CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 22, 2018

(Bài 6) Tưởng Niệm Huý Nhật Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm Lần Thứ 55

Bài 6: Website Chính Khí Việt LONG TRỌNG Tưởng Niệm Huý Nhật Lãnh Tụ AnhMinh Ngô Đình Diệm Lần Thứ 55

http://www.chinhkhiviet.net/2017/10/bai-7-website-chinh-khi-viet-long-trong.htmlNẾU CÒN SỰ TỒN TẠI CỦA ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CHẮC CHẮN KHÔNG BAO GIỜ  CÓ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 04, 1975.
Website Chính Khí Việt
LONG TRỌNG
Tưởng Niệm Huý Nhật Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm Lần Thứ 55


BA TRIỆU ĐỒNG (VN) TIỀN MÁU CỦA CIA THUÊ MỘT SỐ CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG, PHẢN TÁ ĐỂ GIẾT T.T  ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM

đảo chánh 1-11-1963

Đảo chánh 1963 - hội đồng quân nhân cách mạng
đại tá Nguyễn Văn Thiệu ngồi hàng sau, thứ 4 từ bên phải
“Dưới Đây là phiếu đệ trình của Th/tá Hoa, vế việc phân phối số tiền MÁU mà đám cẩu nô tài phản tướng chia nhau.  
Phiếu đệ trình,
 Ngày 14 tháng 8 năm 1971
  Trích yếu: Về số bạc ba triệu đồng của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày Cách mạng 1/11/63.
  Kính thưa trung tướng,
 Số bạc 3 triệu đồng của ông Conein cho mượn thì đã được trung tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:
 Ngày 1/11/63, T/T/TMT Trần thiện Khiêm nhận ……………….      500,000 $
 (do đại tá Đặng văn Quang làm biên nhận)
 Ngày 1/11/63, T/T Tôn Thất Đính tư lệnh Quân đoàn 3 nhận          500,000 $
(do đại úy Phạm viết Hùng nhận)
 Ngày 10/11/63, TT Tôn thất Đính có nhận thêm …………………    100,000 $
 Ngày 4/11/63, tặng Sư Đoàn 5 ……………………………………   50,000 $
 (do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)
 Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn TQLC của đ/tá Lê nguyên Khan      100,000$
(do đại úy Quế nhận)
 Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đàlạt nhận…     100,000$
 Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan hòa Hiệp trường thiết giáp nhận …    100,000$
 Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ TTM nhận  .....   100,000$
 Tổng cộng …………………………………………………        1,550,000$
 Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm).
 Như vậy còn lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ ký biên nhận.
  Nếu tôi nhớ không lầm thì trung tướng đã tặng cho các ông sau đây:
- Trung tướng Dương văn Minh
- Trung tướng Lê văn Kim
- Trung tướng Tôn thất Đính
- Thiếu tướng Nguyễn hữu Có
- Thiếu tướng Trần ngọc Tám
- Trung tướng Nguyễn Khánh
-  Trung tướng Đỗ cao Trí
 
Ngày 14 tháng 8 năm 1971  
 Ký tên
 Hoa”Tài liệu quý Những bộ mặt lịch sử trong cuộc phản loạn 1-11-1963 Những tên bất tài nhưng hám danh, đã một thời đi lính cho Pháp ,Tổng thống Ngô Đình Diệm gắn Tướng đeo sao cho chúng nó, nâng chúng nó lên ngang hàng với các Tướng Lãnh của Pháp mà ngày xưa chúng đã cắp cặp theo hầu . Chúng sống trong một nước Tự Do, Đôc Lập có Chủ Quyền là VNCH do TT Diệm sáng lập , nhưng với bản chất nô lệ thích làm tay sai cho ngoại bang nên Dương văn Minh, Trần văn Đôn, Tôn thất Đính, Nguyễn Văn Thiệu, Lê văn Kim, Nguyễn hữu Có,Trần Thiện Khiêm, Đỗ Mậu đã bị Mỹ dùng tiền bạc, địa vị mua chuộc làm phản giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm chỉ vì TT Diệm muốn giữ Chủ Quyền Quốc Gia, không để Mỹ lợi dụng Viện Trợ, xen vào cai trị Nội Bộ của Miền Nam VN, làm tay sai bù nhìn cho Mỹ. TT Diệm đã bác bỏ một số đòi hỏi của Mỹ như :


1- Tăng số cố vấn Mỹ từ 15,00.00 người lên cao hơn nữa tùy theo nhu cầu của Mỹ.
2- Đưa cố vấn Mỹ xuống cấp Quận lỵ
3- Cải tổ Nội Các Chính Phủ để Mỹ đưa tay sai vào cơ cấu chính quyền.
4- Loại trừ ông Ngô Đình Nhu ra khỏi chức vụ Cố Vấn Chính Trị cho TT Diệm
5- Nhường Vịnh Cam Ranh cho Mỹ
6- Để Mỹ đem quân vào Nam Việt Nam.

Tồng Thống Ngô Đình Diệm vì không muốn Quân Đội Mỹ có mặt tại Nam VN vì Quân Lực VNCH vẫn đủ sức chống lại sự Xâm Lăng cuả cộng sản miền Bắc , ông chỉ cần Mỹ giúp vũ khí đạn dược chống lại cộng sản và mọi phương tiện để ông Tái Thiết Miền Nam đem lại Tự Do No Ấm cho người dân.
Khi nào Miền Nam VN không đủ sức chống lại cộng sản , lúc đó ông mới yêu cầu Mỹ đem quân đến Nam VN qua " Một Hiệp Ước Quân Sự Song Phương " và chính ông chỉ định chỗ đóng quân của Quân Đội Mỹ.


Nhưng Chính phủ Hoa kỳ vì đã nhận ra rằng TT Ngô Đình Diệm là một người kiên quyết sẵn sàng hy sinh và đóng góp hết sức mình để bảo vệ  CHỦ QUYỀN và toàn vẹn Tổ Quốc Việt Nam cũng như các truyền thống đặc thù của Dân Tộc Việt Nam. Điều này  đã bộc lộ rõ ràng từ 30 năm trước ngày mà TT Anh Minh Ngô Đình Diệm bị thảm sát, tức năm 1933 khi Việt Nam còn trong tay cai trị của lũ xâm lược thực dân Pháp.  Người kiên quyết bảo vệ một sô quyền lợi của người dân Việt Nam, nhưng bè lũ thực dân Pháp không chấp thuận nên Người đã từ bỏ chức vị Thượng Thư Bộ Lại của Triều Nguyễn (tương đương như Thủ Tướng vậy).
Cho nên:
CIA Mỹ liền liên lạc với tên việt cộng nằm vùng đội lốt tu sĩ Phật giáo là Thích trí Quang, cung cấp phương tiện ,tài liệu, tiền bạc cho y để y phát động chiến dịch : " Phật giáo bị đàn áp-Bảo vệ Phật Pháp " tạo khủng hoảng chính trị rồi dùng tiền bạc và danh vọng mua chuộc những tên đi lính cho Pháp, xách cặp theo hầu sĩ quan Pháp ,đã được TT Diệm gắn Tướng Đeo Sao cho chúng nó khi ông thống nhất và cải tổ Quân Lực VNCH- làm phản giết chết TT Diệm , đem Nam VN dâng cho Mỹ.


Sau khi giết chủ, đám tướng phản loạn bất tài chỉ ban phát chức tước và quyền lợi cho nhau cũng như hại nhau để nắm giữ quyền lực. Nhóm nào được lòng ông Đại Sứ Mỹ là có thể lập nội các nên các tướng chỉnh lý đảo chánh liên miên.

Năm 1965 Thủ tướng Phan Huy Quát yêu cầu Mỹ đem quân vào Nam VN mà không ký với Mỹ một " Hiệp Ước Quân Sự Song Phương " nên Mỹ muốn vào,muốn ra khỏi VN bất cứ lúc nào và không coi Chính Phủ Đệ Nhị VNCH ra gì nữa. Sau khi giết chết TT Diệm thì Dương văn Minh., Phan khắc Sửu, Trần văn Hương, Nguyễn cao Kỳ, Trần thiện Khiêm, Tôn thất Đính, Trần văn Đôn, Đỗ Mậu , Hà thúc Ký chỉ là một đám bù nhìn, nhận viện trợ làm tay sai cho Mỹ.
Sau khi giết TT Diệm, Dương văn Minh ra lệnh thả hết các cán bộ đảng viên cộng sản bị cơ quan an ninh cuả Đệ Nhất VNCH bắt giữ. Đồng thời Dương văn Minh phá bỏ hết các Ấp Chiến Lược để du kính cộng sản tràn vào nông thôn,lấy lúa gạo, thuốc men , đặt mìn đắp mô, khủng bố, giết các viên chức Xã ấp khiến cuộc chiến ngày càng khốc liệt.
Cuối cùng Mỹ bang giao với Trung cộng, giao Nam VN cho cộng sản.
Những tên học sinh sinh viên trong những hình là những tên du đãng, trốn quân dịch ẩn nấp trong các chùa, hùa theo đám VC
nằm vùng phá rối an ninh trật tự tạo khủng hoảng chính trị giật sâp VNCH.
Tiếc thay quãng thời gian Tự Do Thanh Bình No Ám Dưới Thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Chỉ với 9 năm, TT Diệm đã tạo dựng được một Miền Nam phát triển mọi mặt từ Quân Sự, Kinh Tế,Giáo Dục ,
Giao Thông, Tôn Giáo, Xã Hội.
Giết TT Diệm là Giết đi niềm Hạnh Phúc của toàn dân Việt.
Đảo chánh 1-11-1963 - Henry Cabot Lodge Jr. & Trần Văn Đôn
Đảo chánh 1-11-1963 - Cựu phó tổng thống nay là Tân thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ

bìa Brochure du lịch số ra sau ngày đảo chánh 1-11-1963) - William Colby Collection
Danh sách Ban Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Thành phần Chánh phủ Cách mạng lâm thời VNCH - William Colby Collection

Saigon Round Up (08 November 1963) - William Colby Collection

TT Diệm và các tướng lĩnh.

Trong số các tướng trên đây chỉ có 2 ông theo đạo Công Giáo là tướng Huỳnh văn Cao
và Đề đốc Hồ Tấn Quyền , các tướng còn lại đều là phật tử .
Vậy TT Diệm kỳ thị tôn giáo ở chỗ nào ?

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website