CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, February 3, 2019

(Bài 6) DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM.

DIỆN MẠO MỘT CỰU ĐẠI TÁ CIA, TỪNG THAM CHIẾN Ở VIỆT NAM VÀ ĐANG Ở VIỆT NAM.
(Bài 6)

 
CHÚ Ý 11:  Mối quan hệ giữa các chính phủ Mỹ (dù là Dân Chủ hay Cộng Hoà) đối với Tàu bành trướng đều nhất quán.  Có nghĩa là lúc nào chính phủ Mỹ cũng tìm cách giải quyết những khó khăn của Tàu bành trướng, từ đối nội đến đối ngoại kể cả việc xây dựng kinh tế cho Tàu cộng nữa.  Nói giúp đỡ cho Tàu bành trướng có nghĩa là giúp cho Tàu cộng, đặc biệt là họ Mao.  Bên cạnh Mao thời thất thế phải chạy về Diên An của những thuở thất bại trong tranh chấp quyền lực với những tên Tàu cộng là nhóm Trần Độc Tú, cũng như nhóm Lý Lập Tam, bị thất thế  Mao phải chạy trốn vào nơi hoang dã (khỉ ho cò gáy) ở Diên An.   Và, ngay từ những năm giữa 1930 đó, bên cạnh họ Mao đã có sự xuất hiện của một người Mỹ đi theo Mao với tư cách là nhà “Trung Hoa Học”.  Đến năm 1949, khi đã làm chủ lục địa Tàu, họ Mao cho trục xuất hết những người ngoại quốc, chỉ lưu lại duy nhất có nhà “Trung Hoa Học” người Mỹ, tên là Snow là không bị họ Mao trục xuất!  Kể từ đó mỗi năm Snow lại về nghỉ bên Mỹ vài tháng.  Có dư luận cho rằng việc lưu giữ Snow,  là đường giây liên lạc của cá nhân họ Mao với những nhân vật quan yếu người Mỹ, còn dấu mặt! 
Việc giải phóng toàn bộ lục địa mà vẫn để lại Hong Kong trong tay của chính phủ Anh.  Chưa nói đến việc họ Mao còn cam đoan bảo đảm nước ngọt cho Hong Kong.  Đấy cũng là một cách mở một thông lộ với Tây phương và Mỹ. 
1.     Nhưng người ta vẫn tự hỏi, tại sao quân của Tưởng Giới Thạch đông như vậy, được chính phủ Mỹ trang bị “tới tận răng” như vậy,  lại còn được Chính phủ Mỹ bảo trợ cho đồng tiền “Quan kim” của Tàu – Tưởng.  Và cũng nên nhớ Tàu – Tưởng lúc đó có chân trong Hội Quốc Liên ngay từ đầu và Tưởng Giới Thạch cũng là người đại diện cho nước Tàu tham dự Hội nghị Yalta cùng với các nước đồng minh của Mỹ trong Chiến Tranh Thế Giới lần thứ 2.  Sau đó Tàu – Tưởng cũng là một thành viên của Hội Đồng Thường Trực Bảo An  Liên Hiệp Quốc, kể cả khi đã phải bỏ chạy khỏi lục địa Tàu để ra đảo Đài Loan bấy giờ.
Câu hỏi được đặt ra là:  tại sao Tàu – Tưởng lại bị sụp đổ một cách nhanh chóng đến như vậy?
=== Tự thân họ Mao không thể nào giành được chiến thắng trước Tàu – Tưởng, nhanh và mạnh  hệt như cái gọi là  “Chiến Thắng Mùa Xuân” của Việt Gian Cộng Sản xâm lược Việt Nam Cộng Hoà ngày 30 -4-1975!!!
Lý do chính là vì: Chính phủ Mỹ chỉ tuyên bố duy có một câu “Thôi không bảo trợ cho đồng ‘Quan kim’ của Tàu – Tưởng nữa .   Thế là ở khắp nơi quân của Tàu – Tưởng tan rã ngay lập tức. Và, các tỉnh, các địa phương tự động nổi lên vì THIẾU TIỀN.  Sau đó quân của họ Mao mới tiến vào tiếp thu trọn vẹn! 
Vì thế, phải ghi nhớ rằng nếu không có chính phủ Mỹ đánh "một chưởng 10 thành công lực"  vào cái bao tử của quân lính Tưởng Giới Thạch lúc đó, thì vấn đề họ Mao có thể nào làm chủ lục địa  nhanh chóng được như thế không.
Nếu chú ý thì sẽ thấy rằng, việc giúp Mao làm chủ được lục địa, trong đó có một vấn đề quan trọng.  Đó là chiến tranh ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn cần có sự hỗ trợ của một hậu phương, mà cũng là Anh Hai của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh, đó là: Đảng Cộng Tàu của họ Mao, với cái gọi là Quân giải phóng Tàu, lực lượng quân sự đó bỗng nhiên được trang bị đầy đủ vũ khí của cả Phát Xít Nhật lẫn Tàu – Tưởng để lại. 
Chính những vũ khí đó mới là yếu tố quan trọng cùng với các cố vấn của Tàu Mao, đã nhanh chóng giúp cho tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh CƯỚP ĐƯỢC sự độc quyền đối với các lực lượng quân sự trong chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến Chống Pháp ở thời kỳ đó.
Đấy cũng là sự giúp đỡ gián tiếp cho tập đoàn VGCS để chúng có thể dựa vào lực lượng vũ trang, làm đảo chính nhẹ nhàng Chính phủ liên hiệp đa đảng một cách âm thầm.  Và từ đó cuộc chiến chống thực dân Pháp không còn là mục tiêu dành Độc Lập và Tự Do cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.  Nó đã bị lèo lái thành cuộc chiến giành thuộc địa của Nga – Tàu đối với Pháp trên ba nước Đông Dương để mở rộng thuộc địa đỏ. 
1.   Tuy Tàu –Tưởng đã ra Đài Loan, nhưng binh lính của Tàu – Tưởng bị bỏ lại không sang được Đài Loan, cùng với những tầng lớp nhân dân Tàu trong các tỉnh từng thuộc quyền cai trị của Tưởng Giới Thạch, kể cả những nhân vật cao cấp, thí dụ như Tỉnh trưởng Vân Nam là Long Vân cùng các tướng Lư Hán, Tiêu Văn… (Lư Hán và Tiêu Văn đã lãnh đạo đoàn quân Tàu – Tưởng sang Bắc Việt Nam để tước vũ khí của Phát Xít Nhật). Chính đại tội đồ Hồ Chí Minh đã quyên tiền trong  “Tuần Lễ Vàng” ở Việt Nam để hối lộ và mua lại vũ khí của lũ này trước khi Tàu  Mao làm chủ lục địa.
Vì thế vấn đề nội an của họ Mao sau khi làm chủ lục địa đã như “chỉ mành treo chuông”!  Làm sao có thể bỏ tù hoặc tiêu diệt được hết số lượng đông đảo binh lính và người dân của Tưởng Giới Thạch được?
2.     Lại cũng chính là chính phủ Mỹ đã ra tay gỡ rối cho họ Mao.  Đó là việc tạo ra cuộc chiến tranh tại Triều Tiên.  Thế là họ Mao đã có một cách giải quyết rất thuận lợi số lượng lính Tàu –Tưởng bị bỏ lại.  Họ Mao đã đưa ra khẩu hiệu “Viện Triều chống Mỹ”.  Sự viện trợ đó là việc đưa cái gọi là “chí nguyện quân  giải phóng Trung Quốc”,  mà tỉ lệ tuyển từ lính của Tàu – Tưởng bị bỏ lại là chính, chỉ có Bộ Chỉ Huy mới là Tướng, Tá,… của Quân Lính họ Mao mà thôi!  Đồng thời  họ Mao cũng đưa ra chiến thuật “biển người”.   Giúp đỡ họ Mao trong chiến thuật "biển người", chính phủ Mỹ bèn đưa ra chiến thuật “cối xay thịt”.   Thế là “cối xay thịt” của chính phủ Mỹ đã xay gần như toàn bộ, hầu như cho tận đến người lính cuối cùng của họ Tưởng bị bỏ lại lục địa Tàu!!!
3.     Nhờ chiến thuật “Cối Xay Thịt” của chính phủ Mỹ, đã giúp cho họ Mao những việc quan trọng sau đây:
=== Trở thành ân nhân của Bắc Triều Tiên.
=== Gỡ được mối lo nội an canh cánh bên lòng là có thể bị lính Tàu –Tưởng (bị bỏ lại) gây ra bạo loạn.  Đồng thời cũng là ngầm giúp cho Tàu –Tưởng có điều kiện trong một tư thế mới, sau khi người dân Tàu đã biết và "hưởng" được mùi “Chủ Nghĩa Xã Hội” với cái đảng cộng sản của họ Mao!
=== Đối với những người lính Tàu – Tưởng bị đưa vào “Cối Xay Thịt” ở Triều Tiên, Mao chỉ cần tặng cho gia đình  họ một tờ giấy khen  "có công với nước" (!?) như kiểu “bảng gia đình vẻ vang”; "gia đình liệt sĩ" của Việt Gian Cộng Sản đối với nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản “Sinh Bắc Tử Nam”.
Thế là một công đôi việc, họ Mao đã biến tất cả những kẻ đó, vốn là mối nguy gan ruột của cái gọi là “Cách Mạng Vô Sản” của họ Mao, chỉ bằng một tờ giấy khen, để úm ba la thành gia đình có công với “Cách mạng Vô Sản”!
4.     Sau đó không lâu  chính phủ Mỹ cũng là kẻ chủ chốt trong việc đề nghị trục xuất Tưởng Giới Thạch ra khỏi Hội Đồng Thường Trực Bảo An Liên Hiệp Quốc, và chính phủ của họ Mao nhanh chóng được thay thế  “kê bàn toạ” ngồi vào cái ghế đó, đồng thời cũng đầy đủ quyền “veto” như các chính phủ của Nga Xô, Pháp, Anh, Mỹ.
Kể từ khi hai nước cộng sản khổng lồ  có quyền “veto” như nhau thì có nghĩa là chính phủ Mỹ ngầm muốn nói cho họ Mao hiểu rằng: “Cần gì phải để cho Nga Xô làm anh cả và mình (tức Tàu cộng) chỉ có trong danh phận là anh hai trong thế giới cộng sản nhỉ”.
Tiếp theo là việc giúp đỡ cho họ Mao có được những bí mật về các vũ khí hiện đại hạt nhân và đặc biệt là giúp cho Mao chiếm được trọn vẹn cả nước Việt Nam, thông qua bè lũ việt gian tay sai  Hồ Chí Minh.
5.     Cái gọi là cuộc chiến ở ba nước Đông Dương là một cách tạo thêm một vết thương cho Nga Xô bị chảy máu sau cái gọi là “chảy máu ở Cuba”,    Afghanistan cũng như nền kinh tế bị rệu rã cùng với nạn mất mùa lương thực trong vụ cách đồng đất đen ở Ukraine do Khrushchev đã vi phạm vào những nguyên tắc khoa học, gây ra…
Đấy là một sự đóng góp làm cho Nga Xô phải cấp tốc thi hành cái gọi là “perestroika” do Govbachev đề xuất.  Nhưng làm sao một ngọn cỏ khô có thể  cứu  được một con voi bị bỏ đói nhiều ngày!!!  Cứu mình còn không xong thì làm thế nào cứu được tập đoàn VGCS  sa lầy ở Cambodia.  Và ở vào con đường cùng như vậy,  tập đoàn VGCS -với căn cốt làm việt gian  cho cả Nga lẫn Tàu- đã tự nguyện xin được đầu hàng vô điều kiện anh hai Tàu cộng, và đất nước qua chiến tranh làm sao có thể xây dựng được nữa vì các nhà tư sản, trí thức… ở cả Bắc và Nam Việt Nam đã bị tiêu diệt theo kiểu “Đào Tận Gốc – Trốc Tận Rễ”.   Cho nên muốn giữ được mạng sống mình, tập đoàn VGCS đã phải chọn con đường chui đầu vào cái thòng lọng “Thành Đô”!!!
6.     Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam ra đời sau khi lũ VGCS xâm nhập lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà với sự bảo kê của chính phủ Mỹ, cho phép mỗi tháng chúng được xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà một số lượng nào đó.  Việc làm đó có nghĩa là chúng được thừa nhận cho công khai nằm vùng.  Nghĩa là chúng chỉ cần bỏ cái nón cối và bộ quần áo lính Tàu cộng, thay thế bằng nón tai bèo để trở thành cái gọi là: “thực thể thứ 3” đại diện cho VGCS từ Bắc vào để được tham dự vào bàn Hội nghị Paris 1973 về Việt Nam trong cái chính phủ cuội có tên là "Chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam".  Tất nhiên việc làm này chủ yếu là phải có bàn tay của chính phủ Mỹ nhúng vào. 
Cho nên sau Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam, từ việc công khai ở Hội nghị Paris, VGCS từ Bắc vào đã ngang nhiên chiếm đất của Việt Nam Cộng Hoà, chúng cũng lại được công khai theo cái gọi là “da beo” trên bình diện lãnh thổ!
Nên nhớ ở vào thời điểm đó quân đội của chính phủ Mỹ còn chưa rút khỏi Miền Nam Việt Nam. 
Sở dĩ có thể kết luận ngay rằng sau Hiệp định Paris 1973, thì trên thực tế VGCS đã chiếm được một nửa lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà bằng cái trò “da beo”,  về cụ thể, bằng cái trò hợp pháp qua việc nằm trong lốt Chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam, VGCS phía Bắc đã được hợp pháp hoá sự xâm lược của chúng đối với Việt Nam Cộng Hoà!!!  Chính điều phi lý vô tiền khoáng hậu đó được chứng minh bằng câu nói của Andre Sauvageot về trò lừa đảo Việt Nam Cộng Hoà của chính phủ Mỹ.  Sauvageot nói rằng: “Tôi thấy bản chất cuộc chiến này không phải như chính quyền Mỹ nói” ! (sic)
 
7.     Việc nằm vùng này khởi đầu bằng tập đoàn VGCS vi phạm trắng trợn Hiệp định Geneve 1954 về Việt Nam.  Chỉ có điều lúc đó dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm với Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, bọn VGCS được phép nằm vùng trước kia ở lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà đã bị Quốc sách của Việt Nam Cộng Hoà là 16 ngàn “ấp chiến lược, ấp dân sinh”; cùng với chính sách mà Ngô Tổng Thống đưa ra là: “Xã Hội Không Tham Nhũng; Bệnh Viện Không Viện Phí; Giáo dục không học phí..”, cùng với việc hữu sản hoá mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam (chứ không phải như việc làm của VGCS là Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ).  Vì thế lũ VGCS nằm vùng từ trước cũng như lũ VGCS Sinh Bắc Tử Nam phải trốn như chuột, hoặc âm thầm rã đám,  hoặc xin được chiêu hồi để trở thành người lương thiện, góp phần mình để làm việc ích nước lợi dân.  Điều này cũng là điều Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà khuyến khích, chủ trương và bảo vệ, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất có thể được cho những người chiêu hồi đó thành công trong tinh thần yêu tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam. 
8.     Chính vì một lòng vì dân vì nước của Ngô Tổng Thống và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà đã là bức tường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân Vệt Nam khỏi mọi thế lực thực dân xanh, đỏ, mới, cũ… cho nên Ngô Tổng Thống  và Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà là mục tiêu cần phải loại bỏ đối với các thế lực bất lương, uống máu người không thấy tanh, giết người không chớp mắt…   Cho nên mới có thể chiêu dụ bằng một nhúm USD là có thể sử dụng được những tên phản bội Tổ Quốc sẵn sàng làm việt gian bán nước, bán dân, sẵn sàng giết người không chớp mắt mà còn lấy làm thích thú, tụ họp nhau đông đảo để chứng kiến và ngửi mùi thịt người bị nướng, dù là chí hữu và đồng đạo như tập đoàn VGCS núp cửa chùa trong cái gọi là “Bè Lũ Ấn Quang" mà hiện nay một trong 13 tên VGCS trọc đầu chóp bu là thằng Quảng Độ Đặng Phúc Tuệ, vẫn được những thế lực bất lương và lũ ĐUI MÙ THÔNG TIN, cùng lũ TRUYỀN THÔNG VÔ CẢM vẫn còn o bế, đánh bóng bằng “Thánh Tăng”, khen thưởng bằng hiện vật có giá trị bằng USD, với khoáng 1, 5 triệu của giải thưởng Nobel Hoà Bình (nếu như trúng giải thật;  bằng không đó cũng là kích thích tố cho bản thân thằng Quảng Độ cố gắng làm việt gian nhiệt tình hơn nữa, cũng như khuyến khích thằng việt gian Nguyễn Đan Quế cùng những đứa đang bắt đầu đi vào xa lộ làm việt gian cho nước ngoài).
KẾT LUẬN:
 
Qua những tóm tắt của Chính Khí Việt nêu trên cùng quý bạn đọc, có một vấn đề đưa vào đoạn kết luận này, đó là:

=== Đến bây giờ mà vẫn còn không hiểu đại danh từ “VIỆT CỘNG” do chính phủ Mỹ có sáng kiến đưa ra nhằm chia việt gian cộng sản ra làm hai. Hình hài thực thì gọi là “Cộng Sản Bắc Việt”.  Còn cái bóng của cộng sản Bắc Việt hay nói một cách khác, nhân sự cộng sản Bắc Việt đi... “công tác”... trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà thì gọi là “VIỆT CỘNG”!!!
 
Cụm chữ “VIỆT CỘNG”  ra đời nhằm chuẩn bị cho việc hình thành trong cái gọi “Nhân dân cách mạng” Miền Nam nổi dậy chống chế độ hợp pháp của  Việt Nam Cộng Hoà, chứ không phải nó là Việt Gian Cộng Sản chính hiệu con nai vàng với nhãn hiệu cầu chứng: Nga Xô là Cha, Tàu Cộng là Mẹ đẻ ra và tài phiệt Mỹ là bà đỡ đẻ!!! 

=== 41 năm qua rồi, thật đáng buồn cho những kẻ tự nhận là “CHỐNG CỘNG” ở cả trong và ngoài Việt Nam vẫn u mê, điên khùng, tự cho mình hiểu biết mà không phân biệt nổi “VIỆT CỘNG” và Cộng Sản Bắc Việt là một thực thể hay là hai thực thể?
Đánh địch mà không biết địch là ai, giống như Chí Phèo của nhà văn Nam Cao quanh đi quẩn lại cũng chỉ rạch mặt kiếm tiền mua rượu,  từ nhà Bá Kiến và ra đồng làm tình với Thị Nở, coi như thế là “ANH HÙNG” của làng Vũ Đại rồi!  
 
Chỉ cầu mong các bạn trẻ thực lòng yêu nước hãy tìm hiểu cặn kẽ những thông tin mà Chính Khí Việt tập hợp cô đọng lại  bên trên để có thể xác định chính xác kẻ thù, để cũng từ đó xác định được phương pháp đấu tranh giành lại quyền làm chủ của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam mà Tổ Tiên Việt Nam đã nhiều ngàn năm định hình được bằng xương máu mồ hôi, bằng trí tuệ để truyền lại cho các thế hệ sau.

 
Trong một bài khác  Chính Khí Việt sẽ nói về việc chúng ta phải làm gì trước tình hình trắng – đen, thực – giả cả trong và ngoài nước loạn xà ngầu như hiện nay.  Làm thế nào để nhận diện được ai là bạn:  bạn gần, bạn xa, bạn lâu dài, bạn giai đoạn.  Đồng thời ai là kẻ thù cần phải loại bỏ,  ai là kẻ thù có thể chuyển hoá, giúp đỡ thông tin để cho họ hiểu rõ con đường chính nghĩa của Quốc Gia Dân Tộc và con đường bán nước giết dân hoàn toàn không có một chút mảy may nào giống nhau để có thể bào chữa là NGỘ NHẬN!  Trong đó cũng cần phải quan tâm đến các đồng minh, dù họ có lòng tham đến đâu, nhưng nếu chúng ta cảnh giác và biết cách ứng xử thì họ cũng vẫn có thể giúp đỡ, ủng hộ ít hoặc nhiều cho cuộc đấu tranh của chúng ta.  Nghĩa là thêm bạn, nhưng phải là bạn trung thực.  Đồng thời bớt thù nhưng phải là kẻ thù vì lười suy nghĩ thiếu thông tin mà nhất thời làm bậy, a dua bậy chứ không phai là lũ thù địch  độc địa, bất lương, tham lam, tàn ác là căn tính của chúng. 
(hết)  
Chính Khí Việt
Ngày 19 Tháng 5, 2016

PHẢN ỨNG CỦA ANDRE SAUVAGEOT BÊN FACEBOOK
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website