CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, December 15, 2018

00499 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00499 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ
On Tuesday, December 29, 2015 7:16 PM, "TV Dinh dinhviettri48@yahoo.com [diendanviahe]" <diendanviahe@yahoogroups.com> wrote:


 
ĐỌC BÁO XƯA 199 bis

 photo ONE YEAR AFTER NOV.1 1963_zps1hg11fcu.jpg

ĐỌC BÁO XƯA 199   DOCUMENTS REVIEW 199 -GN-

 photo e954bd69-09a5-4216-97df-810db51acbb9_zps787f0b1d.jpg
- CỘNG SẢN ĐẦU TRỌC MANG TÊN THỐNG NHẤT, CON ĐẺ CỦA VIỆT CỘNG.
- VIỆT CỘNG, CON ĐẺ CỦA CỘNG SẢN HÀ NỘI.
- CỘNG SẢN HÀ NỘI, CON ĐẺ CỦA CỘNG SẢN TÀU VÀ CỘNG SẢN NGA.
   TRONG ĐÁM ÔNG-CHA-CON-CHÁU NÀY, CHỈ CÓ LŨ ĐẦU TRỌC NHỜ MANG DANH NGHĨA PHẬT GIÁO VỚI CHIẾC CASA NÊN MỚI TỰ TUNG TỰ TÁC NGAY TRONG LÒNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỂ PHÁ NÁT QUỐC GIA CỦA CHÚNG TA.
 CHÍNH CHÚNG LÀ TỘI ĐỒ CỦA NGƯỜI VIỆT KHÔNG CỘNG SẢN !
 photo VIET CONG AND THE UBCV 1_zpstg4xs68z.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 2_zps9dpim91q.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 3_zpsidhs3hir.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 4_zpssedykvvx.jpg
 photo VC TRINH DINH THAO_zpspohl6wtm.jpg
 photo CRIME BY VC AND UNIFIED BUDDHIST_zpslkd0xana.jpg
 photo VC20THICH20DON20HAU20DEATH20SENTENCE_zpsehlyh6tn.jpg
 photo VC - UBCV 1_zps2p13rk0h.jpg
 photo VC - UBCV 2_zpskpic5ltf.jpg

" China provided material and technical support to the Vietnamese communists worth hundreds of millions of dollars. Chinese-supplied rice allowed North Vietnam to pull military-age men from the paddies and to impose a universal draft beginning in 1960.
In the summer of 1962, Mao Zedong agreed to supply Hanoi with 90,000 rifles and guns free of charge. Starting in 1965, China sent anti-aircraft units and engineering battalions to North Vietnam to repair the damage caused by American bombing, rebuild roads and railroads, and to perform other engineering works. This freed North Vietnamese army uits for combat in the South. "

 photo TOIDOVOVANAI_zps5dc7beee.jpg
 photo 1966-Resolutely-support-the-American-people-by-Cao-Youcheng-Meng-Guang-215x300_zpsfcpdbrbp.jpg

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website