CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 22, 2018

Ngô Kỷ: Vụ Biểu Tình Chống Đàm Vịnh Hưng và Tầng Ngầm Chính Trị Bolsa


LGT:  Chính Khí Việt xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ý kiến của Ông Ngô Kỷ liên quan đến sự bỉ ổi của lũ "đấu tranh cuội" trong cái mác "Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai" (LUBCCS và TS), của tên Phan Kỳ Nhơn (đương kim chủ tịch), trong việc biểu tình chống Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng, nhân ngày hắn và một số fan của hắn xuất hiện ngay tại trung tâm Little Saigon, thủ đô người tỵ nạn VGCS, Quận Cam, California.

Qua sự nhận xét của Ông Ngô Kỷ, chúng ta sẽ thấy phần nào sự bỉ ổi của thằng Đỗ Phủ, SBTN, cùng với đám Phan Kỳ Nhân (LUBCCS và TS) giăng ra để triệt hạ các vị dân cử người Việt, Đảng Cộng Hoà.

 
Một lần nữa xin cám ơn Ông Ngô Kỷ đã gởi đến CKV những thông tin quan trọng này, ngõ hầu giúp người Việt Tỵ Nạn VGCS khắp nơi sớm nhận chân được sự thật của lũ truyền thông bất lương SBTN cũng như những kẻ đội lốt Người Việt Quốc Gia (Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ)  để thực hiện những mục tiêu đen tối của chúng trong việc triệt hạ những Ứng Cử Viên Gốc Việt tại Nam California, những người còn mang nặng hoài bảo của tuyệt đại đa số Người Việt Tỵ Nạn, đó là xây dựng một cộng đồng không công sản, quyết tâm chống tay sai VGCS hiện diện trong bất cứ trường hợp nào, cũng như các hình thức tuyên truyền cho chế độ VGCS ngày nay trên mảnh đất tạm dung của họ, thủ đô người tỵ nạn VGCS, Quận Cam, Tiểu Bang California.

Một lần nữa xin cám ơn Ông Ngô Kỷ

CKV
Ngày 22 Tháng 10, 2018

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website