CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, March 12, 2019

(BÀI 6) BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016

BÀN VỀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 24 - 5 – 2016
   (Bài 6)
Image result for hình điếu cày nguyễn văn hải


Về chuyện lũ DÂN CHỦ CUỘI, ĐẤU TRANH CUỘI ở trong và ngoài Việt Nam; chúng liên kết với nhau ra sao, chúng là chủ của những website nào và là chủ của các loại hình tuyên truyền thông tin khác… thì chắc là: không thể nào ông Tổng thống Obama lại không biết.  Chứng cớ là việc ông cho phép những tên ĐẠI CUỘI như Cù Huy Hà Vũ, như Tạ Phong Tần, như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một kẻ khi ở trong nước thì lúc nào cũng đội mũ cờ đỏ sao vàng, kể cả mũ bảo hiểm để đi xe gắn máy; hắn cũng là kẻ “bị chó ngao VGCS” chặt cụt một tay, thế nhưng khi vào Toà Bạch Ốc, ông Tổng thống có thấy nó cụt tay không? Vậy đấy nhưng nó lại được một trong những kẻ cố vấn an ninh của ông là Ben Rhodes cho gặp mặt để tham khảo ý kiến cho chuyến đi thăm Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của ông trong mấy ngày trước đây! 


Vì vậy, vấn đề DÂN CHỦ CUỘI, ĐẤU TRANH CUỘI… tội xin tạm dừng ở chỗ này để chuyển qua một vấn đề khác.


Đó là:


CHÚ Ý 10:  Trong bài phát biểu của mình, ông Tổng thống đã minh định rằng:
Image result for hình điếu cày nguyễn văn hải

“Như tôi đã nói, Mỹ sẽ không tìm cách áp đặt mô hình chính phủ của mình lên Việt Nam. Những quyền mà tôi nhắc tới (tôi tin rằng) không chỉ của Mỹ, mà là những giá trị phổ quát, được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.  NHỮNG GIÁ TRỊ NÀY CŨNG ĐƯỢC VIẾT TRONG HIẾN PHÁP của NƯỚC VIỆT NAM: Người dân có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền lập hội, và quyền biểu tình. TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỀU NĂM TRONG HIẾN PHÁP CỦA VIỆT NAM.”  (SIC)


Phần tôi trích dẫn nói trên sẽ được chia thành hai vấn đề:


1/  Ông tổng thống nói rằng “MỸ SẼ KHÔNG TÌM CÁCH ÁP ĐẶT MÔ HÌNH CHÍNH PHỦ CỦA MÌNH LÊN VIỆT NAM.” (sic)  Điều đó là rất thừa.  Qua theo dõi, tôi chưa bao giờ thấy chính phủ của ông Tổng thống lại có thể  ÁP ĐẶT bất kể vấn đề gì đối với NGUỴ QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN, tức  cái gọi  chính phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!  Ngược lại chính là Chính phủ của ông Tổng thống đã bị VGCS ÁP ĐẶT những điều chúng muốn!  Từ việc phải cho những lũ DÂN CHỦ CUỘI CỦA CHÚNG sang Mỹ cho đến việc không tôn trọng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà (nền vàng ba sọc đỏ), mà cụ thể là Đại sứ Ted Osius của ông đã hành xử khi tới California.


2/  Điều thứ hai này tôi muốn nói rằng, khi đề cập đến Hiến pháp của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi nhận thấy ông hoàn toàn không hiểu sự thật về nội dung của bản Hiến Pháp (2013) do tập đoàn VGCS TỰ BIÊN, TỰ DIỄN, TỰ THÔNG QUA và  TỰ THI HÀNH bằng ÁP ĐẶT lên người dân Việt Nam bị trị.


Tôi nghĩ rằng ông Tổng thống có bằng cấp cao về Luật Học, vậy tôi xin hết sức thật thà hỏi ông rằng: Ông đích thân đọc hết bản Hiến pháp 2013 của nguỵ quyền VGCS hay chưa?  Hay những người giúp việc cho ông tìm hiểu rồi báo cáo tóm tắt với ông?


Dù sao khi ông dẫn chứng và ca ngợi bản Hiến pháp 2013 đó của tập đoàn VGCS, thì ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đã ‘NÓI SAI SỰ THẬT’  cho người Việt Nam bị trị.  Bởi vì cái cương vị cao quý của ông, người đứng đầu một siêu cường thế giới mà lại công khai THỪA NHẬN những giá trị phổ quát của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền đều được viết trong Hiến Pháp (2013) của VGCS!


Xin phép ông tổng thống để được trình bày với ông về thực chất  nội dung bản Hiếp Pháp 2013 của VGCS như sau:


A.    Ở Chương I - Điều 8, Hiến pháp VGCS 2013 viết như sau:


“Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến Pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến Pháp  và pháp luật THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ.” (sic)


Thưa ông tổng thống, chính ngay đầu Chương I, câu “THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ” nó đã khiến cho nội dung của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền mà ông Tổng thống đề cập tới, hoàn toàn sẽ không bao giờ  có thể giống như nội dung Hiến pháp của VGCS!  Cho nên với câu “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” thì phải hiểu rằng: “Người dân có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền lập hội, và quyền biểu tình” (sic), phải hoàn toàn do ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT GIAN LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC VÀ ĐẠI DIỆN bằng cách cho những cơ quan của VGCS tổ chức ra ĐỂ TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO với mục tiêu “xây dựng và bảo vệ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”. Những vấn đề đó phải được suy nghĩ và thực hiện trên nền tảng tư tưởng của CHỦ NGHỊA MÁC LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (theo Điều 4 – Chương I). 


Một số những kẻ trong vai diễn đấu tranh cuội, dân chủ cuội… thường yêu cầu xoá bỏ Điều 4 – Chương I.  Đấy chính là LỖ HỔNG CỦA  ĐẤU TRANH CUỘI, VÀ ĐẤU TRANH THỰC SỰ. 


Vấn đề không phải là bỏ đi Điều 4 – Chương I, mà phải bỏ toàn bộ bản Hiến pháp của VGCS VÌ NỘI DUNG CỦA NÓ LÀ ĐỂ BẢO VỆ TÍNH CHÍNH DANH LÀ LÃNH ĐẠO, LÀ CHỦ NHÂN ÔNG CỦA TOÀN BỘ ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM. 


Chỉ yêu cầu bỏ Điều 4 – Chương I thì cũng giống như cách nói của ông Tổng thống là tách rời ý nghĩa của vấn đề “THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ”.


B.     Cứ giả thử là tập đoàn VGCS chấp nhận huỷ bỏ Điều 4 – Chương I, THÌ CÒN Ở CÁC CHƯƠNG KHÁC, VỚI NHỮNG ĐIỀU KHÁC nó thể hiện sự TRÓI BUỘC người dân bị trị theo cách của tập đoàn VGCS mà những ai chỉ “cỡi ngựa xem hoa”, hoặc coi trọng VGCS và thừa nhận chính tính danh của chúng thì không thể nào hiểu được!


Tôi xin được dẫn chứng với ông Tổng thống như sau:


-         Ở Điều 64 – Chương IV, Hiến pháp 2013 của VGCS đã ghi rất rõ rằng:


“BẢO VỆ TỔ QUỐC VNXHCN (Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa – CKV) là sự nghiệp của toàn dân.” (sic)


Như thế có nghĩa là Điều 64 – Chương IV, tập đoàn VGCS đã khẳng định toàn thể nhân dân Việt Nam (của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – CKV), tức là những người có khai hộ khẩu, có chứng minh thư nhân dân và giấy thông hành… nói riêng, kể cả những người tạm thời bị không cho hưởng quyền công dân vì đang là tội phạm… đều chỉ có một con đường là:  “XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” chứ không được xây dựng bất kể mô hình, đường lối và thể chế chính trị nào khác.  Cho nên làm sao Tổng thống lại có thể ÁP ĐẶT mô hình chính phủ của mình lên Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa được???


-         Để cho chắc ăn hơn, Hiến pháp 2013 của VGCS đã được viết như sau:


“Nội dung Điều 65 – Chương IV  là: ‘Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, CÓ NHIỆM VỤ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; BẢO VỆ nhân dân, Đảng, Nhà nước  VÀ CHẾ ĐỘ XHCN (Xã Hội Chủ Nghĩa – CKV), Cùng toàn dân xây dựng đất nước và THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUỐC TẾ.” (sic)


Như thế có nghĩa là nếu người dân bị trị KHÔNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, HOẶC CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI bằng bất kể hình thức nào, dù ôn hoà, dù thỉnh nguyện thư xin cải cách, tất nhiên là hoàn toàn không được bạo động, đặc biệt dù có thỉnh nguyện thư xin “Thân Mỹ - Thoát Trung”, thì cũng trở thành đối tượng để cho cái “LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN” TIÊU DIỆT BẰNG MỌI CÁCH. 


Bởi vì ngay ở Điều 44 – Chương IV, Hiến pháp 2013 của VGCS đã khẳng định:


“Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.


Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất” (sic)


Còn cái gọi là “THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUỐC TẾ” ở Điều 65 – Chương IV, có nghĩa là người dân bị trị Việt Nam sẽ bị sử dụng như BINH NÔ, để bành trướng cho thế lực thực dân đỏ mà hiện nay là Tàu bành trướng;  nó cũng được che đậy bằng một màn khói là tham gia vào đội quân GÌN GIỮ HOÀ BÌNH của Liên Hiệp Quốc. 


Cho nên việc bãi bỏ lệnh cấm vận “vũ khí sát thương” mà ông Tổng thống mới tặng cho VGCS, thì ông nên tin tôi đi, không bao giờ VGCS lại sử dụng vũ khí sát thương đó để chống với mẫu quốc Tàu bành  trướng đâu.  Xưa kia tức 1979, chúng có chống tàu bành trướng là chúng làm theo lệnh của Nga Xô.  Sau khi Nga Xô sụp đổ thì chúng đã tự nguyện thành một bộ phận lãnh thổ của Tàu bành trướng rồi.  Hơn nữa chúng không phải loại ngu, nhìn vào hành xử của chính phủ Mỹ với Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà (và cả Đệ Nhị Cộng Hoà) cũng như việc o bế chúng, thì làm sao chúng lại có thể TIN ĐƯỢC CHÍNH PHỦ MỸ CHỨ?   Chưa nói đến Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, việc đối xử với các nước khác như ở Trung Đông, Châu Phi… thì chúng đâu có mù.   Nhưng một vấn đề quan trọng hơn cả là chúng chỉ cần cái tổ chức Đảng VGCS của chúng tồn tại mãi mãi và được hưởng thụ từ đời cha, đời con sang đến đời cháu, đời chắt… Liệu xã hội và nhân dân Mỹ có chấp nhận không?  Chắc chắn là không! 


 


Sở dĩ tôi mạnh dạn viết toàn bộ sự thật đến ông Tổng thống, vì chính ngay trong bài diễn văn của ông đã có đoạn:  TÔI CAM ĐOAN, CHÚNG TÔI KHÔNG MIỄN NHIỄM VỚI CHỈ TRÍCH. TÔI VẪN NGHE CHỈ TRÍCH MỖI NGÀY.” (SIC).
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 08 Tháng 6, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website