CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, December 31, 2018

Hồ Chí Minh và Đức Phật Tổ Thích Ca ai cao trọng hơn ai??? !!!

Hồ Chí  Minh  và  Đức  Phật Tổ Thích Ca  ai cao trọng hơn ai??? !!!

Chính Khí Việt
 
 
Này lũ Tam Bảo Đô  Đỏ, hôm nay ta  lại trở lại với lũ chúng bay  để tiếp tục “giáo huấn” lũ chúng bay những bài học để  đời, mặc dù  ta rất bận cho hai buổi hội luận ngày Chúa Nhật 7 tháng 4, 2013.  Một với Nhà Báo Việt Thường và Chương Trình Kỷ Nguyên 2000; hai là với Thiếu tá Liên Thành, Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Ông Việt Linh, Ông Việt Sĩ.   Vì thế 4 ngày qua lũ chúng bay  hẳn  phải đang nhấp nhỏm   không biết khi trở lại gõ keyboard   ta  sẽ viết gì  về  lũ đầu bã đậu chúng bay.

 
Thắc  mắc như thế cũng phải,  vì  như ta  đã nói  bút ta là  súng,  câu chữ  ta là  đạn  để luôn trong tư thế  sẵn sàng  nã vào VGCS  và  lũ  tay sai  trong bất cứ  vỏ  bọc  nào  đặc biệt là  trong vỏ  bọc  Tôn Giáo.  Cụ thể là  tập đoàn  mạo danh Phật do thằng Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ đang làm  thủ lĩnh.

 
Trước khi vào bài  học hôm nay,  ta  đặt ra cho lũ chúng bay một câu hỏi:

 
Lũ chúng bay không thể nào nói rằng lũ chúng bay  không biết  gì về vai trò cũng như nhiệm vụ  chính yếu  của tên tăng thống Ngưu Ma Vương Quảng Độ. Chúng bay cũng thừa hiểu rằng  việc quan trọng nhất  đối  với tên Ngưu Ma Vương Quảng Độ cùng đồng bọn kể cả  bọn ngươi, Phó  Đoan tân thời là  phải có trách nhiệm bảo vệ Phật Pháp.  Nếu không làm được  chuyện  này, thì  ta có thể  khẳng định  rằng lũ chúng bay là  lũ ma tăng, là thành phần tay sai của VGCS đã, đang sử  dụng nhà Chùa và  dùng đạo Phật để  đánh lừa thiên hạ nhằm thực hiện  chủ trương đường lối mà tập đoàn VGCS  đã  và  đang thực thi.  Chính vì  cái mục tiêu làm  Việt Gian cho chủ nghĩa thực  dân đỏ,  cho tụi Tàu Cộng bành trướng xâm lược  và  cho các  thế  lực Tài Phiệt Quốc tế khác, cho nên lũ chúng bay chỉ  chăm lo làm những việc...mà thực tế  những việc  đó  chẳng dính dáng gì  đến Đạo Pháp cả. Thí dụ cụ thể là bọn chúng bay lôi nhau ra toà "khỉ vặt lông khỉ; Trọc Cạo Lông Trọc" qua các chuyện kiện tụng tranh dành tài sản chùa chiền từ Bồ Đề ở Philadenphia, Phổ Quang ở Utah cho đến Giác Hoàng ở Virginia...

 
Chính vì thế ta hỏi lũ chúng bay, tại sao  hằng  bao nhiêu năm nay báo chí và quý Phật Tử thuần thành...người ta đề cập đến  chuyện tập đoàn VGCS  đã  đưa tượng thằng đại tội đồ  Việt Gian,  đại dâm tặc,….  là thằng Hồ  Chí  Minh vào ngồi ở giữa một vị trí quan trọng còn cao hơn cả Phật Tổ  trong một ngôi chùa ở Bình Dương thế  mà bọn ngươi  chẳng đứa  nào  ngoác  mồm thối của chúng bay ra phản đối???

 
Nên nhớ thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ đã từng được  đại diện Bộ Ngoại Giao  của  một vài nước,  đại sứ của một vài nước, kể cả  đại diện tổ chức nhân quyền, tôn giáo  một vài nước…  cũng như các dân biểu  của Châu Âu thăm gặp thường xuyên, đã thế hắn lại còn có Phòng Thông Tin Quốc Tế của thằng basset Võ Văn Ái ở Pháp, cũng như hắn thường xuyên  điện thoại với con basset cái để phổ biến tất cả các loại giáo chỉ, thông  điệp, thông bạch, chỉ  thị, các bài trả lời phỏng vấn,   thế mà  tại sao tên  Ngưu Ma Vương Quảng Độ không lên tiếng tố giác  việc  VGCS  súc phạm Đức Phật???!!!  Từ  điểm  này  ta  hỏi lũ chúng bay, VGCS  coi tên đại dâm tặc, đại tội đồ dân tộc ngang với Đức Phật, chuyện  đó  có  nghiêm trọng hơn việc  treo cờ  phật giáo  ngày Phật Đản  63 (nếu có) hay không?  Nếu  sự  việc  này nghiêm trọng  ngàn lần hơn việc  cờ  quạt năm 63 (nếu có)  thì  tại sao  lũ chúng bay  không đem thằng Quảng Đức Jr.  ra  nướng,  sao không  ngồi toạ kháng trước cửa Văn Phòng  2  Quốc Hội VGCS ở Saigon,   sao  không  đem  bàn Phật ra  đường  để bày  tỏ Bi Trí  Dũng  mà  lại  “Biểu Tình Tại Gia”???  Thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ  sao  không nhờ vợ  chồng con chó  basset bên Pháp  cậy đăng  trên Times,  trên Newsweek  để  có  thể  nói  chí  ít   cũng giống luận điệu  năm 67  của  Quảng Độ  khi nói về Chính Quyền Đệ II  Cộng Hòa  là:  “nếu  chế độ  này  cho người dân  tự do  đầu phiếu,  thì  chính quyền này  không thể  tồn tại lấy một ngày” và nếu "Thiệu không xuống thì Phật Giáo chúng tôi sẽ kéo Thiệu xuống???"  Như thế  thằng nào, con nào   còn dám ngoác  caí  mõm  chó  chúng bay  để  có  thể  nói rằng thằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ  là “người”  chống cộng  thì  cứ  lên tiếng xem nào,  ta  sẵn lòng  dạy dỗ  thêm  để  óc  bã đậu của lũ chúng bay  may ra  có  thể  thay đổi được không.  


 
 


Trở lại việc tập đoàn ma đạo GHPGVNTN và thằng thủ lãnh Ngưu Ma Vương Quảng Độ không dám  hó  hé lên tiếng phản đối việc  VGCS  đặt thằng tội đồ dân tộc, hoang dâm Hồ  Chí  Minh  ngang với Phật Tổ  như ta  đề cập ở phần trên  thì lũ chúng bay có biết rằng  việc làm đó  của VGCS  là   trò lưu manh,  dám coi thường  và  hạ nhục  Phật Giáo  không???!!! Vậy thì   chúng bay đấu tranh cho đạo gì????  “Đạo Dụ”  phải không??? Vì  lũ chúng  bay không phản đối có nghĩa  là  lũ chúng bay  đã thừa  nhận thằng "đụ dạo"  Hồ Chí Minh  đâu  thua kém gì  Đức Phật.   Ở hải ngoại thì  lũ chúng bay che chắn cho thằng ấu dâm Chánh Lạc đụ bậy khắp nẻo   đường “hoằng pháp” của nó  ngay trong cửa thiền.  Đã thế chúng bay còn gân  cổ vu khống, chụp mũ  những  gia  đình nạn nhân  là  cộng sản,  trong khi toà  án Denver Colorado  đã  tuyên án  nó  phải bồi thường cho  nạn nhân và các gia  đình nạn nhân  lên đến con số 4,800.000.  Đã thế chúng bay còn che dấu việc thằng Giác Đẳng thằng Hộ Giác quịt nợ 200 Ngàn Quan Thuỵ Sĩ, quyên tiền cứu trợ động đất, lũ lụt bỏ vào túi riêng. Chúng bay  xưng là  Phật Tử,  xưng là Trưởng Tử  Như Lai  mà  chúng bay không bảo vệ  được  đạo pháp  và UY DANH Đức Phật; chúng bay  xưng mình là Phật Tử, là  Trưởng Tử Như Lai mà  chúng bay không biết hổ thẹn khi  xưng tụng một thằng ấu dâm là  thày, lại còn quỳ lạy đảnh lễ xám hối,  mà  không dám nhổ vào mặt và  gọi cho đúng tên của nó  là  thằng Ấu Dâm  thì  lũ chúng bay là  PHẬT  TỬ  gì??? !!!  Phật  chết  thì  có  (Tử = Chết).   Còn  tên  Ngưu Ma Vương  Quảng  Độ  hễ   mở  miệng  ra  là  BI,  TRÍ, DŨNG, nhưng  thực tế  trong  sinh hoạt thưòng nhật của Ngưu Ma Vương  là  HÈN, NGU, và  NHÁT.   

 
VGCS  đã lưu manh  đồng hóa thằng đại Việt Gian,  tội đồ dân tộc là  Hồ  Chí  Minh ngang với Phât Tổ Thích Ca,  chính là việc   chúng  xem thường Tôn Giáo.  Thế  thì  tại  sao Phó Đoan Tân Thời Tôn Nữ Hàng Hai lại không dám nhân danh cái tổ  chức “bàn tay năm ngón  em vẫn kiêu sa” (chữ của Kim Âu Hà Văn Sơn) do  ngươi đặt  ra là  Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ để ra tuyên bố, tổ chức các cuộc  biểu tình  trước các  cơ quan ngoại giao  VGCS tại Mỹ để tố cáo lên chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng giống như các Uỷ Ban bảo vệ nhân quyền và tôn giáo mà trụ sở nằm ngay tại New York.    Điều này chứng minh cái  gì?   Đây là một bằng chứng rõ ràng nhất mà lũ chúng bay  đã không thể nào  chối bỏ  được.   Đứng  trước hành động  đó  của tập đoàn VGCS,  ngươi đã  không dám lên án  chúng mà ngươi cũng không dám lên án những kẻ  đã từng là chiến hữu của ngươi trong cái tổ chức hiện nay thường gọi là GHPG  Quốc Doanh  thì  thử hỏi cái lối suy nghĩ  và phương pháp cũng như mục tiêu đấu tranh của bọn ngươi với cái gọi là GHPG  Quốc Doanh có  khác  gì nhau phải  không,   hay  là  lũ chúng  bay thông qua  con chó  basset Võ Văn Ái  đã cho  hạ màn  bịp rồi  (sự kiện VVA  và đám  trọc GHPGVNTN  đã đề huề  với quốc doanh  bằng chứng tại Pháp Luân  mới đây).   Chúng  bay  thờ Phật  mà khi Đức Phật bị bôi nhọ như vậy chúng bay  không lên tiếng.  Không lên tiếng có  nghĩa  là  đồng loã, mà  đồng lõa  trong  chuyện  để  thằng đại dâm tặc, đại việt gian  Hồ  Chí  Minh  ngồi ngang với Phật Tổ  thì  có nghĩa là   chúng  bay   đã coi thằng Hồ  Chí Minh  giống như Phật, nghĩa là  chúng  bay  cũng lễ bái thằng Hồ Chí Minh, cũng như cầu xin thằng Hố đại việt gian  phù hộ cho chúng  bay  đi  đúng con đường  Việt Gian mà thằng Hồ đã  lựa   chọn cho tập đoàn  của chúng  bay  thực thi.   Và  như ta  đã chứng minh,   lũ  chúng bay  đã   thực thi đúng như VGCS.    Như vậy  ta hỏi   lũ chúng bay là  bọn  chúng  bay đang theo nó hay là  bọn bay  chống nó.  Lũ chúng bay lại còn để cho   đám   chó  sủa  trong ống cống,  điển hình là  Do Quyen  và   đám vô loài  Cá chép,  Áo  nhà  binh, Thục Vũ...,  lên tiếng  ca ngợi ngươi  con mẹ Phó Đoan tân thời hàng hai, chàng hảng là  người  chống cộng “te tua”.   Ngươi  viết  những chuyện lăng nhăng  những bài  viết nịnh thằng Hoàng Duy Hùng; rồi nào là chuyện thằng ngố,  nào là chuyện bàn về  chữ nghĩa…  đủ thứ  hầm bà lằng,  nhưng ngươi lại không thể  viết được  một bài  để  chống lại  hành động tôn thờ  thằng đại việt gian  Hồ  Chí Minh và chính những tên đầu sỏ  trong cái tổ chức  của ngươi, từ thằng Đôn Hậu cho đến thằng Huyền Quang, cho đến thằng  Ngưu Ma Vương Quảng Độ bây giờ   đã lòi đuôi cả bằng hành động cấu kết với VGCS để giật sập chế  độ Cộng Hoà   của Miền Nam Việt Nam.   

 
Ta đặt câu hỏi hôm nay  mà  ngươi, con  mụ Phó  Đoan  và  đồng bọn  không trả lời có nghĩa là  bọn ngươi đã công khai thừa nhận rằng bọn ngươi  là những tên ma tăng và  Phật Tử  Chết  dùng cái tổ chức của  bọn ngươi  để  đoàn ngũ hoá  những người Việt trong nước đã tẩy chay chống lại  VGCS  và cái gọi là  GHPG Quốc Doanh.  Cũng như lũ chúng  bay  dùng tổ chức này  để đoàn ngũ hóa Cộng Đồng Tỵ Nạn VGCS hải ngọai  để lợi dụng, hướng họ  vào con đường coi thằng Hồ Chí Minh là Phật.  Vì  khi đã coi thằng Hồ Chí Minh là  Phật  thì  đương nhiên ngươi phải công nhận và bảo vệ cái tổ chức  do  đại việt gian Hồ Chí Minh lập ra, tức là   cái đảng  VGCS  có tên gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Ta  nói  có  đúng không  con  mụ Phó Đoan tân thời  với "bờ cỏ mấp mô  thường ướt  sũng mỗi khi đêm về"???
  
Ngày 11/04/13

Chính Khí Việt

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website