CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, November 7, 2018

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUỴ QUYỀN VGCS VŨ ĐỨC ĐAM ĐÃ HỘI ĐỦ TÍNH CHẤT LƯU MANH, NÓI LÁO CỦA VGCS


PHÓ THỦ TƯỚNG NGUỴ QUYỀN VGCS VŨ ĐỨC ĐAM ĐÃ HỘI ĐỦ TÍNH CHẤT LƯU MANH, NÓI LÁO CỦA VGCS.

 

Báo Điện Tử nguỵ quyền VGCS ngày 01-11-2018, đã đăng một bài có tên: “VIỆT NAM CÓ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA MÌNH” (SIC). (http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Viet-Nam-co-triet-ly-giao-duc-cua-minh/350885.vgp)
 
Nội dung bài viết là việc tên Vũ Đức Đam (Họp Quốc Hội) trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Huy Thái (đại biểu tỉnh Bạc Liêu).

Để trả lời câu hỏi của Nguyễn Huy Thái, hắn đã nói:

CHÚ Ý 1:Triết lý giáo dục của mình (tức CHXHCNVN- CKV) là ngay từ cụm chữ 'Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc' tiến tới ‘Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam'”.

Nói mà không giải thích càng lộ rõ  tính chất lưu manh và nói láo, một đặc thù của VGCS.  Ở đây cũng cần phải để ý tới việc tên Vũ Đức Đam chỉ  chuyên môn về thông tin điện tử khi hắn đi học ở nước ngoài về và làm việc tại Bộ Bưu Điện của VGCS, tại 18 Phố Nguyễn Du, Hà Nội.  Vì thế -cũng có thể-  vì NGU như thằng hoạn lợn  Đỗ Mười, thằng Lê Khả Phiêu, Hoàng Anh…. Nên nó mới phát biểu như vậy!

Ta chỉ cho người biết, cụm chữ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, Độc Lập Tự Do  Hạnh Phúc” đã được quốc hội I, là quốc hội gồm nhiều đại biểu thuộc các Đảng phái Quốc Gia; các trí thức yêu nước KHÔNG CỘNG SẢN… Và ngay cộng sản cũng không dám nhận là cộng sản cho nên chúng phải đội lốt là người của Việt Minh để ứng cử! Nên nhớ Mặt Trận Việt Minh là một tập hợp các Đảng phái không cộng sản hình thành do sáng kiến của Cụ Hồ Học Lãm, cho ra đời vào năm 1936 bên Tàu, và đã được Trung Hoa Quốc Dân Đảng cho phép hoạt động, cấp kinh phí.  Ngay khi lính Tàu Tưởng sang giải giáp Phát Xít Nhật ở Phía Bắc Việt Nam, chính đại tội đồ Hồ Chí Minh đã viết thư cho tướng Tàu - Tưởng là Trần Tu Hoà rằng:  Mặt Trận Việt Minh không phải là một đảng phái chính trị, nó là một liên minh của những đảng phái yêu nước có cùng mục tiêu chống thực dân Pháp. 

Chính vì thế, cụm chữ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” tự nó đã đầy đủ ý nghĩa rằng đất nước Việt Nam do toàn dân Việt Nam làm chủ. Còn “Cộng Hoà” mặc nhiên là sự khẳng định không còn chế độ phong kiến nữa, cho nên chủ nhân của đất nước Việt Nam không còn thuộc quyền một các nhân như Vua hoặc cung cách tương tự với những danh xưng khác như Tổng Tống, Chủ Tịch, Quốc Trưởng.

Vì vậy năm 1976, sau khi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã xâm lược xong Miền Nam Việt Nam, cho lợi ích của Nga Xô và Tàu Cộng, chúng đã bỏ cái áo phường tuồng “Đảng Lao Động Việt Nam” để mặc bộ đồng phục “Đảng Cộng Sản  Việt Nam” do Nga Xô và Tàu Cộng bắt chúng phải mặc, có nghĩa phải tuân lệnh tuyệt đối với Nga Xô và Tàu Cộng một cách nghiêm chỉnh như binh lính trong quân đội vậy!

Chính vì lý do đó chúng ta cần phải chú ý đến cụm chữ “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là một trò lưu manh và dối trá của cộng sản quốc tế.  Vì nếu nói đến cụm chữ “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thì phải thấy hai chữ “Cộng Hoà” chỉ muốn nói rằng nước Việt Nam bây giờ không cho phép phục hồi chế độ phong kiến và cũng không cho phép một cá nhân nào là Chủ Nhân Tuyệt Đối của đất nước Việt Nam như Vua, hay Tổng Thống, Chủ Tịch, Quốc Trưởng…!  Cho nên bọn cộng sản nói chung đã sử dụng cụm chữ “Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Cần chú ý đến “chủ nghĩa xã hội” (hay “xã hội chủ nghĩa” cũng vậy, một cái là danh từ, một cái là tính từ -CKV)

Chủ Nghĩa Xã Hội là bước đầu của chủ nghĩa cộng sản.  Vì Lê Nin đã định nghĩa như sau:

“Chủ Nghĩa Xã Hội là điện khí hoá toàn quốc cộng với sự chuyên chế (tức độc tài – CKV) của giai cấp vô sản thông qua nhà nước của Công, Nông, Binh”.

Nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ thật kỹ sẽ thấy  làm gì có chuyện giai cấp vô sản  lại lãnh đạo độc tài.  Xưa nay ngay trong chế độ cộng sản nói chung đều không thể nào có chuyện một thằng nghèo đến mức bị xếp vào loại vô sản lại có thể lãnh đạo, vậy còn những kẻ giàu có, trí thức, có uy tín, trong gia đình  có quyền thế thì họ làm gì vậy?  Hãy nhìn cụ thể vào Nga Xô để thấy những loại đầu lãnh như Lenin, Trosky, Plekhanov, Zinoviev… Và Tàu cộng  những kẻ như Chu Đức, Hạ Long,  Trần Nghị, Bành Bái, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình… đều vô sản hoặc xuất thân vô sản cả ư???

Việc nói giai cấp vô sản lãnh đạo là một sự MỊ DÂN, LƯU MANH VÀ DỐI TRÁ NHẤT từ khi bắt đầu có lịch sử loài người cho đến nay.  Chúng, tức tụi lãnh đạo cộng sản, chỉ coi giai cấp vô sản là một công cụ hữu hiệu và quan trọng nhất để  những tên giàu có và trí thức…có đầu óc hoang tưởng đẻ ra cái gọi là “Thế Giới Đại Đồng”, chủ yếu là một cách che dấu chủ nghĩa thực dân đỏ của những nước lớn như Nga, Tàu lục địa… 
Giai cấp vô sản quan trọng cho việc xây dựng các thuộc địa kiểu mới, đó là họ phải đi lính; họ phải sản xuất lương thực, nhu yếu phẩm cho xã hội nói chung nhưng bao giờ cũng ưu tiên cho tầng lớp lãnh đạo và lực vũ trang, vì chúng chính là lực lượng vũ trang xâm lược đỏ và cũng là lực lượng bảo vệ an toàn mọi mặt cho tập đoàn lãnh đạo.  Nghĩa là phải bảo vệ an toàn mọi mặt cho toàn bộ Ban chấp hành Trung Ương của Tổ chức Cộng Sản.

CHÚ Ý 2: Sau khi đã đọc xong phần Chú Ý 1 bên trên,  quý bạn đọc hãy đối chiếu với thực tế của đảng VGCS,  sẽ thấy ngay chính thằng đại tội đồ việt gian Nguyễn Phú Trọng đã biết bao lần nó khẳng định rằng Lực Lượng Công An là THANH KIẾM CỦA ĐẢNG (vgcs)!  Và nguỵ quân VGCS với trách nhiệm hàng đầu là “Bảo Vệ Đảng” (tức đảng VGCS), và trong Hiến Pháp (cuội) do quốc hội (cuội) của VGCS thông qua cũng khẳng định rằng nguỵ quân VGCS phải ở dưới sự độc quyền lãnh đạo và quản lý  của Đảng VGCS, không chia sẻ quyền lãnh đạo với bất kể cá nhân hoặc đảng phái hội đoàn nào khác.  Cứ xem nguỵ quân VGCS được đảng VGCS sử dụng làm bia cho lính Tàu bành trướng bắn ở Gac Ma, không dám chạy, cũng như không dám bắn lại là một bằng chứng rõ ràng cho thấy thân phận của nguỵ quân VGCS là như thế nào!!!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 7 Tháng 11, 2018

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website