CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, November 23, 2018

vong hoa cho me

 THÍCH THÔNG LAI tuyên bố LỄ RA MẮT chính phủ VIỆT NAM HẢI NGOẠI LÂM THỜI
 
LUU Ý YOUTUBE THỨ 1
1/NHÂN VẬT LM NGUYEN THANH, MỘT LINH MỤC BI TREO CHEN THEO TINH THAN THONG BAO CỦA TONG GIAO PHAN ORANGE TRÊN TỜ HIỆP THÔNG THÔNG TRI TOÀN QUỐC
 
2/ TÊN SƯ THICH VO DANH, MỘT THÀNH VIÊN CỦA LỰC LƯỢNG CƯ SĨ CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO CỦA GHPGVNTN ẤN QUANG
3/ TÊN MC MICHAEL HOA, CŨNG LÀ MỘT TÊN BƯNG BÔ CHO VO VAN AI...
 
🔴Trực Tiếp đồng hành cùng Hòa Thượng Thích Thông Lai gửi Thỉnh Nguyện Thư đến Quốc Hội Hoa Kỳ
 
 
LƯU Ý YOUTUBE 2
 
1/ MỘT SƯ CÔ KHI DƯỢC HỎI CÔ ĐI TU LUC BAO NHIÊU TUỔI. CÔ NÀY THÀNH THẬT TRẢ LỜI TÔI MỚI CẠO ĐỀU NGÀY HÔM QUA!!
 
 
 
 

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website