CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, November 7, 2018

(Bài 6) Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.

Phân Tích Bài Viết của Nhà Báo “Đầu Bọ Hung” Vũ Ánh.
 
 


 
VŨ ÁNH ĐẦU BỌ HUNG
 
GẶM XƯƠNG MÀ MẬP NHƯ HEO
ĐẦU TO MÀ ÓC TÍ TEO HẠT MÈ.
GIỌNG NÓI THẬM THỤT RỤT RÈ
ĐÚNG LÀ NHÀ BÁO THUỘC BÈ BỌ HUNG
BẤT KỂ PHÂN THÚ, PHÂN THÙNG
VO TRÒN, ĐUN ĐẨY LĂN ĐÙNG ĐƯỜNG XA
 
GẶP TA NGÒI BÚT ĐÂM TÀ
BỌ HUNG CŨNG CHẾT BỎ CHA CHÚNG MÀY
 
Về Nhân Quyền
LẤY VIỆT NAM LÀM THÍ DU
 
Bài Viết Ngày 1 Tháng 7, 2013 ta đã sơ lược chỉ dạy cho tên đầu Con Bọ Hung Vủ Ánh cùng bè lũ chúng bay hiểu được thế nào là “nhân quyền” . Giờ đây ta sẽ đi vào phần chứng minh chi tiết một cách cụ thể hơn:

Bất kể ai, là người Việt Nam (chưa kể đến rất nhiều người ngoại quốc) đều biết và không thể chối cãi hoặc xuyên tạc những lập luận, cũng như điều mà ta đã đưa ra đó là: Ta liên hệ các vấn đề Nhân Quyền đối với Người Việt Nam. Vậy còn ngươi, Bọ Hung Vũ Ánh, ngươi không thể chối được rằng ngươi không biết. Ta cũng không cần lấy các sự kiện xa xôi trong lịch sử, bởi vì làm thế chỉ gây thêm sự hiểu biết thiển cận của lũ chúng bay thành hoang mang mà không thâu nhận được những lời ta dạy bảo.

Kể từ khi Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, chúng đã vi phạm nhân quyền như thế nào. Ta chỉ cần đưa ra một thí dụ nhỏ, đó là tụi thực dân Pháp đã gọi người Việt Nam bằng danh xưng nào, đầu bọ hung Vũ Ánh có biết không? Nếu ngươi không biết thì ta cam đoan rằng cha ông ngươi không thể không nghe, không biết sự thật này. Bởi vì rất nhiều người Việt Nam đều nghe câu nói mất dạy của tụi thực dân Pháp, hoặc trực tiếp (như cha mẹ ta) hoặc gián tiếp trong các sách chuyện của các văn nghệ sĩ cũng đều  nhắc đến: “sale annamiteen”, có nghĩa là đồ người an nam bẩn thỉu, gọi An Nam là cách gọi  khi dể của tụi tàu Đại Hán. Câu này nào có khác gì câu của người Anh đã viết ở công viên  Tô Giới trên đất Tàu  là: “cấm chó và người Tàu lai vãng”, hoặc của người Tàu mới đây: “cấm chó và người Việt Nam”… Rõ ràng sự thật này đã biểu hiện việc thực dân Pháp coi người Việt Nam là loại gì. Có phải như vậy là nó đã vi phạm Nhân Phẩm và Nhân Quyền của người Việt Nam cũng như các dân tộc khác được sinh ra trên trái đất này đúng không thằng súc vật Vũ Ánh?

Vậy thì khi nói đến “bảo vệ nhân quyền “ có nghĩa là đã có một sự việc xảy ra, đó là: Một bên, có những người bị tước đoạt một phần hay toàn bộ quyền làm người; và một bên là có những kẻ đã hành xử bằng lời nói, đường lối chính sách, hành động cụ thể để vi phạm cái “quyền làm người” của những người là nạn nhân của chúng.

Trường hợp đối với người Việt Nam, thì toàn thể người dân là nạn nhân bị tước đoạt nhân quyền và kẻ tội đồ cướp đoạt quyền làm người đó của người Việt Nam chính là thực dân Pháp cùng với lũ tay sai, mà chúng nó cũng trong thân phận bị tước đoạt quyền làm người, để biến lũ tay sai thành công cụ trực tiếp vi phạm quyền làm người của toàn thể nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đó.

Như thế phải hiểu rằng trước khi có cái gọi là lá thư của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh, gởi năm 1929 đến Quốc tế Cộng sản 3, tức là bộ thuộc địa của Nga Xô, thì tội phạm tước đoạt quyền làm người của nhân dân Việt Nam như ta đã chứng minh là tụi thực dân Pháp cùng với tập đoàn quan lại, vua quan của Nhà Nguyễn, bộ phận thoái hóa, đã cộng tác với thực dân Pháp xâm lược.

Nhưng kể từ khi có lá thư của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh viết năm 1929, sau cái gọi là Hội Nghị Lâm Thời để chuẩn bị chính thức ra mắt cái tổ chức gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nó đã trở thành công cụ của thực dân đỏ Nga Xô, qua cái goi là chủ nghĩa Le Nin và cái bánh vẽ Giải Thực để bằng mọi cách chúng tước đoạt quyền làm người của nhân dân Việt Nam như lời hứa thực thi chủ trương của thực dân đỏ Nga Xô mà thằng Hồ đã viết trên giấy trắng mực đen đó là: “sẽ bolshevik hóa toàn đảng, để rồi bolshevik hoá toàn dân”. Nếu hiểu về chữ bolshevik mà thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh hứa bolshevik hóa toàn đảng, có nghĩa là nó hứa sẽ làm sao để cái đảng việt gian (là công cụ trực tiếp) tước đoạt toàn bộ quyền làm người của nhân dân Việt Nam vì quyền lợi của thực dân đỏ Nga Xô. Chúng được Quốc tế 3 trao cho làm nhiệm vụ đó, bởi vì nó sẽ giúp cho thực dân đỏ Nga Xô xóa bỏ được những hình ảnh mà tụi thực dân Pháp cũng như các thế lực thực dân Tây Phuơng ở giai đoạn lịch sử đó, đã làm cho người dân các nước thuộc địa nhận rõ được bản chất của lũ thực dân Tây Phương là xâm lược. Còn đây, lũ thực dân đỏ đã xử dụng chính ngưòi bản địa  thực hiện việc "cầm quyền", có như thế chúng mới giành được thiện cảm và ảnh hưởng hiệu qủa hơn những  đường lối mà thực dân Pháp cũng như các loại thực dân Tây Phương đã làm để tổ chức một nhà nước bảo hộ… Chính sách thực dân đỏ kiểu này đã giúp chúng đô hộ các quốc gia nạn nhân mà chúng không cần phải huy động nhiều người Nga Xô Viết tới để cai tri khiến người dân bản địa có thể dễ dàng nhận rõ bộ mặt thực dân đỏ của chúng.

Nhưng đầu năm 1930 khi đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời, thì chỉ hai tháng sau bộ thuộc địa Nga Xô (tức Quốc tể 3) đã ra lệnh đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương, có nghĩa là tụi thực dân đỏ Nga Xô đã giao cho tên đại việt gian, tội đồ dân tộc là Hồ Chí Minh cùng với lũ nhân sự của đảng cộng sản Việt Nam để làm sao nhuộm cho đỏ, nghĩa là mở rộng đất đai, tăng thêm thuộc địa đỏ, nô lệ đỏ trên toàn cõi Đông Dương cho thực dân đỏ Nga Xô. Khi chấp nhận đổi tên (thành đảng Cộng sản đông Dương), thì càng làm cho cái gọi là tập đoàn cộng sản Việt Nam hiển thị một sự thật không thể chối cãi đó là chúng (VGCS) đã không còn một chút gì liên hệ đến trang sử oai hùng của lịch sử, văn hóa cũng như những mảnh đất, hải đảo, sông biển đã có máu và mồ hôi của Tổ Tiên dân tộc Việt Nam tạo thành và đã giữ vững bao nhiêu ngàn năm. Chúng chỉ được phép giữ lại tiếng nói Việt Nam, bộ mặt Việt Nam cũng giống như những tên phải cải trang thành người Việt Nam một cách an toàn hầu có thể đem lại kết qủa to lớn nhất  có thể được trong sự bành trướng của tụi thực dân đỏ Nga Xô.

Sau này do tình hình chính trị thay đổi cho nên tập đoàn VGCS, chịu sự ảnh hưởng của tụi Tàu Cộng đại hán bành trướng cũng mượn cái áo của chủ nghĩa Mác Lê Nin để nuôi và thực hiện giấc mộng bành trướng ra toàn thể thế giới mà trước mắt là toàn cõi Đông Dương cũng như các nước trong vùng Đông Nam Á. Vì vậy tập đoàn Việt Gian Cộng sản cùng một lúc có hai con người:

Ta nói như thế là có ý nói rằng việc người dân Việt Nam bị tước đoạt quyền làm người (tức nhân quyền) là do 3 loại thế lực:

Thứ Nhất, thế lực phong kiến thoái hoá cộng tác chặt chẽ để trở thành tay sai đắc lực cho tập đoàn thực dân Pháp (tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn thóai hoá nó cũng giống như kiểu tổ chức mà tụi Nga Xô kiếm HCM và bè lũ để thực hiện chủ nghịa thực dân đỏ trên toàn cõi Đông Dương).

Thứ hai, tụi thực dân Pháp trực tiếp cầm quyền thông qua bộ Hải Ngoại của Pháp (Bộ Thuộc Địa Pháp) và tên toàn quyền Pháp tại Đông Dương với một hệ thống nhân sự giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy cai tri của chúng trong mọi lãnh vực từ kinh tế, văn hóa, quốc phòng…
Thứ ba, tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị tay sai Quốc Tế 3 (Bộ Thuộc Địa Đỏ).

(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 5 Tháng 7 Năm 2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website