CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, December 2, 2018

VÌ SAO LÃO MÓC ĐOÒNG PHẢI SỐNG NHƯ LOÀI TẦM GỬI?

Quan Truong
6 hrs


Người ta thường tin rằng, với Trí Tuệ...có thể thay đổi được cái "Tôi Tình cảm" (Tình cảm riêng tư)!!! Thật là một sai lầm hoàn toàn, bởi đời sống về cái "Tôi Tình cảm" và đời sống về Lý Trí rất khác nhau xa...Thế nhưng, người ta lại một mực tin rằng, hễ học lên cao thì...cái "Tôi Tình cảm" cũng nhờ đó mà cao lên, nghĩa là, người có cái học cao...bao giờ hạnh kiểm cũng cao...sẽ có tư cách siêu đẳng quân tử???
* Cho nên hiện na...y, người ta lấy làm LẠ rằng...vì sao lão Móc đoòng (nhà văn - bút danh Nguyễn Thiếu Nhẫn) vừa là một người có trí "thông minh" cao, vừa lại là một kẻ có một tư cách rất đê hèn!!! Xin đơn cử một vài ví dụ điển hình trong lịch sử Đông - Tây, chúng ta không thiếu những gương ấy...
- Bacon, nhà đại triết học và luận lý học trứ danh ở nước Anh ở thế kỷ 16. Thời bấy giờ...chưa ắt đã có người thông minh bằng ông, nhưng cũng chưa ắt đã có người có một phẩm cách đê hèn bằng ông.
Vì muốn được lòng hoàng hậu Elisabeth để xin một chỗ làm...ông đem lòng phản bội ân nhân mình là bá tước Essex, làm cho ông này phải chết chém. Ông Bacon lại nhờ Quận Công Buckingham tiến dẫn cho Jacquesler lên đến Tể Tướng, thế rồi lại phản bội lại ân nhân mình...
Ông làm quan đến phẩm trật*, mà xu nịnh rất hèn hạ và gian xảo vô cùng! Sau này bị bắt nhốt vào ngục, ông lại viết thơ thú tội...để cầu khẩn các quan tòa thương tình mà tha thứ cho. Nhưng không ai chịu tha...ông bị chung thân.
- Ngô Khởi thời Đông Chu cũng thế...sát thê cầu Tướng, cũng là bậc thông minh tuyệt thế, nhưng phẩm cách hèn hạ không bằng kẻ thất phu. Do đó, thông minh và học rộng...là một lợi - khí rất nguy hiểm cho những kẻ tâm địa tiểu nhân...như lão Móc đoòng hiện nay!!!
Như thế, kẻ tài cao học rộng...nếu không phải là bậc đại hiền thì...là một kẻ đại ác. Thật vậy, người hạnh cao mà thêm được một cái học uyên thâm...là một người đại quân tử. Trái lại, người phẩm hạnh hèn hạ - gian tham như Lão Móc đoòng đây...thì cho dù học cao bao nhiêu...cũng vẫn là kẻ hèn hạ - gian ác, vì cái học của Lão Móc đoòng chỉ giúp hắn thêm đê hèn mà thôi...
Nếu không hiểu được sự phân biệt trên đây, thì sự xét đoán của chúng ta sẽ bị rất nhiều sai lầm nguy hiểm. Có nhiều phụ nữ ngây thơ...như vợ của Lão Móc đoòng đây, đã lấy cái tài học cao và thông minh của Lão Móc đoòng làm bảo đảm cho tư cách hôn phu của bà...mà đã phải lầm một tay tiểu nhân vô liêm sỉ...làm hỏng cả một đời của bà!!!
Với phẩm hạnh hèn hạ và phản quốc như thế...hắn không thể tự làm việc để nuôi sống nên...phải sống như loài giun sán. Nghĩa là muốn nổi tiếng, hắn đã bám vào thành ruột già của Nguyễn Chí Thiện trước đây, và nay bám váy mụ Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, cũng như làm thơ ca ngợi giặc Hồ. Nhưng hắn lại muốn nổi tiếng hơn nữa...hắn lại tiếp tục sủa Nhà Báo Việt Thường?!
See More
Comments
Phạm Hữu Hà Bài viết rất hay , nhận định chính xác .. Quân tử đời này có mấy ai .
Quân tử bằng miệng chớ không qua tư cách và đạo đức .
Toàn là tướng cướp ác nhân nhưng lại tự phong ta đây là Quân Tử .. heheeee

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website