CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, November 15, 2018

Email ngắn của nhà thơ Ngô Minh Hằng phủ nhận bà là tác giả bài thơ Hy Vọng !!!

LGT:  Dưới đây là một email ngắn của Bà Ngô Minh Hằng phủ nhận bà là tác giả bài thơ Hy Vọng  mà  chúng tôi đã đăng trong phần giới thiệu bài viết của Ông NLGO gởi các diễn đàn yahoogroups. trên website Chính Khí Việt.

 http://www.chinhkhiviet.net/2018/11/thu-cua-nguoi-linh-gia-oregan-goi-cong.html

Cám ơn Nhà Thơ Ngô Minh Hằng đã nhanh chóng phúc đáp những thắc mắc về tác giả bài thơ Hy Vọng nặc mùi lũ việt gian cộng sản!!!
'Ngô Minh Hằng' via Phụng Sự Xã Hội

2:49 PM (14 minutes ago)
to PhungSuXaHoi, daiduong_76
Thưa Ông Thanh Lê,  Chính Khi Việt,

Ông hỏi tôi về bài thơ Hy Vọng.
Thưa ông,  bài thơ đó KHÔNG PHẢI CỦA TÔI và tôi xin dành quyền không trả lời về những chuyện vu cáo như thế này nữa.

Trân trọng.

Ngô Minh Hằng

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website