CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, December 19, 2018

00520 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00520 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 
Này Thục Vũ:
"Bàn dân thiên hạ" nào chờ đợi và thách thức Phạm Trọng Luật (Chính Khí Việt) ta "đưa 2 ĐLHT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng ra toà" ???  Thật chẳng biết 2 vợ chồng nhà ngươi ăn cái "cóc khô" gì mà ngu si đến như vậy???  Phàm những ai là nạn nhân, hay có liên quan quyền lợi nào đó trong việc tố tụng  2 thằng Hộ Giác và Giác Đẳng mượn rồi quịt 200,000 quan Thuỵ Sĩ thì họ mới có tư cách Pháp Nhân để lôi cổ 2 thằng này ra toà về tội lường gạt, cướp đoạt tiền bạc.  Còn ta, ta đang ở Hoa Kỳ chẳng có liên quan gì đến vụ cướp đoạt tài sản  đồng bào Phật Tử Chùa Phật Tổ Thích Ca Thuỵ Sĩ thì ta làm đếch gì có tư cách pháp nhân để đưa hai thằng khốn nạn này ra toà!!!
Dạy dỗ chúng bay hằng ngày  trên paltalk  mà chúng bay có tai như điếc, có mắt như mù để đến hôm nay vẫn còn ngu muội viết ra đây những dòng chữ thách thức này.  Thật cha mẹ nội ngoại của chúng bay dưới a tỳ cũng không thể nào yên nghỉ (nếu chưa đầu thai đi làm chó???), bởi lũ con cháu các ngươi VỪA NGU, VỪA DẠI và nhất là cuồng tín đến mức NHẬN 2 THẰNG ĂN CƯỚP LÀ THẦY TỔ, LÀ ĐLHT (trong khi thằng Giác Đẳng chưa tới 50 tuổi)???  Thật đúng là  "Đẻ con khôn mát ... L rười rượi”,  còn  cha mẹ chúng bay thì “đẻ con dại thàm hại cái...L"
CKV
------------------------
Này tập đoàn Phạm Trọng Luật, Áo Nhà Binh,

Bao lâu nay
bàn dân thiên hạ chờ đợi và thách thức tập đoàn Phạm Trọng Luật - Áo Nhà Binh đưa 2 ĐLHT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng ra tòa,
mà sao tập đoàn Phạm Trọng Luật Áo Nhà Binh cứ vẫn như con rùa rụt cổ, không dám đưa quý Ngài ra pháp lý để mọi người biết rõ trắng đen, phải trái!? Mọi người chúng tôi chỉ thấy  Phạm Trọng Luật Áo Nhà Binh lải nhải, lập đi lập lại những câu vô nghĩa, đã phản ảnh cho người ta rõ kẻ lưu manh, vừa ăn cướp vừa la làng không ai khác hơn chính là tâp đoàn Phạm Trọng Luật và Áo Nhà Binh vậy!

Nguyên Nguyên

nguyen nguyen

Nov 16, 2011


Hide message history
--- On Wed, 11/16/11, Ao NhaBinh <ao_nhabinh@...> wrote:

From: Ao NhaBinh <ao_nhabinh@...>
Subject: vừa ăn cướp vừa la làng chĩ có bọn lưu manh.

 
 
 

 Này tập đoàn Phạm Trọng Luật, Áo Nhà Binh,

Bao lâu nay
bàn dân thiên hạ chờ đợi và thách thức tập đoàn Phạm Trọng Luật - Áo Nhà Binh đưa 2 ĐLHT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng ra tòa,
mà sao tập đoàn Phạm Trọng Luật Áo Nhà Binh cứ vẫn như con rùa rụt cổ, không dám đưa quý Ngài ra pháp lý để mọi người biết rõ trắng đen, phải trái!? Mọi người chúng tôi chỉ thấy  Phạm Trọng Luật Áo Nhà Binh lải nhải, lập đi lập lại những câu vô nghĩa, đã phản ảnh cho người ta rõ kẻ lưu manh, vừa ăn cướp vừa la làng không ai khác hơn chính là tâp đoàn Phạm Trọng Luật và Áo Nhà Binh vậy!

Nguyên Nguyên

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website