CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, December 28, 2018

00636 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ (NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC 36)

00636 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ (NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC 36)


http://www.chinhkhiviet.net/2018/10/thong-bao-ac-biet-ve-day-ien-thu-ve-toi.html


HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....

 
 
http://www.chinhkhiviet.net/2018/10/thong-bao-ac-biet-ve-day-ien-thu-ve-toi.html

HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....

THÔNG BẠCH QUAN ĐIỂM CỦA VIỆN HÓA ĐẠO VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12, THƯ THU HỒI KHUÔN DẤU, THÔNG BẠCH KHÔNG SỐ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNGLỜI TÒA SOẠN: Sau thời đệ I Cộng Hòa, các Hội đoàn, Tông phái Phật giáo thống nhất thành một mối, mang danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất và được thành lập vào tháng 1 năm 1964. Nhìn về cuộc đời, công đức sâu dày qua 5 đời Tăng Thống, thì mọi người đều nhìn nhận Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ với chuỗi ngày dài tranh đấu cho dân tộc và đạo pháp, Ngài bị Cộng Sản giam cầm khổ đau nhiều nhất. Và cho đến bây giờ vào tuổi hạc 92, ngoài thế lực vô mình Công Sản kềm kẹp, Ngài còn bị chính các thành viên trong Hội Đồng Lưỡng Viện thay nhau cấu xé thân mạng bằng những Thông Bạch không tiếc thương!
Nay thêm một lần nữa, một Thông Bạch mới – THÔNG BẠCH QUAN ĐIỂM CỦA VIỆN HÓA ĐẠO VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12, THƯ THU HỒI KHUÔN DẤU, THÔNG BẠCH KHỐNG SỐ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG lại được ban hành vào ngày 26-12-2018, làm đau thương cho toàn thể Phật Giáo Đồ. Thoáng đọc qua văn phong người ta đã nhận thức ra ngay được soạn giả Lê Công Cầu rồi, Ông là một trong 2 tác nhân đã xé nát Giáo hội ra từng mảnh. Người ta tin rằng nếu không có Lê Công Cầu làm công việc nội gián gần gũi với Đức Tăng Thống, thì ông VVA có năm đầu sáu tay cũng không thể thực hiện được các Giáo Chỉ Số 9, 10, 14, 18.
Nhìn về cuộc đời ông VVA, người ta cũng thấy được chẳng ai có thể làm bạn lâu dài với Ông! Từ Thiền sư Nhất Hạnh đến Pháp Sư Niên trưởng Thích Giác Đức, quý Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Thích Viên Lý, TT Thích Giác Đẳng, HT Thích Huyền Việt, Cư sĩ Trần Đình Minh…ông VVA chỉ dùng một thời gian rồi vắt chanh bỏ vỏ! Trường hợp ông Lê Công Cầu bị vất bỏ sau khi Mission completed cũng không ngoại lệ,. Cũng vì thế cả hai ông VVA và LCC với hận thù chồng chất, đấu đá nhau bằng những Thống Bạch, Quyết Định đều mang danh nghĩa Giáo Hội.
Về tinh thần nội dung Thông Bạch Quan Điểm của ông Lê Công Cầu:
 – Thông báo tình trạng sức khỏe Đức Tăng Thống bị bệnh rối loạn trí nhớ, và lấy đó làm cớ sự nhằm phủ quyết mọi Thông Bạch, Quyết Định do Ngài ban hành và cho rằng lúc trí nhớ không minh mẫn. Tuy nhiên, ngược lại về những lời Đức Tăng Thống nhắn nhủ HT Thích Nhật Ban, HT Thích Tâm Liên, HT Thích Trí Viên, HT Thích Minh Quang …thì ông Cầu lại lấy đó làm tin với đại chúng, cùng gợi ý cho người ta hiểu lúc đó trí huệ của Ngài sáng suốt hơn bao giờ hết.
– Trực tiếp chỉ trích Đức Tăng Thống không thể hiện đúng Hiến Chương, mà kỳ lạ thay lại trưng dẫn cái gọi là “Hội Nghị Thu Hẹp Đặc Biệt” với tỉ số 13/16 và hoàn toàn không thông qua hay đệ trình Đức Tăng Thống từ trước. Cho dù Chư Tăng được phép nhóm họp đi nữa, nhưng theo tinh thần Hiến Chương, và nhất là một lòng tôn kính với vị lãnh đạo của mình, thì phải đệ trình Đức Tăng Thống duyệt y trước khi ban hành cái gọi là Thông Bạch.
Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta có duyên lành đảnh lễ thỉnh ý Chư Tăng trong nước, được quý Ngài dạy rằng.
– Đức Tăng Thống nhận thấy thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện không còn bao nhiêu vị, nếu tiếp tục lưu giữ Viện Hóa Đạo, thì tương lai cũng không bao giờ có thể phát triển được. Vì thế, Ngài đã ra Thông Bạch kêu gọi Chư Tăng Ni hoan hỉ bỏ đi mọi dị biệt không vui trong quá khứ, quay về với Giáo Hội tác Như Lai sứ hành Như Lai sự.
– Chư Tăng Ni và Phật tử thật an tâm khi hay tin Đức Tăng Thống đã về an trú tại chùa Từ Hiếu. Và Thông Bạch của Ngài ban hành vào ngày 17-12-2018 mọi người cũng rất hoan hỉ. Tuy nhiên cũng có những điều lấn cấn cần phải suy nghĩ:
1. Đức Tăng Thống chưa dứt khoát lắm với Đạo hữu Nguyên Thái Võ Văn Ái.
2. Việc tổ chức Đại hội chắc chắn sẽ có quý thầy bên Quốc Doanh gia nhập để lấy số đông khi bầu phiếu thì sẽ tiêu tùng Giáo Hội.
3. Mong sao thỉnh ý Đức Tăng Thống ra Thông Tư kêu gọi theo danh sách Chư Tăng Ni thành viên của Giáo Hội trước khi Giáo Chỉ Số 9.
4. Cho đến nay không ai hiểu về sự việc Đức Tăng Thống thoát vào Nam dễ dàng, mà không bị mấy ông Cộng sản theo dõi hay khó dễ Ngài.
Trong chiều hướng thông tin và quảng bá đại chúng, Tiếng Lòng Ta xin phổ biến nguyên văn Thông Bạch –  THÔNG BẠCH QUAN ĐIỂM CỦA VIỆN HÓA ĐẠO VỀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12, THƯ THU HỒI KHUÔN DẤU, THÔNG BẠCH KHỐNG SỐ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG của soạn giả Lê Công Cầu.
———-0———-
TB- VHĐ MẠN ĐÀM TẠI CHÙA LẠC SƠN. work
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
*****
VP:TV Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
_____________________________________________________________________
Phật lịch 2562 Số 40.18/VHĐ/ VTR
THÔNG BẠCH
QUAN ĐIỂM CỦA VIỆN HÓA ĐẠO VỀ
QUYẾT ĐỊNH SỐ 12, THƯ THU HỒI KHUÔN DẤU,
THÔNG BẠCH KHỐNG SỐ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG
__________________
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Kính gởi: Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
Hòa Thượng Chủ Tịch VPII/VHĐ
Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTNHN/HK
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp
Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Ngày 22.11.2018, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đưa Đức Tăng Thống về Chùa Từ Hiếu, chưa đầy 3 ngày sau Ngài đã ban hành Quyết Định Số 12/VTT/TT, nội dung chính yếu là thu hồi Giáo Chỉ Số 18 tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo do Ngài ban hành ngày 8.8.2018, cách chức toàn bộ Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, giải tán Viện Hóa Đạo.
Ngày 11.12.2018 Đức Tăng Thống viết thư nhờ Thầy Từ Giáo thuộc Tăng Đoàn Thu Hồi Khuôn Dấu Viện Hóa Đạo đem về cho Viện Tăng Thống.
Ngày 17.12.2018 Đức Tăng Thống ban hành Thông Bạch Không Số, nội dung khai triển Quyết Định số 12, từ đó đưa ra lời kêu gọi Chư Tăng và Phật Tử đoàn kết, đợi chờ một Đại Hội Bất Thường, y theo Hiến Chương để tấn cử nhân sự mới, nhưng xét về nguyên tắc lẫn nội dung của Thông Bạch lại vượt ra ngoài quy định của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Các Văn Bản nêu trên làm cho Chư Tăng Ni và Phật Tử các giới vừa hoang mang, vừa lo lắng cho hiện tình Giáo Hội trong giai đoạn hiện tại.
Hôm nay ngày 22.12.2018 ( 16.11.Mậu Tuất ) Viện Hóa Đạo đã tổ chức một buổi Hội Đàm tại Chùa Lạc Sơn với sự tham dự của Chư Thành Viên Viện Hóa Đạo nhằm có quan điểm chung đối với các Văn Kiện nêu trên để hóa giải các chướng duyên đưa đến tình trạng độc tôn, các cơ cấu tổ chức theo pháp quy của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất quy định đều bị hủy bỏ.
Buổi Mạn Đàm có 7/16 thành viên Ban Chỉ Đạo hiện diện, trong đó có Hòa Thượng Thích Chí Viên, Phó Viện Trưởng từ Nha Trang về họp mặt. Các thành viên còn lại không tham dự được vì thời gian cấp bách hoặc vì Phật Sự đa đoan, nhưng đã tích cực góp ý bằng điện thoại không thiếu một vị nào, xem như đầy đủ túc số qua đường viễn liên. Tại buổi Hội Đàm có 2 Đại Diện của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tham dự với tư cách dự thính nhưng được quyền phát biểu quan điểm của Tổ Chức.
Qua một ngày thảo luận, trao đổi, góp ý, kết quả buổi Hội Đàm như sau:
Có 13/16 thành viên Ban Chỉ Đạo VHĐ, đồng quan điểm, nhất là Thư Đồng Thuận của Hòa Thượng Chủ Tịch VPII/VHĐ, Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTNHN/HK gồm 7 điều như sau:
1/. Đức Tăng Thống biết bệnh tình của mình nên khi bị áp lực rời khỏi Thanh Minh Thiền Viện phải về an dưỡng tại quê nhà, vì hoàn cảnh quá cấp bách và khó khăn, không muốn mọi chuyện ồn ào, nên ngày 15.9.2018 Ngài đã gọi Hòa Thượng Thích Tâm Liên, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng Thủ Quỷ Viện Hóa Đạo, Đại Đức Thích Minh Bình thị giả của Đức Tăng Thống, Huynh Trưởng Hàn Bửu Chương, Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, về Thanh Minh Thiền Viện để Ngài trực tiếp giao toàn quyền điều hành Phật Sự Giáo Hội cho Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Tâm Liên khi Ngài phải về Miền Bắc. 4 nhân vật trên đủ tư cách đại diện cho Hội Đồng Viện Hóa Đạo, do đó việc trao truyền nầy được xem như là một hội nghị “ Bất Thường Thu Hẹp Đặc Biệt ” vì hoàn cảnh, do đó việc trao truyền nầy hoàn toàn hợp Pháp và hợp Hiến trong giai đoạn hiện tại.
Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã ở lại với Đức Tăng Thống 4 ngày tại Chùa Từ Hiếu để tiếp thu toàn bộ ý chỉ của Ngài nhằm cũng cố Giáo Hội theo Giáo Chỉ số 18 Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo mà Ngài đã ban hành.
2/. Sau đó Hòa Thượng Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Chí Viên, Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Viện Hóa Đạo Thích Minh Quang cùng một số thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo lần lượt vào Chùa Bảo Minh thăm sức khỏe của Ngài trước khi lên tàu về quê, Ngài cũng đã ân cần nhắc lại Giáo Chỉ số 18, điểm lại danh sách từng Thành Viên Ban Chỉ Đạo, khuyến khích các thành viên phát huy trách nhiệm, chu toàn các Phật Sự mà Ngài đã giao toàn quyền điều hành cho Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Tâm Liên.
3/. Ngày 25.10.2018, Phái Đoàn Đại Diện Hội Đồng Lưỡng Viện do Hòa Thượng Phó Viện Trưởng Thích Chí Viên dẫn đầu ra Thái Bình vấn an Đức Tăng Thống sau 20 ngày Ngài về đất Bắc. Suốt 2 giờ đồng hồ, Đức Tăng Thống rất tỉnh táo và vui mừng thăm hỏi sức khỏe cũng như sinh hoạt Giáo Hội trong thời gian Ngài vắng mặt. Trước sự hiện diện của Phái Đoàn Đại Diện Hội Đồng Lưỡng Viện, Đức Tăng Thống đã nghiêm trang điện đàm với Hòa Thượng Tâm Liên:
“ Tôi giao toàn quyền điều hành Giáo Hội cho Hòa Thượng. Tôi chỉ tin Hòa Thượng mà thôi, ngoài ra tôi không tin ai cả. Hòa Thượng có toàn quyền mời những người có tâm huyết, có khả năng, tham gia giúp Giáo Hội. Tổng Vụ nào làm việc không đúng, Hòa Thượng có quyền thay thế ”.
Đây là một “ Giáo Chỉ Bất Lập Văn Tự ” bằng kim khẩu như lời Cha dặn Con trước một phái đoàn Đại Diện Hội Đồng Lưỡng Viện. “ Giáo Chỉ Bất Lập Văn Tự ” nầy rất thiêng liêng, vừa hợp Pháp, vừa hợp Hiến nên đây là nền tảng căn bản để Viện Hóa Đạo thực thi trách nhiệm do Ngài giao phó.
4./ Từ khi vào lại Chùa Từ Hiếu, Đức Tăng Thống ban hành 3 Văn Bản dẫn thượng:
-Quyết Định số 12 ngày 25.11.2018
-Thư Thu Hồi Khuôn Dấu Viện Hóa Đạo ngày 11.12.2018,
-Thông Bạch Không Số ngày 17.12.2018
Nội dung các văn kiện nầy vừa không đúng nguyên tắc hành chánh của Viện Tăng Thống, vừa không đúng với tinh thần Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, lại thêm lời Đức Tăng Thống dạy Hòa Thượng Thích Nhật Ban, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ: sau nầy, tôi có ra Quyết Định, Văn Bản gì thì mặc tôi, Quý Thầy phải căn cứ vào việc tôi giao phó toàn quyền điều hành Giáo Hội cho Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Tâm Liên mà làm.
Hòa Thương Thích Nhật Ban đã báo trình với Viện Hóa Đạo và công khai tuyên bố cho Chư Tăng và Phật Tử biết để chuẩn bị tinh thần..
Lời dạy đó là lời tâm huyết của một bậc thánh trí đã tiên liệu các áp lực sẽ đến với Ngài trước cơn bệnh ngặt nghèo, nên Viện Hóa Đạo rất cảm kích và tuân hành.
5/. Đức Tăng Thống là Biểu Tượng của Giáo Hội, nhiệm kỳ của Đức Tăng Thống là trọn đời nên bất cứ ở đâu, ở hoàn cảnh nào Ngài Vẫn là Tăng Thống, vẫn là lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Việt Nam Thống Nhất nên Viện Hóa Đạo tuyệt đối khâm tuân sự chỉ đạo của Ngài trên tinh thần Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chứ không phải bằng cảm tính.
6/. Hiện tại, sau những lần kiểm tra sức khỏe, bệnh viện Pháp Việt cũng như các Bác Sỉ điều trị cho Ngài đều xác định Ngài bị bệnh rối lọan trí nhớ ngắn hạn, đang ngày càng phát triển chưa có biện pháp ngăn chận, qua các Văn Kiện trước đây chính Ngài cũng xác nhận: tôi lúc nhớ, lúc quên, tinh thần không ổn định, nên việc tỉnh dưỡng của Ngài là cần tuyệt đối tôn trọng. Viện Hóa Đạo không cần thiết phải cử người vào xin Đức Tăng Thống xác minh giả hay thật vì không muốn gây áp lực cho Ngài, nhất là chúng ta ai cũng hiểu rằng nếu Đức Tăng Thống ban hành các Quyết Định, Thông Bạch liên quan đến sự tồn vong của Giáo Hội tất nhiên phải ban hành khi tỉnh táo, mà khi tỉnh táo thì không bao giờ Ngài ra các văn bản trái với Nguyên Tắc của Viện Tăng Thống, trái với Hiến Chương của Giáo Hội do chính Ngài phê chuẩn và luôn kêu gọi Tăng Ni Phật Tử các giới bảo vệ Hiến Chương vì đó là Pháp Lý là Mạng Mạch, là Kim Chỉ Nam, là Đường Hướng của Giáo Hội.
7/. Với sự kính ngưỡng tuyệt đối, Viện Hóa Đạo kêu gọi các thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện, Phật Tử các giới tùy nghi vấn an, góp phần bảo vệ sức khỏe của ĐTT, nhưng VHĐ không cử một phái đoàn chính thức thăm viếng ĐTT để tránh tình trạng hợp pháp hóa những diễn biến của ĐTT sau khi HT Nguyên Lý tự ý đưa ĐTT vào chùa Từ Hiếu xem như việc riêng của mình mà không hợp tác với Viện Hóa Đạo, và cũng từ đó các Quyết Định 12, Thư Thu Hồi Khuôn Dấu, Thông Bạch Không Số được phát đi rộng rãi khắp nơi.
_________________________________
– Buổi Mạn Đàm nầy có 2 thành viên không cùng quan điểm:
  * Trước hết là Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, dù Hòa Thượng Viện Trưởng nhiều lần gọi điện mời về tham dự ngày hội kiến, nếu không về được thì xin cho biết quan điểm của mình, nhưng HT không bắt máy, xem như Ngài không chấp thuận buổi Mạn Đàm.
  * Hòa Thượng Thích Tâm Mãn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sỉ, Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt cho rằng: VHĐ đã bị giải tán nên mình không thể tổ chức buổi mạn đàm, Đức Tăng Thống chỉ thị thì mình phải thi hành. Viện Hóa Đạo kính xin tôn trọng ý kiến riêng của Ngài.
* HT Thích Chơn Tâm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục gởi thư về Viện Hóa Đạo cho biết Ngài bị bệnh nặng và bị Công An theo dõi chặt chẽ nên không tham dự được, Ngài chỉ cầu nguyện Giáo Hội vượt qua chướng nạn, chứ không có quan điểm chính thức, nên Viện Hóa Đạo xem đây như là một phiếu trắng.
KẾTLUẬN:
1/.- Với quyết tâm hoàn thành sứ mệnh mà Đức Tăng Thống đã trực tiếp giao toàn quyền điều hành Phật Sự cho Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Tâm Liên bằng kim khẩu qua “ Hội Nghị Thu Hẹp Đặc Biệt ” tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 15.9.2018 và Giáo Chỉ “ kim khẩu bất lập văn tự ” ngày 25.10.2018 trước Đại Diện Hội Đồng Lưỡng Viện tại Thái Bình, Viện Hóa Đạo vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình theo Giáo Chỉ Số 18 dưới sự lãnh đạo toàn quyền của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Tâm Liên do Đức Tăng Thống giao phó.
2/.- Các văn kiện do Đức Tăng Thống ban hành sau ngày về chùa Từ Hiếu, Viện Hóa Đạo vẫn tôn trọng dù thực hay hư, nhưng các văn kiện ấy đi ra ngoài nguyên tắc Viện Tăng Thống và Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nên Viện Hóa Đạo vẫn căn cứ “ Hội Nghị Thu Hẹp Đặc Biệt ” tại Thanh Minh Thiền Viện và “ Giáo Chỉ Bất Lập Văn Tự ” qua Kim Khẩu của Ngài tại Thái Bình nêu trên, nhất là kim khẩu của Ngài với Hòa Thượng Thích Nhật Ban. Viện Hóa Đạo quyết tâm tôn trọng và thực thi Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, duy trì và cũng cố sinh hoạt, đối mặt trước sự luân hiểm của Giáo Hội do nội ma ngoại chướng đang quyết tâm xóa bỏ Giáo Hội chính truyền, có nguy cơ tiến đến việc thành lập một Giáo Hội biến thể nhằm thực hiện chủ trương hòa hợp hòa giải với thế quyền do một số cựu thành viên Giáo Hội đã chủ trương từ nhiều năm qua.
3/.Phó Thự : Hòa Thượng Thích Chí Viên Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo
Đồng thuận:
– Hòa Thượng Thích Đồng Tu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
– Hòa Thượng Thích Thiện Dương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa
– Hòa Thượng Thích Giải Pháp, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sỉ
– Hòa Thượng Thích Nhật Ban, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
– Hòa Thượng Thích Quảng Tôn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết
– Hòa Thượng Thích Toàn Lạc, Chánh Đại Diện Miền Vạn Hạnh
– Hòa Thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn Phòng Viện Hóa Đạo
– Cư Sỉ Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
– Cư Sỉ Minh Hóa Nguyễn Duy Lượng, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh
– Cư Sỉ Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo
Kính xin Đồng thuận:
Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN:
– Huynh Trưởng Nguyên Đức Lê Văn Thạnh, Ủy Viên Nội Vụ BHD/TR.Ư
– Huynh Trưởng Quảng Biện Hàn Bửu Chương, Tổng Thư Ký BHD/TR.Ư
________________________________
Phật Lịch 2562, Chùa Lạc Sơn ngày 22 tháng 12 năm 2018
16 tháng 11 năm Mậu Tuất
CHỦ TỌA
V VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO G GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
TỲ KHEO THÍCH TÂM LIÊN
( đã ấn ký )
Phụ Lục:
ĐỒNG THUẬN
Hộp thư đến x
Viet Huyen
04:16 (2 giờ trước)
tới tôi
Kính Anh Nguyên Chánh,
“Tôi nhất tâm đồng thuận và khâm tuân những chỉ đạo, lãnh đạo của VHĐ trong giai kỳ mới mà Đức Tăng Thống đã giao phó cho Hoà Thượng Thích Tâm Liên- Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, cùng Hội Đồng Viện Hoá Đạo được tấn phong qua Giáo Chỉ số 18 do ĐTT ban lành.”
Tôi xin lỗi: hoàn toàn không có cơ hội điện thoại về vấn an và góp ý trong dịp VHĐ họp.
Tôi đang trên đường trở về lại Chùa sau hai ngày cuối tuần chạy theo Phật Sự.
Vền Chùa sẽ liên lạc với Anh.
Cảm tạ
Hồi hướng.
HT Thích Huyền Việt.

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

Download PDF

PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lên đường về Bắc, gây niềm lo âu cùng cực cho chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Nhưng sau 27 ngày ở nơi quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhờ sự giúp đỡ tận tình của người cháu ruột Ngài, Đạo hữu Diệu Thân Đặng Thị Thu Huyền, đã đưa xe hơi chở Ngài xuôi Nam về lại Saigon chiều hôm 22 tháng 11. Trú xứ hiện thời của Ngài là Chùa Từ Hiếu, nơi Hoà thượng Thích Nguyên Lý làm Viện chủ. Hòa thượng cũng là vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã hội kiêm Tổng Thủ quỹ Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Đức Tăng Thống gọi điện sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hôm chủ nhật 25.11.2018 – Hình IBIB
Đức Tăng Thống gọi điện sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hôm chủ nhật 25.11.2018 – Hình IBIB

Sáng hôm qua, chủ nhật 25 tháng 11, Đức Tăng Thống đã điện thoại sang Paris nói chuyện với Cư sĩ Võ Văn Ái và căn dặn việc Phật sự, đồng thời chỉ thị cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển lời cảm ơn chân thành của Ngài đến chư Tôn đức Tăng Ni cùng dồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước, đã âu lo cho Ngài cũng như tổ chức các buổi cầu an cho Ngài trong thời gian Ngài vắng mặt tại Saigon.
Hoà thượng Thích Nguyên Lý cũng hoan hỉ cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biết sự vui mừng của chư Tăng và Phật tử Saigon khi nghe tin Ngài bình yên trở về. Hoà thượng nói : « Đức Tăng Thống là biểu tượng niềm tin của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử trong và ngoài nước. Sau khi về Chùa Từ Hiếu thì Chư Tôn Đức  và Phật Tử về thăm rất đông. Nhiều Hòa Thượng Trưởng Lão nay 83 tuổi, đi phải chống gậy, có vị 80 tuổi, thế mà khi găp Đức Tăng Thống đã sụp lạy ba lạy. Đức Tăng Thống không cho, nhưng các Hoà thượng đó vẫn cứ lạy. Điều đó nói lên tấm lòng trung kiên, kính ngưỡng của Tăng Ni, sau 43 năm, vẫn thấy chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là Ánh sáng cuối đường hầm ».

Đức Tăng Thống đọc bức thư của Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nói lên sự quan tâm về sức khỏe và chuyến về Bắc của Đức Tăng Thống – Hình IBIB
Đức Tăng Thống đọc bức thư của Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nói lên sự quan tâm về sức khỏe và chuyến về Bắc của Đức Tăng Thống – Hình IBIB

Sáng nay, Đức Tăng Thống đã ấn ký văn kiện đầu tiên từ khi Ngài về lại Saigon, gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và chỉ thị làm Thông cáo Báo chí phổ biến ngay. Đây là Quyết Định số 12 ký ngày 25 tháng 11 tại Saigon. Qua Quyết Định này Đức Tăng Thống bãi nhiệm vĩnh viễn chức Viện trưởng Viện Hoá Đạo của Hoà thượng Thích Tâm Liên, chức Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo của ông Lê Công Cầu, giải tán Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo và tạm ngưng các sinh hoạt của Viện Hoá Đạo trong khi chờ đợi Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội Bất thường GHPGVNTN để khôi phục và công cử nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo.
Sau đây là toàn văn bản Quyết định :

Phật lịch 2562                                                                              Số : 12/TT/VTT/QĐ

QUYẾT ĐỊNH

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và tạm ngưng hoạt động,
chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới

– Nhận xét rằng, ngày 3 tháng 10 năm 2018 từ Saigon tôi viết bức Tâm Thư đưa ra hai Quyết định gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu kể từ ngày ký Tâm Thư. Thứ hai, bãi truất chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hoà thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai Quyết định đề ra trong Tâm Thư đã không được thi hành trong thời gian tôi vắng mặt. Phật tử Lê Công Cầu vẫn tiếm danh Tổng Thư ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ của Viện Hoá Đạo;
– Nhận xét rằng, trong thời gian một tháng vừa qua tôi vắng mặt ở Saigon, Hoà thượng Thích Tâm Liên đã không có một buổi họp nhân sự Viện Hoá Đạo nào để thỉnh ý chư Tăng, phác hoạch chương trình hoạt động của Viện Hoá Đạo trong nước cũng như sinh hoạt hải ngoại của GHPGVNTN. Trái lại, Hoà thượng còn nhân danh Viện Hoá Đạo ký và phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối, lập trường và Hiến chương của GHPGVNTN tu chỉnh lần cuối thông qua năm 2015;
– Nhận xét rằng, chỉ trong vòng một tháng tôi vắng mặt ở Saigon, sinh hoạt của Viện Hoá Đạo đã xáo trộn, gây bế tắc và hoang mang cho chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước;
NAY QUYẾT ĐNH
Điều 1 : Thu hồi và huỷ bỏ Giáo chỉ số 18 Tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020  của Viện Tăng Thống ký ngày 8 tháng 8 năm 2018.
Điều 2 : Thu hồi và huỷ bỏ Di Chúc viết vào tháng 5 năm 2017 và đã gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Di chúc này có điểm dự tính trao chức Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống cho Hoà thượng Thích Tâm Liên chờ hoàn cảnh thuận duyên tổ chức Đại hội Khoáng đại thỉnh cử Đức Đệ lục Tăng Thống. Cùng với sự thu hồi và huỷ bỏ Di chúc, dự tính chức Xử lý Thưởng vụ Viện Tăng Thống cũng bị vộ hiệu hoá theo.
Điều 3 : Bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện trưởng Viện Hoá Đạo của Hoà thượng Thích Tâm Liên; và bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tổng Thư ký và mọi chức vụ trong Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu.
Điều 4 : Giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020 quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.
Điều 5 : Trong thời gian chờ Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo, tạm ngưng mọi hoạt động của Viện Hoá Đạo cùng mọi nhân sự Ban Chỉ đạo quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.
Điều 6 : Trong thời gian chờ đợi Viện Hoá Đạo khôi phục, chiếu Điều thứ 37, Chương thứ 9 Hiến chương GHPGVNTN tu chỉnh năm 2015, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở tại Paris do Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái điều hành vẫn tiếp tục hoạt động để loan tải tin tức, lập trường của Viện Tăng Thống GHPGVNTN trên trường Quốc tế cũng như cho đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.
Điều 7 : Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Điều khoản, Văn kiện, Quyết định, Giáo chỉ trái với Quyết định này đều bị huỷ bỏ.
Điều 8 : Viện Tăng Thống, Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định nầy.
Phật lịch 2562, Saigon ngày 19 tháng 10
âm lịch Mậu Tuất, tức 25 tháng 11 năm 2018
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)

Quyết Định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và tạm ngưng hoạt động, chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website