CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, October 17, 2018

Phóng sự về hoàn cảnh thầy Trần Cường Văn - Nguyên giảng viên ĐHSP TPHCM

Phóng sự về hoàn cảnh thầy Trần Cường Văn - Nguyên giảng viên ĐHSP TPHCM
 
 
 
 
GS Trần Cường Văn em ruột Niên Trưởng Nhà Báo Việt Thường
 
 
Nhà Báo Việt Thường, Người Thày Đáng Kính của Chính Khí Việt
Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn Thày sức khoẻ, hạnh phúc và an bình.
Lập trường chính trị trước sau như một của Thày qua suốt thời gian dài  1954-2018
với tôn chỉ Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm mà Thày đã thực thi sẽ luôn luôn là kim chỉ nam của cá nhân CKV cũng như website Chính Khí Việt.net
 
XIN GỞI ĐẾN THÀY LỜI TRI ÂN CỦA MỘT HỌC TRÒ CỨNG ĐẦU, ĐÔI LÚC ĐÃ LÀM THÀY BUỒN LÒNG
CKV 17-10-2018

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website