CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, November 1, 2018

(Bài 10) Tưởng Niệm Huý Nhật Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm Lần Thứ 55

 
 
 
Website Chính Khí Việt
LONG TRỌNG
Tưởng Niệm Huý Nhật Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm Lần Thứ 55 

 
NẾU CÒN SỰ TỒN TẠI CỦA ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ VỚI TỔNG THỐNG
 NGÔ ĐÌNH DIỆM CHẮC CHẮN KHÔNG BAO GIỜ CÓ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 04, 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
XÂY DỰNG DÂN CHỦ
 
 
 
LINKS FACEBOOK:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trong bài “Củng Cố Độc Lập”, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề “Bảo Vệ Tự Do” theo quan niệm của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm cùng với Chính Phủ của Người. Nhưng điều cốt lõi chính là việc Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm đã đặt ra vấn đề “XÂY DỰNG DÂN CHỦ”.


Muốn củng cố độc lập thật sự và vĩnh cửu thì lực lượng nào mới có thể  thực hiện được  việc đó?


Xin thưa rằng chỉ có đại đa số nhân dân Việt Nam là những người trong thực tế đã bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc Việt Nam.  Nhưng nó  chỉ có hiệu quả khi người dân được thừa nhận sự tự do trong suy nghĩ và hành động của mình. Nghĩa là người lãnh đạo chính phủ phải thực sự thực thi Trách Nhiệm làm công cụ của Nhân Dân để hiện thực hoá khát vọng mọi  tự do chính đáng của toàn dân, chứ không phải là sự ban phát tự do với tư cách mình là người nắm quyền cai trị đất nước.


Cho nên muốn làm được việc đó thì chỉ có một con đường phải “XÂY DỰNG DÂN CHỦ”.


Điều này cũng đã khẳng định sự sáng suốt của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm. Là người Việt Nam dù ở Phía Bắc hay ở Phía Nam đều CHƯA CÓ DÂN CHỦ. Nói cách khác ở Việt Nam từ thời phong kiến cho đến khi đất nước Việt Nam bị chia đôi một cách võ đoán bởi Hiệp Định Geneve 1954 Về Việt Nam, thì ở cả phía Bắc do cái gọi là “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà”, công cụ của Đảng Lao Động Việt Nam (cũng tức là Đảng cộng sản Việt Nam của tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh).


Còn ở Phía Nam Việt Nam, tuy là có chính thể Việt Nam Cộng Hoà, nhưng vấn đề dân chủ cũng chưa có và nếu có cũng chưa được hiểu đúng với ý nghĩa của Cộng Hoà và Dân Chủ.  Bởi vì thời Phong Kiến dưới những triều đại có Minh Quân thì vì chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho Giáo cho nên vấn đề tự do và dân chủ chỉ dành cho những cá nhân cầm đầu trong các triều đình của chế độ phong kiến.  Nhà Vua tự nhận mình là CON TRỜI, nhưng tối thiểu nhà vua vẫn còn tôn trong người dân cho nên mới gọi người dân là “THẦN DÂN”.  So với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thì dù có mù trí tuệ cũng thấy được tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh cho tới nay, chúng khinh miệt nhân dân, chúng coi nhân dân chỉ là những đại gia súc biết nói mà thôi. Vì thế cái danh xưng mà chúng áp đặt cho toàn dân Việt Nam là “QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG”.


Quý bạn đọc có suy nghĩ gì về cái danh xưng đó?


Vì thế, chỉ có quan điểm chính trị VÌ DÂN của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô  Đình Diệm mới đặt vị trí của người dân Việt Nam là chủ nhân thực sự và duy nhất của Tổ Quốc Việt Nam và dù chính phủ nào, dùng danh xưng nào cũng chỉ là công cụ mà toàn dân Việt Nam sử dụng để bảo vệ vĩnh viễn quyền làm chủ của mình đối với Tổ Quốc Việt Nam.


Quan điểm đúng đắn đó không phải ai cũng có thể chấp nhận và ủng hộ, ngay cả các nước được gọi là Dân Chủ, Tự Do ở Phương Tây. Bởi vì ở những nước đó, chẳng cần phải quan sát nhiều quý bạn đọc cũng có thể thấy rõ ràng  cái chính phủ ở nước đó thực sự chỉ phục vụ cho các tập đoàn tài phiệt khác nhau và chính nó cũng coi nhân dân là một thứ tài sản làm ra tiền cho các tập đoàn tài phiệt có thế lực mà thôi. Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ.


Đối với họ thì nhân dân Việt Nam cũng chỉ là đồng tiền biết nói. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy họ đua nhau o bế, công nhận rất nhiệt tình cái tổ chức việt gian cộng sản bán nước buôn dân!!!


Theo chúng tôi, chúng ta không nên trách họ, bởi vì truớc khi có tư tưởng về dân chủ rất vĩ đại và rất đúng đắn của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, thì các chính phủ thời Phong Kiến cũng như ở cả Phía Băc và Phía Nam Việt Nam đều cũng có  lối suy nghĩ như vậy.  Việt Nam từ Bến Hải đến Cà Mau là một minh chứng rất cụ thể!


Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng điều cốt lõi mà thế giới Phương Tây o bế tập đoàn VGCS là vì chúng đã quản lý được bằng tất cả mưu ma chước quỷ đại đa số nhân dân Việt Nam và toàn bộ tài sản của Tổ Quốc Việt Nam. Có nghĩa là Phương Tây coi vấn đề tuyệt đối quan trọng là đại đa số nhân dân Việt Nam chứ không phải  5 triệu 5 thằng Đảng Viên của tập đoàn VGCS.


Chính vì thế, nếu toàn dân Việt Nam hiểu rõ ràng như vậy thì sẽ thấy rằng Nhân Dân Việt Nam đang nắm đằng chuôi của một con dáo sắc bén, còn tập đoàn VGCS chỉ nắm đằng lưỡi của con dao.  Việc chúng trang bị đến tận răng cho các lực lượng bảo vệ chúng cũng như tổ chức kiểm tra tư tưởng, lập trường chính trị của các sỹ quan, chiến sĩ nguỵ quân trong các lực lượng bảo vệ của chúng nó đã lộ ra một TỬ HUYỆT không thể nào bảo vệ hoặc che dấu được. Với những tài liệu công khai đó của chúng thì xin hỏi ngay cái lực lượng bảo vệ của chúng có phải là đất sét không mà không biết suy  nghĩ?  Đó là chưa nói đến vì tham tiền, tham quyền, tham danh lợi… nên tự thân bọn chúng đã như một lũ CHÓ tranh xương. Nói một cách khác chúng không có đồng nhất hành động mà chỉ muốn cho mình ăn ốc để kẻ khác đổ vỏ mà thôi! Còn về phía nhân dân Việt Nam thì hiện có một thuận lợi rất lớn, đó là hầu hết đã thấy được bộ mặt Việt Gian, Bán Nước, Giết Dân của tập đoàn VGCS.  Hầu hết nhân dân Việt Nam dù là ở những cộng đồng nhỏ, từ nhóm cho tới làng xã, cho đến các công nhân ở các nhà máy, đã đoàn kết với nhau để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Đó chính là những quả bom tấn, khi gặp thời cơ thuận lợi sẽ nổ dây chuyền và nếu không đánh sập toàn bộ thì cũng làm chao đảo nghiêng ngả sức mạnh của 5 triệu 5 thằng đảng viên VGCS!!! Bấy giờ chính những chính phủ Phương Tây đã o bế tập đoàn VGCS sẽ nhanh chóng giúp nhân dân Việt Nam ban cho cái xác đang dãy chết của tập đoàn VGCS một phát súng ân huệ. Và họ sẽ còn nhanh chóng hơn cả wifi để giúp đỡ nhân dân Việt Nam thành lập một chính phủ Dân Chủ, Tự Do, Tôn Trọng Luật Pháp và Bao Dung (vốn là một thuộc tính truyền thống của nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của mình).


Mong rằng quý bạn đọc hãy bớt bàn về những chuyện vô bổ, chưa có lợi thiết thực cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam trong lúc này. Hãy thưc hiện tư tưởng và lập trường chính trị Vì Dân của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, đã được chứng minh cụ thể rằng không phải ngẫu nhiên mà có cái lập trường chính trị Vì  Dân.  Nó đã được thai nghén và nghiên cứu cẩn thận trong cụm chữ “CẦN LAO, NHÂN VỊ”.  Nghĩa là phục vụ cho những người đã, và chỉ có họ mới thực hiện được  việc DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC VĨNH VIỄN.   Còn Nhân Vị nó còn có một nghĩa nữa là làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam xứng đáng là một người và là một chủ nhân thực sự của Tổ Quốc Việt Nam.


Kết Luận:


Mong quý bạn đọc hãy phổ biến việc:  HÃY BIẾN NGÀY TƯỞNG NIỆM LÃNH TỤ ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM thành những hành động cụ thể.


Mong lắm thay!!!


Chính Khí Việt
Ngày 16 Tháng 10, 2018

Bài đọc thêm cùng một tác giả:

MỤC LỤC NHỮNG BÀI VIẾT VINH DANH - TƯỞNG NHỚ CÔNG ĐỨC LÃNH TỤ ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website