CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, October 12, 2018

(Bài 1) CỦNG CỐ ĐỘC LẬP

"CỦNG CỐ ĐỘC LẬP"
(Bài 1)
 
(Để hiểu rõ hơn vì sao "CỦNG CỐ ĐỘC LẬP" là một chính sách của TT NĐD xin quý bạn đọc tham khảo thêm bài viết năm 2013 của CKV ở link đính kèm ở phần cuối bài)

Củng cố độc lập vừa là một chính sách cũng  vừa là một phương pháp điều hành đất nước của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trong mệnh đề này, tuy ngắn gọn nhưng bao hàm một sự khẳng định về Nhiệm Vụ của người dân Việt Nam nói chung đối với Tiền Đồ của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, qua việc Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà thực sự là một chính phủ Vì Dân, Vì Nước để khẳng định mình có trách nhiệm phục vụ dân ý. 

Trước hết mệnh đề khẳng định rằng Việt Nam Cộng Hoà là một đất nước đã có độc lập, nghĩa là sự hình thành Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà không phải theo ý muốn của các thế lực Duy Tiền gợi ý và áp đặt, hoặc nó là một tổ chức Tự Phong.  Bởi vì sự khẳng định việc có độc lập đó đã chứng minh rằng Chính Phủ của Cụ Ngô Đình Diệm là chính phủ Duy Nhất từ 1945 trên toàn cõi Việt Nam  là một chính phủ có sự nối tiếp liên tục và kế thừa những Chính Phủ hợp pháp trước đây của Việt Nam, những triều đại phong kiến trước đây của Việt Nam mà triều đại gần nhất là triều đại Nhà Nguyễn Gia Long kéo dài cho tới Hoàng Đế Bảo Đại.  Từ vị trí đó Hoàng Đê Bảo Đại với danh xưng mới là Quốc Trưởng của Việt Nam đã được chính phủ Cộng Hoà thực dân Pháp trao trả lại đất nước Việt Nam cho Người.  Xét về tình hình khó khăn của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lúc đó, xét về tài đức và sự tín nhiệm của toàn Dân Tộc nên đích thân Quốc Trưởng Bảo Đại sau nhiều suy tư chọn lọc đã cung kính mời Cụ Ngô Đình Diệm ra gánh vác việc nước.  Điều đó khẳng định chính phủ của Cụ Ngô Đình Diệmmột chính phủ hoàn toàn có tính CHÍNH DANH và có TÍNH KẾ THỪA LIÊN TỤC. Cho nên sự khẳng định Việt Nam Cộng Hoà có độc  lập có nghĩa là như vậy.

Tuy nhiên trong mệnh đề cũng có hai tiếng “CỦNG CỐ”, nghĩa là Chính Phủ của Cụ Ngô Đình Diệm cũng đã có viễn kiến chính trị lâu dài để hiểu rõ hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó cần phải CỦNG CỐ nền độc lập của mình là một Chính Sách ưu tiên hàng đầu.  Bởi vì khi nói đến củng cố độc lập cũng có nghĩa là nói đến củng cố sự độc lập của Toàn Dân,  có nghĩa người dân được độc lập trong suy nghĩ và nhận xét của thực tế để lựa chọn những thành phần tham gia vào chính phủ Cụ Ngô Đình Diệm. Như vậy là chính bản thân người dân Việt Nam đã khẳng định mình có trách nhiệm ủng hộ tuyệt đối chính phủ của Cụ Ngô Đình Diệm để bảo vệ độc lập tự do cho ngay chính bản thân mình.

Vì thế, mệnh đề tiếp sau Cụ Ngô Đình Diệm mới đặt ra vấn đề là phải “Bảo Vệ Tự Do”.  “bảo vệ tự do” đúng với ý nghĩa của tự do thực sự thì phải “Xây Dựng Dân Chủ” mỹ mãn tận gốc, nghĩa là dân chủ của toàn dân Việt Nam.

Chính vì thế chỉ có Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà mới có chính sách Chiêu Hồi, cũng như chính sách thành lập các ấp dân sinh.

Hiện nay có tình trạng là, để đánh phá những chính sách vì dân, vì nước đó của Chính Phủ Cụ Ngô Đình Diệm, tập đoàn VGCS đã sử dụng lũ mà chúng tôi gọi là Hội Cờ Đỏ truyền thông của VGCS và cái gọi là: Các tổ chức  hoặc các nhóm: “Tinh Thần Ngô Đình Diệm” (?)để mượn việc đề cao Cụ Ngô Đình Diệm nhằm HỀ HOÁ vai trò của Cụ Ngô Đình Diệm và tinh thân tư tưởng của Người!!!

Chỉ xin đưa ra vài thí dụ: Nếu quý bạn đọc vào trang  Hồn Việt UK Online do giáo gian Nguyễn Đức Chung làm chủ thì sẽ thấy chúng lưu manh và bỉ ổi như thế nào. Riêng việc trong ngày lễ Tưởng Niệm lần thứ 45 ngày Cụ Ngô Đình Diệm bị  thảm sát, chúng đã cho một con nhà thổ già chuyên nghiệp hành nghề tại Đà Nẵng lên để giảng dạy cho tất cả giáo dân giáo xứ Birmingham, Anh Quốc.  Rồi nó cùng với thằng lưu manh trốn quân dịch ở Bình Định xưa kia là thằng chó nhảy bàn độc Ngô Ngọc Hiếu từ London tới để làm trò khỉ. Chúng nói gì, chúng đã làm những gì và giáo dân của Giáo Xứ Birmingham đã im phăng phắc như thế nào, xin quý bạn đọc vào xem những youtube do chính chúng tự quay và tung lên quảng bá trên internet.
(xin bấm vào link này để xem phần bình luận của chị Phong Lan, chương trình Kỷ Nguyên 2000 và Chính Khí Việt về sự kiện này: https://www.youtube.com/watch?v=6Tpjc8TJT4M&t=80s

Đến bây giờ, chúng vẫn tiếp tục làm trò bỉ ổi đó, chẳng lẽ giáo gian Nguyễn Đức Chung có còn nghĩ tới việc khi lìa đời có thể thấy  được nhan thánh của  Chúa???

Mỗi tụi truyền thông cờ đỏ, tuỳ theo cách thức  và quan niệm của chúng, do tên đứng đầu trang mạng đưa ra, như trang Ba Cây Trúc chẳng hạn, chúng đã làm gì, chúng đã đưa các loạt bài như thế nào đều có hình ảnh minh chứng. Ngoài ra một minh chứng còn quá rõ ràng là xin quý bạn đọc hãy nhìn tấm ảnh chủ trang mạng đó là tên Lê Hùng, thử xem cái mồm của hắn có khác gì thí sinh đi dự thi lễ hội  Phồn Thực ở Nhật Bản???
 
Và đây là những hình vẽ do Ba Cây Trúc phỉ báng Giáo Lý và Tín Lý của Giáo Hội Công Giáo:

 


(Hình 1)

(Chú Thích H1: Xin hỏi có một Nữ Tu -thuộc các Dòng Tu bên Công Giáo-  nào lai mặc áo lòi cả vú ra như thế này?)

 
(Hình 2)
 
(Chú Thích H2: Chúa Chết Vì CỨU CHUỘC toàn thể Loài Người, chứ chúa không chết vì "CHỐNG CÁI ÁC")
 
 (Hình 3)
(Chú Thích H3: Đức Giáo Hoàng nào nói câu nói trên mà Ba Cây Trúc dám Phỉ Báng Cả Giáo Hoàng???)
 
 (Hình 4)
(Chú Thích H4: phỉ báng 1 Đức Giám Mục của Công Giáo "mê lá đa" của Trần Kiều Ngọc; nếu chỉ nêu  tên của Ông Giám Mục thì còn có thể châm chước được vì Ngài không mặc Áo Lễ)
 
 (Hình 5)
(Chú Thích H5: CHÚ Ý "NƯỚC THÁNH" CHỈ CÓ NGƯỜI CÔNG GIÁO DÙNG ĐỂ THANH TẨY MÌNH TRƯỚC KHI THAM DỰ THÁNH  LỄ MISA)
(Hình 6)
 
( Chú Thích H6: Có vị Linh Mục nào trong Toà Giải Tội lại có thể nói rằng: "nói láo hoặc làm chứng dối CHẲNG CÓ TỘI TÌNH CHI"  không?  Đây là một cách Ba Cây Trúc phỉ báng Bí Tích Giải Tội, là một trong 7 Bí Tích Quan Trọng Nhất của Giáo Hội)
 
 (Hình 7)
(Chú Thích H7: Trong bức hình này với lời đối thoại cho thấy Ba Cây Trúc muốn tiêu diệt công giáo về sự đóng góp của Giáo Dân trong các việc công ích và mục vụ, để sử dụng số tiền đó cho thân nhân các vị Linh Mục đi sắm sửa quần áo??? )
 
(Hình 8)
(Chú Thích H8:Xin hỏi "Bản Năng" nào của "Công Giáo là 'yêu kẻ ĐÂM MÌNH' và cam chịu"; xin chú ý đến  cụm chữ "CỠI LÊN BÀ" và "ĐÂM MÌNH" LÀ HOÀN TOÀN MANG TÍNH CHẤT  DUNG TỤC CỦA THẾ GIAN" THẾ MÀ LŨ BA CÂY TRÚC LẠI SỬ DỤNG TRONG VIỆC BÔI BÁC CÔNG GIÁO!!!)
 
(Hình 9)
(Chú Thích H9: Ba Cây Trúc với Lê Hùng, Nguyễn Kim Khánh, JB Trường Sơn... PHỈ BÁNG "THÁNH GIÁ"  bằng biểu tượng  búa liềm và chúng còn đem so sánh lời bịa đặt của chúng gán cho Trần Kiều Ngọc với LỜI TRỐI TRĂNG CỦA CHÚA đối với  THÁNH GIOAN "NÀY LÀ MẸ CON".   Đồng thời chúng còn hỗn láo để tấm hình bẩn thỉu này ngay bên cạnh hình Ngô Tổng Thống!!!)
 

 
 

Còn nữa,  có những nhóm gọi là “Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm” như cái gọi là cuộc họp mặt “Tù Chính trị” gốc Quảng Nam – Đà Nẵng mà sự xuất hiện cùng lúc của giáo gian Nguyễn Đức Chung và con nhà Thổ già chuyên nghiệp, đã từng bán trôn nuôi miệng ở ngay chính cái đất Quảng Nam – Đà Nẵng, thì có phải chúng đang lố bịch hoáTinh Thần Ngô Đình Diệm” hay không?  Thử hỏi có ai có thể tin được khi giáo gian Nguyễn Đức Chung đưa hình ảnh và lời tuyên bố của cái tổ chức ba trợn đó!!!

Cho nên chúng tôi chỉ mong mỏi quý bạn đọc, nếu thấy mình còn có trách nhiệm, dù đang sinh sống ở trong hay ngoài nước cần phải lên tiếng vạch mặt bọn chúng.  Tuy là một việc làm nhẹ nhàng nhưng nếu được nhiều  người quan tâm sẽ tạo ra  một sức mạnh truyền thông chân chính có thể hạ đo ván bất kể tên chủ trang mạng nào  của Hội Cờ Đỏ VGCS, dù chúng hoạt động ở trong hay ngoài Việt Nam!!!

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 12 Tháng 10, 2018

Bài đọc thêm: http://www.chinhkhiviet.net/2017/04/cuoc-chien-tranh-ma-quy.html

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website