CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, January 12, 2019

Lana Pham: TẾT CỜ ĐỎ, MUÔN NƠI TRỘM CƯỚP - XUÂN THẰNG HỒ, NGHÈO ĐÓI TẢ TƠI

TẾT CỜ ĐỎ, MUÔN NƠI TRỘM CƯỚP
XUÂN THẰNG HỒ, NGHÈO ĐÓI TẢ TƠI
TẾT CỜ ĐỎ, MUÔN NƠI TRỘM CƯỚP
XUÂN THẰNG HỒ, NGHÈO ĐÓI TẢ TƠI
No photo description available.

Quả thật, miền Nam VNCH trước năm 1975 mặc dầu có chiến tranh, nhưng không thua kém gì...các nước Đông Nam Á. Nhưng, sau hơn 4 thập niên...bất cứ ai...kể cả bọn cường quyền đầu sỏ Hànội cũng đều phải nhìn nhận rằng, XHCNVN hiện nay là một "quốc gia" nghèo nàn và lạc hậu vào bậc nhất trên thế giới!!!
...
Từ tình trạng nghèo nàn và lạc hậu đó...XHCNVN rơi vào thảm trạng băng hoại đạo đức chưa từng thấy như hiện nay. Do nền móng gia đình bị bật tung từ gốc rễ nên chúng ta thấy:
- Trật tự xã hội đã hoàn toàn bị đảo lộn
- Những giá trị tinh thần từ hàng ngàn năm nay đều mất sạch
- Học đường là nơi buôn bán chữ nghĩa và bằng cấp, cũng như tinh thần tôn sư trọng đạo đã trở thành lỗi thời.
- Con ngưòi sống trong XHCNVN ngày nay...đa phần cư xử với nhau bằng dối trá - lừa đảo, và bịp bợm.
Một xã hội mất gốc và tan nát như thế...chỉ còn cách giải thích duy nhất...đây chính là chính sách và đường lối của đảng VGCS. Ngu dân và lưu manh hóa người dân để dễ bề cai trị!!!
Cụ thể là việc mới đây, VGCS đã sử dụng những thành phần đầu trộm - đuôi cướp, để trấn áp những thương phế binh VNCH và người dân lương thiện...đứng lên ĐÒI QUYỀN SỐNG vườn rau Lộc Hưng.
Do đó, chủ đích của VGCS là tạo ra một tầng lớp đầu trộm - đuôi cướp như thế trong xã hội...nhằm dùng nó để chế ngự những người đối lập với cường quyền, cũng như bảo vệ và duy trì quyền hành của bọn chúng.
Thế nhưng, kiểu "nuôi ong tay áo" bọn đầu trộm - đuôi cướp này về lâu - về dài...sẽ là "gậy ông đập lưng ông", bởi tác dụng ngược là tạo ra bất công và từ đó đưa đến tranh đấu.
Bất công tại XHCNVN đang càng ngày càng chồng chất thì...càng bị đàn áp bao nhiêu...lại càng đấu tranh quyết liệt hơn.
Do đó, cuộc đấu tranh chống bọn VGCS của nhân dân VN sẽ là tất yếu, và nó sẽ càng ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn!!!
See More

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website