CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 29, 2018

(BÀI 2) TÍNH ƯU VIỆT CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ: GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG XÂM LƯỢC

LGT: Để trả lời thằng trọc Thích Như Điển qua bài viết của thằng Đỗ Trường có tên: "Hòa thượng Thích Như Điển- Chân dung một nhà văn" đăng trên tờ Đàn Chim Việt ngày 27/12/2018.
Chính Khí Việt xin quý bạn đọc phổ biến rộng rãi bài viết nhiều kỳ của Chính Khí Việt dưới đây để đập tan luận điệu xuyên tạc của thằng trọc Thích Như Điển. (http://www.danchimviet.info/hoa-thuong-thich-nhu-dien-chan-dung-mot-nha-van/12/2018/12970/) 
TÍNH ƯU VIỆT CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAMCỘNG HOÀ
(2)

GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG XÂM LƯỢC
Chính Khí Việt
Chiến tranh trên đất nước Việt Nam nổ ra từ 1945 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.  Sự thật là Nhân Dân Việt Nam vẫn chưa được sống trong Hoà Bình, Độc Lập, Tự Do.  Móng vuốt của chủ nghĩa thực dân các mầu sắc khi thì cắm sâu móng nhọn, khi thì vờn trên thân xác Tổ Quốc và các tầng lớp Nhân Dân Việt Nam.  Máu xương, nhân phẩm, trí tuệ và tài nguyên của nhân dân Việt Nam vẫn bị  chảy ra khỏi đất nước Việt Nam!
Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ với vụ ám sát một cách lưu manh Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm chính là vì  nhiều đảng phái, hội đoàn trên cả Nam và Bắc Việt Nam  đã đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi của Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam.  Những người lãnh đạo của các đảng phái, hội đoàn đó đều có điểm chung là chỉ muốn được ngoại bang  sử dụng, giúp họ được ngồi vào cái ghế chủ nhân và Tổ Quốc Việt Nam hệt như hiện nay vậy.  Họ chưa bao giời rút ra được các bài học lịch sử từ xa xưa cho đến sau Thế Chiến Lần Thứ 2!
Họ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tự lực cánh sinh là chính và việc cầu ngoại viện chỉ nên ở cái mức cần thiết trong một lãnh vực nào đó mà vẫn giữ được chủ quyền của mình Và, đừng bao giờ hy vọng tìm sự giúp đỡ không lấy lãi của các ngân hàng!
Chính vì thế mà cho đến tận hiện nay những trí nô, sử nô, bút nô của ngoại quốc trong cả ba phe, là  đã hoặc đang còn là cộng sản; là phe thế giới tự do (nhưng lại là tự do một chiều, vì chỉ thích xía vào chuyện nước khác);  Và phe thứ 3 là phe những nước đang chỗi dậy.  Loại trừ sử nô và bút nô Việt Gian Cộng Sản,  thì một lực lượng quan trọng nữa là lũ trí thức ngựa gốc Việt ở nước ngoài, đều có chung một cách nhìn về sự thật cuộc chiến ở Việt Nam.
Họ dẫn giải cuộc chiến đó là:
1/Chiến Tranh Quốc - Cộng.
Cái nội dung này của họ là muốn diễn giải rằng, cuộc chiến giữa những người “Quốc Gia” ở Phía Nam với tập đoàn Cộng Sản Việt Nam ở Phía Bắc, sau Hiệp Định Geneve 1954 Về Việt Nam.
Cách diễn giải như vậy là thiếu thông tin hoặc thiếu lương thiện của những người được coi là trí thức nói chung và sử gia nói riêng.
a)      Đối với Việt Nam, nếu nói đến chiến tranh “Quốc -Cộng”  thì tối thiểu cũng phải biết  điểm lại tình hình Việt Nam từ khi bắt đầu có sự xuất hiện chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 1930.
Trước khi ra đời chính thức cho đến khi ra đời, tập đoàn cộng sản Việt Nam  đặt mục tiêu hàng đầu, vừa bằng hành động cụ thể, vừa đưa vào cương lĩnh chính trị của chúng là phải tiêu diệt không chỉ các đảng, phái, hội đoàn “Quốc Gia” mà ngay cả đến khái niệm “Quốc Gia”!
Do đó tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã BÁN Cụ Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp và cài người để CƯỚP tổ chức của Cụ Phan.  Đó là BÁN cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái của anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học.  Đó là việc thực thi vụ Đào Tận Gốc - Trốc tận Rễ bốn tầng lớp rường cột của Quốc Gia Việt Nam, là Trí Phú Địa Hào trong vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931!   Bắt đầu thực thi kế hoạch xâm nhập vào tổ chức Phật Giáo, biến tổ chức đó thành công cụ đắc lực của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. 
Với lá thư của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh gởi cho Nga Xô thừa nhận tổ chức cộng sản Việt Nam là một chi bộ của Nga Xô, chỉ tuân lệnh Nga Xô và hứa sẽ bolsevik hoá toàn đảng cộng sản Việt Nam để tiến tới bolsevik hóa toàn dân Việt Nam, đã đủ chứng minh rằng Đảng cộng sản Việt Nam là một công cụ  của Nga Xô trong âm mưu XÂM LƯỢC toàn Đông Dương.  Nghĩa là cái Đảng cộng sản Việt Nam đó  là một TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN.
Như thế có nghĩa là ngay từ 1930, Nga Xô thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng sản để XÂM LƯỢC Việt Nam, âm thầm trong chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam nói riêng và ở Đông Dương nói chung.
b)      Diễn biến lịch sử của những năm 1945 cho đến 1954, cũng cần phải thấy đó là sự tiếp diễn của cuộc chiến XÂM LƯỢC VIỆT NAM của Nga Xô có thêm sự tham gia của Tàu bành trướng.
Vì thế tập đoàn Việt Gian Cộng Sản mới CƯỚP  quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim bằng việc chúng công khai thừa nhận là CÁCH MẠNG THÁNG 8 1945!
Một số đảng phái gọi là “Quốc Gia”  do thiếu thông tin, ấu trĩ về chính trị, vô trách nhiệm với Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam không thấy rằng  cái gọi là “Cách Mạng Tháng 8” đó chính là sự công khai hóa cuộc chiến XÂM LƯỢC VIỆT NAM  thông qua công cụ Việt Gian Cộng Sản từ chiến thuật nằm vùng, hoạt động âm thầm đã nắm bắt thời cơ cùng sự mê muội của các đảng phái đó để  cướp lấy bộ máy nhà nước của Quốc Gia Việt Nam.
c)       Ngay sau khi được sự tiếp tay một cách chân thành của mấy lãnh đạo của các đảng phái gọi là “Quốc Gia” đó, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nhanh chóng cho ra đời một lô cá đảng phái, hội đoàn“mặc áo Quốc Gia” mà vô thức gõ thanh la cầm cờ ma quỷ như các đảng Dân Chủ Việt Nam; Đảng Xã Hội Việt Nam; Nhi Đồng Cứu Quốc; Thanh Niên Cưú Quốc; Phụ Nữ Cứu Quốc; Phụ Lão Cứu Quốc; Công Nhân Cứu Quốc; Nông Dân Cứu Quốc… và đặc biệt là Phật Giáo Cứu Quốc!!!
Có thể nói là những tên Vũ Hồng Khanh. Nguyễn Tường Tam, Tạ Quang Bửu, Trần Huy Liệu (thời kỳ đó ít ai biết rằng tên này đã bỏ Việt Nam Quốc Dân Đảng để theo  Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản), Thượng thư Bùi Bằng Đoàn, Khâm Sai Đại Thần Phan Kế Toại, Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường, Học Giả Nguyễn Văn Tố, Tổng Đốc Hồ Đắc Điềm; GS Bác Sĩ Hồ Đắc Di, Huynh trưởng Hướng Đạo Hoàng Đạo Thuý, các Giáo Sư như Trịnh Thục Viên, Phan Thị An, Đoàn Phú Tứ, Cù Huy Cận, Bác Sĩ  Vũ Văn Cẩn, Kỹ Sư  Nguyễn Xiển, Kỹ Sư  Nghiêm Xuân Yêm, Đỗ Đức Dục, Tôn Quang Phiệt, Đặng Thái Mai, Trương Tửu (còn có tên là Nguyễn Bách Khoa) Nữ Sĩ Hằng Phương, các Tri Phủ Dương Văn Đàm, con trai  cả Thượng Thư Dương Văn Am, Tạ Quang Đạm… kẻ  nọ nhìn người kia tham gia vào  một tổ chức việt gian một cách mù quáng kể cả Bảo Đại và Huỳnh Thúc Kháng đã từng bị VGCS  kết tội là “việt gian” ghi trong cương lĩnh chính trị  Đại Hội 1 của chúng tại Macao năm 1935.
Chỉ có Một Ngưởi Duy Nhất Không Tham Gia dù được tên đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minhtrân trọng mời. Đó là Lãnh Tụ NGÔ ĐÌNH DIỆM của nhân dân Việt Nam!  Vì Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm biết rằng đằng sau những khẩu hiệu nổ như bắp rang đó nào là “cứu quốc”, nào là “đoàn kết”  là một tập đoàn dao búa, đâm thuê chém mướn cho giặc xâm lược đỏ đang ra mặt tranh nô lệ Việt Nam với thực dân Pháp!!!
Và cũng chỉ có Người Duy Nhất Là Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm của Việt Nam mới nhận thức được sâu sắc rằng Quốc Gia Việt Nam phải tự mình gánh trọng trách trong cuộc CHỐNG XÂM LƯỢC. Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng lưới tay sai  chỉ là công cụ XÂM LƯỢC TRỰC TIẾP QUỐC GIA VIỆT NAM với các loại áo khoác, mặt nạ trá hình để che giấu căn cốt VIỆT GIAN  mà thôi.  Đó chính là xuất phát điểm sự ra đời các Ấp Chiến Lược, Ấp Dân Sinh, Khu Trù Mật… và Chính sách Chiêu Hồi để tẩy rửa nọc độc Viêt Gian Cộng Sản cho những Hồi Chánh Viên trở lại là một người Việt Nam chân chính.  Đấy là  một biểu hiện của việc ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN VIỆT NAM CHỐNG XÂM LƯỢC.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt   
Ngày 02 Tháng 6, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website