CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, July 8, 2019

CHUYỆN TẢN MẠN NGÀY ĐỘC LẬP

CHUYỆN TẢN MẠN NGÀY ĐỘC LẬP
 
Một ý tưởng nào...mà được xã hội đồng thanh quả quyết và tin tưởng, là một sức mạnh phi thường. Bởi thế, tôn chỉ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm là TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM vẫn giữ nguyên sau khi Ngô TT bị sát hại...nhằm che đi bộ mặt việt gian của bọn tướng tá phản quốc cùng lũ chính khách bất tài - ham xôi thịt của đệ nhị VNCH.
Quân Lực VNCH thật quả là tội nghiệp, họ chết vì nhiều viên đạn...không phải từ kẻ thù VGCS ngoài mặt trận, mà chết ...từ "hậu phương" bắn ra. Những người còn sống sót...lại phải vào tù ra khám khi miền Nam sụp đổ, gia đình thì tan nát...không thể nào gầy dựng lại được nữa.
"Hậu phương" ở đây là ý nói đến những thành phần phản phúc của người miền Nam, bọn Phật giáo Ấn Quang - lũ chính khách bất tài ham xôi thịt - bọn tướng tá võ biền, tham tiền, và phản phúc - trong đó Ấn Quang là nhóm chủ chốt.
"Hậu phương" nầy là khơi mào nguyên nhân nổi loạn cho sinh viên học sinh và các thế lực thù địch chống Ngô TT và chính quyền VNCH, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho VGCS hoạt động. Nếu không có những thành phần phản phúc nầy...thì Quân Lực VNCH đâu có chịu bó tay, và miền Nam làm sao mất nước. Sau đó, những thành phần phản phúc nầy cũng bị VGCS "dần" cho te tua...phải chạy bán sống bán chết ra hải ngoại.
Do đó, ảnh hưởng xã hội thời đệ nhị VNCH đối với tư tưởng và hành vi của Quân - Dân - Cán - Chính VNCH vô cùng mãnh liệt. Nó đã khiến cho họ không còn biết suy nghĩ là gì nữa. Báo chí - truyền thông - những cuộc bàn cãi của xã hội, đã tạo thành một luồng sóng...đưa đẩy họ vào TRÒ CHIẾN TRANH GIẢ. Họ nào có biết luồng sóng ấy là cặn bã của một Dục vọng âm u - thấp hèn, đưa họ vào con đường bại vong!
Đây là những kinh nghiệm đau thương, được trả bằng máu và nước mắt. Kinh nghiệm, chính là bài học duy nhất cho chúng ta để tôn thờ SỰ THẬT. Bởi, chúng ta bị bại vong...chúng ta là những kẻ sành đời hơn người, và chúng ta tỉnh ngộ sớm hơn hết. Xin mời quý bạn đọc xem bài viết CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM LÀ GÌ của Chính Khí Việt, để hiểu rõ hơn về sự đau thương của Quân - Dân - Cán - Chính VNCH:
See More
chinhkhiviet.net
CẦN HIỂU RÕ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM” LÀ GÌ ??? Nhân ngày Độc Lập của Hoa Kỳ (July 4 2019), Chính Khí Việt xin ...

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website