CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, January 4, 2019

TRÒ BỊP TRONG CHIÊU BÀI VẬN ĐỘNG VGCS "THÂN MỸ THOÁT TRUNG"!?TRÒ BỊP TRONG CHIÊU BÀI VẬN ĐỘNG VGCS "THÂN MỸ THOÁT TRUNG"!?
 
Respectfully sent, by courtesy of Ms. GN
ĐỌC BÁO XƯA 93 /  DOCUMENTS REVIEW 93   -GN-

 photo DOANKETDIETCONG_zpsc1489349.jpg

TRÊN TINH THẦN TÔN TRỌNG SỰ THẬT, TRONG KHẢ NĂNG NHỎ BÉ CỦA TÔI, XIN LẦN LƯỢT CHỌN LỌC GỞI ĐẾN QUÝ VỊ CÁC ARTICLES LỊCH SỬ CÓ GIÁ TRỊ, ĐƯỢC ĐƯA TIN BỞI CÁC HÃNG THÔNG TẤN ĐÁNG TIN CẬY VÀ/HOẶC VIẾT BỞI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ VÀ BÌNH LUẬN NỔI TIẾNG VỚI KIẾN THỨC SÂU RỘNG, CÙNG CÁI NHÌN KHÁCH QUAN LÚC ĐƯƠNG THỜI.
~ MONG QUÝ VỊ THƯỞNG THỨC ~
   -GN-

 photo THANGHONOILAO1946A_zps340b2edf.jpg


 photo  HONOILAO2_zps5621a8a9.jpg
 
 photo VC-OBEDIENTSERVANTS_zps49315bb6.jpg


                 
  photo NGUYENNHAN_zpsc0dd85e9.jpg
                                            
 BÀI TRỪ CỜ MÁU CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI!       
           photo 60fd5f80-aba8-4aff-ae26-5e9e1fd156d2_zps5350f745.jpg
 photo HOCHIMINHTUYENTAPTT_zpsf2cb216b.jpg


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website