CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, December 26, 2018

00623 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ (NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC 23)

00623 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 
 (NHỮNG TRÒ NHỐ NHĂNG: KHỈ VẶT LÔNG KHỈ - TRỌC CẠO LÔNG TRỌC 23)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÕ VĂN ÁI CHỬI CHA ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ: "các ngài : 'TRÍ TUỆ lắm'  AI NÓI GÌ QUÝ NGÀI CŨNG TIN CẢ????"
Ngày 15 tháng 9 năm 2007, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) đã loan tải khắp nơi về Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo Chỉ số 9 đã bắt đầu sự chấn động trong tứ chúng Phật tử Việt Nam có liên hệ đến GHPGVNTN, đặc biệt là ở hải ngoại.
Trang này ghi lại những tài liệu xoay quanh Giáo Chỉ số 9 để quý anh chị em áo Lam có đầy đủ dữ kiện về sự việc.

 • Qua Thông Bạch số 10 ngày 11/4/2008, Hòa Thượng Thích Quảng Độ "không thừa nhận và không chịu trách nhiệm các tổ chức Gia Đình Phật tử nhân danh GHPGVNTN nhưng không sinh hoạt trong hệ thống GHPGVNTN." (xem tiếp...)

 • Ngày 21/5/2008, Hòa Thượng Thích Hộ Giác ra Thông Bạch về tư cách thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Những cá nhân hay đoàn thể nào đã là thành viên của GHPGVNTN thì phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh bản Hiến chương GHPGVNTN, bản tu chính ngày 12.12.1973, Quy chế GHPGVNTN Hải ngoại, bản thông qua tại Đại hội Bất thường ngày 10.11.2007, cơ bản còn phải triệt để khâm tuân lập trường của tất cả các văn kiện của Giáo hội do đức cố Đệ tam Tăng thống Thích Đôn Hậu, đức đương kim Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, ban hành kể từ cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN lần thứ hai năm 1991 cho đến nay, ngày công bố Thông bạch này. Đặc biệt là Giáo chỉ số 9 do đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007 và Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ công bố hôm 25.9.2007. (xem tiếp...)

 • Ngày 24/06/2008, Hòa Thượng Thích Huyền Việt nhân danh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên gởi Tâm Thư đến GĐPTVN tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng viết rằng: Cuộc khủng hoảng GĐPTVN ngày nay không thể nào giải quyết nếu quý Bác và ACE chỉ đọc và căn cứ vào các luận điệu phản tuyên truyền phá Thầy diệt Tổ thông qua những bài nặc danh do Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN của Htr Nguyễn Châu trong nước và cựu Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ phổ biến trên mạng Internet hay qua một số Trang Nhà. Bởi vì các bài nặc danh này chỉ tung hoả mù dương đông kích tây để đánh tráo lịch sử và đánh lừa dư luận. Thực chất cuộc khủng hoảng chỉ là vấn đề lựa chọn chính kiến giữa hai con đường: Một con đường tranh đấu phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN, phục hồi nhân quyền và dân chủ cho đất nước. Và con đường kia thủ tiêu cuộc tranh đấu cho sự sống còn của dân tộc và Phật giáo Việt Nam. (xem tiếp...)

 

 Đức Đệ Tứ Tăng Thống Viên Tịch
(ngày 5 tháng 7 năm 2008)

 

 • Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra Thông Bạch (số 31 ngày 24/8/2008) "không thừa nhận và không chịu trách nhiệm bất cứ tổ chức nào sử dụng danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), khi tổ chức này không tuân thủ Hiến chương GHPGVNTN bản Đại hội GHPGVNTN khóa V tu chính ngày 12.12.1973, cũng như không khâm tuân Giáo chỉ số 9 cùng các Thông điệp, Thông bạch, Thông tư của Hội đồng Lưỡng Viện, GHPGVNTN. Mọi sử dựng danh xưng GHPGVNTN trong trường hợp này chỉ là sự tiếm danh." (xem tiếp...)

 • TUYÊN BỐ CHUNG của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan, Âu Châu, và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (ngày 9-9-2008):
  ...với tâm nguyện muốn Giáo Hội được ổn định để Tăng Ni Phật tử an tâm tu học, hành đạo và cũng để kêu gọi hãy ngừng tay đối với những ai lợi dụng cảnh giậu đổ bìm leo để đánh phá Phật giáo như đã và đang diễn ra một cách hung bạo, chúng tôi, các tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại ký tên dưới đây buộc lòng phải lên tiếng để minh định quan điểm và lập trường (xem tiếp...)

 • Ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2008, Đại Hội Thành Lập Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ, qui tụ 92 phái đoàn với 183 đại biểu Tăng Ni và cư sĩ từ các tu viện, tự viện, Phật học viện, tịnh xá, trung tâm, các tổ chức hội đoàn Phật giáo và Gia Đình Phật Tử Việt Nam khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Đại hội này "chính thức thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viết tắt là GHPGVNTNHK, tuân thủ tôn chỉ và mục đích của Hiến Chương GHPGVNTN được tu chính năm 1973, với Qui Chế và Nội Qui độc lập, liên hệ tinh thần và hỗ tương sinh hoạt với GHPGVNTN trong nước và các quốc gia, châu lục." (xem tiếp...)

 • LỜI TUYÊN BỐ (ngày 26-9-2008) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc đại lợi – Tân tây lan: tiếp tục - duy trì vị thế độc lập về nhân sự và hành chánh qua trách nhiệm của một Tăng đoàn PGVN truyền thống; - điều hành và hành hoạt qua một cơ chế pháp nhân tự lập và chỉ chịu ảnh hưởng bởi pháp luật của Úc đại lợi – Tân tây lan mà thôi. (xem tiếp...)

 • Qua Thông Bạch ngày 26-9-2008, Hòa thượng Thích Hộ Giác không thừa nhận các GHPGVNTN tại hải ngoại có tên trong bản Tuyên Bố Chung (ngày 9-9-2008). Cũng trong Thông Bạch này, HT Thích Hộ Giác đã quy tội Thượng toạ Thích Tuệ Sỹ đã "gây khó khăn, nguy biến cho Giáo hội." (xem tiếp...)

Ghi nhận bên lề của gdpt.net: Kể từ Giáo Chỉ số 9 được ban hành (ngày 15-9-2007) đến nay (ngày 11-10-2008), Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ chưa hề lên tiếng về những lời buộc tội. GDPT.NET cũng chưa nhận được bất cứ tài liệu gì chứng tỏ những "tội danh" quy chụp TT Thích Tuệ Sỹ là sự thật.

 • Ngày 31/10/2008, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc ra thông cáo báo chí về Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (VP2). (xem tiếp...)

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website