CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, April 28, 2019

LÀ VIỆT GIAN CỘNG SẢN hay là VIỆT CỘNG?

Trong vấn đề đấu tranh chống cộng hiện nay, suy nghĩ đúng...sẽ dẫn đến hành động đúng. Nếu những người có khả năng viết lách...đánh trúng tử huyệt của con ác quỷ VGCS thì nó sẽ chết nhanh chóng. Ngược lại, nếu họ đánh vào những nơi không nguy hiểm...nó sẽ còn sống hoài và phản công, dần dà chúng ta sẽ bị kiệt sức và thua cuộc.
GỌI ĐÚNG TÊN - NÊU ĐÚNG TỘI, là điều chúng ta - những người đấu tranh chống cộng hiện nay phải làm và phải có can đảm làm. Tụi nó là VIỆT GIAN CỘNG SẢN... thì phải gọi đúng tên - đúng tội của bọn chúng. Tại sao chúng ta lại phải sợ? Chúng ta không dám điểm mặt kẻ thù...cũng có nghĩa là biểu hiện của sự đầu hàng. Những người có khả năng viết lách đang sống ở hải ngoại, mà vừa cầm cây viết vừa run...sĩ khí rụt rè như gà gặp phải cáo thì...người dân bị trị trong nước còn mong chờ gì nơi chúng ta?
Chữ Việt Cộng (Vietnamese communist) chỉ nói lên bản chất Tín Ngưỡng của một số người Việt, mong mỏi nơi "thế giới đại đồng của chủ nghĩa bánh vẽ hoang tưởng cộng sản. Tên gọi đúng nhất dành cho đảng cướp - những kẻ mang hình hài người Việt - biết nói tiếng Việt - biết ăn cơm cầm đũa - biết ăn nước mắm...nhưng sẵn sàng đi làm việt gian, tay sai cho bất cứ thế lực ngoại bang nào...phải là Việt gian cộng sản (Vietnamese communist traitor) và tên gọi (Trade Mark) này đã được cầu chứng tại tòa án Công Lý và Lương Tâm của dân tộc VN ta...trong suốt hơn 87 năm nay. (1930-2019)
Mời quý bạn đọc xem bài viết "LÀ VIỆT GIAN CỘNG SẢN HAY LÀ VIỆT CỘNG?" của CHÍNH KHÍ VIỆT để hiểu rõ hơn:
See More
chinhkhiviet.net
QUỐC HẬN LÀ VIỆT GIAN CỘNG SẢN h ay là VIỆT CỘNG? http://www.chinhkhiviet.net/2015/07/la-viet-gian-cong...

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website