ở Việt Nam từ thời phong kiến cho đến khi đất nước Việt Nam bị chia đôi một cách võ đoán bởi Hiệp Định Geneve 1954 Về Việt Nam, thì ở cả phía Bắc do cái gọi là “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà”, công cụ của Đảng Lao Động Việt Nam (cũng tức là Đảng cộng sản Việt Nam của tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh).


Còn ở Phía Nam Việt Nam, tuy là có chính thể Việt Nam Cộng Hoà, nhưng vấn đề dân chủ cũng chưa có và nếu có cũng chưa được hiểu đúng với ý nghĩa của Cộng Hoà và Dân Chủ.  Bởi vì thời Phong Kiến dưới những triều đại có Minh Quân thì vì chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho Giáo cho nên vấn đề tự do và dân chủ chỉ dành cho những cá nhân cầm đầu trong các triều đình của chế độ phong kiến.  Nhà Vua tự nhận mình là CON TRỜI, nhưng tối thiểu nhà vua vẫn còn tôn trong người dân cho nên mới gọi người dân là “THẦN DÂN”.  So với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thì dù có mù trí tuệ cũng thấy được tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh cho tới nay, chúng khinh miệt nhân dân, chúng coi nhân dân chỉ là những đại gia súc biết nói mà thôi. Vì thế cái danh xưng mà chúng áp đặt cho toàn dân Việt Nam là “QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG”.


Quý bạn đọc có suy nghĩ gì về cái danh xưng đó?


Vì thế, chỉ có quan điểm chính trị VÌ DÂN của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô  Đình Diệm mới đặt vị trí của người dân Việt Nam là chủ nhân thực sự và duy nhất của Tổ Quốc Việt Nam và dù chính phủ nào, dùng danh xưng nào cũng chỉ là công cụ mà toàn dân Việt Nam sử dụng để bảo vệ vĩnh viễn quyền làm chủ của mình đối với Tổ Quốc Việt Nam.


Quan điểm đúng đắn đó không phải ai cũng có thể chấp nhận và ủng hộ, ngay cả các nước được gọi là Dân Chủ, Tự Do ở Phương Tây. Bởi vì ở những nước đó, chẳng cần phải quan sát nhiều quý bạn đọc cũng có thể thấy rõ ràng  cái chính phủ ở nước đó thực sự chỉ phục vụ cho các tập đoàn tài phiệt khác nhau và chính nó cũng coi nhân dân là một thứ tài sản làm ra tiền cho các tập đoàn tài phiệt có thế lực mà thôi. Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ.


Đối với họ thì nhân dân Việt Nam cũng chỉ là đồng tiền biết nói. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy họ đua nhau o bế, công nhận rất nhiệt tình cái tổ chức việt gian cộng sản bán nước buôn dân!!!


Theo chúng tôi, chúng ta không nên trách họ, bởi vì truớc khi có tư tưởng về dân chủ rất vĩ đại và rất đúng đắn của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, thì các chính phủ thời Phong Kiến cũng như ở cả Phía Băc và Phía Nam Việt Nam đều cũng có  lối suy nghĩ như vậy.  Việt Nam từ Bến Hải đến Cà Mau là một minh chứng rất cụ thể!


Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng điều cốt lõi mà thế giới Phương Tây o bế tập đoàn VGCS là vì chúng đã quản lý được bằng tất cả mưu ma chước quỷ đại đa số nhân dân Việt Nam và toàn bộ tài sản của Tổ Quốc Việt Nam. Có nghĩa là Phương Tây coi vấn đề tuyệt đối quan trọng là đại đa số nhân dân Việt Nam chứ không phải  5 triệu 5 thằng Đảng Viên của tập đoàn VGCS.


Chính vì thế, nếu toàn dân Việt Nam hiểu rõ ràng như vậy thì sẽ thấy rằng Nhân Dân Việt Nam đang nắm đằng chuôi của một con dáo sắc bén, còn tập đoàn VGCS chỉ nắm đằng lưỡi của con dao.  Việc chúng trang bị đến tận răng cho các lực lượng bảo vệ chúng cũng như tổ chức kiểm tra tư tưởng, lập trường chính trị của các sỹ quan, chiến sĩ nguỵ quân trong các lực lượng bảo vệ của chúng nó đã lộ ra một TỬ HUYỆT không thể nào bảo vệ hoặc che dấu được. Với những tài liệu công khai đó của chúng thì xin hỏi ngay cái lực lượng bảo vệ của chúng có phải là đất sét không mà không biết suy  nghĩ?  Đó là chưa nói đến vì tham tiền, tham quyền, tham danh lợi… nên tự thân bọn chúng đã như một lũ CHÓ tranh xương. Nói một cách khác chúng không có đồng nhất hành động mà chỉ muốn cho mình ăn ốc để kẻ khác đổ vỏ mà thôi! Còn về phía nhân dân Việt Nam thì hiện có một thuận lợi rất lớn, đó là hầu hết đã thấy được bộ mặt Việt Gian, Bán Nước, Giết Dân của tập đoàn VGCS.  Hầu hết nhân dân Việt Nam dù là ở những cộng đồng nhỏ, từ nhóm cho tới làng xã, cho đến các công nhân ở các nhà máy, đã đoàn kết với nhau để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Đó chính là những quả bom tấn, khi gặp thời cơ thuận lợi sẽ nổ dây chuyền và nếu không đánh sập toàn bộ thì cũng làm chao đảo nghiêng ngả sức mạnh của 5 triệu 5 thằng đảng viên VGCS!!! Bấy giờ chính những chính phủ Phương Tây đã o bế tập đoàn VGCS sẽ nhanh chóng giúp nhân dân Việt Nam ban cho cái xác đang dãy chết của tập đoàn VGCS một phát súng ân huệ. Và họ sẽ còn nhanh chóng hơn cả wifi để giúp đỡ nhân dân Việt Nam thành lập một chính phủ Dân Chủ, Tự Do, Tôn Trọng Luật Pháp và Bao Dung (vốn là một thuộc tính truyền thống của nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của mình).


Mong rằng quý bạn đọc hãy bớt bàn về những chuyện vô bổ, chưa có lợi thiết thực cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam trong lúc này. Hãy thưc hiện tư tưởng và lập trường chính trị Vì Dân của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, đã được chứng minh cụ thể rằng không phải ngẫu nhiên mà có cái lập trường chính trị Vì  Dân.  Nó đã được thai nghén và nghiên cứu cẩn thận trong cụm chữ “CẦN LAO, NHÂN VỊ”.  Nghĩa là phục vụ cho những người đã, và chỉ có họ mới thực hiện được  việc DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC VĨNH VIỄN.   Còn Nhân Vị nó còn có một nghĩa nữa là làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam xứng đáng là một người và là một chủ nhân thực sự của Tổ Quốc Việt Nam.


Kết Luận:


Mong quý bạn đọc hãy phổ biến việc:  HÃY BIẾN NGÀY TƯỞNG NIỆM LÃNH TỤ ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM thành những hành động cụ thể.


Mong lắm thay!!!


Chính Khí Việt

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website