CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, April 10, 2019

5. (Tưởng Niệm Quốc Hận 30-04-75 -- 30-04-2017) THANH KIẾM VÀ KHẨU SÚNG

THANH KIẾM VÀ KHẨU SÚNG
http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/chinh-khi-viet-thanh-kiem-va-khau-sung.html
https://plus.google.com/114629819241419490202
https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/660807347448728
https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/337438416658550
https://www.facebook.com/VietNamCongHoaThoiBao/posts/1580739381950746
https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/337439553325103
https://www.facebook.com/nhatky/posts/337440506658341
https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/1043989959035990
https://www.facebook.com/latdodangcsvn/posts/1179747838802760
https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/337446779991047
https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/10155296643559571
https://www.facebook.com/RFIvi/posts/337447449990980


Chính Khí Việt
 
Đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng, vừa ký Nghị Định 208/2013/ND-CP, ban hành ngày 17 tháng 12, 2013 và được cho thi hành bắt đầu từ 01-2-2014.
Một cách tóm tắt Nghị  Định này cho phép lũ công an VGCS được bắn những ai chống lại khi chúng đang thi hành “công vụ”!!!
Và ngày 19 tháng 12, 2013 “Thanh Kiếm của VGCS” lại có thêm 9 thằng được đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng phong hàm “CẤP TƯỚNG” (cướp)! 
Có thế thôi mà  mấy nhà “bình loạn”  cả trong và ngoài Việt Nam kêu ré lên “ngạc nhiên, thất thần”  cứ như  là thấy  Hàng Không Mẫu Hạm  của Tàu bành trướng  đang lượn trên bầu trời  như con diều hâu vậy!
Họ quên thật hay cố tình quên rằng:
1/Cách cai trị của VGCS là bản sao của Nga Xô khi xưa và Tàu bành trướng hiện nay, nghĩa là “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và  nhân dân làm…CHỦ”!  Khái niệm “NHÂN DÂN LÀM CHỦ”  này đã được Lưu Quang Vũ nhét vào mõm  thằng thường trực cơ quan trong một vở kịch nói của ông rằng: “LÀM CHỦ, NHƯNG…ĐÉO CÓ QUYỀN” (SIC)!!!
Lưu Quang Vũ và Hiền Thê
Từ  lúc ngộ ra  và nhét vào miệng nhân vật KỊCH của mình, Lưu Quang Vũ đã đánh động cho Người Việt Nam đến nay là gần 40 năm.  Ây vậy mà lũ “đối lập cuội, dân chủ cuội” cả già lẫn trẻ vẫn còn làm như Cậu Phước rằng: “EM CHÃ, EM CHÃ… Biết tại sao lạ dậy?!” (Cậu Phước là con Bà Phó Đoan trong truyện Số Đỏ của Nhà Văn Vũ Trọng Phụng, chứ không phải Phó Đoan Nông Thôn có 5 con với Trung Tá Tình Báo VGCS là Trần Đăng Sơn hết thương khóc thằng việt gian Quảng Đức, nay lại “vô cùng thương tiếc” tên Việt Dzũng trong tổ việt gian truyền thông của SBTN và Asia, (hơn thế nữa Việt Dzũng, Minh Phượng còn dùng đài Radio của mình với sự giật giây  và trợ lực tài chánh của hệ phái  vô đạo GHPGVNTN  trong Từ Đàm 3 Điều Ngự để lên án, vu khống   đánh phá UBTTTADCSVN và Chính Khí Việt), đồng thời giúp lưỡi gian Tú gàn kêu gọi “xóa bỏ hận thù” và xuyên tạc lịch sử trong bài“Cái Chết Trong Ngày Giáng Sinh”!
Thằng đầu lãnh số một hiện nay của tập đoàn VGCS là Nguyễn Phú Trọng đã từng chỉ thị rằng “Công An Nhân Dân Là Thanh Kiếm Của Đảng” Đó là  cái lệnh của đảng VGCS cho bộ máy quản lý của chúng, là cái gọi chính phủ  VGCS  hiện nay do  thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu.  Do đó thằng đại việt gian CS Nguyễn Tấn Dũng mới ký cái lệnh hợp  pháp hóa việc công an VGCS bắn những ai ngăn cản chúng “THI HÀNH CÔNG VỤ”.
Nên nhớ, theo cách định nghĩa của thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng “Không Lú” thì lực lượng Công An VGCS là “THANH KIẾM”, nghĩa là một khí cụ dùng để  chém giết.  Công An VGCS  cũng bị tẩy não thành một thứ vô tri, vô giác nên mới có  cái tên là “THANH KIẾM”!   “CÔNG VỤ”  của  chúng là bảo vệ tập đoàn VGCS cả con người, cả của cải, cả các đối tượng có  liên quan đến quyền lợi tập đoàn VGCS! 
Thí dụ như chúng làm ngơ để  cho điệp viên “không không thấy” Nguyễn Chính Kết, lãnh tụ khối 8406 “trốn” đi MỸ gần như công khai.  Chúng để phái đoàn do Cha Đẻ của cuội Trần Huỳnh Duy Thức, cầm đầu đi Mỹ, để đòi thả một số “TÙ LƯƠNG TÂM”  và chào bán món hàng “Con Đường Việt Nam”… đi vào CỬA TỬ  của  Bát Quái trận đồ .  Chúng để Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ,  đang bị“quản chế” ở Thanh MinhThiền Viện Saigon, cùng bầu đoàn trống rong cờ mở đi ra tận Bình Định.  Chúng cũng để thằng việt gian Tam Bảo Nô đỏ du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế, đang bị quản chế, bị đặt camera  theo dõi 24/24 và canh gác  trước cửa nhà ngày đêm, mà  có thể  đón cả bọn Trần Khuê, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết chụp tấm hình chung đầu tiên của  các nhà “DÂN CHỦ CUỘI” và  gởi ra nước ngoài để quảng cáo cho các vở kịch cuội đủ loại.  Nhiều lắm kể  sao cho hết  được!!!
Tất cả bọn cuội đó đều thoát khỏi “THANH KIẾM” đều là những con rối chính trị mà tập đoàn VGCS phải dựng ra  vì tình hình thực tế hiện nay !!!
XIN QUÝ BẠN ĐỌC  LƯU Ý: TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAYTHÌ TẬP ĐOÀN VGCS  VÀ NHÂN DÂN BỊ TRỊ VIỆT NAM LÀ  HAI LỰC LƯỢNG ĐỐI KHÁNG CÓ TÍNH TRIỆT TIÊU.
Cho nên khi được minh định là “THANH KIẾM” của  đảng VGCS, thì đương nhiên lũ Công An VGCS   phải chém NHÂN DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ,  vì  đó  là “CÔNG VỤ DUY NHẤT”  của chúng!!!
            Điều không bình thường là có những tổ  chức, những thế lực luôn luôn than khóc cho nhân dân Việt Nam bị trị không được  hưởng NHÂN QUYỀN!  Nhưng khi hành động  thì  họ lại chỉ chú ý đến cái “NHÂN QUYỀN” của những tên VGCS hoặc tay sai tin cẩn của chúng đang đóng các vai kịch “DÂN CHỦ CUỘI, ĐỐI LẬP  CUỘI”, mà thực ra bọn chúng chỉ  đóng vai  giả vờ  mất “nhân quyền” mà thôi,  vì  đó là “CÔNG VỤ” của chúng vậy!!!  Còn những người là “TÙ NHÂN CHINH TRI”,  kiểu như  “MẤY CON DÊ TẾ THẦN”  của đại cuội Nguyễn Văn Lý thì người ta cố tình đánh bài lờ???!!!
Một cái bất bình thường khác nữa là “Miệng thì nói Nhân Quyền”,nhưng tay lại ký kết để “HIỆN ĐẠI HÓA THANH KIẾM”, chắc  có  lẽ mỗi lần một nhát kiếm chém ra cao lắm là  chết một người dân Việt Nam bị trị (có  khi hàng chục nhát  chưa chắc  đã chết, vừa mất thời gian,  vừa hao tốn sức “LAO ĐỘNG”  vừa  trông không đẹp mắt) nên đành phải giúp cho các THANH KIẾM “các công cụ hỗ trợ” có khả năng sát thương được nhiều, được nhanh gọn cái “LŨ NÔ LỆ” khốn khổ và  cả tin ấy!!!
Vì thế, thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng, cũng là  một chóp bu của tập đoàn VGCS,  đã ký lệnh phong hàm tướng cho “THANH KIẾM ĐỖ HỮU CA” ở Hải Phòng  sau thành tích trấn áp  gia  đình  Ông Đoàn văn Vươn,  vì  đã to gan “dám giỡn mặt” với  đám doanh nhân nước ngoài, nhất  định liều chết giữ đầm!  Đấy là  bước tiên khởi của  việc ký nghị định “hợp pháp hóa” công khai cho “THANH KIẾM”  được “BẮN” người dân Việt Nam bị trị !!!  Nếu không thì  quả là uổng tinh thần giúp đỡ của  “bạn bè  Năm Châu” trong việc “hiện đại hóa THANH KIẾM”!
Khi “đồng tiền là TIÊN là PHẬT” thì:
“Không có kẻ thù  vĩnh cửu, không có tình yêu vĩnh cửu mà  CHỈ CÓ  QUYỀN LỢI VĨNH CỬU”!!!
Đấy là “CHÂN LÝ” của lũ việt gian và  lũ DUY LỢI, DUY DOLLARS ở mọi thời đại, ở  mọi nơi trên trái đất này, vốn hơi méo chứ  đâu có tròn!!!
Chính Khí Việt
Ngày 22 Tháng 12, 2013
Tài Liệu Tham Khảo:

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website