CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 8, 2018

(HIỆU ĐÍNH VÀ BỔ SUNG) THƯ SỐ 5 TRẢ LỜI BẢO QUỐC KIẾM

THƯ SỐ 5 TRẢ LỜI BẢO QUỐC KIẾM
 
 
 
Này đồ tể Trương Khôi - Bảo Quốc Kiếm

Sở dĩ ta không tranh luận với ngươi về Kinh Thánh, Tín Lý, Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ là vì ta đã thấm nhuần lời dạy của Chúa Giêsu khi Ngài khuyên các môn đệ của Ngài rằng:

“6.Do not give dogs what is holy; and do not throw your pearls before swine, lest they trample them under foot and turn to attack you. 13 “Enter by the narrow gate; for the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction, and those who enter by it are many. 14 For the gate is narrow and the way is hard, that leads to life, and those who find it are few.” (Matthew 7:6,13-14)

Ở đây Chính Khí Việt ta nêu ra những sự thật lịch sử mà tập đoàn ma đạo GHPGVNTN (hậu thân Ấn Quang) đã, đang làm trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1960 cho đến tận hôm nay,  với tất cả bằng chứng người thật việc thật đối với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam!!!

Rồi đây Bảo Quốc Kiếm ngươi nói riêng và tập đoàn ma đạo GHPGVNTN  nói chung sẽ còn phải chứng kiến đến ngót 100 NGÀN BÀI mà trong đó sự thật bẩn thỉu, mượn đạo tạo đời của các ngươi sẽ được phơi bày TRẦN TRUỒNG, VÔ PHƯƠNG TRỐN CHẠY!!! 

Cho đến nay (từ tháng 9-2018) Chính Khí Việt ta mới chỉ đưa ra con số  từ 1 đến 435 mà các ngươi đã phải lồng lộn lên để khoả lấp bằng cách PHỈ BÁNG đạo CÔNG GIÁO  của hơn Tỷ Người, trong đó có cá nhân nhỏ bé của Chính Khí Việt!!!

Khi ngươi cho ta là “đánh phá Phật Giáo ròng rã cả bao năm nay” là ngươi hoàn toàn bịa đặt và vu khống!!! Ta chưa hề và không khi nào ta đụng đến những PHÁP mà Đức Thế Tôn đã truyền lại.  Ngươi thấy có khi nào ta đem “Ngũ Giới, Tứ Diệu Đế….” ra để bàn tán xuyên tạc??? Có bao giờ ta đem các “Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, Tiểu Bộ” của Phật Giáo để đàm tiếu xuyên tạc, phỉ báng???

Nhưng Bảo Quốc Kiếm ngươi thì sao???  Ta không cần phải nói nhiều, cả bàn dân thiên hạ làng nét ai còn lạ gì ngươi!!!!  Cho nên, trả lời ngươi lần này để ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ phản bác ngươi những điều liên quan đến tôn giáo của ngươi (mà thực ra GHPGVNTN Ấn Quang như ta đã xác định nhiều lần. Đó là một tập đoàn ma đạo không hơn, không kém).  Đừng mất nhiều thời giờ vào các điều vô bổ khích tướng, làm như vậy càng chứng tỏ -như ta đã nói VÀ viết trên các diễn đàn nhiều lần-  ngươi đúng là một thằng đồ tể LỚP 2 KHAI LỚP 3!!! Bà thân sinh ra NGƯƠI chắc cũng hơn một lần phẫn uất nơi cửu tuyền mà thốt lên: "Đẻ con khôn mát ... L rười rượi”,  còn  tôi, khổ thân tôi “đẻ con dại thàm hại cái...L"!!!

Thôi nhé hãy chấm dứt ngay những trò đánh phá Giáo Hội Công Giáo của chúng tôi vì các ông càng đánh phá Giáo Hội  thì Giáo Hội chúng tôi ngày càng phát triển theo cấp số nhân. Hãy nhìn vào các Giáo Xứ ngay tại Hoa Kỳ này thôi mỗi năm có biết bao nhiêu người Tân Tòng.  Họ đã  phải trải qua 1 năm, có nơi tới 2 năm  ròng rã học Giáo Lý để có thể nhận lãnh được Bí Tích Thanh Tẩy mặc dù trời tuyết lạnh như cắt  vào mùa Đông và cái nóng cháy người vào mùa Hạ!!!

Hãy tập trung phản bác những gì tôi nêu trong 435 bài vừa qua và chuẩn bị cho 100 ngàn bài sắp tới xem các ông giải thích như thế nào về những sự thật làm VIỆT GIAN của tập đoàn Ma Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất!!!

Mục đích của Chính Khí Việt tôi là TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ. Cần thiết  phải phục hồi DANH DỰ và LÒNG ÁI QUỐC của những người con yêu nước Thập Niên 60’Slên án những kẻ bán linh hồn cho quỷ, cam tâm làm việt gian phục vụ cho  VGCS công cụ của Nga – Tàu mà tập đoàn Ma Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của các ông đã và đang  gây ra  trên toàn lãnh thổ Việt Nam!!!

Chính Khí Việt

Ngày 08 Tháng 12, 2018
(Bổ túc và hiệu đính Thư số 5 trả lời BQK ngày 04/11/11)
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website