CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, January 14, 2019

Tài liệu của Tôn Nữ Hoàng Hoa: VC KÊU GỌI THAY ĐỔI PHÁP QUYỀN HAY BẢN CHẤT CS VÀ NỀN TẢNG PHÁP QUYỀN

TonNuHoangHoa goinhau2000@yahoo.com [thaoluan9] <thaoluan9@yahoogroups.com> VC KÊU GỌI THAY ĐỔI PHÁP QUYỀN HAY BẢN CHẤT CS VÀ NỀN TẢNG PHÁP QUYỀN Tôn Nữ Hoàng Hoa Ngày 14 tháng 1 năm 2019, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao của VC đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác toà án năm 2019 tại 778 điểm cầu tại Toà án quân sự trung ương và Tòa án nhân dân trên toàn quốc. Tại đây Tổng Bí thư, Chủ tịch nước VC Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tòa án cần tiếp tục nân

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website